460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Zvířata

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/59
+
kočka
cat [kæt]
jedn. číslo: cat, množ. číslo: cats
Mám kočku.
I have a cat.
Nemáme kočku.
We don't have a cat.
Pes utíkal za kočkou.
The dog ran after the cat.
Naše kočka porodila šest koťátek.
Our cat produced...
Musel jsem pomoci mému sousedovi s chytáním jeho neposlušné kočky.
I had to...
Naše kočka byla šokována vlastním odrazem v zrcadle.
Our cat was...
Naše kočka má na tlapce černou skvrnu.
Our cat has...
2/59
+
pes
pronásledovat, sledovat, stopovat
mizera, šmejd
dog [dɒg]
jedn. číslo: dog, množ. číslo: dogs, přít. prostý: dog, 3. os. j. č.: dogs, průb. čas: dogging, prostý min.: dogged, příčestí min.: dogged
Viděl jsem tvého psa.
I saw your dog.
Můj pes je malý.
My dog is small.
Měl jsem psa.
I had a dog.
Máme velkého psa.
We have a big dog.
To je můj pes.
It is my dog.
Pes šel 10 mil, aby se dostal domů.
The dog walked 10 miles to get home.
Řekla mi, že můj pes náhle onemocněl.
She said that my dog suddenly got sick.
3/59
+
domácí zvíře
mazlíček, miláček
oblíbený
mazlit se, hladit
pet [pet]
jedn. číslo: pet, množ. číslo: pets, přít. prostý: pet, 3. os. j. č.: pets, průb. čas: petting, prostý min.: petted, příčestí min.: petted
Máte doma nějaká domácí zvířátka?
Do you have any pets at home?
Susan byla miláček naší učitelky.
Susan was our teacher's pet.
Náš pes miluje, když ho hladíme.
Our dog loves to be petted.
4/59
+
zvíře, šelma
živočich
zvířecí
živočišný
animal [ˈænɪməl]
jedn. číslo: animal, množ. číslo: animals
Mnoho rostlin a zvířat vykazuje neuvěřitelnou přispůsiblivost.
Many plants and...
Klikněte na ikonu, chcete-li slyšet zvířecí zvuk.
Click the icon...
V naší nemocnici pro zvířata máme profesionální personál.
We have a...
5/59
+
druh (živočišný)
species [ˈspiːʃɪˌiːz]
jedn. číslo: species, množ. číslo: species
Orangutani jsou v jejich přirozeném prostředí ohroženými druhy.
Orangutans are an endangered species in their natural environment.
Na rozdíl od všech ostatních druhů zvířat jejich chování je naprosto předvídatelné.
In contrast to all other animal species, they are utterly transparent in their behaviour.
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
Rozdíly mezi druhy mohou být výsledkem přirozeného výběru.
The differences between species may be the result of natural selection.
Studuji vliv klimatických změn na geografické rozložení druhů hmyzích škůdců.
I study the effect of climate change on the geographical distribution of insect pest species.
Existuje přibližně 8000 druhů mravenců.
There are approximately...
6/59
+
pták
kočka, buchta (mladá žena)
bird [bɜːd]
jedn. číslo: bird, množ. číslo: birds
Muž, který ji zachránil, si všiml, že pták nemůže létat.
The man who...
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Jemně vzala malého ptáčka do dlaní.
She gently cupped...
Každé ráno jsme slyšeli ptačí zpěv.
We could hear...
Ptáci letí na modré obloze.
Birds fly in...
Pták strká svou hlavu mezi tyčky své klece.
The bird pokes...
7/59
+
kůň
koňský
nést na zádech
heroin, herák (slang.)
horse [hɔːs]
jedn. číslo: horse, množ. číslo: horses, přít. prostý: horse, 3. os. j. č.: horses, průb. čas: horsing, prostý min.: horsed, příčestí min.: horsed
Matt jezdil na koních bez sedla.
Matt rode horses...
Byla vyhozena se sedla, když kůň skočil přes plot.
She was thrown as the horse jumped the fence.
Můj kůň zvítězil o hlavu.
My horse won by a head.
Vylezl na koně.
He climbed upon...
Kůň klopýtl v pném běhu.
The horse stumbled...
Jasmínin kůň je velmi rychlý.
Jasmine's horse is...
8/59
+
slon
elephant [ˈelɪfən]
jedn. číslo: elephant, množ. číslo: elephants
Slon má chobot.
The elephant has...
Vzrostlý slon může vážit více než 12 000 liber.
A full-grown elephant...
Naše logo obsahuje bílého slona.
Our logo features...
Vláda vyslala signál, že nebude tolerovat nesmyslné zabíjení slonů.
The government sent...
Sloni nakonec zaútočili na své ošetřovatele.
The elephants turning...
Slon má krátký ocas.
The elephant has...
Slon se nepokouší pářit se lvem.
An elephant doesn't...
9/59
+
kuře
slepice
kuřecí
zbabělec
vylekaný, počůraný strachy
chicken [ˈtʃɪkɪn]
jedn. číslo: chicken, množ. číslo: chickens
Jess pekla na večeři celé kuře.
Jess baked a...
Šla jsem do obchodu pro suroviny na kuřecí polévku.
I went to...
Je to jen myš, ty srabe!
It's just a...
10/59
+
medvěd
nést, unést, (u)držet
snést, snášet, trpět
plodit, rodit, nést
chovat se, vystupovat
bear [beə]
jedn. číslo: bear, množ. číslo: bears, přít. prostý: bear, 3. os. j. č.: bears, průb. čas: bearing, prostý min.: bore [bɔː], příčestí min.: borne [bɔːn]
Mnoho druhů medvědů se pohybuje v rozsáhlých teritoriích.
Many species of...
Budete muset nést zodpovědnost za každý čin, kterého se dopustíte.
You'll have to...
Kamenná deska měla na sobě jména padlých vojáků.
The stone plaque...
Lucy nemůže snést, když se nudí.
Lucy can't bear...
Jsem začátečník. Tak, prosím, sneste, jestli to, na co se ptám, je hloupé.
I am a...
Měj se mnou trpělivost.
Bear with me.
Naše strategie už začíná plodit ovoce.
Our strategy is...
11/59
+
králík
králičí
krást (slang.)
rabbit [ˈræbɪt]
jedn. číslo: rabbit, množ. číslo: rabbits, přít. prostý: rabbit, 3. os. j. č.: rabbits, průb. čas: rabbiting, prostý min.: rabbited, příčestí min.: rabbited
Olivia měla na koleji králíka jako svého mazlíčka.
Olivia had a...
Králík zmizel ve své noře.
The rabbit has...
Králičí srst byla bílá jako sníh.
The rabbit's fur...
12/59
+
lev
lví
lion [ˈlaɪən]
jedn. číslo: lion, množ. číslo: lions
Lev je král džungle.
A lion is...
Náš lev se zotavuje poté, co byl napaden lvicemi.
Our lion is...
Budou mít lví podíl na novém trhu.
They will take...
13/59
+
orel
eagle [ˈiːgəl]
jedn. číslo: eagle, množ. číslo: eagles
Orli používají ostré drápy, aby propíchli chycenou kořist.
Eagles use the...
Dobrý chirurg musí mít oko orla, srdce lva a ruku dámy.
A good surgeon...
Orel je znak Spojených států.
The eagle is...
Orli létají sami, ale ovce se shlukují do stád.
Eagles fly alone,...
Orel bělohlavý je symbolem USA.
The bald eagle...
Orli se často snášejí k zemi, aby ulovili svou kořist.
Eagles often swoop...
14/59
+
ještěrka
ještěr
lizard [ˈlɪzəd]
jedn. číslo: lizard, množ. číslo: lizards
Ještěrka je schopna ztratit ocas, aby se sama zachránila.
A lizard is...
Potřebuji vhodnější terárium pro moji ještěrku.
I need a...
Ještěrka se vyhřívala na skále.
The lizard basked...
15/59
+
vysoká (zvěř), jelen
srnec
deer [dɪə]
jedn. číslo: deer, množ. číslo: deers (or deer)
Před dvaceti lety zde byly stovky kusů vysoké zvěře.
There were hundreds of deer twenty years ago.
Cítil jsem se špatně, když jsem zastřelil toho jelena.
I felt bad for that deer when I shot it.
Jelen dokáže běžet více než 35 mil za hodinu.
Deer can run over 35 miles an hour.
Jak se to stalo, že vás srazil jelen?
How did you get hit by a deer?
16/59
+
tygr
tiger [ˈtaɪgə]
jedn. číslo: tiger, množ. číslo: tigers (or tiger)
Tygr číhal za keřem.
The tiger was lurking behind the bush.
Tygr je šelma.
A tiger is...
17/59
+
kráva
samice
zastrašit, vyděsit
cow [kaʊ]
jedn. číslo: cow, množ. číslo: cows, přít. prostý: cow, 3. os. j. č.: cows, průb. čas: cowing, prostý min.: cowed, příčestí min.: cowed
Kráva přežvýkává potravu.
A cow ruminates...
Můj otec nikdy nedojil krávy večer.
My father never...
Karl je hlavní podezřelý z krádeží krav na jejich farmě.
Karl is the...
Krávy byly zavřeny ve velké ohradě.
The cows were...
Naše kráva čeká telátko.
Our cow is...
Kráva smetla mouchy švihnutím ocasu.
The cow brushed...
18/59
+
myš
mouse [maʊs]
jedn. číslo: mouse, množ. číslo: mice
Viděl jsem kočku, jak jí myš.
I saw a...
Myš se pohybuje směrem k myší díře ve zdi.
The mouse is...
Viděl jsi tu malou myš?
Did you see that small mouse?
V kleci bylo asi 20 myší.
There were perhaps...
Funkce bude spuštěna, jakmile myš opustí element.
The function will...
Používání myši je rychlejší než psaní na klávesnici.
Using the mouse...
Naše kočka ráda loví myši a ptáky.
Our cat likes...
19/59
+
osel
donkey [ˈdɒŋkɪ]
jedn. číslo: donkey, množ. číslo: donkeys
Naložili na osla velké pytle.
They put large...
Kříženec osla a koně se nazývá mula.
The hybrid from...
Osli lze použít k přepravě těžkých břemen.
Donkeys may be...
20/59
+
hlemýžď, šnek
snail [sneɪl]
jedn. číslo: snail, množ. číslo: snails
Místní chodí hlemýždím tempem nahoru a dolů.
The residents walk...
Charles pracuje jako šnek.
Charles works like...
Opravdu Francouzi jedí šneky?
Do French people...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X