460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Povolání

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/128
+
programátor
programmer [ˈprəʊgræmə]
jedn. číslo: programmer, množ. číslo: programmers
Pracuji jako počítačový programátor.
I work as a computer programmer.
Skvělý programátoři vytváří úžasné funkce, webové stránky, aplikace a podobně.
Great programmers build amazing features, websites, apps, and the like.
Stal se programátorem, když mu bylo 21 let.
He became a programmer when he was 21.
Jak ho hodnotíte jako webového programátora?
How do you...
Mám dobré místo v naší společnosti jako programátor.
I have a...
2/128
+
hasič, požárník
firefighter [ˈfaɪəˌfaɪtə]
jedn. číslo: firefighter, množ. číslo: firefighters
Mnoho hasičů bylo vysláno, aby pomohli zkrotit požár.
Many firefighters were...
Hasiči pospíchali, aby zachránili štěně uvězněné na střeše.
Firefighters rushed to...
Hasiči riskují při své práci život a zdraví každý den.
Firefighters risk life...
Náš nový památník je věnován všem hasičům, kteří zde položili svůj život.
Our new memorial is dedicated to all the firefighters who have given their lives here.
Hasiči k hašení požáru použili speciální pěnu.
Firefighters used special...
3/128
+
holič, pánský kadeřník
holičství, pánské kadeřnictví (BrE)
oholit, ostříhat
barber [ˈbɑːbə]
jedn. číslo: barber, množ. číslo: barbers, přít. prostý: barber, 3. os. j. č.: barbers, průb. čas: barbering, prostý min.: barbered, příčestí min.: barbered
Moje vlasy jsou tak tlusté, že mně můj holič účtuje dvojnásobek.
My hair is so thick my barber charges me double.
Michael požádal kadeříka, aby mu ostříhal vlasy nakrátko.
Michael asked the barber to crop his hair short.
4/128
+
potápěč
diver [ˈdaɪvə]
jedn. číslo: diver, množ. číslo: divers
Při potápění v jeskyni musí být potápěči obzvlášť opatrní.
Divers must be especially careful when diving in a cave.
Naléhali na lidi, aby nezapomněli na potápěčského záchranáře, který přišel o svůj život.
They have been...
5/128
+
rybář
fisherman [ˈfɪʃəmən]
jedn. číslo: fisherman, množ. číslo: fishermen
Rybář hodil svůj úlovek zpět do řeky.
A fisherman threw...
Rybáři měli včera dobrý úlovek.
The fishermen had...
Obyčejná holá žárovka je často používaná rybáři v noci k přilákání ryb.
The bare light...
Rybář si všiml, že se mu ryba vyvlékla z háčku dřív, než ji stačil k sobě přitáhnout.
The fisherman noticed...
Rybář s velkými obtížemi manévroval se svým malým plavidlem blízko útesu.
The fisherman maneuvered...
Rybáři se vylodili na Africkém pobřeží.
Fishermen have landed...
6/128
+
mechanik, montér
mechanický, ručně prováděný
mechanic [mɪˈkænɪk]
jedn. číslo: mechanic, množ. číslo: mechanics
O toto zařízení se stará mechanik, který je každý den důkladně prohlíží.
The device is...
Šikovný mechanik by měl být schopen tohle opravit.
A skilled mechanic...
Přednášející poutavě vysvětlil princip kvantové mechaniky.
The lecturer enthusiastically...
7/128
+
maloobchodník
prodejce (maloobchodní)
retailer [ˈriːteɪlə]
jedn. číslo: retailer, množ. číslo: retailers
Maloobchodník prodává zboží za vyšší cenu.
The retailer resells...
Maloobchodníci se připravují na vánoční shon.
Retailers are preparing...
8/128
+
bankéř
banker [ˈbæŋkə]
jedn. číslo: banker, množ. číslo: bankers
Bankéř se zachychotal a řekl: "Jste slepí?"
The banker chuckled...
Požádal jsem investičního bankéře o půjčku.
I have applied...
9/128
+
stavitel, stavař
builder [ˈbɪldə]
jedn. číslo: builder, množ. číslo: builders
Podél zadní části domu stavitel navrhl rozbíhající se schodiště, které vede do horních pokojů.
Along the back...
Stavitel udělal hrubý náčrt, jak bude nový dům vypadat
The builder did...
10/128
+
velvyslanec, ambasador
ambassador [æmˈbæsədə]
jedn. číslo: ambassador, množ. číslo: ambassadors
Odvolali své velvyslance.
They recalled their...
Náš velvyslanec byl povolán zpět do Prahy.
Our ambassador was...
11/128
+
policista
policeman [pəˈliːsmən]
jedn. číslo: policeman, množ. číslo: policemen
Utekl, jakmile ho policista spatřil.
He ran away...
Policista měl neprůstřelnou vestu.
The policeman had...
Ona a její kameraman museli podplatit policistu, který přerušil jejich focení.
She and her...
12/128
+
prodavač(ka)
shop assistant [ʃɒp əˈsɪstənt]
jedn. číslo: shop assistant, množ. číslo: shop assistants
Prodavač je osoba, která pracuje v obchodě a prodává produkty.
Shop assistant is...
Prodavač mě poslal na službu podpory v přízemí.
The shop assistant...
Požádal jsem prodavače, aby mi pomohl zabalit vánoční dárky.
I asked the...
13/128
+
diplomat
diplomat [ˈdɪpləˌmæt]
jedn. číslo: diplomat, množ. číslo: diplomats
Diplomat EU vyjádřil vážné znepokojení kvůli scénáři bez dohody.
EU diplomat expressed...
Pět diplomatů bylo vyhoštěno za špionáž.
Five diplomats were expelled for spying.
Jeho mistrovské vedení jednání mu vyneslo pověst zkušeného diplomata.
His adept handling of negotiations earned him a reputation as a skilled diplomat.
Diplomat přednesl výmluvnou obhajobu smlouvy.
The diplomat delivered...
14/128
+
technik
laboratorní technik, laborant
technician [tekˈnɪʃən]
jedn. číslo: technician, množ. číslo: technicians
Musíme čekat, až dorazí náš technik.
We have to...
Vyškolit zkušeného technika trvá nejméně dva roky.
It takes at...
Technik vylezl na sloup elektrického vedení, aby opravil poškozený drát.
The technician climbed...
15/128
+
šerif
sheriff [ˈʃerɪf]
jedn. číslo: sheriff, množ. číslo: sheriffs
Zástupce šerifa odstoupil kvůli incidentu, který je nyní vyšetřován.
A deputy sheriff...
Šerif říká, že je to v souladu s protokolem.
The sheriff says...
16/128
+
námořník
sailor [ˈseɪlə]
jedn. číslo: sailor, množ. číslo: sailors
Byl jsem mladý námořník na své první námořní plavbě.
I was...
Při tomto neštěstí žádný z námořníků nezemřel.
None of the...
Pepek námořník získal velkou sílu poté, co snědl špenát.
Popeye the sailor...
Námořníci vybavili loď novými plachtami.
The sailors rigged...
17/128
+
biolog
biologist [baɪˈɒlədʒɪst]
jedn. číslo: biologist, množ. číslo: biologists
Biolog obarvil vzorek předtím, než si ho prohlédl mikroskopem.
The biologist stained...
Jean je biolog zabývající se studiem lišek žijících ve městě.
Jean is a...
18/128
+
psychiatr
psychiatrist [saɪˈkaɪətrɪst]
jedn. číslo: psychiatrist, množ. číslo: psychiatrists
Nepotřebuji psychiatra.
I don't need a psychiatrist.
Lidé přicházejí k psychiatrům, když mají stavy úzkosti.
People come to...
19/128
+
tlumočník, tlumočnice
interpret, interpretka
interpreter [ɪnˈtɜːprɪtə]
jedn. číslo: interpreter, množ. číslo: interpreters
Byl přiveden polský tlumočník, aby pomohl zjistit podrobností o tom, co se jim stalo.
Polish interpreter has been brought in to help with obtaining details of their story.
Turisté potřebují tlumočníka pro komunikaci s místními obyvateli.
Tourists need an interpreter to communicate with the locals.
OSN najala tlumočnici, která překládala projevy delegátů z různých zemí.
The UN hired an interpreter to translate speeches among delegates from different countries.
20/128
+
zahradník
zahrádkář
gardener [ˈgɑːdnə]
jedn. číslo: gardener, množ. číslo: gardeners
Zahradník pravidelně zastřihuje trávu, aby trávník vypadal čistě a upraveně.
The gardener regularly...
Zahradník má znalosti o různých typech půdy a jejich specifických potřebách.
The gardener is...
Podle Patrika je vrah a zahradník ta samá osoba.
According to Patrick,...
Zahradník pravidelně odváží spadané listí.
The gardener carts...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X