460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Finance

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/52
+
hypotéka
zatížit hypotékou
mortgage [ˈmɔːgɪdʒ]
jedn. číslo: mortgage, množ. číslo: mortgages, přít. prostý: mortgage, 3. os. j. č.: mortgages, průb. čas: mortgaging, prostý min.: mortgaged, příčestí min.: mortgaged
Tato nabídka je dobrá, pokud můžete dosáhnout na hypotéku.
This offer is...
Spočítejte si měsíční splátky hypotéky pomocí naší hypoteční kalkulačky.
Calculate monthly mortgage...
Neudělejte tu chybu, že se před uzavřením hypotéky podíváte jen nedbale, jak to vypadá v okolí.
Don't make the mistake of casually seeing what's out there before finalizing a mortgage.
2/52
+
portfolio
album (s fotkami)
sloha, ochranné desky
portfolio [pɔːtˈfəʊlɪəʊ]
jedn. číslo: portfolio, množ. číslo: portfolios
Portfolio každého klienta je šité na míru.
Each client's portfolio is tailor-made.
Chtěl jsem rozšířit mé portfolio akcií.
I wanted to expand the portfolio of my shares.
3/52
+
dolar, babka (hovor.)
samec, jelen, kozel
koza (pro přeskok)
hejsek, frajer
snadno přijít k prachům, rychle vydělat peníze
neprohloupit, rozumně utratit
buck [bʌk]
jedn. číslo: buck, množ. číslo: bucks, přít. prostý: buck, 3. os. j. č.: bucks, průb. čas: bucking, prostý min.: bucked, příčestí min.: bucked
Teresa mi dluží dvacet babek.
Teresa owes me...
Pan Evans se snaží najít nejlepší způsob, jak rychle přijít k penězům.
Mr. Evans is...
Tato šťastná samice stráví svůj život s tímto krásným samcem.
This lucky doe...
Když jde do tuhého, je třeba se vzchopit a odhodlaně čelit výzvám.
When things get...
Trenér povzbudil tým, aby se vzchopil a vydal ze sebe v nadcházejícím zápase to nejlepší.
The coach encouraged...
Bylo pro tebe těžké vzchopit se a jít dál?
Was it difficult...
4/52
+
pojistné
příplatek, přirážka
luxusní, cenný, prémiový
premium [ˈpriːmɪəm]
jedn. číslo: premium, množ. číslo: premiums
Vaše první pojistné je splatné nyní.
Your first premium...
Upravené auta jsou k dispozici za přirážku k původní ceně ve výši pět procent.
The modified cars...
Kvalifikovaní pracovníci jsou v našem městě velmi cenní.
Skilled workers are...
5/52
+
kryptoměna
cryptocurrency [ˌkrɪptəʊˈkʌrənsɪ]
jedn. číslo: cryptocurrency, množ. číslo: cryptocurrencies
Veřejnost ztrácí důvěru v kryptoměnu.
The public is...
Rozhodl jsem se být Bitcoinovým spekulantem a vložit své životní úspory do kryptoměny.
I decided to...
6/52
+
paušální částka
celková částka
úhrnná jednorázová částka
lump sum [lʌmp sʌm]
jedn. číslo: lump sum, množ. číslo: lump sums
Když jsem přišel o práci, dostal jsem paušální částku jako odstupné.
When I lost...
Až půjdu do důchodu, dostanu jednorázovou částku v hotovosti.
When I retire,...
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
Lednici můžete zaplatit buď jednorázově, nebo v měsíčních splátkách.
You can pay...
7/52
+
výplatní šek, výplata
paycheck [ˈpeɪˌtʃek]
jedn. číslo: paycheck, množ. číslo: paychecks
Dal jsem zbytek své výplaty na spořicí účet.
I put the rest of my paycheck into a savings account.
Moje ubohá výplata sotva pokryla nájem.
My poor paycheck barely covered the rent.
8/52
+
euro (měna EU)
euro [ˈjʊərəʊ]
jedn. číslo: euro, množ. číslo: euros
Můžete začít investovat od pouhých 25 eur za měsíc.
You can already start investing from as little as 25 euros per month.
Letenka stojí 250 Euro.
The plane ticket...
Řekl, že každý z nás musí zaplatit poplatek za zpoždění ve výši 60 eur, protože jsme přišli pozdě.
He told us...
Pro účely vyhodnocení tohoto projektu jsou všechny peněžní částky uváděny v eurech.
For the purposes of evaluating this project, all monetary amounts are expressed in euros.
Pravidlem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
It is our...
9/52
+
fakturační údaje
billing information [ˈbɪlɪŋ ˌɪnfəˈmeɪʃən]
jedn. číslo: billing information, množ. číslo: -
Pro dokončení nákupu uveďte své fakturační údaje.
Please provide your...
Své fakturační údaje můžete bezpečně uložit pro budoucí transakce.
You can securely...
Je důležité znovu zkontrolovat své fakturační údaje, abyste předešli chybám při platbě.
It's important to...
10/52
+
den splatnosti, termín splatnosti
due date [djuː deɪt]
jedn. číslo: due date, množ. číslo: due dates
Datum splatnosti nájemného je první den v měsíci.
The due date for your rent payment is the first of each month.
Prošvihl jsem datum splatnosti.
I missed the due date.
Co se stane, když nezaplatíme dovozní clo v den nebo před dnem splatnosti?
What happens if...
11/52
+
audit, prověrka, kontrola (účetnictví ap.)
(z)kontrolovat, překontrolovat (účty ap.)
audit [ˈɔːdɪt]
jedn. číslo: audit, množ. číslo: audits, přít. prostý: audit, 3. os. j. č.: audits, průb. čas: auditing, prostý min.: audited, příčestí min.: audited
Audit ukázal, že mohou doložit každý cent, který utratili.
An audit showed...
Naše auditorská společnost zveřejňuje výroční zprávy a finanční výkazy.
Our audit company publishes annual reports and financial statements.
Pravidelné audity zajišťují, že organizace stále dodržuje průmyslové normy.
Regular audits ensure...
12/52
+
vrácení peněz, náhrada, refundace
vrátit (peníze), nahradit, refundovat
refund [ˈriː.fʌnd]
jedn. číslo: refund, množ. číslo: refunds, přít. prostý: refund, 3. os. j. č.: refunds, průb. čas: refunding, prostý min.: refunded, příčestí min.: refunded
Zásady obchodu umožňují vrácení peněz v plné výši do 30 dnů od nákupu.
The store policy allows for a full refund within 30 days of purchase.
Obchod vám peníze vrátí neprodleně, pokud předložíte účtenku.
The store will promptly refund your money if you present the receipt.
Chci, aby mně organizátoři okamžitě vrátili zpět mé peníze.
I want the organizers to refund my money immediately.
Zákazník nebyl spokojen s kvalitou výrobku a požadoval vrácení peněz.
The customer was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X