460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Finance

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/52
+
peníze
money [ˈmʌnɪ]
Kolik peněz na to potřebuješ?
How much money do you need for it?
Svoje peníze dostaneš zpět.
You'll get your money back.
Potřebuji své úsilí zpeněžit.
I need to convert my effort into money.
Byly to peníze a já neměla moc peněz.
It was money, and I didn't have a lot of money.
2/52
+
banka, bankovní
uložit v bance
břeh
násep
řada, panel (tlačítek)
mělčina
naklonit (se), nahnout (se) (letoun při změně směru)
sklon, náklon (trati v zatáčce)
bank [bæŋk]
jedn. číslo: bank, množ. číslo: banks, přít. prostý: bank, 3. os. j. č.: banks, průb. čas: banking, prostý min.: banked, příčestí min.: banked
Potřebuji jít do banky.
I need to go to the bank.
Břehy řeky přetekly.
The banks of the river overflowed.
Stromy byly vysázeny na náspu u dálnice.
Trees were planted on the bank to the highway.
Je zde řada přepínačů.
There is a bank of switches.
Cítili jsme, jak se letadlo prudce naklonilo, když měnilo směr.
We felt the plane bank steeply as it changed direction.
3/52
+
fond
finanční prostředky
financovat
fund [fʌnd]
jedn. číslo: fund, množ. číslo: funds, přít. prostý: fund, 3. os. j. č.: funds, průb. čas: funding, prostý min.: funded, příčestí min.: funded
Založili jsme speciální fond na nákup nového nábytku.
We set up...
Snažíme se získat peníze, abychom pomohli založit fond pro naši novou charitu.
We are trying...
Naše finanční prostředky jsou nyní hodně vyčerpány.
Our funds are...
Moji rodiče se rozhodli financovat moji cestu do Japonska.
My parents decided...
4/52
+
prohlášení, vyjádření
výkaz (finanční), vyúčtování
výpis (bankovní)
výpověď, svědecké prohlášení
vydat prohlášení
statement [ˈsteɪtmənt]
jedn. číslo: statement, množ. číslo: statements, přít. prostý: statement, 3. os. j. č.: statements, průb. čas: statementing, prostý min.: statemented, příčestí min.: statemented
Moje původní vyjádření bylo zcela jiné, než řekl.
My original statement...
Předseda vlády učiní prohlášení o aktuální situaci.
The prime minister...
Nabízíme vám online přístup k bankovním výpisům.
We offer you...
5/52
+
(na)účtovat (si), (na)počítat (si)
nabít (baterii)
obvinit, obžalovat
vyrazit, vrhnout (se) (do útoku), zaútočit
pověřit (koho čím)
poplatek, sazba
náboj (elektrický)
obvinění, obžaloba
péče, dohled
útok, výpad, zteč
charge [tʃɑːdʒ]
jedn. číslo: charge, množ. číslo: charges, přít. prostý: charge, 3. os. j. č.: charges, průb. čas: charging, prostý min.: charged, příčestí min.: charged
Budeme muset nabít baterie.
We will have...
Muž byl obviněn z bodnutí svého starého dědečka.
A man has...
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
Byl jsem pověřen, abych se o něj postaral.
I was charged...
Museli jsme zaplatit poplatek 20 USD.
We had to...
Poplatky, které vám účtují při výměně peněz, jsou skryté.
The fees they...
Poskytujeme naše služby zdarma.
We provide our...
Společnost oznámila, že děti budou sedět vedle rodiče bez příplatku.
The company announced...
Během noci jsem měl na starosti děti.
I was in...
6/52
+
kredit
úvěr
příspěvek
připsat (na účet)
připisovat, přisoudit (komu co)
čest
úvěrový
zásluha
zasloužit se (o co)
credit [ˈkredɪt]
jedn. číslo: credit, množ. číslo: credits, přít. prostý: credit, 3. os. j. č.: credits, průb. čas: crediting, prostý min.: credited, příčestí min.: credited
Máme neomezený kredit.
We've got unlimited...
Daniel připisuje její tvořivost k její lásce k umění.
Daniel credits her...
Byla to čest pro naše specializované pracovníky, že jsme si udrželi rating A +.
It has been...
Ztratil jste svou úvěrovou kartu?
Did you lose...
Charlie se velmi zasloužil o dominanci firmy v oblasti počítačového hardwaru.
Charlie was widely...
7/52
+
prostředky
(finanční) prostředky, peníze
majetek
příjmy
means [miːnz]
jedn. číslo: means, množ. číslo: means
Veřejná doprava zůstává hlavním dopravním prostředkem.
Public transportation remains...
Zkoušeli použít jakékoliv prostředky, aby je donutili to přijmout.
They tried to...
Budou mít takové příjmy, že se sami uživí.
They will have...
8/52
+
umělá hmota, plast
plastový
plastický, tvárný
umělohmotný
platební karta
plastic [ˈplæstɪk]
jedn. číslo: plastic, množ. číslo: plastics, 2. stupeň: more plastic, 3. stupeň: most plastic
Fólie z plastu se používají jako obal, který chrání pokrm před zkažením.
A sheet of plastic is used as a wrapping to keep food from spoiling.
Oblečení, které nosím, bylo vyrobeno z plastových lahví na vodu.
The clothes I am wearing have been made from plastic water bottles.
Daňoví poplatníci mohou platit s platební kartou nebo mohou navštívit daňový úřad.
Taxpayers can pay with plastic or they can visit the tax office.
9/52
+
výměna
vyměnit
směnit
burza
exchange [ɪksˈtʃeɪndʒ]
jedn. číslo: exchange, množ. číslo: exchanges, přít. prostý: exchange, 3. os. j. č.: exchanges, průb. čas: exchanging, prostý min.: exchanged, příčestí min.: exchanged
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
Starou kartu můžete prostě vrátit a vyměnit za novou kartu nejnovějšího modelu.
You can just...
Kde směníte měnu závisí na tom, kam cestujete.
Where you exchange...
Příprava vstupu na burzu není zas tak odlišná, jako příprava na cestu.
Preparing to go...
10/52
+
hotovost
peníze
inkasovat, proplatit
cash [kæʃ]
jedn. číslo: cash, množ. číslo: cashes, přít. prostý: cash, 3. os. j. č.: cashes, průb. čas: cashing, prostý min.: cashed, příčestí min.: cashed
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
Máš u sebe nějakou hotovost?
Do you have any cash on you?
Můžeš mi půjčit nějaké peníze do výplaty?
Can you lend me some cash until payday?
Odmítl mně proplatit šek.
He refused to cash a cheque for me.
11/52
+
drahý
nákladný
expensive [ɪkˈspensɪv]
2. stupeň: more expensive, 3. stupeň: most expensive
Zubní péče je příliš drahá pro mnoho Kanaďanů se středním příjmem.
Dental care is...
Byla to strašně drahá chyba, jejíž následky se stále snažíme dát do pořádku.
It was a...
Budeme schopni vyrábět obnovitelnou energii, která je méně nákladná, než využití fosilních paliv.
We'll be able...
12/52
+
půjčka (přijatá)
(za)půjčení
(za)půjčit
loan [ləʊn]
jedn. číslo: loan, množ. číslo: loans, přít. prostý: loan, 3. os. j. č.: loans, průb. čas: loaning, prostý min.: loaned, příčestí min.: loaned
Ne, nemusíte si vzít půjčku od zprostředkovatele.
No, you do...
Hledám instituci, které mi půjčí peníze na koupi mého vozu na konci leasingu.
I am looking...
Kate mi dokonce zapůjčila své svatební šaty.
Kate even loaned...
13/52
+
zisk, výnos, profit
vydělat, vynést
mít zisk
profit [ˈprɒfɪt]
jedn. číslo: profit, množ. číslo: profits, přít. prostý: profit, 3. os. j. č.: profits, průb. čas: profiting, prostý min.: profited, příčestí min.: profited
Tato webová stránka není provozována za účelem zisku, ani neúčtuje žádný poplatek za její prohlížení.
This website is not run for profit, nor charges any fee for looking at it.
Obchodní plán uvádí, jak díky provozní činnosti dosáhnou zisku.
The business plan specifies how operational activities will make profit.
Můj otec neudělá nic, pokud mu to něco nevynese.
My father doesn't do anything unless it profits him.
14/52
+
příspěvek, poplatek
přispění, přínos
contribution [ˌkɒntrɪˈbjuːʃən]
jedn. číslo: contribution, množ. číslo: contributions
Všechny příspěvky, bez ohledu na to, jak malé nebo velké, budou oceněny.
All contributions, no...
Uveďte, prosím, jak chcete, aby vaše pravidelné příspěvky byly investovány.
Please specify below...
Toto ocenění se uděluje osobě, která významně přispěla světové literatuře.
This award is...
15/52
+
povinnost
clo, daň
služba
poplatek
duty [ˈdjuːtɪ]
jedn. číslo: duty, množ. číslo: duties
Jako starosta mám povinnost hájit zájmy občanů.
As the mayor,...
Máte povinnost jednat v našem zájmu.
You have a...
Co se stane, když nezaplatíme dovozní clo v den nebo před dnem splatnosti?
What happens if...
Rezervy byly povolány do aktivní služby.
The reserves were...
16/52
+
dluh
(za)dlužení
debt [det]
jedn. číslo: debt, množ. číslo: debts
Být v dluzích může vyvolat dominový efekt.
Being in debt...
Co mám dělat, když můj bratr chce, abych během jednoho roku splatil jeho dluhy?
What should I...
Harry se zadlužil poté, co ztratil svou práci.
Harry got into...
17/52
+
ohodnocení, hodnocení
ocenění
tempo
rating
klasifikační třída
sazba, tarif
rating [ˈreɪtɪŋ]
jedn. číslo: rating, množ. číslo: ratings
Toto vozidlo má vynikající bezpečnostní hodnocení.
This car has...
Někdo skupuje pozemky v Clearwateru obrovským tempem.
Someone's been buying...
Ratingová agentura v New Yorku snížila jejich státní rating z A + na AA-.
The New York...
Komise stanoví pevnou úrokovou sazbu.
The Commission sets...
18/52
+
poplatek, příspěvek
honorář, odměna
fee [fiː]
jedn. číslo: fee, množ. číslo: fees
Můžete zaplatit vstupní poplatek zde nebo na několika dalších místech.
You may pay...
Řekl, že každý z nás musí zaplatit poplatek za zpoždění ve výši 60 eur, protože jsme přišli pozdě.
He told us...
Její obvyklý honorář je 50 dolarů za hodinu.
Her usual fee...
19/52
+
dotace, grant, příspěvek, stipendium
udělit, poskytnout, přiznat
vyhovět (žádosti ap.), schválit (žádost ap.)
splnit (přání)
postoupení, převod (vlastnictví)
grant [grɑːnt]
jedn. číslo: grant, množ. číslo: grants, přít. prostý: grant, 3. os. j. č.: grants, průb. čas: granting, prostý min.: granted, příčestí min.: granted
Náš výzkumný grant má za cíl pomoci vědcům dosáhnout jejich výzkumných cílů.
Our research grant is aimed at helping scientists achieve their research goals.
Zdálo se, že mu toto místo poskytlo klid, který mu chyběl po celou dobu, co jsem ho znal.
This place seemed to have granted him the peace that had been missing the whole time I had known him.
Jeden rok poté, co vám byl udělen status azylu, jste oprávněn požádat o trvalý pobyt.
You are eligible to apply for permanent residence one year after you were granted asylum status.
Britská vláda potvrdila převod půdy na Richarda.
Richard received a grant of land from the British government.
20/52
+
platba, úhrada, placení, splátka
platební
splátkový
payment [ˈpeɪmənt]
jedn. číslo: payment, množ. číslo: payments
Přečtěte si, prosím, naše platební podmínky, než se zaregistrujete na naše kurzy.
Please read our...
Spočítejte si měsíční splátky hypotéky pomocí naší hypoteční kalkulačky.
Calculate monthly mortgage...
Byli jsme požádání, abychom stanovili splátkový kalendář kvůli snížení vašeho dluhu.
We were required...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X