450+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 

Části těla

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/76
+
obličejový
lícní
masáž obličeje, kosmetika obličeje
facial [ˈfeɪʃəl]
Výrazy našeho obličeje odrážejí naše pocity.
0ur facial expressions...
Rozbité sklo způsobilo Chiesii řezné rány v obličeji.
Chiesa suffered facial...
Technologie pro rozpoznávání obličeje skenuje oči, uši, nos, ústa a tvar brady.
Facial recognition technology...
2/76
+
tepna
artery [ˈɑːtərɪ]
jedn. číslo: artery, množ. číslo: arteries
James si během incidentu přerušil tepnu v paži.
James severed an...
Tato ulice je velmi rušná, protože je hlavní tepnou vedoucí z města.
This street is...
Tyto látky mohou přispívat k hromadění cholesterolu v koronárních tepnách.
These substances can contribute to the build-up of cholesterol in the coronary arteries.
3/76
+
ventil, klapka
chlopeň (srdeční)
valve [vælv]
jedn. číslo: valve, množ. číslo: valves
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
Je potřeba opravit ventily pro ovládání přetlaku a podtlaku.
Valves for controlling...
Podtlakový pojistný ventil zabraňuje poškození konstrukce letadla.
The negative pressure...
4/76
+
kostra, kostlivec
skelet
skeleton [ˈskelɪtən]
jedn. číslo: skeleton, množ. číslo: skeletons
Nemáme žádného kostlivce ve skříni.
We don't have...
Kostra dospělého člověka se skládá z 206 kostí.
The adult human...
5/76
+
penis
penis [ˈpiːnɪs]
jedn. číslo: penis, množ. číslo: penises (or penes)
Myslela jsem si, že bych se mohla vyhýbat penisům po zbytek mého života.
I thought I...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
6/76
+
předloktí
forearm [ˈfɔːrˌɑːm]
jedn. číslo: forearm, množ. číslo: forearms
Naučte se správně otáčet levé předloktí na začátku nápřahu.
Learn to rotate...
Kulka mu roztříštila kost na levém předloktí.
The bullet shattered...
7/76
+
malíček na ruce
little finger [little ˈfɪŋgə]
jedn. číslo: little finger, množ. číslo: little fingers
Zanedlouho si ho omotá kolem malíčku.
Before long, she...
Přiskřípl jsem si malíček do dveří.
I pinched my...
Lisa jemně ohnula malíček.
Lisa delicately crooked...
8/76
+
řasa (oční)
mrskat, švihnout, bičovat
šlehnutí, rána bičem, prásknutí
vynadat (komu), seřvat, zkritizovat (koho)
přivázat, uvázat
lash [læʃ]
jedn. číslo: lash, množ. číslo: lashes, přít. prostý: lash, 3. os. j. č.: lashes, průb. čas: lashing, prostý min.: lashed, příčestí min.: lashed
Vlny bičují skály.
The waves lash...
Vězni byli bičováni za každý přestupek.
Prisoners were lashed...
Svažte dva kusy dřeva k sobě, aby byly pevnější.
Lash the two...
9/76
+
oční víčko
eyelid [ˈaɪˌlɪd]
jedn. číslo: eyelid, množ. číslo: eyelids
Nehnula ani brvou, když jí řekli, že přišla o práci.
She didn't bat...
Měl jsem tik pravého očního víčka.
I had a...
Několik týdnů byla v kómatu, když se jí najednou zachvělo oční víčko.
She'd been in a coma for weeks when all of a sudden she flickered an eyelid.
10/76
+
nosní dírka
nozdra
nostril [ˈnɒstrɪl]
jedn. číslo: nostril, množ. číslo: nostrils
Když smrkáš, drž jednu nosní dírku zmáčknutou a druhou vyfukuj sopel.
When you blow your nose, keep one nostril shut and blow the snot out the other.
Princezna nosila diamant v pravé nosní dírce.
The princess wore a diamond in her right nostril.
11/76
+
mateřské znaménko
birthmark [bɜːθ mɑːk]
jedn. číslo: birth mark, množ. číslo: birth marks
Mia má na krku výrazné mateřské znaménko.
Mia has a distinctive birthmark on her neck.
Můžeme si mateřská znaménka nechat odstranit trvale?
Can we remove birthmarks permanently?
12/76
+
močový měchýř
měchýř, měch, vak
bladder [ˈblædə]
jedn. číslo: bladder, množ. číslo: bladders
Zemřel na rakovinu močového měchýře.
He died of...
Běh s plným močovým měchýřem je nepříjemný.
Running with a...
13/76
+
kloub (na ruce)
kotník
koleno (zvířete)
kloubový spoj
knuckle [ˈnʌkəl]
jedn. číslo: knuckle, množ. číslo: knuckles
Naše prsty se ohýbají v kloubu.
Our fingers bend at the knuckle.
Myslíte si, že vepřové koleno bude dobré?
Do you think the knuckle of pork is good?
14/76
+
střevo
střevní
bowel [ˈbaʊəl]
jedn. číslo: bowel, množ. číslo: bowels
Těm, kteří tyto bylinné směsi konzumovali, byla slibována pravidelnější stolice.
These herbal compounds...
Chlapec trpěl neprůchodností střev.
The boy was...
Pití velkého množství vody může pomoci změkčit stolici a usnadnit vyprazdňování.
Drinking plenty of water can help soften stools and facilitate easier bowel movements.
Je známo, že vláknina podporuje pravidelnou a zdravou stolici.
Dietary fiber is known to promote regular and healthy bowel movements.
15/76
+
chromozom
chromosome [ˈkrəʊməˌsəʊm]
jedn. číslo: chromosome, množ. číslo: chromosomes
Lidé mají v každé buňce obvykle 46 chromozomů.
Humans typically have...
Pohlaví jedince je určeno kombinací chromozomů X a Y.
The sex of...
Vaše chromozomy obsahují geny, které jste zdědil od svých rodičů.
Your chromosomes contain...
16/76
+
kostní dřeň
bone marrow [bəʊn ˈmærəʊ]
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
Kostní dřeň je zodpovědná za tvorbu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.
Bone marrow is...
Léčba rakoviny měla významný dopad na funkci její kostní dřeně.
The cancer treatment...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X