460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/532
+
stékat
drip down [drɪp daʊn]
přít. prostý: drip down, 3. os. j. č.: drips down, průb. čas: dripping down, prostý min.: dripped down, příčestí min.: dripped down
Během intenzivního cvičení mu z čela stékal pot.
Sweat dripped down...
Barva stékala po zdi a vytvořila nechtěný vzorek.
The paint had...
Vosk stékal po straně svíčky.
The wax dripped down the side of the candle.
2/532
+
vyhloubit (řeka kaňon ap.), vyřezat
vytvořit si, vybudovat, vybojovat si
carve out [kɑːv aʊt]
přít. prostý: carve out, 3. os. j. č.: carves out, průb. čas: carving out, prostý min.: carved out, příčestí min.: carved out
Podařilo se jí vybudovat úspěšnou kariéru ve vysoce konkurenčním oboru.
She managed to...
Některé tunely byly vojáky vykopány pro obranné účely.
Some of the...
Řeka Colorado vyhloubila tento nádherný kaňon během milionů let.
The Colorado River...
3/532
+
odsekat, otesat, odlamovat. odlupovat
snižovat, klesat
ustupovat
chip away [tʃɪp əˈweɪ]
přít. prostý: chip away, 3. os. j. č.: chips away, průb. čas: chipping away, prostý min.: chipped away, příčestí min.: chipped away
Sochař trpělivě odlupoval mramorový blok a odhaloval nádhernou sochu ukrytou uvnitř.
The sculptor patiently...
Neúprosné vlny odlamovaly pobřežní útesy.
The relentless waves...
Jste schopni odsekat beton tímto malým kladívkem?
Are you able...
4/532
+
sesunout se, sesouvat se
sklouznout, klouzat se (dolů)
slide down [slaɪd daʊn]
přít. prostý: slide down, 3. os. j. č.: slides down, průb. čas: sliding down, prostý min.: slid down, příčestí min.: slid down
Horolezec opatrně klouzal po zasněženém svahu a k ovládání používal cepín.
The climber carefully...
Dokážeš sklouznout po zábradlí, aniž by si toho rodiče všimli?
Can you slide...
5/532
+
přehodit, přehazovat, přepnout
přejít (ne něco nového)
switch over [swɪtʃ ˈəʊvə]
přít. prostý: switch over, 3. os. j. č.: switches over, průb. čas: switching over, prostý min.: switched over, příčestí min.: switched over
Během výpadku pojďme přepnout na záložní generátor.
Let's switch over...
Je čas přejít na letní čas.
It's time to...
Proč jste přešli k jinému poskytovateli?
Why did you...
6/532
+
dotáhnout (do konce), dokončit
follow through [ˈfɒləʊ θruː]
přít. prostý: follow through, 3. os. j. č.: follows through, průb. čas: following through, prostý min.: followed through, příčestí min.: followed through
Vždy začíná projekty s nadšením, ale málokdy je dotáhne do konce.
He always starts...
Trenér při tréninku zdůrazňoval nutnost dotáhnout do konce každý golfový švih.
The coach emphasized...
Slíbil, že zprávu dokončí do pátku, ale pochybuji, že to dotáhne do konce.
He promised to...
7/532
+
vyprodat
zaprodat se, zradit
sell out [sel aʊt]
přít. prostý: sell out, 3. os. j. č.: sells out, průb. čas: selling out, prostý min.: sold out, příčestí min.: sold out
Nový model smartphonu byl vyprodán.
The new smartphone...
I přes vysokou cenu se luxusní kabelky vyprodaly.
Despite the high...
Bohužel, všechny jsou vyprodané, madam.
Alas, they've all...
8/532
+
odložit, dát stranou
ignorovat, nevšímat (si)
put aside [pʊt əˈsaɪd]
přít. prostý: put aside, 3. os. j. č.: puts aside, průb. čas: putting aside, prostý min.: put aside, příčestí min.: put aside
Abych ušetřil na horší časy, odkládám si část svého měsíčního příjmu stranou.
To save for...
Budete schopni dát stranou své neshody a pracovat na tomto projektu společně?
Will you be...
Odkládáte si stranou dostatek peněz na nadcházející dovolenou?
Have you put...
9/532
+
rozhodnout ve prospěch (koho)
dát za pravdu (komu)
find for [faɪnd fɔː]
přít. prostý: find for, 3. os. j. č.: finds for, průb. čas: finding for, prostý min.: found for, příčestí min.: found for
Po přezkoumání důkazů rozhodl soudce ve prospěch žalovaného.
After reviewing the...
Ve většině případů má soud tendenci rozhodnout ve prospěch oběti.
In most cases,...
Porota dala za pravdu v občanskoprávním řízení žalobci.
The jury found...
10/532
+
odříznout, sříznout (tenký plátek)
oholit (si) (vousy)
ohoblovat
shave off [ʃeɪv ɒf]
přít. prostý: shave off, 3. os. j. č.: shaves off, průb. čas: shaving off, prostý min.: shaved off, příčestí min.: shaved off
O kolik času můžeme zkrátit harmonogram provádění projektu?
How much time...
Elliot si před pracovním pohovorem oholil vousy.
Elliot shaved off...
Truhlář ohobloval drsné hrany dřevěného prkna hoblíkem .
The carpenter shaved...
11/532
+
naparádit se, vystrojit se, vyšňořit se
ověšit se (šperky)
deck out [dek aʊt]
přít. prostý: deck out, 3. os. j. č.: decks out, průb. čas: decking out, prostý min.: decked out, příčestí min.: decked out
Sofia se vyšňoříla do svých nejlepších šatů.
Sofia was decked...
Byla ověšená zlatem, perlami a šperky.
She was decked...
12/532
+
vypráskat, vyhnat
styl tetování
blast over [blɑːst ˈəʊvə]
přít. prostý: blast over, 3. os. j. č.: blasts over, průb. čas: blasting over, prostý min.: blasted over, příčestí min.: blasted over
Vypráskáme je z celého našeho města.
We'll blast them...
Pořiďte si pěkně hustý tetování ve stylu blast over.
Get a fricking...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X