420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 

Povolání

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/124
+
služebná, služka, posluhovačka
pokojská
maid [meɪd]
jedn. číslo: maid, množ. číslo: maids
Co si pomyslí sousedé, pokud se má služebná bude tahat s chlapy?
What will the...
Čekal jsem, až pokojská zavře dveře.
I was waiting...
2/124
+
pečovatel(ka)
opatrovatel(ka)
caregiver [ˈkeəˌgɪvə]
jedn. číslo: caregiver, množ. číslo: caregivers
Jeho pečovatel je stále s ním, a nyní je jako jeho otec.
His caregiver is...
Donna už nedokázala dál plnit roli pečovatelky svého nemocného manžela.
Donna could no...
3/124
+
zubní lékař, zubař, dentista
dentist [ˈdentɪst]
jedn. číslo: dentist, množ. číslo: dentists
Zubní lékař provádí extrakci zubu, když je zub příliš zkažený.
Dentist performs tooth...
Zjišťuji, že většina pacientů se zubaři vyhýbá ze strachu, že to může být bolestivé.
I find that...
Zubní lékaři jsou vyškoleni, jak najít nepatrné náznaky možných problémů.
Dentists are trained...
4/124
+
fyzik
physicist [ˈfɪzɪsɪst]
jedn. číslo: physicist, množ. číslo: physicists
Richard Feynman byl jedním z největších teoretických fyziků moderní doby.
Richard Feynman was...
Byl to houslista, ale v první řadě fyzik.
He was a...
Byl to mimořádně upřímný astronom, fyzik a letecký průkopník.
He was an...
5/124
+
číšnice, servírka
waitress [ˈweɪtrɪs]
jedn. číslo: waitress, množ. číslo: waitresses
Její kariéra servírky trvala dva týdny.
Her career as...
Servírka řekla, že jí ten muž dal největší spropitné v jejím životě.
The waitress said...
6/124
+
náborový pracovník
náborář
recruiter [rɪˈkruːtə]
jedn. číslo: recruiter, množ. číslo: recruiters
Náborář každého přivítal pevným stiskem ruky.
The recruiter greeted...
Náboráři se snaží najít zaměstnance, i když tisíce uchazečů o zaměstnání zoufale hledají práci.
Recruiters struggle to...
7/124
+
vedoucí, dohlížitel, řídící pracovník
regulátor, ovladač, řadič
pracovník controllingu, kontrolor (finanční)
controller [kənˈtrəʊlə]
jedn. číslo: controller, množ. číslo: controllers
Pan Miller byl dříve podnikový finanční kontrolor.
Mr. Miller was...
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
8/124
+
ovčák (i pes), pastýř, pasák
hlídat, pást (stádo ap.)
vést, provázet (koho kam)
shepherd [ˈʃepəd]
jedn. číslo: shepherd, množ. číslo: shepherds, přít. prostý: shepherd, 3. os. j. č.: shepherds, průb. čas: shepherding, prostý min.: shepherded, příčestí min.: shepherded
Ovčák se vydal hledat ovce, které se zatoulaly.
The shepherd set out to look for the sheep that had wandered.
Ovce mají tendenci pohybovat se proti směru pohybu pasteveckého psa.
The sheep tend...
9/124
+
archeolog
archaeologist [ˌɑːkɪˈɒlədʒɪst]
jedn. číslo: archaeologist, množ. číslo: archaeologists
Pan Wright je penzionovaný ředitel muzea, archeolog a historik.
Mr. Wright is...
Archeologové našli v pohřební komnatě ostatky krále.
Archaeologists found the...
Úlomky keramiky mají pro archeology velkou hodnotu.
Pottery fragments are...
10/124
+
barman(ka), výčepní
bartender [ˈbɑːˌtendə]
jedn. číslo: bartender, množ. číslo: bartenders
Šel jsem za barmanem a požádal o sklenici vody.
I went to...
Barman zastřelil zákazníka, protože se mylně domníval, že právě ukradl peníze.
The bartender shot...
11/124
+
tesař
carpenter [ˈkɑːpɪntə]
jedn. číslo: carpenter, množ. číslo: carpenters
Robert se vyučil u svého strýce tesařem.
Robert trained with...
Ježíš byl zaměstnán jako tesař.
Jesus was employed...
12/124
+
klavírista, pianista
pianist [ˈpɪənɪst]
jedn. číslo: pianist, množ. číslo: pianists
Klavírista má obratné prsty.
The pianist has deft fingers.
Diváci zatleskali mistrovskému výkonu pianisty.
The audience applauded...
13/124
+
hostitelka
společnice
hosteska
hostess [ˈhəʊstɪs]
jedn. číslo: hostess, množ. číslo: hostesses
Hostesky byly vybrány s velkou péčí.
The hostesses were...
Na této akci budu dělat hostesku.
I'm going to...
14/124
+
letuška
air hostess [eə ˈhəʊstɪs]
jedn. číslo: air hostess, množ. číslo: air hostesses
Letuška oznámila, že letadlo bylo uneseno.
An air hostess...
Letuška všechny požádala, aby si zapli pás.
The air hostess...
15/124
+
řemeslník
artisan [ˈɑːtɪˌzæn]
jedn. číslo: artisan, množ. číslo: artisans
Zkušený řemeslník předá všechny řemeslné zkušenosti učňům.
An experienced artisan...
16/124
+
chemik
lékárna, drogérie (BrE)
lékárník, drogista (BrE)
chemist [ˈkemɪst]
jedn. číslo: chemist, množ. číslo: chemists
Chemici zkoumají vlastnosti hmoty na úrovni atomů a molekul.
Chemists investigate the properties of matter at the level of atoms and molecules.
Nechte to, prosím, u lékárníka na rohu vedle zelinářství.
Please leave this at the chemist, on the corner near the greengrocer.
17/124
+
námořník
seaman [siːmən]
jedn. číslo: seaman, množ. číslo: seamen
Odvážní námořníci čelili bouřkám a neznámým nebezpečím.
Brave seamen faced...
18/124
+
praktik
odborník
provozovatel
praktický lékař
practitioner [prækˈtɪʃənə]
jedn. číslo: practitioner, množ. číslo: practitioners
Měl bys vyhledat radu svého praktického lékaře, zejména pokud k tomu dochází opakovaně.
You should seek...
19/124
+
státní úředník
civil servant [ˈsɪvəl ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: civil servant, množ. číslo: civil servants
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
Vysoký státní úředník byl disciplinárně potrestán za vyzrazení tajných vládních plánů médiím.
A senior civil...
20/124
+
sloupkař, fejetonista
columnist [ˈkɒləmɪst]
jedn. číslo: columnist, množ. číslo: columnists
Chci být lepším fejetonistou a porozumět lidskému chování.
I want to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X