380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Části těla

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/69
+
obličejový
lícní
masáž obličeje, kosmetika obličeje
facial [ˈfeɪʃəl]
Výrazy našeho obličeje odrážejí naše pocity.
0ur facial expressions...
Rozbité sklo způsobilo Chiesii řezné rány v obličeji.
Chiesa suffered facial...
Technologie pro rozpoznávání obličeje skenuje oči, uši, nos, ústa a tvar brady.
Facial recognition technology...
2/69
+
tepna
artery [ˈɑːtərɪ]
j.č.: artery, mn.č.: arteries
James si během incidentu přerušil tepnu v paži.
James severed an...
Tato ulice je velmi rušná, protože je hlavní tepnou vedoucí z města.
This street is...
Tyto látky mohou přispívat k hromadění cholesterolu v koronárních tepnách.
These substances can contribute to the build-up of cholesterol in the coronary arteries.
3/69
+
ventil, klapka
chlopeň (srdeční)
valve [vælv]
j.č.: valve, mn.č.: valves
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
4/69
+
kostra, kostlivec
skelet
skeleton [ˈskelɪtən]
j.č.: skeleton, mn.č.: skeletons
Nemáme žádného kostlivce ve skříni.
We don't have...
Kostra dospělého člověka se skládá z 206 kostí.
The adult human...
5/69
+
penis
penis [ˈpiːnɪs]
j.č.: penis, mn.č.: penises (or penes)
Myslela jsem si, že bych se mohla vyhýbat penisům po zbytek mého života.
I thought I...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
6/69
+
předloktí
forearm [ˈfɔːrˌɑːm]
j.č.: forearm, mn.č.: forearms
Naučte se správně otáčet levé předloktí na začátku nápřahu.
Learn to rotate...
Kulka mu roztříštila kost na levém předloktí.
The bullet shattered...
7/69
+
malíček na ruce
little finger [little ˈfɪŋgə]
j.č.: little finger, mn.č.: little fingers
Zanedlouho si ho omotá kolem malíčku.
Before long, she...
Přiskřípl jsem malíček do dveří.
I pinched my...
Lisa jemně ohnula malíček.
Lisa delicately crooked...
8/69
+
řasa (oční)
mrskat, švihnout, bičovat
šlehnutí, rána bičem, prásknutí
vynadat (komu), seřvat, zkritizovat (koho)
přivázat, uvázat
lash [læʃ]
j.č.: lash, mn.č.: lashes, přít.: lash, 3.os.: lashes, průb.: lashing, min.pr.: lashed, příč.min.: lashed
Vlny bičují skály.
The waves lash...
Vězni byli bičováni za každý přestupek.
Prisoners were lashed...
Svažte dva kusy dřeva k sobě, aby byly pevnější.
Lash the two...
9/69
+
kostní dřeň
bone marrow [bəʊn ˈmærəʊ]
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X