420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/13
+
čestný, poctivý, fér
above board [əˌbʌv ˈbɔːd]
Naše jednání bylo otevřené a férové.
Our deal was open and above board.
2/13
+
všeobecný, celoplošný
across the board [əkrɒs ðə ˈbɔːd]
Celoplošné škrty pro všechny státní agentury činí celkem 1 milion dolarů.
The across the board cuts for all state agencies will total 1 million dollars.
3/13
+
být zcela ignorován, být smeten ze stolu
go by the board [gəʊ baɪ ðɪ bɔːd]
přít. prostý: go by the board
To znamená, že naše návrhy budou muset být smeteny ze stolu?
Does this mean our proposals will have to go by the board?
4/13
+
porozumět, přijmout, vzít si k srdci
take something on board [teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn bɔːd]
přít. prostý: take something on board
Potřebujeme si vzít k srdci názory našich zákazníků.
We need to...
5/13
+
předvolaný
prostý min. a příčestí min. slovesa svolat, povolat
summoned [ˈsʌmənɪd]
Není jasné, kolik z těch, kteří byly předvoláni, se skutečně dostaví k soudu.
It is unclear...
Žalobce předvolal svědka.
The prosecutor summoned...
6/13
+
donutit odejít
edged out of [edʒ aʊt əv]
přít. prostý: edged out of
Můj otec byl postupně donucen odejít z firmy.
My father was...
7/13
+
krajně pravicový
far-right [fɑː raɪt]
Štvavá videa byla zpřístupněna online místní krajní pravicovou skupinou.
The inflammatory videos...
8/13
+
kostní dřeň
bone marrow [bəʊn ˈmærəʊ]
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
9/13
+
naopak
obráceně
other way around [ˈʌðə weɪ əˈraʊnd]
Chce, aby to bylo naopak.
He wants it...
Ale naštěstí to funguje i obráceně.
But fortunately, it...
10/13
+
třebaže, ačkoli, i když
albeit [ɔːlˈbiːɪt]
Bylo to chvályhodné úsilí, i když bez úspěchu.
It was a...
Udělal ten úkol dobře, i když pomalu.
He did the...
11/13
+
označení chybně napsaného slova
sic [sɪk]
Na oznámení stálo: "Closed on Manday" [chybně napsáno].
The notice said:...
Časopis inzeruje "wide rnage" (chybné slovo) kurzů.
The magazine advertises...
12/13
+
naparádit se, vystrojit se, vyšňořit se
ověšit se (šperky)
deck out [dek aʊt]
přít. prostý: deck out, 3. os. j. č.: decks out, průb. čas: decking out, prostý min.: decked out, příčestí min.: decked out
Sofia se vyšňoříla do svých nejlepších šatů.
Sofia was decked...
Byla ověšená zlatem, perlami a šperky.
She was decked...
13/13
+
vypráskat, vyhnat
styl tetování
blast over [blɑːst ˈəʊvə]
přít. prostý: blast over, 3. os. j. č.: blasts over, průb. čas: blasting over, prostý min.: blasted over, příčestí min.: blasted over
Vypráskáme je z celého našeho města.
We'll blast them...
Pořiďte si pěkně hustý tetování ve stylu blast over.
Get a fricking...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X