420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 

Zájmena

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/64
+
skoro, prakticky
víceméně, v podstatě
pretty much [ˈprɪtɪ mʌtʃ]
Mohl jsem si v podstatě dělat, co jsem chtěl.
I was free...
Výsledek se dal víceméně očekávat.
The result was...
Tito chlapi vydělávají hromadu peněz v podstatě za nic.
Those guys make a whole bunch of money for doing pretty much nothing.
2/64
+
tenkrát, tehdy
v té době
that time [ðæt taɪm]
Jaký je důvod pro to, aby se v té době prováděl průzkum veřejného mínění?
What was the...
Populace v té době se sestávala převážně ze zemědělců.
The population at that time consisted mostly of farmers.
Můj průměrný hrubý příjem byl tehdy 14 dolarů za hodinu.
My average gross...
Nechci ani vědět, co jsem za tu dobu mohl všechno udělat.
I don't even...
Setkali jsme se s mnichem, který byl v té době nejvyšší buddhistickou autoritou v Kambodži.
We met the...
3/64
+
(z) toho, téhož (právě uvedeného)
thereof [ˌðeərˈɒv]
Peníze, nebo nedostatek peněz, hrály hlavní roli v jejich manželských problémech.
Money, or the...
Věnujte pozornost smlouvě a zejména odstavcům číslo 2 a 3 této smlouvy.
Pay attention to...
4/64
+
zde, v této oblasti
around here [əˈraʊnd hɪə]
Sleduj tuto webovou stránku, aby ses udržel v obraze o tom, co se zde děje.
Watch this webpage...
Už několik dní tu vládne atmosféra očekávání.
There's been an atmosphere of anticipation around here for a few days now.
Sehnat práci v těchto končinách není snadné.
Jobs are scarce...
Jdi. Zůstanu tady trochu déle.
You go. I'll...
Krajina zde je rovná jako lívanec.
The countryside around here is as flat as a pancake.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X