400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
7
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
odhalit (sochu ap.)
uvést, předvést, představit (nový model ap.)
unveil [ʌnˈveɪl]
přít.: unveil, 3.os.: unveils, průb.: unveiling, min.pr.: unveiled, příč.min.: unveiled
Odhalil novou nástěnnou malbu gymnastky na budově.
He unveiled a new mural of a gymnast on the building.
Nový Samsung byl představen v neděli na světovém kongresu mobilních telefonů.
New Samsung was unveiled on Sunday at the Mobile World Congress.
2/20
+
získat zpět, dostat zpět
vynahradit
recoup [rɪˈkuːp]
přít.: recoup, 3.os.: recoups, průb.: recouping, min.pr.: recouped, příč.min.: recouped
Snaží se získat zpět tuto částku hlubokými škrty jinde.
He seeks to recoup that sum through deep cuts elsewhere.
3/20
+
do té doby
between now and then [bɪˈtwiːn naʊ ən ðen]
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
4/20
+
odposlouchávat
odposlech
odposlouchávací zařízení
wiretap [waɪəˌtæp]
j.č.: wiretap, mn.č.: wiretaps, přít.: wiretap, 3.os.: wiretaps, průb.: wiretapping, min.pr.: wiretapped, příč.min.: wiretapped
Vydal prohlášení, které popírá odposlouchávání prezidenta.
He has issued...
5/20
+
načítat (data)
přinést (co), přivést (koho), dojít (si) (pro co)
fetch [fetʃ]
přít.: fetch, 3.os.: fetches, průb.: fetching, min.pr.: fetched, příč.min.: fetched
Můžeme provádět akce, jako je načítání dat, přidávání dat a mazání dat.
We can perform...
Vycvičil jsem mého psa, aby mi přinesl pantofle vždy, když přijdu domů.
I trained my...
6/20
+
skladatel písní
songwriter [ˈsɒŋˌraɪtə]
j.č.: songwriter, mn.č.: songwriters
Chuck Berry, kytarista a skladatel byl uznáván jako jeden z otců rokenrolu.
Chuck Berry, the...
7/20
+
letní čas
daylight saving time [deɪˌlaɪt seɪvɪŋ taɪm]
j.č.: daylight saving time
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
8/20
+
neúmyslně
náhodou
accidentally [ˌæksɪˈdentəlɪ]
Proveďte to pouze na začátku, abyste si neúmyslně nesmazali své vlastní soubory!
Do this only...
Lupič neúmyslně srazil komplice cihlou, když se pokoušel rozbít okno.
The robber accidentally...
Pilot nechtěně odpojil přívod kyslíku pro pasažéry.
A pilot accidentally...
9/20
+
zpětně kompatibilní
backwards compatible [ˈbækwədz kəmˈpætəbəl]
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
10/20
+
rozšířitelnost
roztažnost
rozpínavost (plynu ap.)
extensibility [ɪkˈstensɪblity]
j.č.: extensibility, mn.č.: -
Bylo to také přepisováno s důrazem na výkon a rozšiřitelnost.
It has also...
11/20
+
vůle (silná)
odhodlanost
willpower [ˈwɪlˌpaʊə]
j.č.: willpower, mn.č.: -
Mluvila o vůli.
She talked about...
12/20
+
využít (plně)
páka, pákový
vliv, moc
leverage ['liː.vərɪdʒ]
j.č.: leverage, mn.č.: leverages, přít.: leverage, 3.os.: leverages, průb.: leveraging, min.pr.: leveraged, příč.min.: leveraged
Budeme také zkoumat, jak plně využít technologii k zdokonalení našich cílů.
We will also...
Přemýšlejte o tom, jak využít své vlastní postavení.
Think about how...
Můžeme využít příležitostí kolem nás.
We can leverage...
13/20
+
po sobě jdoucí, následující
successive [səkˈsesɪv]
Vědci prohlásili, že každá následující generace může být vyšší.
Scientists declared each...
14/20
+
vyslat, poslat, odeslat (koho/co kam)
zpráva, depeše, hlášení (od dopisovatele ap.)
zabít, odpravit (hovor.)
vypravit (vlak, výpravu ap.)
dispatch [dɪˈspætʃ]
j.č.: dispatch, mn.č.: dispatches, přít.: dispatch, 3.os.: dispatches, průb.: dispatching, min.pr.: dispatched, příč.min.: dispatched
Tato akce vedla k odeslání zprávy.
This action led...
Přijmul zprávu, která mu bylo určena.
He took the...
Zboží je právě nyní expedováno ze skladu.
The goods are...
15/20
+
chybný, mylný, nesprávný
erroneous [ɪˈrəʊnɪəs]
Spoléhal se na nesprávné rady svého poradce.
He was relying...
Dostali jsme chybné informace, které zapříčinily naše špatné rozhodnutí.
We received erroneous...
16/20
+
deska (palubní)
nástěnka
dashboard [ˈdæʃˌbɔːd]
j.č.: dashboard, mn.č.: dashboards
Potom se vám zobrazí nástěnka.
Then you are...
17/20
+
značné množství
pořádný kus
blok
chunk [tʃʌŋk]
j.č.: chunk, mn.č.: chunks
Felix zdvihl velký kus oceli.
Felix held up...
18/20
+
příslušenství
vylepšení, zlepšení, vzestup
posílení
enhancement [ɪnˈhɑːnsmənt]
j.č.: enhancement, mn.č.: enhancements
Provedli jsme mnoho vylepšení softwaru, které posílí bezpečnost systému.
We have made...
19/20
+
smontovat, sestavit, montovat
zkompletovat, dát dohromady
svolat
shromáždit (se)
assemble [əˈsembəl]
přít.: assemble, 3.os.: assembles, průb.: assembling, min.pr.: assembled, příč.min.: assembled
Vyberte správná slova a můžete sestavit smysluplné věty.
Choose the right...
Oni jsou často označováni jako nejtalentovanější lidé, kteří se kdy dali dohromady v naší firmě.
They are often...
Tektonické desky se shlukly dohromady a vytvořily z kontinentů velký superkontinent zvaný Rodinia.
The tectonic plates...
Byli jsme požádáni, abychom se shromáždili v hale.
We were requested...
Nosili trámy, aby na náměstí postavili šibenici.
They were carrying...
Otec Paul kázal shromážděným truchlícím.
Father Paul preached...
20/20
+
kultovní, věhlasný, ikonický
iconic [aɪˈkɒnɪk]
2. st.: more iconic, 3. st.: most iconic
Most Golden Gate je ikonickým symbolem San Franciska.
The Golden Gate...
Vytvořil nový produkt, který rychle získal věhlasné postavení.
He created new product that quickly gained iconic status.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X