460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Lidé

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/78
+
občan(ka)
státní příslušník
obyvatel (města)
civilista
citizen [ˈsɪtɪzən]
jedn. číslo: citizen, množ. číslo: citizens
Všichni občané by měli respektovat zákon.
All citizens should...
Bylo to schváleno, protože obyvatelé tohoto města si uvědomili, že je to potřeba.
It passed because...
Domácí politika zahrnuje priority, které ovlivňují životy všech občanů.
Domestic policy covers...
Jako starosta mám povinnost hájit zájmy občanů.
As the mayor,...
Českoslovenští občané během sametové revoluce v roce 1989 zaplavili ulice Prahy.
Czechoslovakian citizens flood...
Tommy se stal naším občanem, čímž získal volební právo.
Tommy became our...
Nechceme být nadále občany druhé kategorie.
We no longer...
2/78
+
paní, slečna (vdaná či svobodná)
Ms [məs]
Paní Carterová se brzy vrátí.
Ms Carter will...
Paní Walker teď mluví s někým jiným.
Ms. Walker is...
3/78
+
datum
doba
termín
rande
partner (s kterým chodíme)
datovat, určit datum
zastarávat, stárnout
chodit, randit
date [deɪt]
jedn. číslo: date, množ. číslo: dates, přít. prostý: date, 3. os. j. č.: dates, průb. čas: dating, prostý min.: dated, příčestí min.: dated
Dnešní datum je 13. srpna.
Today's date is...
Cítí můj partner to samé?
Is my date...
To by mohlo teoreticky pomoci historikům určit datum pádu Tróji.
It could potentially...
Katie a já spolu chodíme tři měsíce.
Katie and I...
Krátce poté, co jsem začala chodit s mužem, který se stal mým manželem, otěhotněla jsem.
Shortly after I...
4/78
+
lidé
příbuzní, rodina
lidový
rodiče, naši
folk [fəʊk]
jedn. číslo: folk, množ. číslo: folks
Slyšel jsem, že lidé říkají, že nenávidí tyto porady.
I've heard folks...
Zejména v létě jsou venkovští lidé často na zahradě nebo na verandě.
Especially in summer,...
Byla jsem na dovolené s mojí rodinou a s mým manželem.
I was on...
5/78
+
mládí
mladík
mládenec
mládež
youth [juːθ]
jedn. číslo: youth, množ. číslo: youths
Thomas měl problémové mládí, ale udělal si pořádek ve svém životě.
Thomas had a...
Založil tým, kde je propojena zkušenost a mládí.
He has established...
Dva mladíci jsou podezřelí z krádeže čtyř kol.
The two youths...
6/78
+
dáma
paní
lady
dámské toalety
lady [ˈleɪdɪ]
jedn. číslo: lady, množ. číslo: ladies
Zeptal jsem se té dámy na jméno.
I asked the...
Četla jsem knihu "Chovej se jako dáma, mysli jako muž".
I read a...
Lady Diana se narodila v Anglii dne 1. července 1961.
Lady Diana was...
7/78
+
mužský
samčí
muž
samec
zasunovací (s vnějším závitem)
male [meɪl]
jedn. číslo: male, množ. číslo: males
Máme mužský a ženský tým, který soutěží v místní soutěži.
We have a...
Muž se může ucházet o přízeň ženy po dobu mnoha měsíců.
The male can...
Dospělý samec gorily může zkonzumovat více než 18 kg rostlin denně.
An adult male...
8/78
+
soused
bližní
sousedit
neighbor [ˈneɪbə]
jedn. číslo: neighbor, množ. číslo: neighbors, přít. prostý: neighbor, 3. os. j. č.: neighbors, průb. čas: neighboring, prostý min.: neighbored, příčestí min.: neighbored
Musel jsem pomoci mému sousedovi s chytáním jeho neposlušné kočky.
I had to...
Můj přítel a soused se chystá navštívit závod Formule 1.
My friend and...
Ucházel jsem se o dívku ze sousední vesnice.
I was courting a girl from the neighboring village.
Po nějaké době začala odmítat návštěvy spolužáků a sousedů.
After a time,...
Jen o pár dní před tím, se přistěhovali naši noví sousedé.
Just a few...
Naše plány na venkovní pivní zahrádku se setkaly s odporem sousedů.
Our plans for...
Steven byl můj soused, s kterým jsem krátce flirtovala asi před půl rokem.
Steven was my...
9/78
+
pohlaví
rod (ling.)
genderový, pohlavní
gender [ˈdʒendə]
jedn. číslo: gender, množ. číslo: genders
V rámci vedení společnosti neexistuje rovnoměrný poměr pohlaví.
There is no...
Můžete zadat informace, jako je vaše jméno, den narození a pohlaví.
You can enter...
Toto vnímání genderových rolí je často doprovázeno předsudky.
These perceptions of...
10/78
+
hrdina, idol
bůžek, modla
rek
hero [ˈhɪroʊ]
jedn. číslo: hero, množ. číslo: heroes
Jack je hrdina, kterého potřebujeme právě teď.
Jack is the...
Táta je pro své syny vždy idolem.
Dad is always...
Je národním hrdinou.
He is a national hero.
Objevil jsem několik triků, které mi pomohly stát se z ničeho hrdinou.
I discovered a few tricks that helped me go from zero to hero.
Odysseus byl legendární řecký hrdina.
Odysseus was a...
Svatyně je posvátné místo často věnované určitému světci nebo hrdinovi.
A shrine is...
Stále nevím, jestli je hrdina nebo lump.
I still don't...
11/78
+
homosexuál
homosexuální
veselý, rozzářený (osoba)
gay [geɪ]
jedn. číslo: gay, množ. číslo: gays, 2. stupeň: gayer, 3. stupeň: gayest
Řekla o něm, že je homosexuál.
She said he...
Razie vyvolává pobouření mezi homosexuální komunitou.
The raid sparks...
12/78
+
gentleman
muž, pán
džentlmenský (dohoda)
gentleman [ˈdʒentəlmən]
jedn. číslo: gentleman, množ. číslo: gentlemen
Opravdový gentleman by se do takových rozhovorů nikdy nezapojil.
A true gentleman...
Lewis je žoviální, okouzlující, starší pán, který vás požádá o peníze s úsměvem.
Lewis is a...
V tuto chvíli to vypadá jako gentlemanská dohoda.
It looks like...
13/78
+
mladistvý, náctiletý
dospívající chlapec / dívka
teenager
teenager [ˈtiːnˌeɪdʒə]
jedn. číslo: teenager, množ. číslo: teenagers
Pro náctiletého je neobvyklé, když dobře vychází se svými rodiči.
It is unusual for a teenager to get along with his parents.
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
Jako teenager jsem byl hrozně plachý.
As a teenager...
Neshody mohou teenagery odcizovat od jejich vlastních rodin.
Disagreements can alienate...
Jako náctiletá byla náruživou programátorkou poté, co její otec koupil jeden z prvních domácích počítačů.
She was an avid programmer as a teenager after her dad bought one of the first home computers.
14/78
+
milenec, milenka
milovník
lover [ˈlʌvə]
jedn. číslo: lover, množ. číslo: lovers
Měl jsem milenky.
I had female...
Byli jsme přátelé, než jsme se stali milenci.
We were friends...
Můj otec je milovník opery.
My father is...
15/78
+
starší lidé, senioři
v letech
elderly [ˈeldəlɪ]
Muž byl obviněn z bodnutí svého starého dědečka.
A man has...
Jsem si jistý, že většina starších lidí tomu může rozumět.
I'm sure most...
Populace seniorů rychle vzrůstá a dožívá se vyššího věku.
The elderly population...
Policie vyšetřuje vraždu starší ženy, která byla nalezena mrtvá uvnitř svého domova.
Police are investigating...
Starší lidé jsou více náchylnější k onemocnění chřipkou.
Elderly people are...
16/78
+
adolescent, mladistvý
puberťák
dospívající
pubertální
adolescent [ˌædəˈlesənt]
jedn. číslo: adolescent, množ. číslo: adolescents
Dalším velkým problémem, který trápí mladistvé, je osamělost.
Loneliness is another of the major problems afflicting adolescents.
Moje děti jsou už puberťáci.
My children are already adolescents.
Byl jsem dětinský puberťák, který se nechal vést hormony místo rozumem.
I was a childish adolescent led by his hormones instead of his head.
17/78
+
nemluvně, kojenec
malé dítě
nově založený, začínající, v plenkách
infant [ˈɪnfənt]
jedn. číslo: infant, množ. číslo: infants
Kůže kojence je velmi citlivá.
An infant's skin...
Cestovní ruch byl tehdy ještě v plenkách.
Tourism was then...
Toto nemluvně vypadá spokojeně v náručí své matky.
The infant looks...
Alergie na kravské mléko je běžná u kojenců a velmi malých dětí.
Cow's milk allergy...
Kojenec je zcela závislý na své matce.
An infant is...
Cathy spala klidně a nerušeně stejně jako nemluvně vedle ní.
Cathy slept as...
18/78
+
přítelkyně
moje holka
girlfriend [ˈgɜːlˌfrend]
jedn. číslo: girlfriend, množ. číslo: girlfriends
Moje přítelkyně se se mnou rozešla.
My girlfriend broke...
S přítelkyní chodíme teprve dva měsíce.
My girlfriend and...
Moje přítelkyně tloustne, protože příliš mnoho jí.
My girlfriend is...
Až na mou přítelkyni jsem tam neznal ani jednu osobu.
Apart from my...
Došel k zjištění, že jeho přítelkyně není pro něj ta pravá.
He came to...
Zasnoubil jsem se se svou dlouholetou přítelkyní v Disneylandu.
I got engaged...
Jeff se konečně zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní.
Jeff has finally...
19/78
+
bez domova
bezdomovec, bezdomovkyně
homeless [ˈhəʊmlɪs]
Poté se stala bezdomovkyní a musela dát své dítě k adopci.
Then she became homeless and had to give her child up for adoption.
Mohli bychom snadno skončit bez domova.
We could easily have ended up homeless.
Lidé, kteří končí jako bezdomovci, obvykle nejsou ti, co dodržují pravidla.
People who wind...
Předložil návrh, že církve mohou otevřít své dveře všem bezdomovcům, kteří potřebují útočiště.
He floated the...
Barbara se na tyto děti bez domova dívala s velkým soucitem.
Barbara regarded those homeless children with great sympathy.
Po sérii nešťastných událostí skončil na mizině a jako bezdomovec.
After a series...
20/78
+
přítel, kluk, chlapec (partner)
boyfriend [ˈbɔɪˌfrend]
jedn. číslo: boyfriend, množ. číslo: boyfriends
Měla jsem kluka v mém věku a každý o tom věděl.
I had a...
Můj přítel a já jsme spolu chodili jen několik měsíců, než jsme se vzali.
My boyfriend and...
Rozešla se svým starým přítelem a našla si jiného.
She's finished with her old boyfriend and found herself another one.
Je mi líto, co se stalo s tvým přítelem.
I am sorry...
Můj kluk a já jsme hledali informace na internetu.
My boyfriend and...
Scott použil na zabití nového přítele své expartnerky brokovnici s uříznutou hlavní.
Scott used a...
Tvůj přítel má pověst trochu bezohledného člověka.
Your boyfriend has...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X