460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Zájmena

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/67
+
co, jaký, který
what [wət]
Co to bylo?
What was it?
Na co je tato věc?
What is this stuff for?
Proč to děláš?
What are you doing that for?
"Potřebuji nový počítač." "Na co?"
"I need a new computer." "What for?"
Co je s tebou?
What's the matter with you?
Co se děje?
What's going on?
Chceš jít do kina? Co dávají?
Do you want to go to the cinema? What's on?
Jaký je plán?
What is the plan?
Kolik je hodin?
What time is it?
2/67
+
kdo
který, jenž
komu, koho
who [huː]
Kdo to řekl?
Who said it?
S kým jsi šel?
Who did you go with?
Vím, kdo to udělal.
I know who did it.
Komu voláte?
Who are you calling?
S kým chcete mluvit?
Who do you want to speak to?
Kdo volá?
Who is calling?
3/67
+
to, ono
it [ɪt]
Je to malé.
It is small.
Můžu to vysvětlit.
I can explain it.
Může se to změnit.
It can be changed.
4/67
+
I [aɪ]
jsem mu dal cukr.
I gave him sugar.
nevím.
I don't know.
Mám kočku.
I have a cat.
Měl jsem psa.
I had a dog.
Viděl jsem tvého psa.
I saw your dog.
Jsem šťastný.
I am happy.
Rád jí vidím.
I like to see her.
5/67
+
ty, tyto
vy
you [juː]
Zavolám ti zítra.
I call you tomorrow.
Jste oba připraveni?
Are you both ready?
Viděl jsi tu malou myš?
Did you see that small mouse?
Odkud jste?
Where are you from?
Kam jedete?
Where are you going?
Ráda tě zase vidím.
It's good to see you again.
6/67
+
to, tuto, tamto
ten, tato, toto, tenhle, tohle, tamten
že
který
tak, tolik
that [ðət]
To je správně.
That is correct.
Chceš tohle nebo tamto?
Do you want this or that?
Je mi líto, že jsem vám nemohl pomoci.
I'm sorry that I couldn't help you.
To je to auto, o kterém jsi mi říkal?
Is that car you told me about?
Henry nebyl tak dobrý.
Henry wasn't that good.
7/67
+
on
he [hiː]
Podíval na svůj notebook.
He looked at his notebook.
Laura ho miluje.
Laura loves him.
On je bohatý.
He is rich.
8/67
+
jeho, jej, mu
him [hɪm]
Nabídl jsem mu dohodu.
I offered him a deal.
Rosie mu dala knihu.
Rosie gave him a book.
Neznám ho tak, jak jsem si myslela.
I don't know him as I think I did.
Řekni nám, co bychom mu měli říct.
Tell us what we should say to him.
Zaplatil jsem mu v hotovosti.
I paid him in cash.
Nic o něm nevím.
I don't know anything about him.
Nápad přišel, když se díval na televizi.
The idea came to him while he was watching television.
9/67
+
my
we [wiː]
My můžeme změnit směr.
We can change direction.
Můžeme jít ven?
Can we go out?
Nemáme kočku.
We don't have a cat.
Nemáme čas.
We have no time.
Máme čas.
We have time.
Máme velkého psa.
We have a big dog.
Jsme šťastní.
We are happy.
10/67
+
ten, tato, toto
tenhle, tohle
to, tuto
this [ðɪs]
Chtěl jsem to.
I wanted this.
Potkal jsem tuto dívku.
I met this girl.
To je to, co chci.
This is the one I want.
To je ono!
This is it!
11/67
+
oni (muž. rod), ony (žen. rod), ona (stř. rod)
they [ðeɪ]
Oni už jsou tady?
Are they here already?
Oni jsou šťastní.
They are happy.
Můžou si dělat, co chtějí.
They can do what they want.
Byli poslední, kdo přišli.
They were the last ones to arrive.
Je tu stále šance, že si porozumí.
There is still a chance that they will get along.
Počkají, až bude starší.
They will wait until she gets older.
Dělá se ti z nich špatně?
Do they make you feel sick?
12/67
+
jeho
his [hɪz]
Bylo to proti jeho vůli.
It was against his wishes.
To je jeho koníček.
It is his hobby.
Thomas je na svůj věk vysoký.
Thomas is tall for his age.
Má ho ráda ne kvůli jeho kráse, ale pro jeho povahu.
She likes him not for his beauty but for his nature.
Neřekl to nikomu, kromě svého bratra.
He didn't tell anyone but his brother.
Brzy bude stejně vysoký jako jeho otec.
He'll soon be as tall as his father.
Kolik dostal za své auto?
How much did he get for his car?
13/67
+
můj, má, mé, své, moje
my [maɪ]
To je můj pes.
It is my dog.
Je to moje chyba.
It is my fault.
Chci své vlastní auto.
I want my own car.
14/67
+
ona
she [ʃiː]
Ona není tak tlustá jako její sestra.
She is not as fat as her sister.
Dal jsem všechno.
I gave her everything.
Ona je vysoká.
She is tall.
15/67
+
jejich
their [ðeə]
Čekali jsme na jejich návrat.
We were waiting for their return.
Ona má jejich deštník.
She has their umbrella.
Přidali jsme další možnost, která umožní lidem používat na svých trasách veřejnou dopravu.
We added another option to let people use public transport on their routes.
Každý z jejich přátel jí pomáhá.
Each of their friends helps her.
Těší se, až vám poví o jejich nových zážitcích.
They are looking forward to telling you about their new experiences.
Tento krok byl reakcí na jejich hrozbu.
The move was a response to their threat.
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
16/67
+
všechno, všechny, všichni
úplně, docela, naprosto (při zdůraznění)
all [ɔːl]
Vypil jsi to všechno?
Have you drunk it all?
Nečetl jsem všechny tyto knihy.
I have not read all these books.
Všichni jsou tady.
They're all here.
17/67
+
tvůj, tvoje, svůj
váš, vaše
your [jɔːr]
Je to tvůj život.
It is your life.
Můžeš změnit svůj názor.
You can change your opinion.
Je to váš pes?
Is that your dog?
18/67
+
její

ni
her [hɜː]
Mám její auto.
I have her car.
Celá její posádka byla zachráněna.
All her crew were saved.
Poslal jsem dopis.
I sent her the letter.
19/67
+
který
co
kdo
jenž
což
which [wɪtʃ]
Který z nich je tvůj bratr?
Which of them is your brother?
Řekni mi, kterého chceš.
Tell me which you want.
Který je lepší?
Which is better?
20/67
+
mně, mě, mé, své, mi
me [mɪ]]
Byl to pro bláznivý rok.
It's been a crazy year for me.
Omluvte , prosím.
Excuse me please.
Dala mi nějaké peníze.
She gave me some money.
A co z toho budu mít ?
What's in it for me?
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X