440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 

Části těla

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/76
+
hlava
čelní představitel
ředitel
vršek
(za)mířit, (na)mířit si to (kam)
head [hed]
jedn. číslo: head, množ. číslo: heads, přít. prostý: head, 3. os. j. č.: heads, průb. čas: heading, prostý min.: headed, příčestí min.: headed
Můj kůň zvítězil o hlavu.
My horse won by a head.
Stal se vedoucím finančního oddělení.
He became the head of the financial department.
Tak kam máte zamířeno?
So where are you headed?
2/76
+
tělo
trup
mrtvola
těleso
sbor, orgán
hlavní část, jádro
seskupení, kolektiv, subjekt
dostatek
karosérie (vozidla)
body [ˈbɒdɪ]
jedn. číslo: body, množ. číslo: bodies
Je důležité udržovat tělo v dobré kondici.
It's important to keep your body in good condition.
Nezávislé subjekty se často příliš soustředí na kód a ne dostatečně na dobrou dokumentaci.
The independent bodies often focus too much on code and not enough on good documentation.
Mají dostatek důkazů na podporu mého tvrzení.
They have body of evidence to support my claim.
3/76
+
paže, ruka
rukáv
opěrka (pro ruce), područka
rameno (řeky)
výběžek (země)
větev (stromu)
zbraně
vyzbrojit, ozbrojit
arm [ɑːm]
jedn. číslo: arm, množ. číslo: arms, přít. prostý: arm, 3. os. j. č.: arms, průb. čas: arming, prostý min.: armed, příčestí min.: armed
Najednou mě chytil za ruku.
He suddenly grasped...
Vždycky, když jdou kolem, drží se za ruce.
They are always...
V suterénu byla objevena skrýš zbraní.
An arms cache...
Vyzbrojíme tyto skupiny.
We will arm...
4/76
+
srdce
drahoušek
střed, centrum
podstata
nitro, duše
odvaha (přen.)
srdeční
heart [hɑːt]
jedn. číslo: heart, množ. číslo: hearts, přít. prostý: heart, 3. os. j. č.: hearts, průb. čas: hearting, prostý min.: hearted, příčestí min.: hearted
Srdce posílá krev do našeho těla.
The heart sends...
Byli jsme v centru továrny.
We were in...
Buďme odvážní, už to může být pouze lepší.
Take heart -...
Monitorovali její srdeční frekvenci.
They were monitoring...
Frekvence mého tepu překonávala všechny hranice.
My heart rate...
5/76
+
krev
krevní
zkrvavit
blood [blʌd]
jedn. číslo: blood, množ. číslo: bloods, přít. prostý: blood, 3. os. j. č.: bloods, průb. čas: blooding, prostý min.: blooded, příčestí min.: blooded, 2. stupeň: bloder, 3. stupeň: bloodst
Roky je mezi nimi špatná krev.
There has been...
Ztratil mnoho krve.
He lost a...
Změřil jsem si hladinu alkoholu v krvi.
I measured the level of alcohol in my blood.
Trpí vysokým krevním tlakem.
She suffers from high blood pressure.
Vzali vzorky krve a moči k analýze.
They took blood and urine specimens for analysis.
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
Na zemi byla kaluž krve.
There was a pool of blood on the ground.
6/76
+
prst
dotknout se, osahat
pruh, pásek
ukazatel, ručička (stroje)
prásknout, udat (na policii)
finger [ˈfɪŋgə]
jedn. číslo: finger, množ. číslo: fingers, přít. prostý: finger, 3. os. j. č.: fingers, průb. čas: fingering, prostý min.: fingered, příčestí min.: fingered
Ukázal na mě prstem.
He pointed to me with his finger.
Pomalu se dotkla mé ruky.
She fingered my hand slowly.
Udal mě policii.
He fingered me the police.
7/76
+
rameno
bedro
plecko
vzít na svá bedra, zvládnout
odstrčit ramenem
krajnice, okraj vozovky (AmE)
shoulder [ˈʃəʊldə]
jedn. číslo: shoulder, množ. číslo: shoulders, přít. prostý: shoulder, 3. os. j. č.: shoulders, průb. čas: shouldering, prostý min.: shouldered, příčestí min.: shouldered
Položil svoji ruku na mé rameno.
He put his...
Koupila jehněčí plecko.
She has bought...
Zvládáme naše povinnosti bez remcání.
We shoulder our...
8/76
+
kůže, pokožka, pleť (lidská), kožní
kůže, kožešina (zvířete)
slupka
škraloup
oloupat
odřít, sedřit (kůži)
obal, plášť
skin [skɪn]
jedn. číslo: skin, množ. číslo: skins, přít. prostý: skin, 3. os. j. č.: skins, průb. čas: skinning, prostý min.: skinned, příčestí min.: skinned
Pleťové mléko udržuje moji kůži jemnou.
The body lotion...
Obchodujeme s prvotřídním oblečením z králičí kožešiny a dodáváme ho do celého světa.
We deal in...
Odřel jsem si loket.
I skinned my...
Koupila si nový obal na svůj mobilní telefon.
She bought a...
9/76
+
mozek
rozum
udeřit do hlavy
duše
brain [breɪn]
jedn. číslo: brain, množ. číslo: brain, přít. prostý: brain, 3. os. j. č.: brains, průb. čas: braining, prostý min.: brained, příčestí min.: brained
Jeho mozek byl poškozen mozkovou mrtvicí.
His brain was...
Jak přemýšlet, abyste vydělali peníze.
How to use...
Williama praštili do hlavy láhví od whisky.
William was brained...
10/76
+
ucho
sluch (hudební)
klas
ear [ɪə]
jedn. číslo: ear, množ. číslo: ears
Hlasitě můžu slyšet tlukot svého srdce jenom v levém uchu.
I can hear my heartbeat loudly in my left ear only.
Brandon má dobrý hudební sluch.
Brandon has a good ear for music.
Nicole má dobrý sluch na jazyky.
Nicole has a good ear for languages.
Zabalte klas kukuřice do vlhké utěrky a položte na talíř.
Wrap the ear of corn in the moist towel, and place on a plate.
11/76
+
koleno
(sedět) na klíně
kopnout kolenem
knee [niː]
jedn. číslo: knee, množ. číslo: knees, přít. prostý: knee, 3. os. j. č.: knees, průb. čas: kneeing, prostý min.: kneed, příčestí min.: kneed
Asi před rokem jsem si skutečně ošklivě zranil koleno, ale nic nebylo přetržené.
About a year...
Nejmladší z dětí si sedlo na její klín a hrálo si s jejími vlasy.
The youngest of...
Lucas vyhrožoval Nickovi a nakonec ho kopl kolenem do hlavy.
Lucas threatened Nick...
12/76
+
krk
výstřih
hrdlo (láhve)
muckat se, muchlat se
neck [nek]
jedn. číslo: neck, množ. číslo: necks, přít. prostý: neck, 3. os. j. č.: necks, průb. čas: necking, prostý min.: necked, příčestí min.: necked
Začala nosit na krku zlatý řetízek.
She began wearing...
Přišpendlete límec k výstřihu halenky.
Pin the collar...
Číšník obalil hrdlo láhve vína ubrouskem.
The waiter wrapt...
13/76
+
kost
vykostit
kostěný
bone [bəʊn]
jedn. číslo: bone, množ. číslo: bones, přít. prostý: bone, 3. os. j. č.: bones, průb. čas: boning, prostý min.: boned, příčestí min.: boned
Spadla a zlomila si kost.
She fell and broke her bone.
Vykostili jsme ryby a usmažili je na pánvi.
We boned the fish and fried them up in a frying pan.
Paraple mělo kostěnou rukojeť tvarovanou do hlavy hada.
The brolly has a bone handle shaped into a serpent's head.
14/76
+
ret
pysk
drzost (slang.)
lip [lɪp]
jedn. číslo: lip, množ. číslo: lips
Pokusil se mě políbit na rty.
He tried to...
Mám dost tvé drzosti.
I have enough...
Na vrchním rtu máš nějaké arašídové máslo.
You have some...
Donna špulí rty, když si nanáší rtěnku.
Donna pouts her...
Když jedla čokoládový dort, nemohla si pomoci a mlaskla.
She couldn't help...
Mlaskl a vykřikl: Ta polévka je naprosto fantastická!
He smacked his...
15/76
+
prs, prsa
prsíčka
ňadro
hrudník, hruď
náprsní
postavit se, vzdorovat
breast [brest]
jedn. číslo: breast, množ. číslo: breasts
Malé dítě, když se narodí, je krmeno z matčiných prsou.
A little baby,...
Mateřské mléko je první přirozená potrava kojenců.
Breast milk is...
Tato vlaštovka se snadno rozpozná díky jejímu modrému pruhu na hrudi.
This swallow is...
Blůza má kulatý výstřih a náprsní kapsu na levé straně.
The blouse has...
16/76
+
hruď, hrudník
prsa
truhla, bedna
hrudní
chest [tʃest]
jedn. číslo: chest, množ. číslo: chests
V poslední době jsem cítil ostré bolesti na hrudi, které netrvají dlouho.
Lately, I have...
Všechny materiály byly nacpány do truhel, kufrů a krabic.
All materials were...
Toto cvičení posiluje hrudní svaly.
This exercise strengthens...
17/76
+
sval, svalovina
síla, energie (přen.)
vtlačit, vmáčknout (silou)
muscle [ˈmʌsəl]
jedn. číslo: muscle, množ. číslo: muscles, přít. prostý: muscle, 3. os. j. č.: muscles, průb. čas: muscling, prostý min.: muscled, příčestí min.: muscled
Ben zatnul svaly, aby na mě zapůsobil.
Ben flexed his...
Natáhl jsem si zádový sval, ale není to příliš bolestné.
I pulled a...
Zkoušeli vmáčknout naše zavazadla do zavazadlového prostoru letadla.
They tried to...
18/76
+
nos
příď, předek
čenich, čumák
větřit, očichat, čmuchat
nosní
nose [nəʊz]
jedn. číslo: nose, množ. číslo: noses, přít. prostý: nose, 3. os. j. č.: noses, průb. čas: nosing, prostý min.: nosed, příčestí min.: nosed
Michael mě udeřil přímo do nosu.
Michael hit me...
Levou pákou se zvedá a snižuje příď letadla a pravou pákou se otáčí.
The left lever...
Pokrčil své přední nohy na zem a strčil svůj čumák do prázdné misky.
He dropped his...
Harry nemá rád novináře, kteří čmuchají kolem jeho klubu.
Harry doesn't like...
19/76
+
zub
zubní
síla, účinnost, moc
tooth [tuːθ]
jedn. číslo: tooth, množ. číslo: teeth
Potřebujeme veterináře, aby se podíval na jeho zuby.
We need to...
Zubní lékař provádí extrakci zubu, když je zub příliš zkažený.
Dentist performs tooth...
Tento výbor může předkládat doporučení, ale nemá žádnou skutečnou moc.
This committee can...
20/76
+
průchod, průjezd, pasáž, chodba
pasáž, úryvek
přechod
trubice, cesta, kanálek (tělní)
(u)plynutí, uběhnutí
passage [pæsɪdʒ]
jedn. číslo: passage, množ. číslo: passages
Tato chodba vede k velkému krytému bazénu.
This passage leads...
Přečtěte si tuto pasáž a odpovězte na níže uvedené otázky.
Read this passage...
Nosní cesty nám dávají přímý přístup k mozku.
The nasal passages...
Přesto, že uběhlo několik roků, problémů stále přibývá, místo toho, aby jich ubývalo.
Despite the passage...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X