Zájmena

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/59
+
někdo (v otázce a podm.větě)
kdokoliv, každý
nikdo (v záporu)
anyone [ˈen.i.wʌn]
Viděl někdo tu nehodu?
Did anyone see...
Není to práce pro někoho, kdo je tak líný jako on.
It's not a...
Může to udělat kdokoliv.
Anyone can do...
Nikomu to neřeknu.
I won't tell...
2/59
+
každý, všichni
everybody [ˈevrɪˌbɒdɪ]
Věděli to všichni?
Was it known...
Každý to ví.
Everybody knows it.
Každý to ví.
Everybody knows that.
Ne každý chce citlivá data ukládat online.
Not everybody wants...
Uvědom si, že ne každý má dobré úmysly.
Be aware that...
Všichni říkali, že jsem zázračné dítě.
Everybody called me...
Všichni v tomhle věku natáhnou bačkory.
Everybody that age...
3/59
+
cokoli, všechno
jakýkoli
co vlastně (v otázce)
whatever [wɒtˈevə]
Zůstanu, ať se stane cokoli.
I'll stay whatever...
Bez ohledu na výsledek války, vítězové nebudou žádní.
Whatever the outcome...
Jestliže to nemůžeš udělat z jakéhokoliv důvodu, informuj mě.
If you can't...
Co tě vlastně přivedlo na tuto myšlenku?
Whatever gave you...
4/59
+
sám, sebe, si, se
osobně
yourself [jɔːˈself]
Musíš to udělat sám.
You have to...
Buď opatrný nebo se řízneš!
Be careful or...
Udělej si to sám.
Do it yourself.
5/59
+
někdo, kdosi
somebody [ˈsʌmbədɪ]
Někdo se mě dotkl.
Somebody touched me.
Snažil se přijít na to, jestli to není nějaký druh humoru a někdo to na něj nenastražil.
He tried to find out if somebody has set it up for some kind of joke.
Matt zjistil, že někdo ukradl jeho lopatu.
Matt discovered that...
Ten chlap může pro někoho představovat hrozbu.
The guy may...
6/59
+
koho, komu, kým, kom
kterého, jehož, němž, nich (pouze osoby)
whom [huːm]
Komu jsi půjčil své auto?
Whom did you...
S kým byste si přála mluvit?
To whom do...
Hledám někoho, s kým můžu sdílet svůj život.
I am looking...
Má tři bratry, z nichž jeden žije v zahraničí.
He has three...
Měli jsme oběd s přitelem, kterého jsme neviděli roky.
We had lunch...
7/59
+
žádný
nikdo
nic
none [nʌn]
Nikdo nebyl tak populární toto léto jako Batman.
None have been...
Nic z toho se nemělo stát.
None of this...
Zdůraznil, že žádná z těchto vod nebyla podrobena chemické analýze.
He pointed out...
Žertovali jsme, že i kdyby dům měl shořet, nikdo z nás by se neprobudil.
We joked that...
Při tomto neštěstí žádný z námořníků nezemřel.
None of the...
Žádná z číslic nemůže obsadit pozici odpovídající její hodnotě.
None of the...
8/59
+
nikdo
úplná nula, nýmand
nobody [ˈnəʊbədɪ]
j.č.: nobody, mn.č.: nobodies
Nikoho jsem neviděl a nikdo neviděl mě.
I saw nobody...
Nikdo ještě nezměnil svět, když pracoval 40 hodin týdně.
Nobody has changed...
Stalo se to tak rychle, že si toho nikdo nevšiml.
It happened so quickly that nobody noticed.
Nikdo neřekl ani slovo.
Nobody has said a word.
Všechny východy jsou ohlídány. Nikdo nemůže uniknout.
All the exits...
Vzpomněl si, že nikdo nemluvil o Danovi.
He recalled that...
Byli jsme si jisti, že nás nás nikdo nesledoval.
We were sure...
9/59
+
kdokoli (v kladné větě)
někdo (v otázce)
nikdo (v záporu)
anybody [ˈɛnɪˌbɒdɪ]
Chápe systém lépe než kdokoli jiný.
He understands the...
Je zde někdo, kdo mně může být nápomocný?
Is there anybody...
Nemám nikoho s kým bych si hrál.
I haven't got...
10/59
+
nikdo
no one [ˈnəʊ wʌ]
Ukryla jsem se na sedačce a doufala jsem, že mě nikdo nenajde.
I hid on...
Ona chce jít do kina, ale nikdo jiný nechce.
She wants to...
Nikdo si neuvědomil, že soubor dat obsahuje soukromé fotografie lidí.
No one realized...
11/59
+
se, sebe, si, sobě
my sami
ourselves [aʊəˈselvz]
Musíme se připravit.
We must prepare ourselves.
My sami si uvědomujeme, že systém potřebuje některá zásadní zlepšení.
We ourselves realize that the system needs some major improvements.
Nechali nás, abychom všechnu práci dělali sami, ledaže bychom potřebovali jejich pomoc.
They let us do all the work by ourselves, unless we needed their help.
12/59
+

sám, svůj, svá, své
sebe, sobě
vlastní
samo, sami
self [self]
Definitivně jsem zase ve své kůži.
I am definitely...
o sobě pozitivní mínění.
She has a...
Myslím, že trh se vždy sám koriguje.
I think the...
13/59
+
můj, moje, moji
důl
mina
(vy)těžit, (vy)dolovat
zaminovat
mine [maɪn]
j.č.: mine, mn.č.: mines, přít.: mine, 3.os.: mines, průb.: mining, min.pr.: mined, příč.min.: mined
Tvůj názor není můj.
Your opinion is...
Její děti jsou stejného věku jako moje.
Her children are...
Můj přítel jednou dal moji fotografii na Instagram.
A friend of...
Upozornili na potenciálně katastrofický dopad plánovaného zlatého dolu v chráněném území.
They warned of...
Vedoucí vozidlo najelo na minu a šest vojáků bylo zabito.
The leading vehicle...
V současné době už asi měsíc těžím bitcoiny.
Currently I have...
14/59
+
tvůj, tvoje
váš, vaše
yours [jʊəz]
Věř a tvé sny se vyplní.
Keep believing and...
Děkuji za vaši pomoc.
Thank you for...
Toto auto může být vaše za pouhých 5000 dolarů.
This car could be yours for as little as $5000.
Pokud jde o peníze, nikdy nebyly tvoje!
As for the money, it was never yours!
Můj život se mi zdá být velmi nudný ve srovnání s tvým.
My life seems...
15/59
+
její
hers [hɜːz]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I aI asked...
Tento její úspěch si zasluhuje zmínku.
This success of...
16/59
+
náš, naše
ours [aʊəz]
Líbil se nám váš článek a citovali jsme vás v našem.
We liked your...
17/59
+
kdokoli, kdokoliv
whoever [huːˈevə]
Ať už je zatím cokoli nebo kdokoli, je nesporné, že následek bude hrozný.
Whatever or whoever...
18/59
+
jejich
jeho, její, své (kde není udáno pohlaví)
theirs [ðeəz]
Byla to jeho chyba, ne jejich.
It was his...
Ratingová agentura v New Yorku snížila jejich státní rating z A + na AA-.
The New York...
19/59
+
skoro žádný
téměř žádný
prakticky žádný
hardly any [ˈhɑːdlɪ ˈenɪ]
Nemám skoro žádné peníze.
I've got hardly...
Nebyl tam skoro žádný strojírenský průmysl.
There was hardly...
Není téměř žádné nové omezení týkající se zahraničních zaměstnanců.
There are hardly...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X