460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Předložky

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/81
+
před
než, dříve (než)
(už) před tím
before [bɪˈfɔː]
Byl nalezen pouze dva týdny před tím.
He was found only two weeks before that.
Než se rozhodneme, musíme vědět více faktů.
Before we make a decision, we need to know more facts.
jsem je viděl.
I've seen them before.
2/81
+
pod, zpod
za (daných okolností ap.)
v (podmínkách ap.)
ve stavu
under [ˈʌndə]
Pokud se dostanou pod 70 procent, zkoušku neudělají.
If they get under 70 percent, they fail the exam.
Je pod tlakem.
He is under pressure.
Podíval jsem se pod postel.
I looked under the bed.
Server se právě udržuje.
The server is under maintenance.
3/81
+
bez
aniž
without [wɪˈðaʊt]
Nehrajte beze mě.
Don't play without me.
Nemůžu číst bez brýlí.
I can't read without my glasses.
Můžete pracovat aniž byste porušoval zákon.
You can work without breaking the law.
4/81
+
mezi (3 a více)
obklopen
uprostřed
among [əˈmʌŋ]
Byl vybrán mezi mnoha kandidáty.
He was chosen from among many candidates.
Bitcoin je velmi populární mezi mladými Američany.
Bitcoin is very popular among young americans.
Jezero je ukryto mezi stromy.
The lake is hidden among trees.
5/81
+
okolo, kolem, dokola
po (celém povrchu)
všude kolem
around [əˈraʊnd]
Měsíc se otáčí okolo Země.
The moon goes around the earth.
Minulý rok jsem cestoval po Evropě.
I was travelling around Europe last year.
Knihy zde byly dlouhou dobu před Harrym Potterem
The books were around for a long time before Harry Potter.
6/81
+
za
za sebou (zavřít)
v pozadí (čeho), v zákulisí
behind [bɪˈhaɪnd]
Zaparkovala jsem auto za domem.
I parked my car behind the house.
Zavřela za sebou dveře.
She closed the door behind her.
Kdo je za tím?
Who is behind that?
7/81
+
možná, třeba, snad
asi tak, kolem
maybe [ˈmeɪˌbiː]
Možná zítra příjdu.
Maybe I'll come...
Možná bys měl udělat to samé.
Maybe you should...
Na stole bylo asi tak 30 vajec.
There were maybe...
8/81
+
přes, napříč
naproti, na opačné / druhé straně
na šířku
po celém, přes celý
across [əˈkrɒs]
Přešla přes ulici.
She walked across...
Dva muži veslovali na svojí lodí přes jezero.
Two men rowed...
Díra měla na šířku tři metry.
The hole had...
9/81
+
směrem k
vůči (komu), ve vztahu (k čemu)
těsně před (časově)
blízko, poblíž
toward [təˈwɔːd]
Bouře směřuje k Německu.
The storm is...
Můj postoj vůči ní se změnil.
My attitude toward...
Akce se koná ke konci měsíce.
The event takes...
10/81
+
po (čem)
podél, kolem
společně s, spolu s
podle
dál, stále
jít, pokračovat, postupovat
vzít s sebou
along [əˈlɒŋ]
Stříhejte po tečkované čáře.
Cut along the...
Zaparkovali jsme podél silnice.
We parked along...
Rozhodli se pokračovat společně touto cestou.
They decided to...
Budeme pokračovat podle tohoto vzoru.
We will continue...
Vezmeme sebou nějaké jídlo.
We bring some...
11/81
+
podle
according [əˈkɔːdin]
Výhled pro investory je podle finančních expertů dobrý.
The outlook for...
Plánují zmenšit své firmy, podle průzkumu, který ukazuje, že toto odvětví ztrácí obchodní příležitosti.
They plan to...
Podle odhadů naší zpravodajské služby, nepřátelská armáda utrpěla více než 15 obětí.
According to our...
Podle jejich odhadu by přínosy měly převážit náklady.
According to their...
Nesuď lidi podle jejich vzhledu.
Don't judge people...
Hraj to podle pravidel.
Play it according...
12/81
+
za (jednotku), na (hlavu)
per [pə]
Jeho rychlost byla 120 kilometrů za hodinu.
His speed was...
Stojí to 30 dolarů na osobu.
It costs $30...
Lidé v zemích, jako je Lucembursko, pracují přibližně 30 hodin týdně.
People in countries...
13/81
+
blízko, blízký
nedaleko, vedle, u
(při)blížit (se)
near [nɪə]
přít. prostý: near, 3. os. j. č.: nears, průb. čas: nearing, prostý min.: neared, příčestí min.: neared, 2. stupeň: nearer, 3. stupeň: nearest
Pojď blíže.
Come nearer.
Byl blízko smrti kvůli podchlazení.
He was near...
Náš hotel je blízko letiště.
Our hotel is...
Byl to můj blízký příbuzný.
He was my...
Očekávám to v blízké době.
I expect it...
14/81
+
na (koho/co, kom/čem)
ihned po
být před, být za
na základě (čeho)
upon [əˈpɒn]
Vylezl na koně.
He climbed upon...
Ukradli vlajku, která byla na střeše.
They stole the...
Podzim je téměř přede dveřmi.
Fall is almost...
Poté, co dojedl, odešel z restaurace.
Upon finishing his...
Rozhodnutí bylo učiněno na základě pečlivého zvážení.
The decision was...
15/81
+
minulost
kolem, mimo
minulý, uplynulý
přes, za
past [pɑːst]
jedn. číslo: past, množ. číslo: pasts, 2. stupeň: more past, 3. stupeň: most past
Snažíme se učit z minulosti.
We try to...
Ale to všechno je minulost.
But all that...
Vojáci prošli kolem.
The soldiers marched...
Projděte kolem semaforů.
Go past the...
Musíte se naučit nepravidelný minulý čas anglických sloves.
You must learn...
Špatné časy jsou za námi.
The bad times...
Ten dům je hned za mostem.
This house is...
16/81
+
i přes to, přestože
navzdoy
despite [dɪˈspaɪt]
Nebylo jí dobře, ale i přes to šla do práce.
She wasn't well,...
Neuspěli jsme, i přesto, že jsme měli ty nejlepší úmysly.
Despite our best...
Přesto jsem ho pozval na oslavu mých narozenin.
Despite this, I...
I přes toto rozhodnutí, jsme se rozhodli pokračovat.
Despite this decision,...
Navzdory tomuto problému dobrovolníci znovu uklidili lom.
Despite this problem...
Víme, jak vést úspěšný projekt i navzdory omezeným zdrojům.
We know how...
Novak Djokovic bude pravděpodobně nasazen jako jednička, přestože je nyní na druhém místě.
Novak Djokovic is...
17/81
+
region, oblast, krajina
kolem, okolo
region [ˈriːdʒən]
jedn. číslo: region, množ. číslo: regions
Žili jsme v průmyslové oblasti.
We lived in...
Musíme udržet pořádek v našem regionu.
We have to...
Odhaduji, že teplota je nyní okolo 20° C.
I estimate that...
18/81
+
za
mimo (chápání)
přes (limit), nad rámec
kromě, mimo
po, poté
beyond [bɪˈjɒnd]
Za domem byl strom.
Behind the house...
Je to mimo mé chápání, proč ukradla peníze.
It's beyond me...
Toto omezení přesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení našeho cíle.
This restriction goes...
Nemám vám už co říct, kromě toho, co jsem vám už řekl dříve.
I have nothing...
Jen málo lidí žije více než sto let.
Few people live...
19/81
+
uvnitř, zevnitř, vevnitř
doma
vnitřek
v (čem)
vnitřní, interní
inside [ɪnˈsaɪd]
jedn. číslo: inside, množ. číslo: insides, 2. stupeň: more inside, 3. stupeň: most inside
Hotel byl zevnitř pěkný.
The hotel was...
V bytě hrálo rádio.
A radio was...
Vnitřní část domu je v dobrém stavu.
The inside of...
20/81
+
na (co/čeho)
k (směrem)
na (povrch)
do (čeho) (seznamu, systému ap.) (zahrnout)
onto [ˈɒntə]
Musíme jít na střechu.
We need to...
Musíme se dostat k dalšímu tématu.
We need to...
Naložili jsme zboží do auta.
We loaded the...
Nastoupil jsem se do vlaku.
I got onto...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X