400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 

Lidé

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/76
+
lhář(ka)
liar [ˈlaɪə]
j.č.: liar, mn.č.: liars
Ten muž je podvodník a lhář.
The man is...
Spáchal sebevraždu, protože se bál, že bude odhalen jako lhář.
He killed himself because he feared exposure as a liar.
2/76
+
podivín, exot, blázen
bizarní, podivný, neobvyklý
ztratit hlavu, zpanikařit
freak [friːk]
j.č.: freak, mn.č.: freaks, přít.: freak, 3.os.: freaks, průb.: freaking, min.pr.: freaked, příč.min.: freaked, 2. st.: more freak, 3. st.: most freak
Na druhé straně, k Thomasovi se chovali, jako by byl blázen.
Thomas, on the...
Na naší škole jsi byl považován za exota, pokud si se nezajímal o sport.
At our school...
3/76
+
společník, druh
protějšek, přítel
companion [kəmˈpænjən]
j.č.: companion, mn.č.: companions
Opustila bar s neznámým mužským společníkem.
She left the...
Pes je jeho stálým společníkem posledních pět let.
The dog has...
4/76
+
kolemjdoucí
passers-by [ˈpæs·ərˈbɑɪ]
Jejich spor vygradoval do násilí a nakonec byl zraněn kolemjdoucí.
Their dispute took...
Nemůžete žebrat o peníze od kolemjdoucích.
You can't beg...
5/76
+
abstinent
teetotaller [tiːˈtəʊtlə]
j.č.: teetotaller, mn.č.: teetotallers
Ve srovnání s celoživotními abstinenty mají lidé, kteří konzumují alkohol, větší pravděpodobnost vyššího krevního tlaku.
Compared with lifetime...
Jsem prakticky abstinent, ale včera jsem si dal minimálně tři piva.
I'm practically a...
6/76
+
viník, pachatel
culprit [ˈkʌlprɪt]
j.č.: culprit, mn.č.: culprits
Kdo je skutečný viník?
Who is the real culprit?
Lisa zná viníka, ale neprozradí ho.
Lisa knows the culprit but is not letting on.
7/76
+
kámoš, kamarád (AmE hovor.)
buddy [ˈbʌdɪ]
j.č.: buddy, mn.č.: buddies
Kámoš pije z láhve bez pomoci veterinářů.
Buddy drinks from...
Měl bys vzít kámoše do galerie.
You should take...
8/76
+
génius, geniální člověk
genialita, geniálnost
geniální
genius [ˈdʒiːnɪəs]
j.č.: genius, mn.č.: geniuses
Je to matematický génius a rád to potvrzoval hraním pokeru.
He is a...
9/76
+
útočník
attacker [əˈtækə]
j.č.: attacker, mn.č.: attackers
Útočník táhl svoji oběť ulicí za vlasy.
The attacker dragged...
Většina útočníků vyhledává lidi, co vypadají, že se neumějí bránit.
Most attackers seek...
Přemohla útočníka tím, že ho kopla do koulí.
She fought off...
Použil techniku, při které útočník převezme kontrolu nad telefonním číslem dané osoby.
He used a...
10/76
+
feministka, feminista
feministický
feminist [ˈfemɪnɪst]
j.č.: feminist, mn.č.: feminists
Říkat toto feministce, je stejné jako říkat si o problém.
Saying that to...
Nejsem feministka, spíše naopak.
I'm not a...
11/76
+
zákonodárce
lawmaker [ˈlɔːˌmeɪkə]
j.č.: lawmaker, mn.č.: lawmakers
Novinář řekl, že se setkal se zákonodárcem ve čtvrtek v Chicagu.
A journalist said...
Je žádoucí, aby američtí zákonodárci dohodu schválili.
It is desirable...
12/76
+
učitel, rádce, mentor (form.)
radit, být poradcem, vést (odborně, v kariéře)
mentor [ˈmentɔː]
j.č.: mentor, mn.č.: mentors
Její profesor se stal jejím blízkým přítelem a rádcem.
Her professor became...
Pokud vás váš mentor posouvá za vaše hranice, pokud se cítíte stále více a více vyčerpaní, mějte se na pozoru.
If your mentor...
13/76
+
průkopník, pionýr
ženista (voj.)
být průkopníkem (v čem)
pioneer [ˌpaɪəˈnɪə]
j.č.: pioneer, mn.č.: pioneers, přít.: pioneer, 3.os.: pioneers, průb.: pioneering, min.pr.: pioneered, příč.min.: pioneered
Byl geniálním průkopníkem v robotice a automatizaci.
He was a...
Tento sochař je znám jako průkopník moderního sochařství.
This sculptor is...
Byl to mimořádně upřímný astronom, fyzik a letecký průkopník.
He was an...
14/76
+
blond, světlý (barva vlasů)
blonďatý, světlovlasý
blondýn(k)a
blond [blɒnd]
j.č.: blond, mn.č.: blonds, 2. st.: blonder, 3. st.: blondest
Takže ta blondýna je špatná a ta tmavovlasá je dobrá?
So the blonde...
Její hlava byla pokryta jemnými blond vlasy.
Her head was...
15/76
+
vdova
widow [ˈwɪdəʊ]
j.č.: widow, mn.č.: widows
Byla jednou jedna vdova, která měla krásnou dceru.
There once was...
U rakve stala krásná vdova a její tvář byla pokryta slzami.
The beautiful widow...
16/76
+
mladík, kluk, chlapec
youngster [ˈjʌŋstə]
j.č.: youngster, mn.č.: youngsters
Ten mladík je můj bratr.
That youngster is...
V roce 1989 jsem byl ještě mladík.
I was only...
17/76
+
cizinec
foreigner [ˈfɒrɪnə]
j.č.: foreigner, mn.č.: foreigners
Její rodina ji zavrhla, protože si vzala cizince.
Her family disowned...
Cizinci se musí podřídit australským zákonům.
Foreigners have got...
Cizinci tvoří více než třetinu pracovníků v zemědělství.
Foreigners make up over one-third of the agricultural workers.
Do dvou týdnů od příjezdu se všichni cizinci museli zaregistrovat u místní policie.
Within two weeks...
Zprávy obsahovaly zmínky o protestujících, kteří pronásledují cizince.
Reports have included...
Jeff má nedůvěru k cizincům.
Jeff has a...
18/76
+
střední třída
middle-class [ˈmɪdəl klɑːs]
j.č.: middle-class, mn.č.: middle-classes
Silná a stabilní střední třída plní zásadní hospodářskou a sociální roli.
A strong and...
19/76
+
kámoš (hovor.)
kámošit se, kamarádit se
pal [pæl]
j.č.: pal, mn.č.: pals
Joseph je můj nejlepší kámoš.
Joseph is my...
20/76
+
opatrovník, poručník
zákonný zástupce
strážce, obránce, ochránce
guardian [ˈgɑːdɪən]
j.č.: guardian, mn.č.: guardians
Teta Patricie je její zákonný zástupce.
Patricia's aunt is...
Po smrti mých rodičů byl můj strýc jmenován mým zákonným zástupcem.
After the death of my parents, my uncle was appointed as my legal guardian.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X