460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Sport

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/103
+
dřep
dřepnout (si), dřepět
squatovat (v neobydleném domě)
skrčený, přikrčený
squat [skwɒt]
jedn. číslo: squat, množ. číslo: squats, přít. prostý: squat, 3. os. j. č.: squats, průb. čas: squatting, prostý min.: squatted, příčestí min.: squatted, 2. stupeň: squatter, 3. stupeň: squattest
Nejlepší způsob, jak udělat dřep, je udržet nohy namířené rovně před sebe.
The best way...
Už jsem slyšel mnoho protichůdných rad ohledně správného způsobu, jak udělat dřep.
I've heard a...
Nejlepší způsob, jak udělat dřep, je udržet nohy mírně směrem ven.
The best way...
Musel jsem jít na záchod v podřepu.
I had to...
Zůstaňte v dřepu a trochu se nakloňte dopředu.
Stay in a...
2/103
+
trenér, cvičitel, školitel
trenažér, simulátor (letadla)
trainer [ˈtreɪnə]
jedn. číslo: trainer, množ. číslo: trainers
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
Náš trenér obměňuje trénink každý den.
Our trainer varies...
3/103
+
plavání
swimming [ˈswɪmɪŋ]
Bylo tak krásné počasí, že jsme se rozhodli jít plavat.
It was such nice weather that we decided to go swimming.
Plavání v moři může být dobrou volbou pro cvičení.
Swimming in the...
Cvičení jako chůze, běh a plavání způsobuje snížení břišního tuku.
The exercise like...
Plavání pomocí motýlku má nejobtížnější způsob záběrů.
The butterfly is the most difficult strokes in swimming.
Žena v bikinách nosila u bazénu slaměný klobouk.
The woman in...
4/103
+
obhájce (práv.)
ochránce
obránce (hráč)
defender [dɪˈfendə]
jedn. číslo: defender, množ. číslo: defenders
Je známý jako obětavý ochránce těch, kteří se sami nemohou bránit.
He is known...
Obránci odolávali čtyři měsíce.
The defenders resisted...
5/103
+
skok o tyči
pole vault [pəʊl vɔːlt]
Skok o tyči je soutěžní disciplínou na Olympijských hrách.
Pole vault is...
Naše škola získala první místo v soutěži ve skoku o tyči.
Our school won...
6/103
+
lyžař
skier [ˈskiːə]
jedn. číslo: skier, množ. číslo: skiers
Lyžovalo tam jen málo lyžařů.
Only a few...
Lyžaři vyhlíží první sníh s dychtivým očekáváním.
Skiers look forward...
Lyžaři využívají lyžařský vlek, aby se rychle dostali na vrchol sjezdovky.
Skiers use the...
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
7/103
+
rozhodčí, sudí
pískat, soudcovat (zápas ap.)
reference (AmE)
referee [ˌrefəˈriː]
jedn. číslo: referee, množ. číslo: referees, přít. prostý: referee, 3. os. j. č.: referees, průb. čas: refereeing, prostý min.: refereed, příčestí min.: refereed
Rozhodčí si vzal hráče stranou a promluvil si s ním.
The referee drew...
Při vyměřování trestu porota posoudila zprávu od rozhodčího.
When measuring the...
Popírám, že bych použil vůči rozhodčímu urážlivé výrazy.
I deny that...
8/103
+
sportovec
sportsman [ˈspɔːtsmən]
jedn. číslo: sportsman, množ. číslo: sportsmen
Pokud budeš tvrdě trénovat, budeš dobrý sportovec.
If you train...
Většinu medailí vyhráli sovětští sportovci.
Most of the...
Michael byl slavný sportovec.
Michael was a...
9/103
+
jednoruční činka
dumbbell [ˈdʌmˌbel]
jedn. číslo: dumbbell, množ. číslo: dumbbells
Posiluji v tělocvičně s jednoručními činkami.
He works out...
Svalnatý muž posiloval s činkami v posilovně.
The well-muscled man...
10/103
+
šachy
chess [tʃes]
jedn. číslo: chess, množ. číslo: chesses (or chess)
Jestli chceš, naučím tě hrát šachy.
If you like, I'll teach you to play chess.
V šachách se mu nikdo nevyrovná.
No one can equal him in chess.
11/103
+
kluziště, brusliště
rink [rɪŋk]
jedn. číslo: rink, množ. číslo: rinks
Voda na kluzišti začíná zamrzat.
The water at...
Na kluzišti už začíná roztávat led.
The ice is...
Krasobruslařský pár se elegantně pohybuje po kluzišti.
An ice-skating couple...
12/103
+
švihadlo
skipping rope [ˈskɪpɪŋ rəʊp]
jedn. číslo: skipping rope, množ. číslo: skipping ropes
Včera jsem deset minut skákala přes švihadlo.
I was jumping...
Nejprve si vyberte švihadlo, které je pro vás to pravé.
First, choose the...
13/103
+
plavec
swimmer [ˈswɪmə]
jedn. číslo: swimmer, množ. číslo: swimmers
Nejsem dobrý plavec.
I am not...
Souhlasili, že nezveřejní jména plavců, kteří tyto požadavky nesplňují.
They agreed not...
14/103
+
maratón (běžecká trať)
marathon [ˈmærəθən]
jedn. číslo: marathon, množ. číslo: marathons
Přesná délka maratónu je 42 kilometrů a 195 metrů.
The exact length...
Po zaběhnutí maratonu mě týden bolelo celé tělo.
After running the...
Maratonští běžci potřebují velkou vytrvalost.
Marathon runners need...
Bobby byl po maratonu očividně vyčerpaný.
Bobby was plainly...
Po maratonu byla zadýchaná.
After running a...
15/103
+
kriket, kriketový (sport)
cvrček (zool.)
cricket [ˈkrɪkɪt]
jedn. číslo: cricket, množ. číslo: crickets
Byl tam bazén a kriketová hřiště.
There was a swimming pool and cricket pitches.
Pracovník odstraní kolem kriketového hřiště pruh trávy.
A worker removes a strip of grass around the cricket pitch.
16/103
+
cyklista, cyklistka
cyclist [ˈsaɪklɪst]
jedn. číslo: cyclist, množ. číslo: cyclists
Tato ostrá zatáčka je nebezpečná pro cyklisty.
This sharp bend...
Allen má příšerný zvyk jezdit příliš blízko cyklistů.
Allen has a...
Přísné vynucování dopravních předpisů je zásadní také u všech cyklistů.
Strict enforcement of...
Vyčerpaný cyklista se přestal pohybovat vpřed a začal se kácet na stranu.
The exhausted cyclist...
Město investuje do nové infrastruktury, aby podpořilo lepší mobilitu cyklistů.
The city is...
17/103
+
jóga
yoga [ˈjəʊgə]
jedn. číslo: yoga, množ. číslo: yogas
Některé ze stávajících výzkumů jógy mohou poskytnout pohled na to, jak nejlépe provádět domácí cvičení.
Some of the...
Je obtížné přesně určit, jak moc musíme cvičit jógu, abychom získali lepší zdraví.
It's hard to...
Každý pokročilý instruktor jógy byl kdysi začátečník.
Every advanced yoga...
Jóga mi dává pocit vnitřního klidu.
Yoga gives me a sense of inner calm.
Tato jógová pozice spočívá ve vyvažování rovnováhy na rukou, zatímco si položíte kolena na triceps.
This yoga pose...
18/103
+
startovní číslo
start number [stɑːt ˈnʌmbə]
jedn. číslo: start number, množ. číslo: start numbers
Startovní číslo tohoto sportovce v závodě bude 23.
The start number...
Všechna startovní čísla by měla být čistá a přišpendlena zavíracími špendlíky.
All start numbers...
19/103
+
golfista, hráč golfu
golfer [ˈgɒlfə]
jedn. číslo: golfer, množ. číslo: golfers
Jako vášnivý golfista tráví většinu víkendů na golfovém hřišti a zdokonaluje své dovednosti.
As an avid...
Golfový instruktor poskytl začínajícímu golfistovi cenné rady, které mu pomohly zlepšit jeho techniku.
The golf instructor...
Golfista zahrál na poslední jamce par a zajistil si vítězství.
The golfer made...
Golfisté mají rádi výzvu hrát na různých typech trávníků, od fairwayí po greeny.
Golfers enjoy the...
20/103
+
boxer
boxer [ˈbɒksə]
jedn. číslo: boxer, množ. číslo: boxers
Možná si boxer pamatuje, jak ho předtím praštil.
Maybe the boxer has a memory of being punched before.
Boxer se v prvních kolech spíše jen bránil, ale v pozdějších kolech se mu podařilo zápas otočit.
The boxer was...
Boxer se po tvrdém úderu ocitl v provazech.
The boxer was on the ropes after receiving a hard punch.
Boxer zasadil svému soupeři silný úder do čelisti a srazil ho k zemi.
The boxer delivered...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X