460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
kávovar
coffee machine [ˈkɒfɪ məˈʃiːn]
jedn. číslo: coffee machine, množ. číslo: coffee machines
Den vždy začínám tím, že si uvařím šálek kávy v mém kávovaru.
I always start...
Pravidelné čištění kávovaru zajišťuje lepší chuť nápoje.
Cleaning the coffee...
Minulý týden nefungoval kávovar, což způsobilo nepříjemnosti.
Last week, the...
2/690
+
nervózní období, vypjaté okamžiky
tense time [tens taɪm]
jedn. číslo: tense time, množ. číslo: tense times
V soudní síni panovala během procesu napjatá atmosféra.
The courtroom was...
Během konfrontace nastaly vypjaté okamžiky pro všechny zúčastněné.
During the confrontation,...
Pocítil jsem úlevu, když konečně skončilo nervózní období čekání na výsledky zkoušek.
I felt a...
3/690
+
veterán (AmE)
antique car [ænˈtiːk kɑː]
jedn. číslo: antique car, množ. číslo: antique cars
Na výstavě bylo k vidění mnoho krásně zrestaurovaných veteránů.
Many beautifully restored antique cars were on display at the show.
V muzeu byla k vidění vzácná sbírka veteránů z počátku 20. století.
The museum showcased a rare collection of antique cars from the early 20th century.
Restaurování veteránu vyžaduje trpělivost, zručnost a vášeň pro řemeslo.
Restoring an antique car demands patience, skill, and a passion for craftsmanship.
4/690
+
sloup pro elektrické vedení
utility pole [juːˈtɪlɪtɪ pəʊl]
jedn. číslo: utility pole, množ. číslo: utility poles
Dělníci instalují nové sloupy elektrické vedení podél dálnice.
The workers are...
Příští týden touto dobou budou pracovat na instalaci nových sloupů inženýrských sítí.
This time next...
Technik vylezl na sloup elektrického vedení, aby opravil poškozený drát.
The technician climbed...
5/690
+
strašidelný dům, dům, kde straší
haunted house [ˈhɔːntɪd haʊs]
jedn. číslo: haunted house, množ. číslo: haunted houses
Strašidelný dům na pouti je známý svou děsivou výzdobou a strašidelnou atmosférou.
The haunted house...
V mnoha hororech je dům, kde straší, ústředním dějištěm příběhu.
Many horror movies...
Slyšeli jste o proslule známém strašidelném domě na Elm Street?
Have you heard...
6/690
+
obývák
living room [ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm]
jedn. číslo: living room, množ. číslo: living rooms
Jak uspořádáte nábytek v malém obývacím pokoji?
How do you arrange furniture in a small living room?
Následoval jsme jí do obýváku.
I followed her...
Obývací pokoj a kuchyň byly spojeny dohromady.
Living room and...
Přivítali jsme hosty v obývacím pokoji.
We received our...
Měřili jsme délku a šířku obývacího pokoje.
We measured the...
7/690
+
zadýchat se
be out of breath [biː aʊt ɒv breθ]
přít. prostý: be/am/are out of breath, 3. os. j. č.: is out of breath, průb. čas: being out of breath, prostý min.: were/was out of breath, příčestí min.: been out of breath
Po maratonu byla zadýchaná.
After running a...
Po zdolání několika pater schodů se vždy zadýchá.
He is always...
8/690
+
pouštět, pustit
zbavit (se), odprostit se (od)
nechat to být, zapomenout
let go [let gəʊ]
přít. prostý: let go, 3. os. j. č.: lets go, průb. čas: letting go, prostý min.: let go, příčestí min.: let go
Pro vaše dobro je důležité zbavit se negativních emocí.
It's important to...
Rozhodla se zapomenout na minulost.
She decided to...
Phoebe se snažila zbavit zášti vůči svému bývalému partnerovi za to, že zradil její důvěru.
Phoebe struggled to...
9/690
+
odborový předák
vedoucí odborové organizace
trade union leader [treɪd ˈjuːnjən ˈliːdə]
jedn. číslo: trade union leader, množ. číslo: trade union leaders
Odborový předák vyjednal pro zaměstnance lepší smlouvu.
The trade union leader negotiated a better contract for the workers.
Jako odborový předák se zasazoval o spravedlivé mzdy a podmínky na pracovišti.
As a trade union leader, he advocated for fair wages and workplace conditions.
Odborový předák se na schůzce zabýval obavami zaměstnanců.
The trade union leader addressed the concerns of the employees during the meeting.
10/690
+
napříč, křížem krážem
the length and breadth [ðə leŋkθ ænd bredθ]
Prošli jsme celé město křížem krážem, abychom našli ideální místo pro tuto akci.
We explored the...
Procestovala napříč celý kontinent, aby zdokumentovala různé kulturní zvyklosti.
She traveled the...
11/690
+
jakýmkoliv způsobem, jakkoli
v žádném případě, nijak
in any way [ɪn ˈenɪ weɪ]
Můžeš přispět jakýmkoliv způsobem.
You can contribute...
V žádném případě ti nepomohu.
I won't help...
Kromě toho, žádné informace nemůžou být v žádném případě považovány za naše doporučení nebo rady.
Moreover, any information...
Toto nařízení nijak neomezuje vaše pravomoci.
This regulation does...
12/690
+
piškot, piškotový dort
sponge cake [spʌndʒ keɪk]
jedn. číslo: sponge cake, množ. číslo: sponge cakes
Na oslavu jsem upekla vynikající piškotový dort.
I baked a delicious sponge cake for the party.
Už jste někdy vyzkoušeli bezlepkovou verzi piškotu?
Have you ever tried a gluten-free version of sponge cake?
Piškot je lehký a nadýchaný, ideální pro pohoštění u čaje.
The sponge cake is light and fluffy, perfect for a tea-time treat.
13/690
+
zácpa (střevní)
neprůchodnost střev
bowel obstruction [ˈbaʊəl əbˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: bowel obstruction, množ. číslo: bowel obstructions
Zácpa může způsobit silné bolesti břicha a nepříjemné pocity.
A bowel obstruction...
K neprůchodnosti střev mohou přispívat srůsty z předchozích operací.
Adhesions from previous...
Chlapec trpěl neprůchodností střev.
The boy was...
14/690
+
plná moc
power of attorney [ˈpaʊə ɒv əˈtɜːnɪ]
jedn. číslo: power of attorney, množ. číslo: powers of attorney
Babička mi udělila plnou moc k vyřizování všech svých záležitostí.
Grandma gave me...
Můžete mně vysvětlit, jak probíhá proces, když chci někomu udělit plnou moc?
Can you explain...
Jak se omezená plná moc liší od generální plné moci?
How does a...
15/690
+
sedací pytel (velký polštář k sezení)
bean bag [biːn bæg]
jedn. číslo: bean bag, množ. číslo: bean bags
Do obývacího pokoje jsme koupili pohodlný sedací pytel.
We bought a comfortable bean bag for the living room.
Našla jsem kočku schoulenou na sedacím pytli, jak si užívá šlofíka.
I found my cat curled up on the bean bag, enjoying a nap.
Dáváte ve svém studijním prostoru přednost tradičním židlím, nebo sedacím pytlům?
Do you prefer traditional chairs or bean bags in your study area?
16/690
+
v návaznosti, hned za sebou, hned po sobě
zády k sobě
back-to-back [bæk tʊ bæk]
Celé dopoledne jsme měli nepřetržitě samé schůzky a já jsem vyčerpaná.
We had back-to-back...
Tým vstřelil dva góly hned po sobě a zajistil si tak vedení v zápase.
The team scored...
Proč naplánovali rozhovory hned po sobě, místo aby je rozložili do celého týdne?
Why did they...
Obě sochy byly umístěny zády k sobě, což v zahradě vytvářelo působivý vizuální efekt.
The two statues...
17/690
+
preventivní (útok, opatření ap.)
pre-emptive [prɪˈemptɪv]
Preventivní opatření vlády proti bouři výrazně minimalizovala škody.
The government's pre-emptive...
Zavedením preventivní údržby by továrna mohla zkrátit prostoje strojů.
By implementing pre-emptive...
Premiér schválil preventivní letecký útok proti rebelům.
The prime minister authorized a pre-emptive air strike against the rebels.
18/690
+
protipožární, ohnivzdorný, nehořlavý
flame-retardant [fleɪm rɪˈtɑːdənt]
Ohnivzdorné látky mají schopnost zpomalit nebo zastavit šíření ohně.
Flame-retardant fabrics have the ability to slow or halt the spread of fire.
Používání nehořlavých materiálů v konstrukcích budov významně snížilo mimořádné události související s požárem.
The use of flame-retardant materials in building construction has significantly reduced fire-related incidents.
Výstroj hasičů je vyrobena z nehořlavého materiálu.
The firefighters' gear is made from flame-retardant material.
19/690
+
potlačovaný
bottled up [ˈbɒtəld ʌp]
Nemusíme to v sobě potlačovat.
We don't have...
Jeho potlačované emoce nakonec vedly ke zhroucení.
His bottled-up emotions...
Je zdravé uvolnit potlačovaný stres?
Is it healthy...
20/690
+
to, na čem záleží, je
what matters is [wɒt ˈmætə ɪz]
Nezáleží na tom, kolik času máte, ale jak ho využijete.
What matters is...
To na čem záleží je vaše odhodlání a ochota pokračovat, i když jde do tuhého.
What matters is...
Záleží na tom, jak se vypořádáváte s konflikty a dílčími neúspěchy.
What matters is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X