460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Nepravidelná slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/162
+
prosazovat, podporovat
dodržovat
obhájit
nadnášet, pozdvihnout, zvednout
potvrdit (výnos soudu)
uphold [ʌpˈhəʊld]
přít. prostý: uphold, 3. os. j. č.: upholds, průb. čas: upholding, prostý min.: upheld, příčestí min.: upheld
Chci prosazovat tyto hodnoty.
I want to...
Musíme dodržovat mezinárodní námořní pravidla.
We have to...
Potřebujeme dodržovat společenské normy.
We need to...
Budeme se samozřejmě držet ústavy a dodržovat zákon.
We will of...
2/162
+
(roze)mlít, (roz)drtit, rozmělnit
mletí, broušení, (roz)drcení
(na)brousit, opilovat, obrousit
(ubíjející) rutina (nezáživná)
dříč, šprt
grind [graɪnd]
jedn. číslo: grind, množ. číslo: grinds, přít. prostý: grind, 3. os. j. č.: grinds, průb. čas: grinding, prostý min.: ground, příčestí min.: ground
Doprava drtí silniční štěrk v prach.
Traffic grinds the...
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
God's mill grinds slow but sure.
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
3/162
+
anonymně psát za někoho jiného
ghostwrite [ˈgəʊstˌraɪt]
přít. prostý: ghostwrite, 3. os. j. č.: ghostwrites, průb. čas: ghostwriting, prostý min.: ghostwrote, příčestí min.: ghostwritten
Kdybych chtěl být vydávaným spisovatelem, mohl bych ještě za peníze psát za někoho jiného?
If I want...
Její knihy napsal někdo jiný jejím jménem.
Her books were...
4/162
+
rasa, plemeno, odrůda
druh, typ
chovat (zvířata), pěstovat, šlechtit
množit se, mít mladé, rozmnožovat se
plodit
breed [briːd]
jedn. číslo: breed, množ. číslo: breeds, přít. prostý: breed, 3. os. j. č.: breeds, průb. čas: breeding, prostý min.: bred, příčestí min.: bred
Byli kříženi s jinými plemeny skotu.
They were crossed with other breeds of cattle.
Chovali jsme psi pro policii.
We bred dogs for the police.
Přeplněné slumy jsou živnou půdou pro kriminalitu.
Overcrowded slums are breeding grounds for crime.
Snažili jsme se zlepšit způsob chovu našich koní.
We have tried...
Mladí buvoli určení k množení nesmí mít více než šest měsíců.
Young buffalo for...
Nyní jsme svědky oživení v chovu hospodářských zvířat původních plemen.
Now we are...
5/162
+
píchnout, bodnout, štípnout
žihadlo, dát žihadlo
štípnutí, píchnutí, bodnutí
sting [stɪŋ]
jedn. číslo: sting, množ. číslo: stings, přít. prostý: sting, 3. os. j. č.: stings, průb. čas: stinging, prostý min.: stung, příčestí min.: stung
Bodla mě včela.
I was stung by a bee.
Musel tě píchnout nějaký hmyz.
You must have...
6/162
+
vrazit, strčit
zarazit, (za)bodnout, zapíchnout
(pro)razit si cestu, drát se, prodírat se, tlačit se
vražení, (za)bodnutí
tah, síla (motoru), nápor
podstata, hlavní náplň
thrust [θrʌst]
jedn. číslo: thrust, množ. číslo: thrusts, přít. prostý: thrust, 3. os. j. č.: thrusts, průb. čas: thrusting, prostý min.: thrust, příčestí min.: thrust
Popadla jsem nůž a strčila do něj směrem ke dveřím.
I grabbed the...
Matka mi strčila peníze do ruky.
My mother thrust...
Prodírali jsme se davem, abychom se dostali ven.
We were thrusting...
Hlavní myšlenkou její argumentace bylo, že obsah je důležitější než forma.
The thrust of...
7/162
+
smrkat
blow one's nose [bləʊ wʌns nəʊz]
přít. prostý: blow one's nose, 3. os. j. č.: blows one's nose, průb. čas: blowing one's nose, prostý min.: blew one's nose, příčestí min.: blown one's nose
Musím neustále smrkat, abych mohla dýchat.
I have to...
Malé děti se musí učit, jak správně smrkat.
Young children need...
8/162
+
hodit, mrsknout, mrštit
mrsknutí, hození, vrhnutí
prudce se vrhnout
úlet, flirt
fling [flɪŋ]
jedn. číslo: fling, množ. číslo: flings, přít. prostý: fling, 3. os. j. č.: flings, průb. čas: flinging, prostý min.: flung, příčestí min.: flung
"A taky si můžeš vzít svůj prsten!" vykřikla a hodila ho na stůl.
"And you can...
Kenneth sebou praštil na pohovku.
Kenneth flung himself...
9/162
+
rozebírat (co), zabývat se, stále se vracet
přebývat, žít, pobývat, bydlet, zdržovat se
výdrž, setrvání, lpění, prodleva
dwell [dwel]
jedn. číslo: dwell, množ. číslo: dwells, přít. prostý: dwell, 3. os. j. č.: dwells, průb. čas: dwelling, prostý min.: dwelt, příčestí min.: dwelt
Nezabývejme se tím. Máme lepší věci na práci, než se zabývat minulostí.
Let's not dwell...
Můžeš vylézt na nejvyšší vrchol, ale nemůš tam dlouho pobývat.
You can climb...
10/162
+
(po)kosit, (po)sekat, (po)žnout
seník
mow [məʊ]
jedn. číslo: mow, množ. číslo: mows, přít. prostý: mow, 3. os. j. č.: mows, průb. čas: mowing, prostý min.: mowed, příčestí min.: mown (or mowed)
Celé odpoledne jsem strávil sekáním trávníku.
I spent all...
Pokud bude vlhké jaro, budu muset sekat trávník každý měsíc.
If it is...
11/162
+
resetovat, vynulovat
znovu nastavit
reset [riːˈset]
přít. prostý: reset, 3. os. j. č.: resets, průb. čas: resetting, prostý min.: reset, příčestí min.: reset
Musíme vynulovat čítač.
We need to reset the counter.
Leden vždy vyvolává pocit, že je správný čas na změnu.
January always feels...
12/162
+
znovu promyslet, znovu zvážit
přehodnotit
rethink [ˈriːθɪŋk]
přít. prostý: rethink, 3. os. j. č.: rethinks, průb. čas: rethinking, prostý min.: rethought, příčestí min.: rethought
Tato nová informace znamená, že bychom to měli znovu promyslet.
This new information means we should have a rethink.
Došel jsem k závěru, že je třeba přehodnotit způsob, jakým přistupuji ke své práci.
I have come to the conclusion that the way I approach to my work needs to be rethought.
13/162
+
být základem, tvořit základ (čeho)
ležet (pod čím)
tvořit podloží (geol.)
underlie [ˌʌndəˈlaɪ]
přít. prostý: underlie, 3. os. j. č.: underlies, průb. čas: underlying, prostý min.: underlay, příčestí min.: underlain
Psychické problémy jsou velmi často základem zjevných fyzických poruch.
Psychological problems very...
Cévní problémy mohou být základem Parkinsonovy choroby.
Vascular problems may...
14/162
+
předvídat, vědět předem
předpokládat
foresee [fɔːˈsiː]
přít. prostý: foresee, 3. os. j. č.: foresees, průb. čas: foreseeing, prostý min.: foresaw, příčestí min.: foreseen
Lisa před lety předvídala včerejší události.
Lisa foresaw yesterday's...
Plán restrukturalizace předpokládá prodej menšinového podílu v naší společnosti.
The restructuring plan...
Je známý svým vizionářským vedením a schopností předvídat trendy v oboru.
He is known...
15/162
+
špatně pochopit, nepochopit
špatně rozumět
misunderstand [ˌmɪsʌndəˈstænd]
přít. prostý: misunderstand, 3. os. j. č.: misunderstands, průb. čas: misunderstanding, prostý min.: misunderstood, příčestí min.: misunderstood
Smysl mentálních cvičení nesmí být nesprávně pochopen.
The purpose of...
Tato elementární chyba vedla k nedorozumění.
This elementary mistake...
Snažíme se vyloučit jakoukoli možnost nedorozumění.
We try to...
16/162
+
uvést v omyl, mystifikovat, oklamat, pomýlit
mislead [mɪsˈliːd]
přít. prostý: mislead, 3. os. j. č.: misleads, průb. čas: misleading, prostý min.: misled, příčestí min.: misled
Možná je trochu uvedl v omyl, ale bylo to zcela neúmyslné.
Perhaps he had...
Její původní zpráva, kterou zveřejnila, mě pomýlila ohledně toho, jak to dopadlo.
Her original message...
Je to nepravdivé a zavádějící prohlášení.
It is a...
Jakékoli srovnání založené na současných a minulých cenách by bylo zavádějící.
Any comparison based...
Regulační orgán ho obvinil, že svými tweety klame investory.
The regulators accused...
17/162
+
svrhnout, sesadit (vládu, režim ap.)
vyvrátit (teorii ap.)
svržení (režimu ap.)
overthrow [əʊvəˈθrəʊ]
jedn. číslo: overthrow, množ. číslo: overthrows, přít. prostý: overthrow, 3. os. j. č.: overthrows, průb. čas: overthrowing, prostý min.: overthrew, příčestí min.: overthrown
Snažili jsme se svrhnout starý zkorumpovaný a totalitní režim.
We tried to...
Byl svržen během lidového povstání.
He was overthrown...
18/162
+
zrušit, anulovat, potlačit, vyřadit
zrušení, anulování
mít přednost (před čím), převážit
override [ˌəʊvəˈraɪd]
jedn. číslo: override, množ. číslo: overrides, přít. prostý: override, 3. os. j. č.: overrides, průb. čas: overriding, prostý min.: overrode, příčestí min.: overridden
Vyřadil autopilota, když zjistil, že nefunguje správně.
He overrode the...
Prezident využil svého veta, aby zrušil rozhodnutí výboru.
The President used...
Bezpečnostní hlediska mají přednost před všemi ostatními obavami.
Safety considerations override...
19/162
+
přepsat, přepracovat, předělat
přepis, přepracování
rewrite [ˌriːˈraɪt]
jedn. číslo: rewrite, množ. číslo: rewrites, přít. prostý: rewrite, 3. os. j. č.: rewrites, průb. čas: rewriting, prostý min.: rewrote, příčestí min.: rewritten
No a mezitím jsem přepsal ten modul.
Meanwhile, I am...
Zákonodárci možná budou muset přepracovat antitrustové zákony, aby je přibrzdili.
The legislators may...
Bylo to také přepisováno s důrazem na výkon a rozšiřitelnost.
It has also...
20/162
+
závěs, páska (na zlomenou ruku)
přehodit (si), zavěsit (si)
popruh, postroj (k nošení nákladu)
mrštit, vrhnout, (po)hodit
prak
sling [slɪŋ]
jedn. číslo: sling, množ. číslo: slings, přít. prostý: sling, 3. os. j. č.: slings, průb. čas: slinging, prostý min.: slung, příčestí min.: slung
Matka jemně kolébala své dítě v látkovém závěsném šátku.
The mother gently...
Po nehodě nosila závěs, aby nenamáhala zraněnou paži.
She wore a...
Fotograf si zavěsil fotoaparát na krk, připraven zachytit okamžik.
The photographer slung...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X