460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Zeměpis

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/63
+
kolonie
colony [ˈkɒlənɪ]
jedn. číslo: colony, množ. číslo: colonies
Prezident nenavštívil bývalou kolonii již 15 let.
The president has...
Alžírsko bývalo dříve francouzskou kolonií.
Algeria was formerly...
Miliardář Elon Musk má ambiciózní plány na založení první kolonie lidstva na Marsu.
Billionaire Elon Musk...
2/63
+
pustina, divočina, planina, samota
wilderness [ˈwɪldənɪs]
jedn. číslo: wilderness, množ. číslo: wildernesses
Je to rozsáhlá pustina a jedna z nejméně prozkoumaných oblastí.
It's a vast...
Po několika letech v divočině se vrátil do města.
After several years...
Kolonisté neúnavně pracovali na budování svých nových domovů v divočině.
The colonists worked...
3/63
+
tropický
tropical [ˈtrɒpɪkəl]
Koupila nějaké tropické ovoce.
She has bought...
Vznik tropické tlakové níže může vést k zrození hurikánu.
The formation of...
Krajina se díky palmám proměnila v tropický ráj.
The landscape has...
Tropické deštné pralesy jsou známé tím, že jsou husté a mají spletitou masu vegetace.
Tropical rainforests are famous for being dense, tangled masses of vegetation.
4/63
+
polární kruh (severní)
arctic circle [ˈɑːktɪk ˈsɜːkəl]
jedn. číslo: arctic circle, množ. číslo: arctic circles
Žili jsme v národním parku severně od polárního kruhu.
We lived in...
Na polárním kruhu není v prosinci slunce nad obzorem vidět.
At the arctic...
5/63
+
útes, sráz
cliff [klɪf]
jedn. číslo: cliff, množ. číslo: cliffs
Podle legendy unikl skokem z útesů do moře.
According to legend,...
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
Muž ztratil rovnováhu a zřítil se z útesu.
The man lost...
6/63
+
hřeben (hory)
hřbet (zvířete)
ridge [rɪdʒ]
jedn. číslo: ridge, množ. číslo: ridges
Nakonec jsme dosáhli vrcholu hřebene.
We finally reached...
Na hřebeni fouký silný vítr.
A strong wind...
7/63
+
zeměkoule
glóbus
koule
globe [gləʊb]
jedn. číslo: globe, množ. číslo: globes
Neměli bychom raději roztočit glóbus a nechat rozhodnout osud?
Shouldn't we rather...
Rovník je pomyslná čára, která rozděluje zeměkouli na severní a jižní polokouli.
The equator is...
Skalní nadšenci po celém světě začali běhat naboso.
Diehard enthusiasts across...
8/63
+
Arktida
arktický
polární
arctic [ˈɑːktɪk]
jedn. číslo: arctic, množ. číslo: arctics
Arktida je domovem ledního medvěda.
The Arctic is...
Arktická zvířata přezimovávají v temnotě.
The arctic animals...
Vnitrozemí je chráněno před chladnými severními arktickými větry pobřežními horami.
The inland is...
Severní pól leží uprostřed Severního ledového oceánu.
The North Pole...
Postupné tání věčně zmrzlé půdy v Arktidě vyvolává obavy.
The gradual thaw of the permafrost in the Arctic is causing concerns.
9/63
+
sopka, vulkán
volcano [vɒlˈkeɪnəʊ]
jedn. číslo: volcano, množ. číslo: volcanos
Sopka začala zvyšovat svou aktivitu.
The volcano began...
Sopka začlala chrlit lávu.
The volcano began...
Oblast byla evakuována, když sloupec kouře stoupal ze sopky.
The area was...
Mohutné sloupy kouře ze sopky bylo možno vidět z hlavního města.
The massive columns...
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
10/63
+
míle
mile [maɪl]
jedn. číslo: mile, množ. číslo: miles
Pes šel 10 mil, aby se dostal domů.
The dog walked 10 miles to get home.
Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se táhne v délce 310 mil.
The frontier between Northern Ireland and the Republic of Ireland runs for 310 miles.
Tato loď může cestovat padesát mil za hodinu.
The ship is...
Každý měsíc jsem řídil tisíc mil.
I drove one...
Písečná pláž se rozprostírá na míle a je vhodná zejména pro děti.
The sandy beach...
11/63
+
kilometr
kilometer [ˈkɪləˌmiːtə]
jedn. číslo: kilometer, množ. číslo: kilometers
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Jeho rychlost byla 120 kilometrů za hodinu.
His speed was...
Tycho Brahe odhadl vzdálenost mezi Sluncem a Zemí na 8 milionů kilometrů.
Tycho Brahe estimated...
Výbuch byl tak silný, že byl slyšet deset kilomerů daleko.
The explosion was...
Přesná délka maratónu je 42 kilometrů a 195 metrů.
The exact length...
12/63
+
Atlantik, Atlantský oceán
atlantický, atlantský
atlantic [ətˈlæntɪk]
jedn. číslo: atlantic, množ. číslo: atlantics
Její pravnučka se narodila na druhé straně Atlantiku o 21 let později.
Her great-granddaughter was...
Plavidlo se potopilo během tajfunu v severním Atlantiku.
The vessel went...
Loď již mnohokrát překonala Atlantský oceán.
The ship has...
13/63
+
Asie
asia [ˈeɪʃə]
jedn. číslo: asia, množ. číslo: asias
Jako jednotlivé země jsme příliš malí, abychom mohli konkurovat Spojeným státům a Asii.
As individual countries,...
Všimli jsme si prudkého poklesu objednávek z Asie.
We have noticed...
Zvažujeme přesun výroby do Asie.
We are considering...
14/63
+
hrabství (v Británii a Irsku)
kraj
okres (v USA)
okresní, krajský
county [ˈkaʊntɪ]
jedn. číslo: county, množ. číslo: counties, 2. stupeň: more county, 3. stupeň: most county
Jsme druhým nejvíce obydleným hrabstvím v Anglii.
We are the...
Bill působil jako okresní žalobce od ledna 2015.
Bill has served...
V současné době jsou tři sousední okresy schopny rozpoznávat obličeje vzájemně ze svých databází.
Currently, the three...
15/63
+
ledovec (hl. horský)
glacier [ˈgleɪsɪə]
jedn. číslo: glacier, množ. číslo: glaciers
Lyžovali jsem na velkolepém ledovci tyčícím se nad okolní krajinou.
We skied on a spectacular glacier towering over the surrounding countryside.
Vydali jsme se s místním průvodcem na túru po ledovci.
We went on a glacier hike with a local guide.
16/63
+
kráter (sopky)
crater [ˈkreɪtə]
jedn. číslo: crater, množ. číslo: craters
Z kráteru začal soptit popel.
Ash began to...
Měsíční krátery lze jasně vidět pomocí malého dalekohledu.
Lunar craters can...
17/63
+
ozón, ozónvý
ozone [ˈəʊzəʊn]
jedn. číslo: ozone, množ. číslo: ozones
Ozónová díra umožňuje radiaci projít atmosférou na zemský povrch.
The hole in...
Vědci pozorovali pokles vrstvy ozonu nad Antarktidou.
Scientists have observed...
18/63
+
poloostrov
peninsula [pɪˈnɪnsjʊlə]
jedn. číslo: peninsula, množ. číslo: peninsulas
Loď byla ukotvena u severního pobřeží poloostrova.
The boat was...
Omán je nejkrásnější země na Arabském poloostrově.
Oman is the...
19/63
+
říčka, potok (AmE)
zátoka (úzká), záliv (BrE)
creek [kriːk]
jedn. číslo: creek, množ. číslo: creeks
Měli ve zvyku svléknout si oblečení a koupat se nazí v potoku.
They used to take off their clothes and go skinny dipping in the creek.
Když jsme šli po prkně nad potokem, tak se prohnulo.
The plank over...
20/63
+
jihozápad
jihozápadní
southwest [ˌsɑʊθˈwest]
jedn. číslo: southwest, množ. číslo: -, 2. stupeň: more southwest, 3. stupeň: most southwest
Plánujeme výlet autem za krásami amerického jihozápadu.
We're planning a...
Pocházím z jihozápadní části ostrova.
I come from...
Město je známé svou jedinečnou směsicí jihozápadní a indiánské architektury.
The town is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X