460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Čas

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/79
+
dlouhodobý
dlouholetý
dávný
longtime [lɒŋtaɪm]
Elizabeth oznámila, že se vdá za svého dlouholetého partnera.
Elizabeth has announced that she will marry her longtime partner.
Zasnoubil jsem se se svou dlouholetou přítelkyní v Disneylandu.
I got engaged...
Nová strategie společnosti vedla k odcizení mnoha jejích dlouholetých zaměstnanců.
The company's new...
2/79
+
pozítří
day after tomorrow [deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ]
Naše prezentace je naplánována na pozítří.
Our presentation is...
Odjíždíme pozítří.
We leave the...
Bude to do pozítří hotové?
Will it be...
3/79
+
předevčírem
day before yesterday [deɪ bɪˈfɔː ˈjestədəɪ]
Navštívil jsem ho předevčírem.
I visited him...
Předevčírem byl čtvrtek.
The day before...
4/79
+
letní čas
daylight saving time [deɪˌlaɪt seɪvɪŋ taɪm]
jedn. číslo: daylight saving time
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
Víte, kdo přišel s letním časem, že ano?
You know who...
Více než třetina států nyní podporuje trvalý přechod na letní čas.
More than a...
5/79
+
milénium, tisíciletí
millennium [mɪˈlenɪəm]
jedn. číslo: millennium, množ. číslo: millenniums (or millennia)
Nové tisíciletí začalo 1. ledna 2001.
The new millennium...
Je těžké si představit, jak bude vypadat život v příštím tisíciletí.
It's hard to...
Moje první návštěva tam byla na přelomu nového tisíciletí.
My first visit there was at the turn of the new millennium.
6/79
+
pevně stanovaná doba
fixed-term [fɪkst tɜːm]
jedn. číslo: fixed-term, množ. číslo: fixed-terms
Barbara uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla později prodloužena do 31. března.
Barbara entered into...
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
7/79
+
najednou, ve stejnou dobu
v jeden okamžik
v době
at a time [æt taɪm]
Vykonával jsem několik povolání najednou.
I carried out...
Kolik můžete splatit najednou?
How much can...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
Lidský mozek se může soustředit v jeden okamžik pouze na jednu věc.
The human brain...
V posledních několika letech jsem měl to štěstí, že jsem mohl cestovat několik měsíců vcelku.
I have been...
Nastupují do zaměstnání v době, kdy je digitální komunikace běžnou záležitostí.
They've entered the workforce at a time when digital communication is commonplace.
Doktrína o nezávislosti centrálních bank byla vytvořena v době rostoucích cen.
The doctrine of...
8/79
+
tenkrát, tehdy
v té době
that time [ðæt taɪm]
Jaký je důvod pro to, aby se v té době prováděl průzkum veřejného mínění?
What was the...
Populace v té době se sestávala převážně ze zemědělců.
The population at that time consisted mostly of farmers.
Můj průměrný hrubý příjem byl tehdy 14 dolarů za hodinu.
My average gross...
Nechci ani vědět, co jsem za tu dobu mohl všechno udělat.
I don't even...
Vědcovo tvrzení, že by mohlo být možné cestovat v čase, vyvolalo mezi jeho kolegy živou debatu.
The scientist's proposition...
9/79
+
jeden po druhém
one at a time [wʌn æt ə taɪm]
Dělej jednu věc po druhé.
Do one thing...
10/79
+
(až) dosud
(až) doteď
until now [ʌnˈtɪl naʊ]
Až dosud jsem vždy žil sám.
Until now I...
Až doteď jsem to odmítala.
I've refused it...
11/79
+
podvečer (události) (publ.)
eve [iːv]
jedn. číslo: eve, množ. číslo: eves
V předvečer závodu se Jamesovi udělalo špatně.
James felt sick on the eve of the race.
Nekoukejte na dárky před Štědrým dnem.
Don't peek at your presents before Christmas Eve.
12/79
+
na konec
at the end [æt ðiː end]
Úrok bude zaplacený na konci roku.
Interest will be...
Funkční období prezidenta končí na konci roku.
The presidnet's term...
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
Musíte přidat otazník na konec věty.
You must add...
Vykřičník se používá na konci věty, která vyjadřuje velmi silný pocit.
The exclamation mark...
13/79
+
jakmile, když, než, zatímco
by the time [baɪ ðə taɪm]
Než se dostaneme domů, bude už tma.
It'll be dark...
Než se Jennifer vrátila, Mark byl pryč.
By the time...
Když skončil, bylo už po stanoveném termínu.
By the time...
Když dorazili, soudní budova už byla zavřená.
By the time...
14/79
+
v minulosti
in the past [ɪn ðə pɑːst]
Ale to všechno je minulost.
But all that...
Moderní technologie změnila hodně z toho, co jsme znali v minulém století.
Modern technology changed...
Nezáleží na tom, jak moc jste v minulosti trpěli, uvědomte si, že žijete nyní.
No matter how...
V minulosti jsem oponoval Ryanovi a můžu mu oponovat i v budoucnu.
I have opposed...
Již v minulosti jsme vysvětlovali kvality pana Nelsona.
We shed light...
15/79
+
od té doby
about since [əˈbaʊt sɪns]
Ale co se stalo od té doby?
But what about...
Celý ten nápad, o kterém jsem přemýšlel už od Velikonoc, mi najednou připadal zbytečný.
The whole idea...
16/79
+
poledne
midday [ˈmɪdˈdeɪ]
jedn. číslo: midday, množ. číslo: middays
Polední přestávky zmírňují stres.
Midday breaks alleviate...
Slunce dosáhne svého zenitu v poledne.
The sun reaches...
Obvykle se vracíme do naší kanceláře kolem poledne.
We usually return...
17/79
+
občas, čas od času
every so often [ˈevrɪ səʊ ˈɒfən]
Harper čas od času píše svému synovi.
Harper writes to her son every so often.
Vozidlo, které je zaparkováno na ulici, musí být občas přeparkováno.
A vehicle that...
18/79
+
čas jít spát, čas ke spaní
bedtime [ˈbedˌtaɪm]
jedn. číslo: bedtime, množ. číslo: bedtimes
Lily má ráda horké mléko před spaním.
Lily likes hot...
Před spaním by se nemělo začínat nic moc intelektuálně náročného.
Nothing too intellectual...
Vždycky odkládá čas, kdy jít spát, i když ví, že ráno bude unavená.
She always pushes...
19/79
+
touto dobou
by this time [baɪ ðɪs taɪm]
Zítra touto dobou už budu na půli cesty na Aljašku.
By this time...
Příští týden touto dobou se budeme opalovat sedm dní v kuse.
By this time...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X