460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Množství

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/61
+
šedesát
sixty [ˈsɪkstɪ]
Jsem si jistý, že ten muž je stár téměř šedesát let.
I'm sure the...
Hodina má šedesát minut.
An hour is...
2/61
+
sedmdesát
seventy [ˈsevəntɪ]
Přilákali jsme více než sedmdesát umělců z celé země.
We have attracted...
Řeka je dlouhá přes sedmdesát kilometrů.
The river is...
3/61
+
osmdesát
eighty [ˈeɪtɪ]
Obvykle je zde místo pro titulek s délkou až osmdesát znaků.
Normally there is...
Za tento klobouk jsem utratil osmdesát liber.
I spent eighty...
4/61
+
devadesát
ninety [ˈnaɪntɪ]
Už jsem objednal devadesát procent dílů.
I have already...
Rozhodli, že musím zůstat na vojně dalších devadesát dní.
They decided I...
5/61
+
celkový, úhrný
celková částka, celek, úhrn
sečíst (dohromady), nasčítat
úplný, naprostý
totálně zničit, zdemolovat
total [ˈtəʊtəl]
jedn. číslo: total, množ. číslo: totals, přít. prostý: total, 3. os. j. č.: totals, průb. čas: totalling, prostý min.: totalled, příčestí min.: totalled, 2. stupeň: more total, 3. stupeň: most total
Dozvěděli jsme se více o současných nástrojích pro měření celkových nákladů na péči.
We learned more...
Můžu zaplatit celkovou částku.
I can pay...
Teoreticky úplné ticho nemůže existovat.
In theory, total...
Včera jsem totálně zničil její auto.
I totaled her...
6/61
+
tucet, dvanáct
dozen [ˈdʌzən]
Koupil jsem tucet vajec, abych udělal omelety.
I bought a...
Dvanáct Američanů vstoupilo na Měsíc, ale nikdo není tak známý jako Neil Armstrong.
A dozen Americans have stepped on the Moon, but no one is as famous as Neil Armstrong.
Tým vědců důkladně vyčistil tucet pláží kolem břehů Ženevského jezera.
A team of...
7/61
+
dvakrát
dvojnásobně
twice [twaɪs]
Musel jsem to udělat dvakrát, protože jsem zapomněl vypnout automatické aktualizace.
I had to...
Je to nejméně dvakrát větší než ten další.
It is at...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
Říkala nám tu samou historku dvakrát.
She told us the same story twice.
Po tom, co dvakrát vedli, prohráli 2:3.
After leading twice, they went down 2-3.
Abychom se tam dostali musíme dvakrát přestupovat.
We have to change trains twice to get there.
Mluvím s ní telefonicky asi dvakrát denně.
I speak to...
8/61
+
často
hojně
frequently [ˈfriːkwəntlɪ]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I asked her...
Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené dotazy.
This page contains...
Její publikace jsou hojně citovány ostatními.
Her publications are...
9/61
+
(mnoho)násobný, vícečetný, hromadný
násobek
více
multiple [ˈmʌltɪpəl]
jedn. číslo: multiple, množ. číslo: multiples, 2. stupeň: more multiple, 3. stupeň: most multiple
Dan utrpěl vícečetná zranění, včetně zlomeniny hrudní kosti a žeber.
Dan suffered multiple...
Dvacet je násobkem pěti, protože dvacet je čtyřikrát pět.
Twenty is a...
Chápu, že bylo vytvořeno více kopií jednoho souboru.
I see that...
10/61
+
hromadný, masový
dav, shluk, masa
spousta, hodně
(na)hromadit (se), (na)kupit (se)
mše (církev.)
mass [mæs]
jedn. číslo: mass, množ. číslo: masses, přít. prostý: mass, 3. os. j. č.: masses, průb. čas: massing, prostý min.: massed, příčestí min.: massed, 2. stupeň: masser, 3. stupeň: massest
Znemožňují jim zastavit šíření zbraní hromadného ničení.
They make it...
U armády nedošlo k žádným hromadným dezercím.
There have been...
Je možné, že je Brown masový vrah?
Is it possible...
Ve frontě byly davy lidí, kteří na něj čekali.
There were masses...
11/61
+
objem, obsah (krychle ap.)
množství
hlasitost
volume [ˈvɒljuːm]
jedn. číslo: volume, množ. číslo: volumes
Tamten kontejner má objem 400 litrů.
That container has...
Oceňuji množství práce, která je prováděna dobrovolníky.
I appreciate the...
Hlasitost hudby ovlivní rychlost, kterou se zákazníci pohybují ve vašem obchodě.
The volume of...
12/61
+
obrovský, ohromný
rozsáhlý, nesmírný
převážný
vast [vɑːst]
2. stupeň: vaster, 3. stupeň: vastest
Je ohromný rozdíl žít v Praze nebo žít v New Yorku.
There is a...
Astronomové detekovali obrovské množství plynu a prachu kolem černé díry.
Astronomers detected vast...
Převážná většina pracovníků hodnotí své profesní povolání pozitivně.
The vast majority...
13/61
+
spousta, nadbytek, dost
blahobyt, hojnost, dostatek
plenty [ˈplentɪ]
Je zde spousta další práce, která je potřeba udělat.
There is plenty...
Neboj se zlatíčko, zbude toho pro tebe hodně.
Don't worry, ducky,...
Máme dost času.
We have plenty...
Samozřejmě, její program je dost nabitý.
Of course, her...
14/61
+
dvojitý, dvojí, zdvojený, dvojnásobný
dvojnásobek, zdvojnásobit
dvoulůžkový
čtyřhra
sloužit také, suplovat
dvojník, dublér
double [ˈdʌbəl]
jedn. číslo: double, množ. číslo: doubles, přít. prostý: double, 3. os. j. č.: doubles, průb. čas: doubling, prostý min.: doubled, příčestí min.: doubled
Dvojitá whisky obsahuje asi 105 kalorií.
A double whisky...
Neměly by existovat žádné dvojí standardy při projednávání trestného činu.
There should be...
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny dvěma lůžky o šířce 90 cm.
Double rooms are...
15/61
+
méně
fewer [ˈfjuːə]
Někdy méně je lépe.
Sometimes fewer is better.
Ekonomika je v útlumu a je méně příležitostí vydělávat peníze.
The economy turns...
16/61
+
patý
pětina
fifth [fɪfθ]
V roce 1599 Shakespeare napsal svou hru "Henry pátý".
In 1599 Shakespeare...
Posilovna se nachází v pátém patře sportovního a zábavního centra.
The fitness room...
Prodal pětinu zlatých rezerv své země za hotovost.
He sold a...
17/61
+
minimální, nejnižší
minimum
minimum [ˈmɪnɪməm]
jedn. číslo: minimum, množ. číslo: minimums (or minima)
Je schopna pracovat aniž by jí bylo nutno dávat moc pokynů.
She is able...
Z pochopitelných důvodů udržují personál na minimálním stavu.
For obvious reasons,...
Dobré vzdělání je minimálním požadavkem na mnoho pracovních míst.
A good education...
Teplotu jádra udržujeme nejméně na 90 stupních Celsia.
We keep the...
Zavedení minimální mzdy lze považovat za jeden z jejich úspěchů.
The introduction of...
18/61
+
většina z nás
most of us [məʊst əv ʌs]
Většina z nás se nikdy nepřiblíží využití svého plného potenciálu.
Most of us...
Většina z nás je ráno produktivnější.
Most of us...
Většina z nás s ní nesouhlasí.
Most of us...
19/61
+
dvě třetiny
dvoutřetinový
two-thirds [tuː θɜːd]
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Dvě třetiny obyvatel zde není dosud připojeno k internetu.
Two-thirds of the...
20/61
+
jedna třetina
one-third [wʌn θɜːd]
Jedna třetina vězňů je neodsouzená a čeká na soudní proces.
One-third of prisoners...
Cizinci tvoří více než třetinu pracovníků v zemědělství.
Foreigners make up over one-third of the agricultural workers.
Pozoruhodné je, že třetina studentů neplatí žádné školné.
It is noteworthy...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X