460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Zvířata

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/59
+
ovce
sheep [ʃiːp]
jedn. číslo: sheep, množ. číslo: sheep
Orli létají sami, ale ovce se shlukují do stád.
Eagles fly alone,...
Pes shání ovce dohromady
The dog drives...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Chovatelé ovcí na severu byli tvrdě zasaženi krutou zimou.
Sheep farmers in the north have been hit hard by the harsh winter.
Ovce mají tendenci pohybovat se proti směru pohybu pasteveckého psa.
The sheep tend...
Stříhání může být stresující, takže s ovcemi musí být zacházeno klidně.
Shearing can be stressful so sheep must be handled quietly.
2/59
+
had
vinout se, klikatit se
snake [sneɪk]
jedn. číslo: snake, množ. číslo: snakes, přít. prostý: snake, 3. os. j. č.: snakes, průb. čas: snaking, prostý min.: snaked, příčestí min.: snaked
Nancy se štítí hadů.
Nancy is squeamish...
Můj manžel byl uštknut jedovatým hadem.
My husband was...
Cesty se klikatí kolem skalních stěn.
The paths snake...
3/59
+
kachna, kachnička
rychlé skrčení (se), přikrčení (se)
uhnout, vyhnou se (sehnutím)
sehnout se, sklonit se
duck [dʌk]
jedn. číslo: duck, množ. číslo: ducks, přít. prostý: duck, 3. os. j. č.: ducks, průb. čas: ducking, prostý min.: ducked, příčestí min.: ducked
Samec od kachny je kačer.
A male duck...
Mám uhnout nebo ji poslat k zemi?
Should I duck...
Strop byl tak nízký, že jsem se musel sklonit.
The ceiling was...
4/59
+
krysa, potkan
zrádce, udavač
udat, zradit
rat [ræt]
jedn. číslo: rat, množ. číslo: rats, přít. prostý: rat, 3. os. j. č.: rats, průb. čas: ratting, prostý min.: ratted, příčestí min.: ratted
Jakého pohlaví je vaše krysa?
What sex is...
Krysy rozšiřují bakterie.
Rats spread germs.
Páchlo to vlhkou plísní a potkaními výkaly.
It smelled of...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
Hlodavci, jako jsou myši a potkani, mohou být v městských oblastech běžným problémem.
Rodents, such as...
5/59
+
prase, vepř
chlemtat, chlamstat
pig [pɪg]
jedn. číslo: pig, množ. číslo: pigs, přít. prostý: pig, 3. os. j. č.: pigs, průb. čas: pigging, prostý min.: pigged, příčestí min.: pigged
Nebuď takové prase!
Don't be such...
Pozorovala Richarda jak krmí prasata.
She was watching how Richard feeds the pigs.
Zapíchnul prase velkým ostrým nožem.
He butchered the...
Prasečí chřipka způsobila v Egyptě porážku všech prasat.
The swine flu...
6/59
+
netopýr
pálka
odpálit, odpálkovat
bat [bæt]
jedn. číslo: bat, množ. číslo: bats, přít. prostý: bat, 3. os. j. č.: bats, průb. čas: batting, prostý min.: batted, příčestí min.: batted
Pokud vás kousne netopýr, důkladně omyjte postižené místo.
If you are bitten by a bat wash the affected area thoroughly.
Máchnul jsem pálkou, ale minul jsem míč.
I swung the...
Nehnula ani brvou, když jí řekli, že přišla o práci.
She didn't bat...
7/59
+
krocan, krůta
propadák, fiasko
Turecko
turkey [ˈtɜːkɪ]
jedn. číslo: turkey, množ. číslo: turkeys
Já toho krocana naporcuji a ty ho naservíruješ.
I carve the turkey, and you'll serve.
Jeho poslední film byl úplný propadák.
His last film was a complete turkey.
Hlavním městem Turecka je Ankara, zatímco největším městem je Istanbul.
Turkey's capital is Ankara while its largest city is Istanbul.
8/59
+
červ, červík
šnek (šnekový převod) (tech.)
prolézt, protáhnout se, prodrat se
worm [wɜːm]
jedn. číslo: worm, množ. číslo: worms, přít. prostý: worm, 3. os. j. č.: worms, průb. čas: worming, prostý min.: wormed, příčestí min.: wormed
Veterinář říká, že náš pes má červy.
The vet says...
Na háčku se kroutil červ.
The worm was...
9/59
+
osel (zvíře)
zadek, prdel, řiť
ass [æs]
jedn. číslo: ass, množ. číslo: asses
Už ani necítím zadek z toho, jak celý den sedím na židli.
My ass is...
V našem klubu dřu jako kůň a co z toho mám?
I work my...
Dřeme jako mezci, budujeme si kariéru a věříme, že pak budeme šťastní.
We work our...
10/59
+
morče
pokusný králík (přen.)
guinea pig [ˈgɪnɪ pɪg]
jedn. číslo: guinea pig, množ. číslo: guinea pigs
Morčata obvykle žijí po dobu 4-6 let, pokud je o ně dobře postaráno.
Guinea pigs usually...
Používali nás jako pokusné králíky.
They used us...
11/59
+
žába
frog [frɒg]
jedn. číslo: frog, množ. číslo: frogs
Myšlenka, že budeme pitvat žábu, mě znechucuje.
The thought of...
Vejce se promění v pulce a pulci se změní na žáby.
The eggs turn...
Žáby vydávají zvuk, který se nazývá kvákání.
Frogs make a noise called a croak.
Kouzelník proměnil dívku v žábu.
The magician turned...
12/59
+
liška, lišák
zmást, poplést
fox [fɒks]
jedn. číslo: fox, množ. číslo: foxes, přít. prostý: fox, 3. os. j. č.: foxes, průb. čas: foxing, prostý min.: foxed, příčestí min.: foxed
Jean je biolog zabývající se studiem lišek žijících ve městě.
Jean is a...
Liška prošla mnohokrát kolem nory.
The fox went...
Zběsilý pes běžel, ve snaze dohonit lišku.
A frenzied dog...
Lovci sledovali stopu krve, kterou za sebou liška zanechávala.
The hunters followed...
Liška je velmi plachý a nepolapitelný tvor.
The fox is a very shy and elusive creature.
13/59
+
gorila
gorilla [gəˈrɪlə]
jedn. číslo: gorilla, množ. číslo: gorillas
Dospělý samec gorily může zkonzumovat více než 18 kg rostlin denně.
An adult male...
Dominantní gorilí samec je největší ve skupině.
The dominant male...
14/59
+
vlk
svůdník, sukničkář
hltat, zhltnout
wolf [wʊlf]
jedn. číslo: wolf, množ. číslo: wolves, přít. prostý: wolf, 3. os. j. č.: wolfs, průb. čas: wolfing, prostý min.: wolfed, příčestí min.: wolfed
Vlk jí pronásledoval jako stín, ale jeho zápach ho prozradil.
A wolf followed...
Vlci loví ve smečce.
Wolves hunt in...
15/59
+
hovězí dobytek, skot
cattle [ˈkætəl]
jedn. číslo: cattle, množ. číslo: -
Viděli jsme stádo skotu pasoucího se na travnaté ploše.
We saw a...
Byli kříženi s jinými plemeny skotu.
They were crossed with other breeds of cattle.
Vesničané mají právo pást svůj dobytek na společné půdě.
Villagers have the...
Tento dobytek je vykrmován na porážku.
These cattle are...
Farmář přišel o několik kusů dobytka v důsledku otravy jedovatými rostlinami.
The farmer lost...
16/59
+
těsnění
pečeť, plomba
zalepit (obálku)
utěsnit, (u)zavřít, zatavit
zapečetit, zaplombovat
tuleň
seal [siːl]
jedn. číslo: seal, množ. číslo: seals, přít. prostý: seal, 3. os. j. č.: seals, průb. čas: sealing, prostý min.: sealed, příčestí min.: sealed
Osud firmy byl zpečetěn mnoha faktory: finančními, sociálními a dokonce i meteorologickými.
The firm's fate was sealed by a number of factors: financial, social and even meteorological.
Doufám, že tento dar zpečetí naše přátelství.
I hope this present seals our friendship.
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
Země uzavřela své hranice, aby zabránila přílivu nelegálních přistěhovalců.
The country sealed...
Sušenky byly zatuchlé, protože nádoba nebyla řádně uzavřená.
The cookies had...
Truhla s pokladem byla nalezena neporušená a zapečetěná.
The treasure chest...
17/59
+
býk
býčí
samec (slona, velryby ap.)
bull [bʊl]
jedn. číslo: bull, množ. číslo: bulls
Vůl je kastrovaný býk.
A bullock is...
Ryan vtrhl do kanceláře jako zuřivý býk a začal na ní křičet.
Ryan stormed into the office like a raging bull and began screaming at her.
18/59
+
dravec, predátor
predator [ˈpredətə]
jedn. číslo: predator, množ. číslo: predators
Větší pavouci byli odvážnější při setkání s potenciálními predátory než jejich menší protějšky.
The larger spiders...
Zavlečení dravci je tak lovili, až téměř vymřeli.
The introduced predators...
19/59
+
koza
(starý) kozel (hovor.)
goat [gəʊt]
jedn. číslo: goat, množ. číslo: goats
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
Na trávníku se páslo stádo koz.
A herd of...
20/59
+
srst
kožešina
fur [fɜː]
jedn. číslo: fur, množ. číslo: furs
Králičí srst byla bílá jako sníh.
The rabbit's fur...
Čína je hlavním výrobcem kožešinových výrobků prodávaných v Rusku.
China is a...
Koťátko mělo hebký kožíšek plný chmýří.
The kitten's fur...
Kočka si načepýřila srst, když viděla blížícího se psa.
The cat puffed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X