460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Kultura

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/74
+
koncertní sál
kabaret, varieté
music hall [ˈmjuːzɪk hɔːl]
jedn. číslo: music hall, množ. číslo: music halls
Potkal jsem ho na cestě do koncertního sálu.
I met him...
V Madridu bude otevřen nový koncertní sál.
A new music...
Tato událost v koncertním sále Roper bude něco, na co nikdy nezapomenete!
This event at...
2/74
+
umělecký
artistic [ɑːˈtɪstɪk]
2. stupeň: more artistic, 3. stupeň: most artistic
Potřebujeme designéra, který je kreativní a má skutečný umělecký talent.
We need a...
Tanec je pro ní jednou z forem uměleckého vyjádření.
Dance is one...
Robin se stala novou uměleckou ředitelkou našeho divadla.
Robin became the...
3/74
+
galerie, výstavní síň
ochoz (vyvýšený), galerie (v kostele ap.)
gallery [ˈgælərɪ]
jedn. číslo: gallery, množ. číslo: galleries
Měl bys vzít kámoše do galerie.
You should take...
Navštívili jsme galerii se znamenitou kolekcí moderního umění.
We visited the gallery with an excellent collection of modern art.
Jeho obrazy jsou cennými exponáty v každé galerii.
His paintings are...
Starobylé vázy jsou rozmístěny po celé galerii.
Ancient vases are...
Místní galerie se spoléhá na podporu milovníků umění.
The local art gallery relies on the patronage of art enthusiasts.
4/74
+
scénář (hry ap.)
písmo (typ - azbuka ap.)
skript
rukopis
napsat scénář
papír s odpověďmi (zkoušeného) (BrE)
script [skrɪpt]
jedn. číslo: script, množ. číslo: scripts, přít. prostý: script, 3. os. j. č.: scripts, průb. čas: scripting, prostý min.: scripted, příčestí min.: scripted
Nezapomeňte napsat své jméno do pravého horního rohu vašeho papíru s odpověďmi.
Don't forget to...
Melissa řekla divákům, že plakala, když poprvé dostala scénář.
Melissa told the...
V programovacích a skriptovacích jazycích se vykřičník používá jako "ne".
In programming and...
Scénář filmu byl plný vtipných dialogů, kterým se publikum neustále smálo.
The movie's script...
5/74
+
socha, plastika
sochařství
(vy)sochat, (vy)tesat
sculpture [ˈskʌlptʃə]
jedn. číslo: sculpture, množ. číslo: sculptures, přít. prostý: sculpture, 3. os. j. č.: sculptures, průb. čas: sculpturing, prostý min.: sculptured, příčestí min.: sculptured
Studenti si odhlasovali, že odstraní tuto sochu ze společenské místnosti.
The students voted...
Ještě včera tu stály sochy z ledu.
Only yesterday ice...
Všimněte si sochy uprostřed stolu v jídelním sále.
Note the sculpture...
Mark dělá novou sochu.
Mark is crafting...
Výtvarné umění je obecný termín pro obory, jako je malba, hudba a sochařství.
Fine art is...
Někteří lidé se snažili obhajovat britské přivlastnění si antických řeckých soch.
Some people tried to defend the British appropriation of ancient Greek sculptures.
Sochy byly vyrobeny z lesklého bronzu.
The sculptures were...
6/74
+
aréna
stadion
arena [əˈriːnə]
jedn. číslo: arena, množ. číslo: arenas
Opustil arénu za hlasitého potlesku.
He left the...
O2 Arena v Praze má kapacitu pro 20 000 lidí.
O2 Arena in...
7/74
+
tanečník, tanečnice
dancer [ˈdɑːnsə]
jedn. číslo: dancer, množ. číslo: dancers
Tanečníci často zjistí, že po dobrém nočním spánku jsou mnohem lepší než byli předešlý den.
Dancers often find...
Tanečníci měli na sobě pravé nefalšované indiánské vzory.
The dancers wore...
Tanečníci se před vystoupením rozcvičovali.
The dancers limbered...
Začal jsem navštěvovat kurz a chtěl se stát stepařem.
I started a...
Tanečníci předvedli dokonalý výkon.
The dancers gave...
Tanečnice měla na hlavě čelenku z růžových pštrosích per.
The dancer wore a headdress of pink ostrich plumes.
8/74
+
festival, slavnost
svátek
festival [ˈfestɪvəl]
jedn. číslo: festival, množ. číslo: festivals
Rovněž byli na hudebním festivalu konaného venku v Las Vegas.
They were also at the outdoor music festival in Las Vegas.
Nový halloweenský festival se koná každý říjen.
New Halloween festival takes place every October.
Během populárního festivalu vydala policie pro město varování před terorismem.
Police issued a...
To není typ reakce, který je typicky očekávaný na filmových festivalech.
This is not...
Festival byl skutečně špatně zorganizovaný.
The festival was...
9/74
+
opera
operní
opera [ˈɑːprə]
jedn. číslo: opera, množ. číslo: operas
Včera jsem šel na operu poprvé.
I went to...
Můj otec je milovník opery.
My father is...
Taylor se stal šéfdirigentem Národní opery.
Taylor became the...
10/74
+
hrad, zámek
rošáda, dělat rošádu (v šachu)
hradní
castle [ˈkɑːsəl]
jedn. číslo: castle, množ. číslo: castles, přít. prostý: castle, 3. os. j. č.: castles, průb. čas: castling, prostý min.: castled, příčestí min.: castled
Lidé přichází z daleka, aby viděli tento hrad.
People come from far to see this castle.
Zaparkovala před hradem.
She parked in front of the castle.
Potřebujeme mapu ve vhodném měřítku, na které budou vyznačeny hrady.
We need a map in an appropriate scale on which the castles are marked.
Pozvali mnoho hostů, aby navštívili svatbu na hradě Windsoru.
They've invited many guests to visit the wedding on the grounds of Windsor Castle.
Nejstarší části hradu pocházejí z roku 1480.
The oldest parts...
11/74
+
loutka
loutkový (divadlo ap.)
nastrčený (osoba ap.)
puppet [ˈpʌpɪt]
jedn. číslo: puppet, množ. číslo: puppets
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
Byl považován za loutku vládnoucí strany.
He was considered...
Je pouhou loutkou ovládanou jinými lidmi v pozadí.
He is a...
12/74
+
socha
statue [ˈstætjuː]
jedn. číslo: statue, množ. číslo: statues
Bradley získal vynikající hodnocení za svoji sochu, kterou navrhl a udělal.
Bradley received excellent evaluation for his statue which he designed and made.
Uprostřed haly stála socha zdobená slonovinou a zlatem.
In the center...
Socha diktátora byla svržena davy.
The statue of...
Socha je trvalou připomínkou Churchillovy velikosti.
The statue is...
Umělec vytesal z bloku mramoru krásnou sochu.
The artist sculpted...
13/74
+
melodie
melody [ˈmelədɪ]
jedn. číslo: melody, množ. číslo: melodies
Tato melodie mně připomíná staré časy.
That melody reminds...
Ta písnička má příjemnou melodii.
This song has...
14/74
+
džez
žvásty, kecy (slang.)
hrát džez
džezový
jazz [dʒæz]
jedn. číslo: jazz, množ. číslo: jazzes, přít. prostý: jazz, 3. os. j. č.: jazzes, průb. čas: jazzing, prostý min.: jazzed, příčestí min.: jazzed
Můj strýc byl ve 40. letech 20. století jazzovým muzikantem v New Yorku.
My uncle was...
Tato jazzová akce se koná každý rok v červenci.
This Jazz happening...
15/74
+
umělec, herec
interpret
účinkující
performer [pəˈfɔːmə]
jedn. číslo: performer, množ. číslo: performers
Přemýšlel jsem o těch dovednostech, díky kterým je člověk skvělým umělcem.
I thought about...
Účinkujícímu se od publika dostalo jen lítostivých pohledů.
The performer received...
16/74
+
kreslený vtip, komiks
kreslený film
cartoon [kɑːˈtuːn]
jedn. číslo: cartoon, množ. číslo: cartoons
Můj syn sleduje kreslené filmy na tabletu pozdě večer.
My son watches...
Díky počítačové animaci je nyní možné vytvářet kreslené filmy mnohem rychleji než v minulosti.
Thanks to computer...
Dětský pokoj byl vyzdoben tapetou s kreslenými postavičkami.
The children's bedroom was decorated with wallpaper featuring cartoon characters.
17/74
+
debut, první vystoupení
debutovat, poprvé vystoupit
debut [deɪˈbjuː]
jedn. číslo: debut, množ. číslo: debuts, přít. prostý: debut, 3. os. j. č.: debuts, průb. čas: debuting, prostý min.: debuted, příčestí min.: debuted
Jason poprvé vystoupil před 5 lety, ve věku 14 let.
Jason debuted 5...
Wilson debutem svého sólového alba realizoval svůj celoživotní sen.
Wilson realized a...
18/74
+
tanec, tancování
dancing [ˈdɑːnsɪŋ]
Lisa má ráda tanec.
Lisa likes dancing.
Kdo to byl, s kým tancovala na večírku v neděli?
Who was she dancing with at the party on Sunday?
Baletka tancovala na špičkách prstů.
A ballerina was...
Pohupování není tančení.
Swaying isn't dancing.
Řekni nám o tom, jak tě vyhodili z nočního klubu, protože si tancoval na stole.
Tell us about...
V této taneční škole se vyučuje stepování.
Tap dancing is...
19/74
+
skladatel (hudební)
composer [kəmˈpəʊzə]
jedn. číslo: composer, množ. číslo: composers
Podle mého názoru žádný jiný hudební skladatel nesahá Mozartovi ani po kotníky.
In my opinion,...
Rodné jméno maďarského skladatele Franze Liszta znamená v maďarštině "mouka".
The Hungarian composer...
20/74
+
vyjednávat, smlouvat
výhodný obchod (koupě i prodej)
dohoda, ujednání, uzavření obchodu
výhodná nabídka
dohadovat se, handrkovat se
bargain [ˈbɑːgɪn]
jedn. číslo: bargain, množ. číslo: bargains, přít. prostý: bargain, 3. os. j. č.: bargains, průb. čas: bargaining, prostý min.: bargained, příčestí min.: bargained
Nejsme opravdu v pozici, abychom mohli smlouvat.
We aren't really...
Moje děti se pořád handrkují a domácí mazlíčci pobíhají kolem domu.
My kids keep...
Je možné, že smlouvání již začalo.
It is possible...
Odborová organizace jménem svých členů vyjednala novou kolektivní smlouvu.
The trade union...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X