460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Stavby

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/32
+
pyramida
jehlan
pyramidový
pyramid [ˈpɪrəmɪd]
jedn. číslo: pyramid, množ. číslo: pyramids
Pyramidová hra je navržena tak, aby byla prospěšná pouze pro ty, kteří jsou na jejím vrcholu.
The pyramid scheme...
Před pyramidami jsme viděli karavanu velbloudů.
We saw a train of camels in front of the pyramids.
2/32
+
svatyně
posvátné místo
shrine [ʃraɪn]
jedn. číslo: shrine, množ. číslo: shrines
Svatyně je posvátné místo často věnované určitému světci nebo hrdinovi.
A shrine is...
Nevěřící znesvětili posvátnou svatyni.
The infidels defiled...
Svatyně byla zdobena bůžky různých kmenů.
The shrine was...
3/32
+
terasa
řadová zástavba, řada domů (BrE)
terrace [ˈterəs]
jedn. číslo: terrace, množ. číslo: terraces
Oběd se podává na terase s výhledem na moře.
Lunch is served...
Počasí nebylo moc dobré, ale přesto jsme vydrželi na venkovní terase.
The weather was...
Je zde dostatečně široká římsa, abys mohl projít na sousední terasu.
There's a ledge...
4/32
+
elektrárna
power plant [ˈpaʊə plɑːnt]
jedn. číslo: power plant, množ. číslo: power plants
Provozovatel jaderné elektrárny čelil riziku nehody.
The operator of...
Mnoho jaderných elektráren je nyní nečinných.
Many nuclear power...
Sbor inspektorů jaderné bezpečnosti zodpovídá za bezpečnost jaderných elektráren.
A corps...
5/32
+
vlastni byt (v domě ve společenství vlastníků)
condo [kɒndə]
jedn. číslo: condo, množ. číslo: condos
Stále šetříme na koupi vlastního bytu.
We're still saving...
Museli jsme se odstěhovat, zatímco se náš byt opravoval.
We had to...
6/32
+
kaple, kaplička, kostelník
modlitebna
chapel [ˈtʃæpəl]
jedn. číslo: chapel, množ. číslo: chapels
Nemocnice má vlastní kapli.
The hospital has...
Kaple je zasvěcena svatému Tomášovi.
The chapel is...
Jeptiška se tiše modlila v kapli.
The nun prayed...
7/32
+
katedrála
cathedral [kəˈθiːdrəl]
jedn. číslo: cathedral, množ. číslo: cathedrals
Katedrála byla několik minut od úplného zničení.
The cathedral was...
Hlavní dominantou města je katedrála.
The town's main...
Zemětřesení zničilo velkou část staré katedrály.
The earthquake destroyed...
Bylo tragickou ironií, že katedrála byla v době požáru zakrytá dřevěným lešením.
It was a...
Tato katedrála je součástí našeho rozmanitého kulturního dědictví.
This cathedral is...
8/32
+
bludiště, labyrint
spleť, změť, zmatek (přen.)
maze [meɪz]
jedn. číslo: maze, množ. číslo: mazes
V budově je bludiště chodeb.
The building is a maze of corridors.
Staré město je pro turisty nádherné bludiště.
The old city is a delightful maze for tourists.
9/32
+
bouda, chatrč, budka
shack [ʃæk]
jedn. číslo: shack, množ. číslo: shacks
Vše co potřebujeme je nějáká bouda, ve které budeme žít a spát.
All we need...
Šel jsem za ním do jeho chatrče, ale nebyl tam.
I went to...
10/32
+
panské sídlo, honosné sídlo
velký obytný dům
mansion [ˈmænʃən]
jedn. číslo: mansion, množ. číslo: mansions
Právě jsem byl informován, že plánuješ udělat v našem panském sídle nějaké úpravy.
I've just been...
Staré panské sídlo na kopci působilo zlověstnou atmosférou, která mě znervózňovala.
The old mansion...
Točité schodiště ve starém sídle vrzalo při každém kroku.
The winding staircase...
11/32
+
soudní budova, budova soudu (AmE)
courthouse [ˈkɔːtˌhaʊs]
jedn. číslo: courthouse, množ. číslo: courthouses
V budově soudu se minulý rok konal důležitý soudní proces.
The courthouse hosted...
Když dorazili, soudní budova už byla zavřená.
By the time...
Rozhodli se hlídkovat před budovou soudu, aby podpořili spravedlnost.
They decided to...
12/32
+
mrakodrop
skyscraper [ˈskaɪˌskreɪpə]
jedn. číslo: skyscraper, množ. číslo: skyscrapers
Vyhlídková plošina je v nejvyšším patře mrakodrapu.
The observation platform...
Věžovitý mrakodrap může zastínit menší budovy ve městě.
The towering skyscraper...
Odvážný kaskadér seskočil padákem z vrcholu mrakodrapu.
The daredevil stuntman...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X