460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Části těla

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/78
+
obličejový
lícní
masáž obličeje, kosmetika obličeje
facial [ˈfeɪʃəl]
Výrazy našeho obličeje odrážejí naše pocity.
0ur facial expressions...
Rozbité sklo způsobilo Chiesii řezné rány v obličeji.
Chiesa suffered facial...
Technologie pro rozpoznávání obličeje skenuje oči, uši, nos, ústa a tvar brady.
Facial recognition technology...
2/78
+
tepna
artery [ˈɑːtərɪ]
jedn. číslo: artery, množ. číslo: arteries
James si během incidentu přerušil tepnu v paži.
James severed an...
Tato ulice je velmi rušná, protože je hlavní tepnou vedoucí z města.
This street is...
Tyto látky mohou přispívat k hromadění cholesterolu v koronárních tepnách.
These substances can contribute to the build-up of cholesterol in the coronary arteries.
3/78
+
ventil, klapka
chlopeň (srdeční)
valve [vælv]
jedn. číslo: valve, množ. číslo: valves
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
Je potřeba opravit ventily pro ovládání přetlaku a podtlaku.
Valves for controlling...
Podtlakový pojistný ventil zabraňuje poškození konstrukce letadla.
The negative pressure...
4/78
+
kostra, kostlivec
skelet
skeleton [ˈskelɪtən]
jedn. číslo: skeleton, množ. číslo: skeletons
Nemáme žádného kostlivce ve skříni.
We don't have...
Kostra dospělého člověka se skládá z 206 kostí.
The adult human...
5/78
+
penis
penis [ˈpiːnɪs]
jedn. číslo: penis, množ. číslo: penises (or penes)
Myslela jsem si, že bych se mohla vyhýbat penisům po zbytek mého života.
I thought I...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
6/78
+
předloktí
forearm [ˈfɔːrˌɑːm]
jedn. číslo: forearm, množ. číslo: forearms
Naučte se správně otáčet levé předloktí na začátku nápřahu.
Learn to rotate...
Kulka mu roztříštila kost na levém předloktí.
The bullet shattered...
7/78
+
malíček na ruce
little finger [little ˈfɪŋgə]
jedn. číslo: little finger, množ. číslo: little fingers
Zanedlouho si ho omotá kolem malíčku.
Before long, she...
Přiskřípl jsem si malíček do dveří.
I pinched my...
Lisa jemně ohnula malíček.
Lisa delicately crooked...
8/78
+
řasa (oční)
mrskat, švihnout, bičovat
šlehnutí, rána bičem, prásknutí
vynadat (komu), seřvat, zkritizovat (koho)
přivázat, uvázat
lash [læʃ]
jedn. číslo: lash, množ. číslo: lashes, přít. prostý: lash, 3. os. j. č.: lashes, průb. čas: lashing, prostý min.: lashed, příčestí min.: lashed
Vlny bičují skály.
The waves lash...
Vězni byli bičováni za každý přestupek.
Prisoners were lashed...
Svažte dva kusy dřeva k sobě, aby byly pevnější.
Lash the two...
9/78
+
oční víčko
eyelid [ˈaɪˌlɪd]
jedn. číslo: eyelid, množ. číslo: eyelids
Nehnula ani brvou, když jí řekli, že přišla o práci.
She didn't bat...
Měl jsem tik pravého očního víčka.
I had a...
Několik týdnů byla v kómatu, když se jí najednou zachvělo oční víčko.
She'd been in a coma for weeks when all of a sudden she flickered an eyelid.
10/78
+
nosní dírka
nozdra
nostril [ˈnɒstrɪl]
jedn. číslo: nostril, množ. číslo: nostrils
Když smrkáš, drž jednu nosní dírku zmáčknutou a druhou vyfukuj sopel.
When you blow your nose, keep one nostril shut and blow the snot out the other.
Princezna nosila diamant v pravé nosní dírce.
The princess wore a diamond in her right nostril.
11/78
+
mateřské znaménko
birthmark [bɜːθ mɑːk]
jedn. číslo: birth mark, množ. číslo: birth marks
Mia má na krku výrazné mateřské znaménko.
Mia has a distinctive birthmark on her neck.
Můžeme si mateřská znaménka nechat odstranit trvale?
Can we remove birthmarks permanently?
12/78
+
močový měchýř
měchýř, měch, vak
bladder [ˈblædə]
jedn. číslo: bladder, množ. číslo: bladders
Zemřel na rakovinu močového měchýře.
He died of...
Běh s plným močovým měchýřem je nepříjemný.
Running with a...
13/78
+
kloub (na ruce)
kotník
koleno (zvířete)
kloubový spoj
knuckle [ˈnʌkəl]
jedn. číslo: knuckle, množ. číslo: knuckles
Naše prsty se ohýbají v kloubu.
Our fingers bend at the knuckle.
Myslíte si, že vepřové koleno bude dobré?
Do you think the knuckle of pork is good?
14/78
+
střevo
střevní
bowel [ˈbaʊəl]
jedn. číslo: bowel, množ. číslo: bowels
Těm, kteří tyto bylinné směsi konzumovali, byla slibována pravidelnější stolice.
These herbal compounds...
Chlapec trpěl neprůchodností střev.
The boy was...
Pití velkého množství vody může pomoci změkčit stolici a usnadnit vyprazdňování.
Drinking plenty of water can help soften stools and facilitate easier bowel movements.
Je známo, že vláknina podporuje pravidelnou a zdravou stolici.
Dietary fiber is known to promote regular and healthy bowel movements.
Zácpa může způsobit silné bolesti břicha a nepříjemné pocity.
A bowel obstruction...
K neprůchodnosti střev mohou přispívat srůsty z předchozích operací.
Adhesions from previous...
15/78
+
chromozom
chromosome [ˈkrəʊməˌsəʊm]
jedn. číslo: chromosome, množ. číslo: chromosomes
Lidé mají v každé buňce obvykle 46 chromozomů.
Humans typically have...
Pohlaví jedince je určeno kombinací chromozomů X a Y.
The sex of...
Vaše chromozomy obsahují geny, které jste zdědil od svých rodičů.
Your chromosomes contain...
16/78
+
pleť, pokožka
complexion [kəmˈplekʃən]
jedn. číslo: complexion, množ. číslo: complexions
Zimní počasí se často podepisuje na mé pleti, která je pak suchá.
Winter weather often...
Lázně nabízejí procedury určené k omlazení vaší pleti.
The spa offers...
Martinez měl krátké hnědé vlasy a světlou pleť.
Martinez had short...
17/78
+
břišní (anat.)
abdominal [æbˈdɒmɪnəl]
Do své kondiční přípravy zařadil několik cviků na břicho.
He included several...
Dýchání do břicha je skvělý způsob, jak snížit stres.
Abdominal breathing is...
Také to stlačuje vnitřní břišní orgány.
It also compresses...
18/78
+
kostní dřeň
bone marrow [bəʊn ˈmærəʊ]
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
Kostní dřeň je zodpovědná za tvorbu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.
Bone marrow is...
Léčba rakoviny měla významný dopad na funkci její kostní dřeně.
The cancer treatment...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X