460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
mimoškolní (činnost)
after-school [ˈɑːftə skuːl]
Mimoškolní program nabízí různé aktivity, od sportu až po výtvarné a řemeslné činnosti.
The after-school program...
Myslíte si, že mimoškolní aktivity jsou pro rozvoj dítěte nezbytné?
Do you think...
Rozpočtové škrty donutily školy omezit mimoškolní programy.
Budget cuts forced...
2/701
+
mnoho, dost
plenty of [ˈplentɪ ɒv]
Spousta diskusí je před námi.
Plenty of discussions...
Měl jsem spoustu vědomostí z knih, ale žádné praktické dovednosti.
I had plenty...
Je zde spousta další práce, která je potřeba udělat.
There is plenty...
Máme dost času.
We have plenty...
Existuje mnoho lidí, proti kterým se všechno spiklo a přesto dělali skvělé věci.
There are plenty...
3/701
+
ještě jednou
one more time [wʌn mɔː taɪm]
Projděme si pokyny ještě jednou, abychom se ujistili, že jim správně rozumíme.
Let's go over...
Můžete tu písničku zahrát ještě jednou?
Can you play...
Chtěl bych vás laskavě požádat, abyste mi postup vysvětlil ještě jednou.
I would kindly ask you to explain the procedure one more time.
4/701
+
horská dráha
roller coaster [ˈrəʊlə ˈkəʊstə]
jedn. číslo: roller coaster, množ. číslo: roller coasters
Jízda na horské dráze poskytovala vzrušující zážitek.
The roller coaster...
Šli jsme se projet na horské dráze.
We went for...
Obsluha horské dráhy všem řekla, aby se pevně připoutali.
The roller coaster...
Vzrušující jízda na horské dráze mi vlila adrenalin do žil.
The thrilling roller...
5/701
+
dohromady, celkově
in total [ɪn ˈtəʊtəl]
Celkem se na benefiční akci podařilo získat 10 000 dolarů pro místní útulek pro zvířata.
In total, the fundraiser managed to raise $10,000 for the local animal shelter.
Kolik hodin jste celkem strávili prací na projektu?
How many hours did you spend working on the project in total?
Celkem jsem letos přečetl dvacet knih.
In total, I read twenty books this year.
6/701
+
přivlastnit si zásluhy, připsat si zásluhy
take credit for [teɪk ˈkredɪt fɔː]
Nechtěl jsem si připisovat zásluhy za úspěch projektu, i když jsem odvedl většinu práce.
I didn't want...
Je nespravedlivé, že se vždy snaží přisvojit si zásluhy za práci jiných lidí.
It's unfair that...
Věřili byste, že se pokusila připsat si zásluhy za můj návrh?
Can you believe...
7/701
+
hodit kostkou
riskovat, zkusit štěstí
roll the dice [rəʊl ðə daɪs]
přít. prostý: roll the dice, 3. os. j. č.: rolls the dice, průb. čas: rolling the dice, prostý min.: rolled the dice, příčestí min.: rolled the dice
Házení kostkami je nedílnou součástí mnoha klasických her.
Rolling the dice...
Jste připraveni zkusit štěstí a založit vlastní firmu?
Are you ready...
Rozhodla se zkusit štěstí a ucházet se o vysněnou práci na druhém konci země.
She decided to...
8/701
+
mít špatný ohlas v tisku
mít špatnou publicitu
get a bad press [get ə bæd pres]
přít. prostý: get a bad press, 3. os. j. č.: gets a bad press, průb. čas: getting a bad press, prostý min.: got a bad press, příčestí min.: got a bad press (gotten a bad press - Canada)
Nový film se dočkal špatného ohlasu v tisku.
The new movie got bad press.
Slavný kuchař měl špatnou publicitu kvůli svému agresivnímu chování vůči personálu restaurace.
The celebrity chef got a bad press for his aggressive behavior toward restaurant staff.
9/701
+
v podstatě, v zásadě
in principle [ɪn ˈprɪnsɪpəl]
V zásadě souhlasím s myšlenkou snížit naši uhlíkovou stopu.
In principle, I...
Ačkoli plán zní v zásadě dobře, jeho realizace může narazit na několik problémů.
While the plan...
Nový daňový zákon má v zásadě za cíl zvýhodnit malé podniky.
In principle, the...
10/701
+
ve spojení, ve spolupráci, spolu s (kým)
in association [ɪn əˌsəʊsɪˈeɪʃən]
Výstava umění byla uspořádána ve spolupráci s místním muzeem.
The art exhibition...
Nová produktová řada byla uvedena na trh ve spolupráci se známým módním návrhářem.
The new product...
Knižní veletrh se konal ve spolupráci s několika významnými nakladatelstvími.
The book fair...
11/701
+
neuvěřitelný, k nevíře
beyond belief [bɪˈjɒnd bɪˈliːf]
Kouzelníkovy triky byly neuvěřitelné a publikum zůstalo v úžasu.
The magician's tricks were beyond belief, leaving the audience in awe.
Její nasazení na projektu bylo až neuvěřitelné.
Her dedication to the project was beyond belief.
Laskavost, kterou během krize projevili cizí lidé, byla neuvěřitelná.
The kindness shown by strangers during the crisis was beyond belief.
12/701
+
vystihnout (skutečnost)
vykonat spravedlnost
odpovídat, dostát (původnímu záměru)
do justice [duː ˈdʒʌstɪs]
přít. prostý: do justice, 3. os. j. č.: does justice, průb. čas: doing justice, prostý min.: did justice, příčestí min.: done justice
Filmová adaptace nedokázala zcela vystihnout složitost románu.
The movie adaptation...
Může nějaká fotografie skutečně vystihnout majestátnost Velkého kaňonu?
Can any photograph...
Konečný výsledek opravdu neodpovídá původní nápadu.
The end result...
13/701
+
zkažený dech, zápach z úst
bad breath [bæd breθ]
jedn. číslo: bad breath, množ. číslo: bad breaths
Konzumace česneku často vede k zápachu z úst.
Eating garlic often...
Nosí u sebe vždy mentolky, aby zamezil zápachu z úst.
He always carries...
Pokud vám zapáchá z pusy, máte pravděpodobně nějakou skrytou nemoc.
If you have...
14/701
+
transparentní, bez skrytých kliček
čestný, poctivý, fér
above board [əˌbʌv ˈbɔːd]
Ujistila své klienty, že její obchodní praktiky jsou zcela transparentní.
She assured her clients that her business practices were entirely above board.
Naše jednání bylo otevřené a férové.
Our deal was open and above board.
15/701
+
všeobecný, celoplošný
across the board [əkrɒs ðə ˈbɔːd]
Celoplošné škrty pro všechny státní agentury činí celkem 1 milion dolarů.
The across the board cuts for all state agencies will total 1 million dollars.
Zlepšení technologií zvýšilo efektivitu napříč všemi odděleními.
The improvements in technology have increased efficiency across the board.
Manažer zavedl změny na pracovišti, které zlepšily morálku napříč všemi odděleními.
The sales team saw an increase in performance across the board.
16/701
+
být zrušen, být už minulostí
být smeten ze stolu
go by the board [gəʊ baɪ ðɪ bɔːd]
přít. prostý: go by the board
Jeho sen stát se kosmonautem je kvůli jeho zdravotnímu stavu už minulostí.
His dream of becoming an astronaut had to go by the board because of a medical condition.
Moje plány na víkendovou dovolenou musely jít stranou.
My weekend getaway plans had to go by the board.
To znamená, že naše návrhy budou muset být smeteny ze stolu?
Does this mean our proposals will have to go by the board?
17/701
+
vzít si k srdci, vzít na vědomí
porozumět, přijmout
take something on board [teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn bɔːd]
přít. prostý: take something on board
Potřebujeme si vzít k srdci názory našich zákazníků.
We need to...
Měli bychom tuto příležitost vzít na vědomí a využít ji ve svůj prospěch.
We should take...
Je rozumné přijmout rady zkušených kolegů při řešení složitého projektu.
It's wise to...
18/701
+
krajně pravicový
far-right [fɑː raɪt]
Štvavá videa byla zpřístupněna online místní krajní pravicovou skupinou.
The inflammatory videos...
Krajně pravicové shromáždění v centru města vedlo ke střetům s protestujícími s opačným názorem.
The far-right rally...
Média se aktivitami krajně pravicových skupin rozsáhle zabývala.
Media outlets have...
19/701
+
kostní dřeň
bone marrow [bəʊn ˈmærəʊ]
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
Kostní dřeň je zodpovědná za tvorbu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.
Bone marrow is...
Léčba rakoviny měla významný dopad na funkci její kostní dřeně.
The cancer treatment...
20/701
+
naopak
obráceně
other way around [ˈʌðə weɪ əˈraʊnd]
Chce, aby to bylo naopak.
He wants it...
Ale naštěstí to funguje i obráceně.
But fortunately, it...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X