460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Práce

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/85
+
robot
automat (výrobní)
robot [ˈrəʊbɒt]
jedn. číslo: robot, množ. číslo: robots
Noví roboti jsou jedním ze zázraků moderní vědy.
New robots are...
Některé pracovní pozice budou nahrazeny roboty a umělou inteligencí.
Some jobs will...
Robot se snaží efektivně hledat cestu přes shluk překážek.
The robot tries...
Robot prokázal svou hodnotu tím, že dokázal určit množství úniku plynu.
The robot proved...
Vylepšili jsme senzory tak, že je pro robota snadné vnímat skutečný svět.
We've improved the...
2/85
+
laboratoř
laboratory [ˈlæbrəˌtɔːrɪ]
jedn. číslo: laboratory, množ. číslo: laboratories
Vědecké laboratoře ještě plně nefungují.
The science laboratories...
Ross byl častým návštěvníkem laboratoře a jeho rady byly často vyhledávány.
Ross was a...
Cílem tohoto je usnadnit spolupráci mezi odborníky a vedoucími laboratoří.
It aims to...
Byli jsme požádáni o důkladný popis této laboratorní metody.
We have been...
Nabízejí širokou škálu mikroskopických objektivů pro laboratoře.
They offer a...
3/85
+
nezaměstnanost
unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]
jedn. číslo: unemployment, množ. číslo: -
Zdá se, že masová nezaměstnanost je dnes realitou.
Mass unemployment seems to be a fact of life nowadays.
Kvůli špatnému zdraví byla odsouzena k nezaměstnanosti.
She was doomed to unemployment by her ill health.
Ve zprávě bylo uvedeno, že nezaměstnanost klesla o 5 procent.
The report stated that unemployment dropped by 5 percent.
Údaje o nezaměstnanosti překonaly hodnoty za poslední rok.
Unemployment figures topped...
Nezaměstnanost v podstatě vymizela.
Unemployment has virtually...
Vláda změnila pravidla, která určují nárok na dávky v nezaměstnanosti.
The government has...
4/85
+
plný úvazek
normální pracovní doba
full-time [fʊl taɪm]
Ronaldo střelil vyrovnávací bránku těsně před závěrečným hvizdem.
Ronaldo scored the...
Tato pozice zahrnuje jeden týden dobrovolné práce na plný úvazek v našem letním táboře.
This position entails one week of full-time volunteer work at our summer camp.
5/85
+
spolupracovat, kooperovat
cooperate [kəʊˈɒpəˌreɪt]
přít. prostý: cooperate, 3. os. j. č.: cooperates, průb. čas: cooperating, prostý min.: cooperated, příčestí min.: cooperated
Spolupracuje s celým týmem odborníků.
He cooperates with...
Dva muži byli spoutáni dohromady a museli spolupracovat, aby přežili.
Two men were...
6/85
+
workoholik
workaholic [ˌwɜːkəˈhɒlɪk]
jedn. číslo: workaholic, množ. číslo: workaholics
Ben je workoholik.
Ben is a workaholic.
Můj nejlepší přítel byl na rozdíl ode mě workoholik.
Unlike me, my best friend was a workaholic.
7/85
+
produktivní
plodný, přínosný
productive [prəˈdʌktɪv]
Práce v uzavřených prostorech je produktivnější než práce v otevřeném prostoru.
Working in closed spaces is more productive than operating in an open one.
Lidé pracující doma si poradili dobře a zůstali produktivní.
People working at home have managed just fine and remained productive.
Jak můžeme udržet produktivitu zaměstnanců během ospalých letních dnů?
How can we...
Většina z nás je ráno produktivnější.
Most of us...
8/85
+
pracoviště
workplace [ˈwɜːkˌpleɪs]
jedn. číslo: workplace, množ. číslo: workplaces
Stále se diskutovalo o tom, že se lidé na pracovišti navzájem přitahují.
There was still...
Vytvořili pozitivní klima pro rozvoj kreativity na pracovišti.
They created a positive climate for the development of creativity in the workplace.
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
Před deseti lety byly v kurzu hmotné požitky na pracovištích.
Ten years ago,...
Cílem nových bezpečnostních opatření je snížit počet úmrtí na pracovišti.
The new safety...
Zjevná protekce manažera vůči některým zaměstnancům vedla ke špatné atmosféře na pracovišti.
The manager's overt...
9/85
+
podnikatel
entrepreneur [ˌɑːntrəprəˈnɜːr]
jedn. číslo: entrepreneur, množ. číslo: entrepreneurs
Někteří podnikatelé se domnívají, že cesta k úspěchu je přímočará.
Some entrepreneurs believe...
Téměř čtyři z deseti adeptů na podnikání jsou vystrašeni z neúspěchu tak moc, že neudělají nic.
Almost four in ten would-be entrepreneurs are too scared of failure to do anything.
Zanechal studia na universitě a stal se úspěšným podnikatelem.
He dropped out...
Pan Miller je bohatý podnikatel.
Mr. Miller is...
Dokonce i zkušení podnikatelé se někdy zaseknou, protože jsou zahlceni přemírou informací.
Even experienced entrepreneurs...
10/85
+
sezonní
seasonal [ˈsiːzənəl]
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
Je třeba vzít v úvahu sezónní výkyvy teplot.
Seasonal variations in...
Obchody se suvenýry spoléhají především na letní sezónní obchod.
Souvenir shops rely...
11/85
+
rukodělná výroba
řemeslná výroba
handicraft [ˈhændɪˌkrɑːft]
jedn. číslo: handicraft, množ. číslo: handicrafts
Tradiční řemeslná výroba se neustále zdokonaluje.
Traditional handicraft techniques...
Průmysl se skládal z malých firem, které pomocí řemeslné výroby produkovaly několik automobilů.
The industry consisted...
12/85
+
výplatní listina
mzdy, výplaty
payroll [ˈpeɪˌrəʊl]
jedn. číslo: payroll, množ. číslo: payrolls
Máme na výplatní listině 100 lidí.
We have 100...
Nemohu najít dodavatele softwaru pro mzdy, který by fungoval.
I am unable...
13/85
+
učeň, učnice, učedník
vzít do učení, dát do učení
apprentice [əˈprentɪs]
jedn. číslo: apprentice, množ. číslo: apprentices, přít. prostý: apprentice, 3. os. j. č.: apprentices, průb. čas: apprenticing, prostý min.: apprenticed, příčestí min.: apprenticed
Pracuje v kadeřnictví jako učnice.
She works in...
Zkušený řemeslník předá všechny řemeslné zkušenosti učňům.
An experienced artisan...
14/85
+
seznam úkolů
to-do list [təˈduː lɪst]
jedn. číslo: to-do list, množ. číslo: to-do lists
Každý den pracuji podle svého seznamu úkolů, přidávám položky a označuji úkoly, které jsou hotové.
Each day I...
Projdeme si vše z našeho seznamu úkolů a pak můžeme přidat další.
We check everything...
15/85
+
pracovní síla, pracující
zaměstnanci (všichni)
workforce [ˈwɜːkˌfɔːs]
jedn. číslo: workforce, množ. číslo: workforces
Obhajoval propuštění zhruba poloviny zaměstnanců společnosti.
He has defended...
Mezi zaměstnanci se objevují náznaky podrážděnosti.
There are rumblings...
Nastupují do zaměstnání v době, kdy je digitální komunikace běžnou záležitostí.
They've entered the workforce at a time when digital communication is commonplace.
16/85
+
skartovačka
drtička
shredder [ˈʃredə]
jedn. číslo: shredder, množ. číslo: shredders
Mohu použít tvoji skartovačku?
Can I use...
Ke zničení důvěrných dokumentů používala skartovačku.
She used a...
Nože skartovačky potřebují pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost.
The shredder blades...
17/85
+
zaměstnanec, člen personálu (AmE, publ.)
staffer [ˈstɑːfə]
jedn. číslo: staffer, množ. číslo: staffers
Leon byl zaměstnanec, který pracoval pro mě.
Leon was a...
Nové pracovní podmínky přivedly téměř všechny zaměstnankyně na pokraj zhroucení.
The new working...
18/85
+
produktivní věk
working age [ˈwɜːkɪŋ eɪdʒ]
jedn. číslo: working age, množ. číslo: working ages
Počet lidí v produktivním věku se stále snižuje navzdory imigraci.
The number of...
Mnoho lidí v produktivním věku se musí často stěhovat do jiných oblastí.
Many people of...
19/85
+
spolupracovník, kolega
coworker [ˌkəʊˈwɜːkə]
jedn. číslo: coworker, množ. číslo: coworkers
Na druhou stranu spolupracovníci mohou být také konkurenty.
On the other...
Včera jsem si v práci prdnul a moje kolegyně otevřela okno.
I farted at...
20/85
+
podřízený (osoba)
subordinate [səˈbɔː.dɪ.nət]
jedn. číslo: subordinate, množ. číslo: subordinates
Pravidla společnosti zakazují manažerům, aby měli milostné pletky s podřízenými.
The company's rules...
Jako vedoucí pracovník musíte efektivně delegovat úkoly na své podřízené.
As a manager,...
Podřízení zaměstnanci se pravidelně zodpovídají svým nadřízeným.
The subordinate employees...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X