460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Práce

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/85
+
stážista, praktikant (AmE)
internovat (koho)
intern [ˈɪn.tɜːn]
jedn. číslo: intern, množ. číslo: interns, přít. prostý: intern, 3. os. j. č.: interns, průb. čas: interning, prostý min.: interned, příčestí min.: interned
Začínala jako stážistka a vypracovala se na vedoucí pozici.
She started as...
Program stáží poskytuje praktické zkušenosti v oblasti žurnalistiky.
The intern program...
Ve společnosti pracovala jako neplacená stážistka, aby získala zkušenosti.
She has been working as an unpaid intern at the company to gain experience.
2/85
+
běžecký trenažér, běhací pás
úmorná práce, neustálá rutina
treadmill [ˈtredˌmɪl]
jedn. číslo: treadmill, množ. číslo: treadmills
Běhání na běžeckém pásu je skvělý způsob, jak se udržet ve formě během špatného počasí.
Running on a...
Můžete mi doporučit spolehlivou značku odolného domácího běžeckého pásu?
Can you recommend...
Práce v kanceláři může někdy vypadat jako neustálá rutina opakujících se úkolů.
The office job...
3/85
+
odborový předák
vedoucí odborové organizace
trade union leader [treɪd ˈjuːnjən ˈliːdə]
jedn. číslo: trade union leader, množ. číslo: trade union leaders
Odborový předák vyjednal pro zaměstnance lepší smlouvu.
The trade union leader negotiated a better contract for the workers.
Jako odborový předák se zasazoval o spravedlivé mzdy a podmínky na pracovišti.
As a trade union leader, he advocated for fair wages and workplace conditions.
Odborový předák se na schůzce zabýval obavami zaměstnanců.
The trade union leader addressed the concerns of the employees during the meeting.
4/85
+
stáž, počáteční praxe, zácvik
internship [ˈɪntɜːnʃɪp]
jedn. číslo: internship, množ. číslo: internships
Během stáže jsem úzce spolupracovala s výzkumným a vývojovým týmem.
During my internship,...
Nancy získala na léto stáž v přední marketingové agentuře.
Nancy secured an...
Zkušenosti nabyté na stáži byly pro jeho profesní rozvoj neocenitelné.
The experience gained...
5/85
+
donutit odejít, vytlačit (koho z čeho)
edged out of [edʒ aʊt əv]
přít. prostý: edged out of
Můj otec byl postupně donucen odejít z firmy.
My father was...
Firma byla vytlačena z trhu agresivnějšími konkurenty.
The company was...
Měl pocit, že je vytlačován z projektu svými kolegy.
He felt he...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X