460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Lidé

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/78
+
lidé
zalidnit, osídlit
people [ˈpiːpəl]
jedn. číslo: people, množ. číslo: -, přít. prostý: people, 3. os. j. č.: peoples, průb. čas: peopling, prostý min.: peopled, příčestí min.: peopled
Oni jsou dobří lidé.
They are good people.
Mladí lidé jsou naše budoucnost.
Young people are our future.
Jsme skupina lidí, kteří pracují společně.
We are a group of people who work together.
2/78
+
žena
woman [ˈwʊmən]
jedn. číslo: woman, množ. číslo: women
Kdo je ta žena oblečená v růžové?
Who is the woman dressed in pink?
Ženy obvykle žijí déle než muži.
Women usually live longer than men.
Máme novou uklízečku.
We have a new cleaning woman.
3/78
+
dítě
potomek
child [tʃaɪld]
jedn. číslo: child, množ. číslo: children
Jako dítě, žil Bob v Paříži.
As a child, Bob lived in Paris.
Ellen nemůže mít děti.
Ellen can't have children.
Daniel byl jako dítě velmi šťastný.
Daniel was very happy as a child.
4/78
+
muž
člověk
chlap (partner)
vzmužit se
man [mæn]
jedn. číslo: man, množ. číslo: men, přít. prostý: man, 3. os. j. č.: mans, průb. čas: manning, prostý min.: manned, příčestí min.: manned
Vypadá jako dobrý muž.
He looks like a good man.
Muži se málokdy zabývají tímto problémem.
Men seldom consider this problem.
Tento muž je dobrý zpěvák.
This man is a good singer.
5/78
+
student, studentka
žák
posluchač
studentský
student [ˈstjuːdənt]
jedn. číslo: student, množ. číslo: students
Jsem student střední školy.
I am a secondary school student.
Je univerzitní studentkou.
She's a university student.
Zažádal jsem o studentskou půjčku.
I have applied for a student loan.
6/78
+
přítel, kamarád
spřátelit (se), skamarádit (se)
friend [frend]
jedn. číslo: friend, množ. číslo: friends, přít. prostý: friend, 3. os. j. č.: friends, průb. čas: friending, prostý min.: friended, příčestí min.: friended
Nikdy jsme se nesetkali, ale jsme přátelé z Facebooku.
We've never met, but we're Facebook friends.
Mark je jeden z mých nejlepších přátel.
Mark is one of my best friends.
Lauřin přítel je i mým přítelem.
A friend of Laura is a friend of mine.
7/78
+
děcko, mrně
kůzle
mladší
dělat si legraci, žertovat, škádlit, popichovat
kid [kɪd]
jedn. číslo: kid, množ. číslo: kids, přít. prostý: kid, 3. os. j. č.: kids, průb. čas: kidding, prostý min.: kidded, příčestí min.: kidded
Má ráda děti.
She loves kids.
Neměl jsem zájem být jedním z těch skvělých dětí.
I wasn't interested in being one of the cool kids.
Mám mladšího bratra.
I have a kid brother.
Děláš si ze mě legraci?
Are you kidding me?
8/78
+
tělo
trup
mrtvola
těleso
sbor, orgán
hlavní část, jádro
seskupení, kolektiv, subjekt
dostatek
karosérie (vozidla)
body [ˈbɒdɪ]
jedn. číslo: body, množ. číslo: bodies
Je důležité udržovat tělo v dobré kondici.
It's important to keep your body in good condition.
Nezávislé subjekty se často příliš soustředí na kód a ne dostatečně na dobrou dokumentaci.
The independent bodies often focus too much on code and not enough on good documentation.
Mají dostatek důkazů na podporu mého tvrzení.
They have body of evidence to support my claim.
9/78
+
osoba
člověk
person [ˈpɜːsən]
jedn. číslo: person, množ. číslo: people
Zúčastnili jsme se její přednášky osobně.
We attended her lecture in person.
Je tato osoba opravdu taková, za jakou se vydává?
Is this person really who he says he is?
Ona je milý člověk.
She's a kind person.
10/78
+
rodič
rodičovský
mateřský
předek, předchůdce
parent [ˈpeərənt]
jedn. číslo: parent, množ. číslo: parents
Buď zdvořilý ke svým rodičům.
Be polite to your parents.
Je to jejich mateřská společnost.
It's their parent company.
Tato metoda vrací element přímého předka vybraného elementu.
This method returns the direct parent element of the selected element.
11/78
+
kluk
chlapec
boy [bɔɪ]
jedn. číslo: boy, množ. číslo: boys
Kdo je ten kluk?
Who's that boy?
Dům byl plný dospívajících chlapců.
The house was...
Mnoho chlapců chtělo být fotbalisty.
Many of the...
12/78
+
chlápek, chlapík, chlápek, chlap
guy [gaɪ]
jedn. číslo: guy, množ. číslo: guys
Na chodníku byl jeden chlápek v bílém tričku.
There was one...
Mark je milý chlapík.
Mark is a...
Několik labutí vzlétlo směrem k tomu chlapíkovi, který je krmil.
Several swans went...
Je to dobré téma pro rozhovor s kluky.
It is a good topic of conversation with the guys.
Ten chlap může pro někoho představovat hrozbu.
The guy may...
Obchod byl vyloupený chlapem ve strašidelné masce.
The shop has...
Ještě jsem neslyšela tak sprostého chlapa.
I never heard...
13/78
+
vztah
relace, souvztažnost
rodinný vztah, příbuznost
relationship [rɪˈleɪʃənʃɪp]
jedn. číslo: relationship, množ. číslo: relationships
Nehledá nyní žádný vztah.
She is not...
Jaký vztah je mezi tebou a jí?
What is the...
Trvalý vztah nebo manželství vyžaduje tvrdou práci.
A lasting relationship...
Zpráva o jejich vztahu vyšla najevo v roce 2014, když pár byl v Karibiku.
News of the...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Jejich tématem pro diskusi jsou rodinné vztahy.
Their subject for discussion is family relationships.
Každý pár má jedinečný sexuální vztah.
Every couple has...
14/78
+
král
kralovat, vládnout
king [kɪŋ]
jedn. číslo: king, množ. číslo: kings
V tomto roce jsem se setkal s naším králem.
I have met our king this year.
Tento obrovský samec si myslí, že je tady král.
This huge male thinks he is the king here.
Allen musí zaplatit 20 000 dolarů za veřejnou urážku krále.
Allen must pay...
Myslíte si, že Stephen King je dobrý spisovatel?
Do you think...
Lev je král džungle.
A lion is...
Byl to nevýrazný král obklopený silnými a mocnými ochránci.
He was weak...
Král vydechl naposledy ve dvě hodiny dvanáct minut.
The King breathed...
15/78
+
manželka, žena, paní
wife [waɪf]
jedn. číslo: wife, množ. číslo: wives
Má šarmantní manželku.
He has a...
Kolik manželek můžete mít ve vaší zemi?
How many wives...
Potkal jsem mojí budoucí manželku, když nám oběma bylo 18.
I met my...
16/78
+
miminko, nemluvně, dítě
mládě
zlato, miláčku
mladý (jako dítě)
baby [beɪbɪ]
jedn. číslo: baby, množ. číslo: babies
Naše dítě brečelo celou noc.
Our baby was...
Miláčku, miluji tě!
Baby, I love...
Můj manžel a já jsme se rozhodli pokusit se o dítě.
My husband and I have decided to try for a baby.
Slyšela si, že Jennifer bude mít další dítě?
Did you hear Jennifer is having another baby?
Během prvních šesti měsíců by děti měly spát ve stejné místnosti jako jejich rodiče.
The babies should sleep in the same room as their parents for the first six months.
Matka lehce houpala své dítě, aby usnulo.
Mother gently rocked...
Zavřela okno z obavy, že by dítě mohlo chytit rýmu.
She closed the...
17/78
+
populace
obyvatelstvo
počet obyvatel
populační
population [pɒpjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: population, množ. číslo: populations
Počet domorodého obyvatelstva stále klesá.
The native population...
Čelíme populační explozi.
We are facing...
Většina zdejších obyvatel je docela chudá.
Most of the...
Populace seniorů rychle vzrůstá a dožívá se vyššího věku.
The elderly population...
V populaci je více žen než mužů.
There are more...
Městská populace v Africe se velmi rychle zvětšuje.
Africa's urban population...
Tato země je extrémně bohatá na přírodní zdroje, zatímco její obyvatelstvo je mimořádně chudé.
This country is extremely rich in natural resources while its population is extremely poor.
18/78
+
host
hostovat
guest [gest]
jedn. číslo: guest, množ. číslo: guests, přít. prostý: guest, 3. os. j. č.: guests, průb. čas: guesting, prostý min.: guested, příčestí min.: guested
Bude se chovat jako zdvořilý host.
He will behave...
Ona hostuje v našem představení.
She guests on...
Přivítali jsme hosty v obývacím pokoji.
We received our...
Hosté byli oblečeni v tradičních indických šatech.
The guests were clothed in traditional Indian dress.
Pozvali mnoho hostů, aby navštívili svatbu na hradě Windsoru.
They've invited many guests to visit the wedding on the grounds of Windsor Castle.
Práce v hotelech klade velký důraz na osobní komunikaci s hosty.
Work in hotels...
Odkud pochází náš vážený host?
Where does our...
19/78
+
paní
mrs [ˈmɪsɪz]
Paní Rousová učila angličtinu.
Mrs. Rous taught...
Jsem potěšen, že vás poznávám, paní Walkerová.
I am delighted...
20/78
+
dospělý, dospělý člověk
jen pro dospělé
adult [əˈdʌlt]
2. stupeň: adult, 3. stupeň: adults
Když jsem byla mladá, nemohla jsem se dočkat, až budu dospělá.
When I was...
Musíš se s tím vypořádat jako dospělý.
You have got...
Čtyři žáci a dva dospělí byli lehce zraněni.
Four pupils and...
Dospělý samec gorily může zkonzumovat více než 18 kg rostlin denně.
An adult male...
Většina dospělých ví, že cvičení je důležité pro to, aby byli živí a zdraví.
Most adult know...
Můžeme předvídat budoucí úroveň fyzické aktivity u starších dospělých s bolestmi kolene.
We can predict...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X