440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 

Zájmena

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/65
+
je, jim, nich
them [ðəm]
Někdy je vidíme.
Sometimes we see them.
Znáš je všechny?
Do you know all of them?
Řekl jsem jim všechno.
I told them everything.
2/65
+
náš, svůj
our [aʊə]
Koupili jsme náš dům před několika lety.
We bought our house several years ago.
To bylo naše auto.
It was our car.
Mladí lidé jsou naše budoucnost.
Young people are our future.
Je to náš den. Ne nikoho jiného.
It's our day. Not anyone else's.
Dnes odpoledne jsem se zúčastnil setkání s některými našimi zákazníky.
This afternoon I attended a meeting with some of our customers.
Také zkoumáme způsoby, jak omezit naše investice v této zemi.
We are also exploring ways to limit our investment in this country.
Považovali jsme naší matku za hlavu rodiny.
We considered our mother as the head of family.
3/65
+
jeho
její
svůj
its [ɪts]
Prosím, vraťte to na své místo.
Please put it back in its place.
Naše muzeum bojuje o svoji existenci.
Our museum fights for its life.
Bitcoin ztrácel 65% své hodnoty.
Bitcoin was losing 65% of its value.
4/65
+
tito, tyto, tato
množ. č. od this
these [ðiːz]
Tyto ženy jsou krásné.
These women are beautiful.
Čí jsou tyto mince? Ty jsou moje.
Whose coins are these? They are mine.
Tato cvičení jsem prováděl přibližně 20 minut každý večer.
I did these exercises for approximately 20 minutes every evening.
5/65
+
tamti, tamty, ta, tamta
ti, tito, ty, tyto
those [ðəʊz]
Vzpomínáš si na tamty chlapce?
Do you remember those boys?
Poradil jí, aby si přečetla tyto knihy.
He advised her to read those books.
Je to více nebezpečné pro ty, kteří se toho bojí.
It is more dangerous for those who are afraid of it.
Je to doporučeno pro ty, kteří používají nové vybavení.
It is recommended for those who use new equipment.
6/65
+
každý
všichni
each [iːtʃ]
Každý z jejich přátel jí pomáhá.
Each of their friends helps her.
Prosím, vezmu si od každé jednu.
I'll take one of each, please.
Každý z nás měl tři pokusy.
We had three tries each.
7/65
+
nás, nám, námi
us [ʌs]
Nancy nás pozvala oba.
Nancy invited us both.
Prosím, pomozte nám vyřešit tento problém.
Please help us solve this problem.
Půjdeš s námi?
Will you go with us?
8/65
+
něco
cosi
something [ˈsʌmθɪŋ]
Je něco špatně?
Is something wrong?
Nestůj tam jen, dělej něco užitečného.
Don't just stand there, do something useful.
Dal bych si něco sladkého.
I'd like something sweet.
9/65
+
každý
všechen, veškerý
every [ˈevrɪ]
Do Řecka jezdíme každý rok.
We go to Greece every year.
Rozuměl jsem každému slovu, které řekl.
I understood every word he said.
Každý den se mně zdál stejný.
Every day seemed the same to me.
10/65
+
každý
všichni
everyone [ˈevriwʌn]
Každý musí udělat svůj kousek.
Everyone has to do their bit.
Každý v této místnosti je bohatý.
Everyone in this room is rich.
Musíš být vždy zdvořilý ke všem.
You must always be polite to everyone.
11/65
+
někdo
someone [ˈsʌm.wʌn]
Někdo stál u okna.
There was someone standing at the window.
Stále můžete cítit lásku k někomu, kdo vás opustil.
You can still feel love for someone who left you.
Někdo to musí udělat.
Someone has to do it.
Pokud někoho milujete, koho to zajímá?
If you love someone, who cares?
12/65
+
cokoliv, všechno
něco (v otázkách a podm. větách)
nic (v záporu)
vůbec
rozhodně ne
anything [ˈenɪˌθɪŋ]
Můžete si objednat cokoliv z naší nabídky.
You could order anything on our menu.
Může to být cokoliv chcete.
It can be anything you want.
Je něco, co můžeme udělat, abychom vám pomohli?
Is there anything we can do to help you?
Nevěděl jsem o něm nic.
I didn't know anything about him.
To vůbec nechutná jako ryba.
It doesn't taste anything like fish.
13/65
+
se, si, sebe, sobě
(on) sám
osobně
himself [hɪmˈself]
Řízl se při holení.
He has cut...
Ovinul kolem sebe vlajku.
He wrapped himself...
Zranil se sám.
He hurt himself.
Alex sám nebyl přítomen.
Alex himself was...
Chceš, aby Alex s tebou mluvil osobně?
Did you want...
14/65
+
všechno, vše
everything [ˈevrɪˌθɪŋ]
Pokud tam nepůjdete, riskujete všechno.
If you don't...
Tak jak děláte jednu věc, tak v podstatě děláte všechno.
How you do...
Můžu uvařit všechno, co chceš.
I can cook...
15/65
+
se, (sami) sebe, si, sobě
oni sami, oni samotní
osobně
themselves [ðəmˈselvz]
Musíme se zeptat sami sebe, co je špatně.
We must ask...
Děti se musí naučit uklízet sami po sobě.
The children have...
Dávky v nouzi mohou být vypláceny lidem, kteří se nemohou sami o sebe postarat.
Emergency benefits may...
Užívali si na večírku.
They enjoyed themselves...
Budou mít takové příjmy, že se sami uživí.
They will have...
Nakonec se každý musí rozhodnout sám za sebe.
In the last...
Můj klient se může dovolávat zákona, aby se chránil před vyvlastněním svého majetku.
My client can...
16/65
+
jehož, jejíž, jejichž
čí
whose [huːz]
Řekl větu, jejíž význam mi unikl.
He said the sentence whose meaning escapes me.
Čí je to chyba?
Whose fault is it?
Nevěděl jsem, čí to byly peníze.
I didn't know whose money it was.
Čí je to táta?
Whose dad is that?
17/65
+
se, sám, sebe, si, sobě
osobně
myself [maɪˈself]
Koupil jsem si nové hodinky.
I bought myself...
Žiji sám.
I live by...
Necítím se ve své kůži v poslední době. (sám sebou)
I haven't been...
Skutečně se necítím v tom novém saku dobře.
I am not...
osobně si myslím, že je to dobrá příležitost.
I myself think...
18/65
+
either ... or = buď ... nebo (v kladné větě)
either ... or = ani ... ani (v záporné větě)
kterýkoliv, kdokoliv, někdo, některý (ze dvou)
žádný, ani jeden (v záporné větě) (ze dvou)
oba, obojí (v kladné větě)
také ne (v záporné větě), ani (se záporem)
ani, také, navíc (dodatek v záporné větě)
ani on, ani ona, ani to, ...
either [aɪðə or ˈiːðə]
Buď to uděláte nebo jdu.
Either you do...
Nikdy nebyla ani chytrá ani hezká.
She was never...
Pije někdo z vás dvou kávu?
Do either of...
Nechci ani jeden.
I don't want...
V obou případech to zabere hodinu.
In either case...
Nemůžu to udělat a ani nechci.
I can't do...
Nemůžu to udělat a navíc ani nechci.
I can't do...
19/65
+
sebe, samo, sobě
sám, sama, samo
sám o sobě, sám sebe
itself [ɪtˈself]
Pes se všude sám olízal.
The dog licked...
Jeho schopnost změnit barvu chrání jeho samotného.
The ability to...
Nakonec můžeme říci, že sauna je sama o sobě zdravá.
Finally we can...
20/65
+
se, si, sebe, sobě (ona)
ona sama
sama sobě
herself [həˈself]
Elizabeth se živí sama.
Elizabeth supports herself.
Ona sama je ještě dítě.
She herself is...
Požádal jsem jí o její fotku.
I asked her...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X