Práce

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/75
+
robot
výrobní automat
robot [ˈrəʊbɒt]
j.č.: robot, mn.č.: robots
Noví roboti jsou jedním ze zázraků moderní vědy.
New robots are...
Některé pracovní pozice budou nahrazeny roboty a umělou inteligencí.
Some jobs will...
Robot se snaží efektivně hledat cestu přes shluk překážek.
The robot tries...
Robot prokázal svou hodnotu tím, že dokázal určit množství úniku plynu.
The robot proved...
Vylepšili jsme senzory tak, že je pro robota snadné vnímat skutečný svět.
We've improved the...
2/75
+
laboratoř
laboratory [ˈlæbrəˌtɔːrɪ]
j.č.: laboratory, mn.č.: laboratories
Vědecké laboratoře ještě plně nefungují.
The science laboratories...
Ross byl častým návštěvníkem laboratoře a jeho rady byly často vyhledávány.
Ross was a...
Cílem tohoto je usnadnit spolupráci mezi odborníky a vedoucími laboratoří.
It aims to...
Byli jsme požádáni o důkladný popis této laboratorní metody.
We have been...
Nabízejí širokou škálu mikroskopických objektivů pro laboratoře.
They offer a...
3/75
+
nezaměstnanost
unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]
j.č.: unemployment, mn.č.: -
Zdá se, že masová nezaměstnanost je dnes realitou.
Mass unemployment seems to be a fact of life nowadays.
Kvůli špatnému zdraví byla odsouzena k nezaměstnanosti.
She was doomed to unemployment by her ill health.
Ve zprávě bylo uvedeno, že nezaměstnanost klesla o 5 procent.
The report stated that unemployment dropped by 5 percent.
Údaje o nezaměstnanosti překonaly hodnoty za poslední rok.
Unemployment figures topped...
Nezaměstnanost v podstatě vymizela.
Unemployment has virtually...
4/75
+
plný úvazek
normální pracovní doba
full-time [fʊl taɪm]
Ronaldo střelil vyrovnávací bránku těsně před závěrečným hvizdem.
Ronaldo scored the...
Tato pozice zahrnuje jeden týden dobrovolné práce na plný úvazek v našem letním táboře.
This position entails one week of full-time volunteer work at our summer camp.
5/75
+
spolupracovat
kooperovat
cooperate [kəʊˈɒpəˌreɪt]
přít.: cooperate, 3.os.: cooperates, průb.: cooperating, min.pr.: cooperated, příč.min.: cooperated
Spolupracuje s celým týmem odborníků.
He cooperates with...
Dva muži byli spoutáni dohromady a museli spolupracovat, aby přežili.
Two men were...
6/75
+
workoholik
workaholic [ˌwɜːkəˈhɒlɪk]
j.č.: workaholic, mn.č.: workaholics
Ben je workoholik.
Ben is a workaholic.
7/75
+
produktivní
plodný, přínosný
productive [prəˈdʌktɪv]
Práce v uzavřených prostorech je produktivnější než práce v otevřeném prostoru.
Working in closed spaces is more productive than operating in an open one.
Lidé pracující doma si poradili dobře a zůstali produktivní.
People working at home have managed just fine and remained productive.
Jak můžeme udržet produktivitu zaměstnanců během ospalých letních dnů?
How can we...
8/75
+
pracoviště
workplace [ˈwɜːkˌpleɪs]
j.č.: workplace, mn.č.: workplaces
Vytvořili pozitivní klima pro rozvoj kreativity na pracovišti.
They created a positive climate for the development of creativity in the workplace.
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
9/75
+
podnikatel
entrepreneur [ˌɑːntrəprəˈnɜːr]
j.č.: entrepreneur, mn.č.: entrepreneurs
Někteří podnikatelé se domnívají, že cesta k úspěchu je přímočará.
Some entrepreneurs believe...
Téměř čtyři z deseti adeptů na podnikání jsou vystrašeni z neúspěchu tak moc, že neudělají nic.
Almost four in ten would-be entrepreneurs are too scared of failure to do anything.
Zanechal studia na universitě a stal se úspěšným podnikatelem.
He dropped out...
Pan Miller je bohatý podnikatel.
Mr. Miller is...
Dokonce i zkušení podnikatelé se někdy zaseknou, protože jsou zahlceni přemírou informací.
Even experienced entrepreneurs...
10/75
+
sezonní
seasonal [ˈsiːzənəl]
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
Je třeba vzít v úvahu sezónní výkyvy teplot.
Seasonal variations in...
11/75
+
rukodělná výroba
řemeslná výroba
handicraft [ˈhændɪˌkrɑːft]
j.č.: handicraft, mn.č.: handicrafts
Tradiční řemeslná výroba se neustále zdokonaluje.
Traditional handicraft techniques...
Průmysl se skládal z malých firem, které pomocí řemeslné výroby produkovaly několik automobilů.
The industry consisted...
12/75
+
výplatní listina
mzdy, výplaty
payroll [ˈpeɪˌrəʊl]
j.č.: payroll, mn.č.: payrolls
Máme na výplatní listině 100 lidí.
We have 100...
Nemohu najít dodavatele softwaru pro mzdy, který by fungoval.
I am unable...
13/75
+
skartovačka
drtička
shredder [ˈʃredə]
j.č.: shredder, mn.č.: shredders
Mohu použít tvoji skartovačku?
Can I use...
14/75
+
zaměstnanec, člen personálu (AmE, publ.)
staffer [ˈstɑːfə]
j.č.: staffer, mn.č.: staffers
Leon byl zaměstnanec, který pracoval pro mě.
Leon was a...
Nové pracovní podmínky přivedly téměř všechny zaměstnankyně na pokraj zhroucení.
The new working...
15/75
+
donutit odejít
edged out of [edʒ aʊt əv]
přít.: edged out of
Můj otec byl postupně donucen odejít z firmy.
My father was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X