460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Lidé

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/78
+
nováček, zelenáč, začátečník
bažant, zobák, ucho
začátečnický
rookie [ˈrʊkɪ]
jedn. číslo: rookie, množ. číslo: rookies
Stal se prvním nováčkem od roku 2014, který měl v průměru více než 25 bodů na zápas.
He became the...
Trenér je známý tím, že dává nováčkům šanci se prosadit.
The coach is...
Sandra udělala během prvního týdne v práci několik začátečnických chyb.
Sandra made a...
2/78
+
jeptiška, řádová sestra, řeholnice
nun [nʌn]
jedn. číslo: nun, množ. číslo: nuns
Chtěla odčinit svůj zločin tím, že se stala jeptiškou.
She wanted to...
Jeptiška zasvětila svůj život službě druhým a složila slib celibátu.
The nun devoted...
Jeptiška se tiše modlila v kapli.
The nun prayed...
3/78
+
mnich
monk [mʌŋk]
jedn. číslo: monk, množ. číslo: monks
Setkali jsme se s mnichem, který byl v té době nejvyšší buddhistickou autoritou v Kambodži.
We met the...
Mnich byl následně uctíván jako světec.
The monk was...
Mnich si zvolil život v prostotě, odpoutaný od světských statků.
The monk chose a life of simplicity, detached from earthly possessions.
4/78
+
batole
toddler [ˈtɒdlə]
jedn. číslo: toddler, množ. číslo: toddlers
Batolata obvykle tráví více než polovinu dne spánkem.
Toddlers tend to spend more than half of every day asleep.
Dítě nebo batole s pronikavým řevem může být nesmírně stresující.
A baby or a toddler with a piercing scream can be extremely stressful.
5/78
+
vesničan(ka), venkovan(ka)
villager [ˈvɪlɪdʒə]
jedn. číslo: villager, množ. číslo: villagers
Na stará kolena jsem se stal vesničanem.
I became a...
Vesničané pěstovali kukuřici.
The villagers grew maize.
Vesničané mají právo pást svůj dobytek na společné půdě.
Villagers have the...
Vesničané se obávali hněvu prastarého boha a věřili, že na ně přivolá zkázu.
The villagers feared...
6/78
+
narkoman, drogově závislý člověk
nadšenec, maniak, závislák (na nějaké činnosti)
addict [ˈædɪkt]
jedn. číslo: addict, množ. číslo: addicts
Je závislý na heroinu.
He is a...
Lauren začala pečovat o drogově závislé.
Lauren began ministering...
Závislý touží po další dávce.
The addict longs...
7/78
+
blondýnka, blondýna
blond, světlý
blonďatý, světlovlasý
blonde [blɒnd]
jedn. číslo: blonde, množ. číslo: blondes, 2. stupeň: blonder, 3. stupeň: blondest
Investoři se cítí příjemněji při jednání s brunetkou než s blondýnkou.
The investors feel...
Má dlouhé blonďaté vlasy.
She has long,...
Její blonďaté vlasy byly ostříhané nakrátko.
Her blonde hair...
Takže ta blondýna je špatná a ta tmavovlasá je dobrá?
So the blonde...
Někdy existuje stereotyp, že blondýnky jsou hloupé.
Sometimes there is...
Její blond vlasy byly plné spletitých kadeří.
Her blonde hair was a mass of tangled curls.
8/78
+
anorektický, trpící anorexií
anorektik (med.)
anorectic [ˌænəˈreksɪk]
jedn. číslo: anorectic, množ. číslo: anorexics
Anorektičky bývají posedlé a puntičkářské.
Anorexics tend to...
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
9/78
+
pašerák
smuggler [ˈsmʌglə]
jedn. číslo: smuggler, množ. číslo: smugglers
Tito lidé by se neměli dostat do rukou pašeráků.
These people should...
Policie si myslí, že pašeráci cestují na irské pasy.
The police think...
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
10/78
+
rasista
rasistický
racist [ˈreɪsɪst]
jedn. číslo: racist, množ. číslo: racists
V celé Evropě opět přibývá rasistických útoků.
Once again, racist...
Rasistické debaty nemůžou být tolerovány.
Racist discourse cannot...
Albie byl vyloučen ze školy za rasistické poznámky.
Albie was expelled...
11/78
+
kamarád, druh, (důvěrný) přítel
soudruh
comrade [ˈkɒmreɪd]
jedn. číslo: comrade, množ. číslo: comrades
Spěchal jsem na pomoc svému kamarádovi.
I rushed to...
Slíbil sám sobě, že pomstí svého umučeného druha.
He vowed to...
12/78
+
holka, dívka, děvče (hovor.)
galon (v Británii 4,546 litru, v USA 3,785 litru)
gal [gæl]
jedn. číslo: gal, množ. číslo: gals
Karen je bezvadná holka.
Karen is a...
To děvče je pro mě důležitější než celý svět.
That little gal...
13/78
+
žena v domácnosti, hospodyňka
housewife [ˈhaʊsˌwaɪf]
jedn. číslo: housewife, množ. číslo: housewives
Není to typ ženy, která by zůstala doma a byla hospodyňkou.
She is not...
Všechny tyto moderní spotřebiče bez pochyby usnadňují život dnešním hospodyňkám.
All of these...
14/78
+
mudla, člověk, který neumí čarovat
mudlovský
muggle [ˈmʌɡ.əl]
jedn. číslo: muggle, množ. číslo: muggles
Mudla je osoba, která postrádá speciální dovednosti nebo je považována za méněcennou z nějakého důvodu.
Muggle is a...
Kouzelnické společenství je před mudly skryto, aby chránilo svá kouzelnická tajemství.
The wizarding community...
Svět mudlů si nadále není vědom existence kouzelných bytostí.
The muggle world...
15/78
+
domorodý, původní (obyvatelé)
vrozený, vlastní (komu)
indigenous [ɪnˈdɪdʒɪnəs]
Domnívají se, že jsou domorodí jako kdokoliv jiný.
They consider themselves...
Smrkové pivo bylo poprvé vyrobeno původními obyvateli Kanady.
The spruce beer...
16/78
+
milenka (tajná) (zast.)
učitelka (zast.) (BrE)
paní (domu)
mistress [ˈmɪstrɪs]
jedn. číslo: mistress, množ. číslo: mistresses
Hrál jsem roli mladého milence zavrženého jeho milenkou.
I played the...
Budu informovat paní domu o vašem příjezdu, madam.
I'll inform the...
17/78
+
bývalý přítel
ex-boyfriend [eks ˈbɔɪˌfrend]
jedn. číslo: ex-boyfriend, množ. číslo: ex-boyfriends
Její bývalý přítel byl vždy velmi majetnický a žárlivý.
Her ex-boyfriend was...
Můj bývalý přítel se se mnou rozešel tak, že mně zaslal SMS, což mi přišlo opravdu necitlivé.
My ex-boyfriend broke...
S opovržením mluvila o svém bývalém příteli.
She spoke with...
18/78
+
bývalá přítelkyně
ex-girlfriend [eks ˈgɜːlˌfrend]
jedn. číslo: ex-girlfriend, množ. číslo: ex-girlfriends
S některými bývalými přítelkyněmi je stále v kontaktu.
She's still in touch with some of her ex-girlfriends.
Dohodli se s bývalou přítelkyní, že zůstanou přáteli.
He and his ex-girlfriend have agreed to remain friends.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X