460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Čas

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/79
+
teď, nyní
hned, okamžitě
už, již
now [naʊ]
Co teď můžeme dělat?
What can we do now?
Pro teď je to dobré.
It is good for now.
Hned toho nech.
Stop that right now.
2/79
+
dnes
today [təˈdeɪ]
Co dnes děláš?
What are you doing today?
Dnes jsem doma.
I am home today.
Dnes to dokončím.
I'll have finished it today.
3/79
+
čas
doba, období
načasovat
time [taɪm]
jedn. číslo: time, množ. číslo: times, přít. prostý: time, 3. os. j. č.: times, průb. čas: timing, prostý min.: timed, příčestí min.: timed
Chci s ní trávit více času.
I want to spend more time with her.
Čas jsou peníze.
Time is money.
Kdy to dávají? Dávají to v 11 hodin nebo v půl čtvrté.
What time is it on? It's on at 11 o'clock or at half past three.
Dobře to načasovala.
She timed it right.
4/79
+
noc
noční
night [naɪt]]
jedn. číslo: night, množ. číslo: nights
Noc je oblačná.
The night is cloudy.
Spal jsem celou noc.
I was sleeping all night.
To je poslední noční autobus.
This is the last night bus.
5/79
+
rok
ročník
year [jɪə]
jedn. číslo: year, množ. číslo: years
Navštěvovala ho jednou za rok.
She visited him once a year.
Bylo to v roce 1964.
It was in the year 1964.
Školní rok začíná začátkem září.
The school year starts at the beginning of September.
Jen rok poté se objevil problém.
But just a year after there was a problem.
6/79
+
zítra
tomorrow [təˈmɒrəʊ]
Zítra je neděle.
Tomorrow is Sunday.
Na shledanou zítra.
See you tomorrow.
Zítra odjíždím.
I'm leaving tomorrow.
7/79
+
po
za
potom
později
after [ˈɑːftə]
Po bouři byl klid.
There was calm after the storm.
Šla jsem nakupovat po snídani.
I went shopping after breakfast.
Pojmenovali mě po babičce.
I was named after my grandmother.
Pes utíkal za kočkou.
The dog ran after the cat.
8/79
+
během, v průběhu
during [ˈdjʊərɪŋ]
Žil jsem s ní během léta.
I lived with her during the summer.
Naše kancelář bude během letních prázdnin uzavřena.
Our office will be closed during the summer holidays.
Přestěhovala se do Madridu v průběhu školního roku.
She moved to Madrid during the school year.
9/79
+
nikdy
vůbec ne
never [ˈnevə]
Nikdy jsme ji nepotkali.
We've never met her.
Nikdy jsem nic takového necítila.
I've never felt anything like that before.
Nikdy jsem o jejím manželovi neslyšel.
I have never heard of her husband.
Nikdy nevím, co mám od ní čekat.
I never know what to expect from her.
10/79
+
zatímco, než
když
chvilka, chvíle
while [waɪl]
jedn. číslo: while, množ. číslo: whiles
Vešel do ložnice, zatímco jsme spali.
He went into the bedroom while we were asleep.
Když jsem byl v Itálii, šel jsem navštívit Alexe.
While I was in Italy I went to see Alex.
Půjdu na chvíli ven.
I'm going out for a while.
11/79
+
týden
week [wiːk]
jedn. číslo: week, množ. číslo: weeks
Tento týden hodně pracoval.
He worked a lot this week.
Počasí se mění z týdne na týden.
Weather changes from week to week.
Budu zpátky za týden.
I'll be back in a week.
12/79
+
dosud
zatím
so far [səʊ fɑː]
Co dosud víme?
What do we know so far?
Dosud jsem měla zkušenosti jen s vytvářením řady malých projektů.
So far, I've only had experience in creating a series of small projects.
Tak, co se zatím změnilo a co ještě přijde?
So what has changed so far and what more is to come?
Zatím se většina pozornosti zaměřovala na systémy vizuálního rozpoznávání.
So far, most of the attention has been focused on visual recognition systems.
13/79
+
léto
letní
summer [ˈsʌmə]
jedn. číslo: summer, množ. číslo: summers
Čekali jsme strašně dlouho na léto.
We've been waiting for summer for ages.
V létě jsme chodili plavat každý den.
We swim every day during the summer.
Na léto jsem odjel domů.
I went home for the summer.
14/79
+
od
od té doby, poté
jelikož, protože
vzhledem k tomu, že
since [sɪns]
Jsem v Praze od čtvrtka.
I've been in Prague since Thursday.
Snil jsem o tom od dětství.
I've dreamed about it since I was a kid.
Od té doby se neozvala.
I haven't heard from her since then.
Vzhledem k tomu, že se to bude stávat stále častěji, musíme nastavit jasná pravidla.
Since this will happen more and more often, we need to set up clear rules.
15/79
+
často
častý
mnohdy
often [ˈɒftən]
2. stupeň: more often [or oftener], 3. stupeň: most often [or oftenest]
Jak často uklízíte byt?
How often do you clean the apartment?
Jsem v knihovně tak často, jak je to jen možné.
I'm at the library as often as possible.
Linda často pracuje přes víkend.
Linda often works at the weekend.
16/79
+
pozorovat,sledovat
hlídat, dávat pozor
hlídka
hlídkovat
hodinky
watch [wɒtʃ]
jedn. číslo: watch, množ. číslo: watches, přít. prostý: watch, 3. os. j. č.: watches, průb. čas: watching, prostý min.: watched, příčestí min.: watched
Sledovali jsme večer televizi.
We watched TV in the evening.
Pozorovala Richarda jak krmí prasata.
She was watching how Richard feeds the pigs.
Museli zde dávat pozor na všechno.
They had to watch everything here.
Moje hodinky se zastavily.
My watch stopped.
17/79
+
později, potom
pozdější, další, následný
later [ˈleɪtə]
Vrátí se později.
She'll be back later.
Přijeď nejpozději do šesti hodin.
Arrive no later than six o'clock.
Nashledanou.
See you later.
Bedřich Smetana ve svém pozdějším věku ohluchl.
Bedrich Smetana went deaf in his later years.
18/79
+
minuta
chvilka, okamžik
minute [ˈmɪnɪt]
jedn. číslo: minute, množ. číslo: minutes
Zabere mě to 10 minut, abych to udělal.
It takes me 10 minutes to do it.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
O několik minut později byl Colin v kanceláři.
A few minutes later Colin was in the office.
Čekám už patnáct minut.
I've been waiting for fifteen minutes.
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Celé to trvalo přesně 15 minut.
It all took exactly 15 minutes.
19/79
+
už, již
already [ɔːlˈredɪ]
Musíš jít?
Do you have...
tak jdeš pozdě.
You are already...
Prezentace již začala.
The presentation has...
20/79
+
brzy
časně
na začátku, na počátku
začátkem
časný
brzký
předtím, dřív(e)
early [ˈɜːlɪ]
2. stupeň: earlier, 3. stupeň: earliest
Odešli brzy.
They left early.
Rozhodně nejsem ten, kdo jde brzy spát a kdo brzy vstává.
I'm definitely not...
Žil na počátku 16. století.
He was living...
Dva dny předtím se s ní setkal.
Two days earlier,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X