460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/532
+
být přitahován k (čemu / komu)
be drawn to [biː drɔːn tuː]
přít. prostý: be/am/are drawn to, 3. os. j. č.: is drawn to, průb. čas: being drawn to, prostý min.: were/was drawn to, příčestí min.: been drawn to
Přitahovali vás v dětství stejné druhy koníčků?
Were you drawn...
Přitahovala mě klidná atmosféra venkova.
I was drawn...
Vždy ho to táhlo ke kariéře v oblasti aplikované fyziky.
He was always...
2/532
+
(u)váznout (v blátě) (přen. na něčem)
zbrzdit
bog down [bɒg daʊn]
Proč jednání náhle uvázla na mrtvém bodě, když se zdálo, že dohoda je na dosah?
Why did the...
Politická debata nadále vázla, protože každá strana trvala na svém.
The political debate...
U složitých projektů může nedostatek komunikace snadno zbrzdit celý proces.
In complex projects,...
3/532
+
být hotov, dokončit, mít za sebou
be through [biː θruː]
přít. prostý: be/am/are through, 3. os. j. č.: is through, průb. čas: being through, prostý min.: were/was through, příčestí min.: been through
Pro dnešek jsem s prací hotová a půjdu domů.
I'm through with...
V současné době mají za sebou úvodní fázi stavebního projektu.
Currently, they are...
Po tom všem, co mám za sebou, po tom všem, co jsem ztratil, nejsem ochoten teď přestat.
After all I've...
4/532
+
vzchopit se, zvednout náladu
hodit sebou, pohnout (si) (hovor.)
buck up [bʌk ʌp]
přít. prostý: buck up, 3. os. j. č.: bucks up, průb. čas: bucking up, prostý min.: bucked up, příčestí min.: bucked up
Když jde do tuhého, je třeba se vzchopit a odhodlaně čelit výzvám.
When things get...
Trenér povzbudil tým, aby se vzchopil a vydal ze sebe v nadcházejícím zápase to nejlepší.
The coach encouraged...
Bylo pro tebe těžké vzchopit se a jít dál?
Was it difficult...
5/532
+
být mimo, nemít
be out of [biː aʊt ɒv]
přít. prostý: be/am/are out of, 3. os. j. č.: is out of, průb. čas: being out of, prostý min.: were/was out of, příčestí min.: been out of
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
Uvědomuji si, že moje předpoklady mohou být zastaralé.
I recognize that...
Váš občanský průkaz nemůže být platný, pokud je vaše fotka zastaralá.
Your identity card...
Můj pas je prošlý a nemůžu cestovat.
My passport is...
Její inteligence je mimořádná.
Her intelligence is...
6/532
+
oprášit
dust off [dʌst ɒf]
přít. prostý: dust off, 3. os. j. č.: dusts off, průb. čas: dusting off, prostý min.: dusted off, příčestí min.: dusted off
Isabella se rozhodla oprášit svou starou kytaru a začít znovu hrát.
Isabella decided to...
Musel jsem oprášit svůj životopis, když jsem se dozvěděl o tomto volném pracovním místě.
I had to...
Pomůžete mi oprášit tyto knihy? Leží na poličce už celou věčnost.
Can you help...
7/532
+
konat se, probíhat
uspořádat
be hold [biːhəʊld]
přít. prostý: be/am/are hold, 3. os. j. č.: is hold, průb. čas: being hold, prostý min.: were/was hold, příčestí min.: been hold
Zítra se koná schůzka s projektovým týmem.
Tomorrow, a meeting...
Minulý týden pořádali konkurz na školní představení.
They were holding...
8/532
+
vycházet s (kým) (dobře)
pustit se (do čeho)
pokračovat v
get on with [get ɒn wɪθ]
přít. prostý: get on with, 3. os. j. č.: gets on with, průb. čas: getting on with, prostý min.: got on with, příčestí min.: got on with
S kolegy v práci obvykle vycházím dobře.
I usually get...
Loni jsme se pustili do rekonstrukce našeho domu.
Last year, we...
Bude to utrpení, ale musíme zatnout zuby a jít do toho.
There is going to be a hardship, but we have to grit our teeth and get on with it.
9/532
+
mít kontrolu (nad čím), zvládat, zvládnout
grip on [grɪp ɒn]
přít. prostý: grip on, 3. os. j. č.: grips on, průb. čas: gripping on, prostý min.: gripped on, příčestí min.: gripped on
pevnou kontrolu nad situací.
He has a...
Docker kontejnery poskytují způsob, jak získat kontrolu nad softwarem.
Docker containers provide...
Myslím, že jsme krizi zvládli.
I think we...
10/532
+
přesvědčit, přemluvit
bring around [brɪŋ əˈraʊnd]
přít. prostý: bring around, 3. os. j. č.: brings around, průb. čas: bringing around, prostý min.: brought around, příčestí min.: brought around
Podařilo se jí přesvědčit své skeptické kolegy, aby nový projekt podpořili.
She managed to...
Přesvědčivá argumentace pomohla zvrátit veřejné mínění o této kontroverzní otázce.
The persuasive argument...
Doufám, že se mi podaří přesvědčit mé přátele, abychom vyzkoušeli tu novou restauraci.
I hope to...
11/532
+
svolat, povolat
vyvolávat
call over [kɔːl ˈəʊvə]
přít. prostý: call over, 3. os. j. č.: calls over, průb. čas: calling over, prostý min.: called over, příčestí min.: called over
Kapitán před vyplutím svolal členy posádky.
The captain called...
Trenér svolá hráče na strategické sezení před zápasem.
The coach will...
Vyvoláváte jména účastníků před zahájením schůzky?
Do you call...
12/532
+
provést (přes úskalí)
uskutečnit, zvládnout (navzdory obtížím)
dotáhnout do konce (navzdory obtížím)
carry through [ˈkærɪ θruː]
přít. prostý: carry through, 3. os. j. č.: carries through, průb. čas: carrying through, prostý min.: carried through, příčestí min.: carried through
Odvaha vojáků je žene přes překážky.
The soldiers' courage...
Není to snadné, ale musíme své rozhodnutí dotáhnout do konce.
It's not easy,...
Jsem přesvědčen, že tento úkol úspěšně zvládnete.
I'm confident that...
13/532
+
dozvědět se, zjistit, vyzvědět (opatrně)
vyslechnout (něčí názory)
sound out [saʊnd aʊt]
přít. prostý: sound out, 3. os. j. č.: sounds out, průb. čas: sounding out, prostý min.: sounded out, příčestí min.: sounded out
Chtěla se dozvědět názory svého přítele na politiku.
She wanted to...
Než učiní konečné rozhodnutí, zjišťují reakci komunity.
Before making a...
Možná byste ji mohli před schůzí vyslechnout, abyste zjistili, jak bude hlasovat?
Perhaps you could...
14/532
+
odrazit se (světlo od povrchu)
reflect off [rɪˈflekt ɒf]
přít. prostý: reflect off, 3. os. j. č.: reflects off, průb. čas: reflecting off, prostý min.: reflected off, příčestí min.: reflected off
Sledoval jsem, jak se světla auta odrážejí od mokrého chodníku.
I watched as...
Měsíční světlo se krásně odráží od zasněžené krajiny.
The moonlight beautifully...
Sluneční světlo se odráželo od klidné vodní hladiny.
The sunlight reflected...
15/532
+
urovnat, srovnat, vyjasnit (situaci ap.)
dát do pořádku
straighten out [ˈstreɪtən aʊt]
přít. prostý: straighten out, 3. os. j. č.: straightens out, průb. čas: straightening out, prostý min.: straightened out, příčestí min.: straightened out
Musím si ujasnit svůj rozvrh na nadcházející týden.
I need to...
Měli bychom si vyjasnit všechna nedorozumění dříve, než se vyhrotí.
We should straighten...
Pomůžete mi dát do pořádku tyto dokumenty?
Can you help...
16/532
+
čas vypršel
times up [taɪms ʌp]
Čas vypršel! Odevzdejte, prosím, svůj test.
Times up! Please...
Čas vypršel, odložte tužky.
Times up, pencils...
Čas vypršel, prosím, abyste ukončili své práce.
Times up, please...
17/532
+
vypadnout, vystřelit, jít pryč (BrE, hovor.)
buzz off [bʌz ɒf]
přít. prostý: buzz off, 3. os. j. č.: buzzes off, průb. čas: buzzing off, prostý min.: buzzed off, příčestí min.: buzzed off
Proč nikdy nechce vypadnout, když potřebuju být sama?
Why does he...
Několikrát jsem zdvořile požádal souseda, aby šel pryč.
I have politely...
Prosím, snažím se pracovat, můžete na chvíli vypadnout?
Please, I'm trying...
18/532
+
vylézt, dostat se (z)
climb out [klaɪm aʊt]
přít. prostý: climb out, 3. os. j. č.: climbs out, průb. čas: climbing out, prostý min.: climbed out, příčestí min.: climbed out
Právě teď se dívám, jak ptáci vylézají ze svých hnízd.
Right now, I...
Už jste někdy viděli šneka vylézt z ulity?
Have you ever...
Dostáváme se z neklidné doby.
We are climbing...
19/532
+
vylíhnout se (z vejce)
hatch out [hætʃ aʊt]
přít. prostý: hatch out, 3. os. j. č.: hatches out, průb. čas: hatching out, prostý min.: hatched out, příčestí min.: hatched out
Mláďata utíkají z hnízda téměř ihned poté, co se vylíhnou.
The young birds...
Dospělí jedinci hynou, jakmile se z nich vylíhnou nové larvy.
The adults die...
20/532
+
(za)stavit se, zaskočit
klesnout
zapadnout
drop by [drɒp baɪ]
přít. prostý: drop by, 3. os. j. č.: drops by, průb. čas: dropping by, prostý min.: dropped by, příčestí min.: dropped by
Zastavím se u tebe později.
I'll drop by...
Proč se nestavíš na šálek kávy?
Why don't you...
Ve zprávě bylo uvedeno, že nezaměstnanost klesla o 5 procent.
The report stated that unemployment dropped by 5 percent.
Zemská přitažlivost způsobila, že západka zapadla.
The bolt dropped...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X