460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Nepravidelná slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/162
+
předjet, předběhnout
předstihnout, překonat
překvapit, zaskočit
overtake [ˌəʊvəˈteɪk]
přít. prostý: overtake, 3. os. j. č.: overtakes, průb. čas: overtaking, prostý min.: overtook [əʊvətʊk], příčestí min.: overtaken [əʊvəteɪkən]
Dostal se za ostatní, pomalejší auta, která potom nemohl předjet.
He was dropping...
Michael se pokusil předběhnout mě zevnitř.
Michael tried to...
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
2/162
+
výstup, výstupní
výkon, výroba, produkce
vyrábět, produkovat
output [ˈaʊtˌpʊt]
jedn. číslo: output, množ. číslo: outputs, přít. prostý: output, 3. os. j. č.: outputs, průb. čas: outputting, prostý min.: output, příčestí min.: output
Naše produkce v loňském roce klesla o 8 procent.
Our last year...
Průměrná produkce továrny je 20 vozů denně.
The average output...
3/162
+
podniknout, vykonat, provést
ujmout se, vzít si na starost
zavázat se, přislíbit, slíbit
undertake [ˌʌndəˈteɪk]
přít. prostý: undertake, 3. os. j. č.: undertakes, průb. čas: undertaking, prostý min.: undertook [ˈʌndətʊk], příčestí min.: undertaken [ˈʌndəteɪkən]
Pečlivě změřil pohyby planet a provedl výpočty.
He carefully measured...
Oceňuji množství práce, která je prováděna dobrovolníky.
I appreciate the...
Provedeme podrobnější průzkum těchto sopek.
We will undertake a more detailed exploration of those volcanoes.
Být úspěšný ve škole, zejména na univerzitě, je komplexní projekt.
Being successful in school, particularly in university, is a complex undertaking.
Zorganizování výstavy byl obrovský projekt.
Organizing the show has been a massive undertaking.
4/162
+
(z)kazit (se), pokazit (se)
rozmazlit
kořist, výtěžek
zmařit (akci)
spoil [spɔɪl]
jedn. číslo: spoil, množ. číslo: spoils, přít. prostý: spoil, 3. os. j. č.: spoils, průb. čas: spoiling, prostý min.: spoilt [spɔɪlt] (or spoiled), příčestí min.: spoilt [spɔɪlt] (or spoiled)
Fólie z plastu se používají jako obal, který chrání pokrm před zkažením.
A sheet of plastic is used as a wrapping to keep food from spoiling.
Jahody se uchovávají v chladném skladu, aby se nezkazily.
The strawberries are...
5/162
+
předpověď, prognóza, odhad
předpovídat, předpovědět, odhadovat
forecast [ˈfɔːˌkɑːst]
jedn. číslo: forecast, množ. číslo: forecasts, přít. prostý: forecast, 3. os. j. č.: forecasts, průb. čas: forecasting, prostý min.: forecast (or forecasted), příčestí min.: forecast (or forecasted)
Je zde vždy slunečno, skutečně se nikdy nemusíte zajímat o předpověď počasí.
It's always sunny here, we never have to check the weather forecast really.
Předpověď počasí je pro zítřek příznivá.
The weather forecast is good for tomorrow.
Bude to znamenat významný vědecký úspěch a v budoucnu by mohl usnadnit předpověď počasí.
It will mark...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
Protože předpověď počasí předvídala déšť, rozhodli se uspořádat piknik pod střechou.
Still, as the...
Předpověď počasí byla nespolehlivá a nakonec nás zastihla náhlá bouřka.
The weather forecast...
6/162
+
zbavit (se) (čeho)
vymýtit
rid [rɪd]
přít. prostý: rid, 3. os. j. č.: rids, průb. čas: ridding, prostý min.: rid (or ridded), příčestí min.: rid
Můžete mi, prosím, poslat podrobnosti o tom, jak jste se zbavil vašeho problému.
Can you please...
Přilepila se na mě na večírku a nemohl jsem se jí zbavit.
She attached herself...
Ale ani nejdůkladnější drhnutí nás nedokáže zbavit bakterií, které se skrývají na konečcích prstů.
But even the most rigorous scrub will fail to get rid of the bacteria hiding in the tip of your fingers.
7/162
+
dozírat, dohlížet, kontrolovat
oversee [ˌəʊvəˈsiː]
přít. prostý: oversee, 3. os. j. č.: oversees, průb. čas: overseeing, prostý min.: oversaw [ˌoʊvəˈsɔː], příčestí min.: overseen [ˌoʊvəˈsiːn]
Marian je zodpovědná za dohled nad projektem.
Marian is responsible...
Právě jsme jmenovali koordinátora, který bude dohlížet na celý projekt.
We've just appointed...
8/162
+
podstoupit, podrobit, absolvovat
undergo [ˌʌndəˈgəʊ]
přít. prostý: undergo, 3. os. j. č.: undergoes, průb. čas: undergoing, prostý min.: underwent [ˌʌndəˈwent], příčestí min.: undergone [ˌʌndərˈɡɒn]
Součást jejich dohody je, že je povinnen podstoupit léčení zvládání hněvu.
Part of their...
Absolvuje terapii proti závislosti na hazardních hrách.
He is undergoing...
Všichni podezřelí podstoupí dobrovolné testování DNA ze svých slin.
All suspects will undergo voluntary DNA testing of their saliva.
Chodí do poradny kvůli depresi.
She's undergoing counseling...
John právě podstoupil trojitý bypass srdce.
John had just...
Bylo mi řečeno, že musím podstoupit řadu extrémně invazivních lékařských testů.
I was told...
9/162
+
prasknout, puknout, roztrhnout se
výbuch, záchvat, nával
vpadnout, vřítit se
explodovat, vybuchnout
prasklý (vnitřním tlakem)
dávka (palby)
burst [bɜːst]
jedn. číslo: burst, množ. číslo: bursts, přít. prostý: burst, 3. os. j. č.: bursts, průb. čas: bursting, prostý min.: burst, příčestí min.: burst
Tři lupiči se vřítili dveřmi.
Three raiders burst...
Prasklé vodovodní potrubí zaplavilo hlavní cestu k volební místnosti.
A burst water...
Vodovodní potrubí prasklo a zatopilo nejméně tři domy.
A burst water...
Pokaždé, když Joe udělal komickou grimasu, vybuchla jsem smíchem.
Every time when...
Vypadal jako ubohá napodobenina hráče, který se zde před třemi lety objevil a zazářil.
He looks a...
Když balón praskl, ozvala se hlasitá rána.
There was a...
Byl to největší pokles od doby, kdy v roce 2000 splaskla bublina internetových akcií.
It was the...
10/162
+
snaha, pokus
nabízet, nabídnout
nabídka (cenová)
bid [bɪd]
jedn. číslo: bid, množ. číslo: bids, přít. prostý: bid, 3. os. j. č.: bids, průb. čas: bidding, prostý min.: bid, příčestí min.: bid
Nenabízejte příliš mnoho a příliš brzo.
Don't bid too...
Fiat Chrysler ustoupil od své nabídky pro francouzského výrobce automobilů Renault.
Fiat Chrysler has...
Myslel jsme si, že jste před dvěma lety těmto způsobům dali sbohem.
I thought you...
Dražitel zahájil dražbu vzácného obrazu na 10 000 dolarech.
The auctioneer started the bidding for the rare painting at $10,000.
Online aukce měla časovač odpočítávající čas, aby vytvořila pocit naléhavosti při procesu přihazování.
The online auction had a countdown timer to create a sense of urgency in the bidding process.
Vláda zahájila výběrové řízení na stavbu nové dálnice.
The government opened the bidding for the construction of a new highway.
11/162
+
plakat, brečet, ronit slzy
pláč, brekot
mokvat, vylučovat tekutinu (rána)
weep [wiːp]
jedn. číslo: weep, množ. číslo: weeps, přít. prostý: weep, 3. os. j. č.: weeps, průb. čas: weeping, prostý min.: wept [wept], příčestí min.: wept [wept]
Nevěděla jsem, jestli se mám smát nebo plakat.
I didn't know...
Katie si zakryla obličej rukama a začala plakat.
Katie buried her...
Větve smuteční vrby visely nízko, téměř se dotýkaly země.
The weeping willow's...
12/162
+
kůlna, přístřešek, bouda (na nářadí)
ztrácet, shazovat, shodit (listy, srst ap.)
zbavit se, zbavovat se, odstranit
odhodit, svléci
línat, pelichat
ronit (slzy)
shed [ʃed]
jedn. číslo: shed, množ. číslo: sheds, přít. prostý: shed, 3. os. j. č.: sheds, průb. čas: shedding, prostý min.: shed, příčestí min.: shed
Tato léčba může pomoci odstranit nejhorší příznaky.
This treatment can...
Had svléká kůži.
Snake sheds skin.
Prolévám slzy štěstí, kvůli těm, kteří se nakonec smíří se svým nedokonalým životem.
I shed happy...
13/162
+
(u)plést (svetr) (jehlicemi)
srůst, zacelit se (zlomené kosti)
spojit, stmelit (lidi ap.)
pletený (svetr ap.)
spojený, stmelený
knit [nɪt]
přít. prostý: knit, 3. os. j. č.: knits, průb. čas: knitting, prostý min.: knit (or knitted), příčestí min.: knit (oe knitted)
Moje babička mě učila plést.
My grandmother taught...
Upletla jsem si nový svetr v průběhu asi dvou týdnů.
I knit my...
14/162
+
srazit se, scvrknout se, smrsknout se
zmenšit se, snížit se (rozloha ap.)
psychiatr, cvokař (slang.)
shrink [ʃrɪŋk]
jedn. číslo: shrink, množ. číslo: shrinks, přít. prostý: shrink, 3. os. j. č.: shrinks, průb. čas: shrinking, prostý min.: shrank [ʃræŋk] (or shrunk), příčestí min.: shrunk [ʃrʌŋk]
Vysoká teplota může způsobit, že se oblečení srazí nebo ztratí svoji hebkost.
High temperature may...
Mě zatahuješ do experimentů, ale sama vycouváš z každého rizika.
You involve me...
Když je to důležité, prostě se tomu vyhne.
When it's important...
15/162
+
držet se
lpět, ulpět, ulpívat
udržovat si
těsně přiléhat (šaty), lepit se
cling [klɪŋ]
přít. prostý: cling, 3. os. j. č.: clings, průb. čas: clinging, prostý min.: clung [klʌŋ], příčestí min.: clung [klʌŋ]
Pořád si udržuje naději, že je naživu.
She still clings...
Dům přiléhal k východnímu úbočí hory.
The house clung...
16/162
+
prospívat, dařit se, prosperovat, vzkvétat
thrive [θraɪv]
přít. prostý: thrive, 3. os. j. č.: thrives, průb. čas: thriving, prostý min.: throve (or thrived), příčestí min.: thriven (or thrived)
Moje společnost bude i nadále prosperovat bez jakéhokoliv mého zásahu.
My company will continue to thrive without any of my interference.
Našemu podnikání se nemůže dařit bez investic.
Our business cannot thrive without investment.
Univerzitní výzkumné centrum vzkvétá díky podpoře vládních grantů.
The university's research center thrives thanks to the patronage of government grants.
Navzdory hospodářskému zpomalení se některým odvětvím nadále daří.
Despite the economic...
Stinný kout zahrady je pro kapradiny ideálním místem, kde se jim daří.
The shady corner...
17/162
+
klečet, kleknout (si), pokleknout
kneel [niːl]
přít. prostý: kneel, 3. os. j. č.: kneels, průb. čas: kneeling, prostý min.: knelt, příčestí min.: knelt
Donutil mě, abych před ním poklekl.
He forced me...
Klečet znamená podrobit se.
Kneeling means submission.
Lovec si klekl vedle zvířecí mršiny a začal ji stahovat z kůže.
The hunter knelt beside the animal carcass and commenced to skin it.
Farník zapálil svíčku a poklekl v tiché modlitbě.
The parishioner lit...
18/162
+
tkát, utkat (látku)
plést (košík)
vazba (tkaniny)
proplétat se, kličkovat
weave [wiːv]
jedn. číslo: weave, množ. číslo: weaves, přít. prostý: weave, 3. os. j. č.: weaves, průb. čas: weaving, prostý min.: weaved (or wove), příčestí min.: weaved (or woven)
Upletl jsem z proutí malý košík.
I wove a small basket from wickers.
Tkaniny s těsnou vazbou jsou pro malování ideální.
Fabrics with a close weave are ideal for painting.
19/162
+
plížit se, plazit se, lézt
vloudit se, vkrást se, vplížit se
srab, srabík (hovor.)
šplhoun, podlézavec
slizoun, nepříjemný člověk
creep [kriːp]
jedn. číslo: creep, množ. číslo: creeps, přít. prostý: creep, 3. os. j. č.: creeps, průb. čas: creeping, prostý min.: crept [krept], příčestí min.: crept [krept]
A proč si se sem vplížil jako zloděj?
And why did...
Nebuď srab.
Don't be a...
20/162
+
krvácet
prosakovat, smíchávat se, prolínat se
odvzdušnit
bleed [bliːd]
přít. prostý: bleed, 3. os. j. č.: bleeds, průb. čas: bled, prostý min.: bled, příčestí min.: bleeding
Nech ten obvaz na pokoji, pokud nechceš znovu začít krvácet.
You'd better leave...
Pes na ni zaútočil a způsobil jí krvácení v obličeji.
A dog jumped her causing a bleeding in her face.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X