460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/532
+
vrátit se
come back [kʌm bæk]
přít. prostý: come back, 3. os. j. č.: comes back, průb. čas: coming back, prostý min.: came back [keɪm bæk], příčestí min.: come back [kʌm bæk]
Odjíždí zítra a vrátí se ve středu.
She is leaving...
Vrátila jsem se domů, abych začala připravovat večeři.
I came back...
Až peníze dojdou, prostě se vrátím domů a budu dělat, že mě to mrzí.
When the money...
Měl jsem sen, že se k nám vrátila.
I had a...
Vrátila se do Japonska a začala svou akademickou dráhu na univerzitě.
She came back...
Ředitel školy mě varoval, že když odejdu ze školy, nebudu se moci vrátit.
The principal warned...
2/532
+
oblíbit si, najít zalíbení
přivyknout si, přijmout
zavézt, svážet, svézt
take to [teɪk tə]
přít. prostý: take to, 3. os. j. č.: takes to, průb. čas: taking to, prostý min.: took to [tʊk tə], příčestí min.: taken to ['teɪkən tə]
Oblíbil jsem si volejbal.
I took to...
Nepřivykl jsem si na mou novou školu.
I haven't taken...
Musí být přijata opatření, aby se předešlo dalším nehodám.
Action must be...
Jak dlouho trvá přijetí dítěte do pěstounské péče?
How long does...
Vědci nevědí, jak dlouho bude trvat vývoj vakcíny proti AIDS.
Scientists don't know...
Komunální odpad je svážen na skládku.
The municipal waste...
Jak dlouho trvá vzpamatovat se z rozchodu?
How long does it take to get over a breakup?
3/532
+
přihlásit se, zapsat se
zaregistrovat se (v hotelu, klubu ap.)
sign in [saɪn ɪn]
přít. prostý: sign in, 3. os. j. č.: signs in, průb. čas: signing in, prostý min.: signed in, příčestí min.: signed in
Pro přihlášení do všech našich online služeb můžete použít stejné heslo.
You can use...
Čtvrtá Ženevská úmluva byla podepsána v roce 1949.
The Fourth Geneva...
4/532
+
pokračovat
dít se, konat se
míjet, ubíhat
go on [gəʊ ɒn]
přít. prostý: go on, 3. os. j. č.: goes on, průb. čas: going on, prostý min.: went on [went on], příčestí min.: gone on [ɡɒn on]
Show musí pokračovat.
The show must...
Pokračoval jsem ve své práci.
I went on...
Nech toho!
Don't go on!
Co se tam děje?
What's going on...
Jak ubíhal čas.
As time went...
5/532
+
porouchat se
nezdařit se, ztroskotat
rozložit, rozdělit
rozebrat, analyzovat
break down [breɪk daʊn]
přít. prostý: break down, 3. os. j. č.: breaks down, průb. čas: breaking down, prostý min.: broke down [breɪk daʊn], příčestí min.: broken down ['broukən daʊn]
Mé auto se porouchalo, tak jsem přijel taxíkem.
My car broke...
Jejich rozhovory ztroskotaly.
Their talks broke...
Tyto zdánlivě obrovské problémy jsou mnohem zvládnutelnější, když jsou rozděleny na menší části.
These seemingly giant...
Dříve jsem byl zvyklý rozdělovat peníze do dvou kategorií; plat a úspory.
I used to...
Pojďme to rozebrat do detailů.
Let's break it...
6/532
+
postavit, zvednout
ubytovat, přespat
zvýšit
klást (odpor)
poskytnout, zajistit (finance)
balit
snášet, strpět
put up [pʊt ʌp]
přít. prostý: put up, 3. os. j. č.: puts up, průb. čas: putting up, prostý min.: put up [pʊt ʌp], příčestí min.: put up [pʊt ʌp]
Zvedl své ruce nahoru, aby jí zastavil.
He put his...
Byl jsem ubytován v hotelu.
I was put...
Zvýšili ceny příliš moc.
They put up...
Lidé kladli odpor, když bylo na studenty použito násilí.
People put up...
7/532
+
třídit, roztřídit
vyřešit, vyřídit
oddělit
dát do pořádku
sort out [sɔːt aʊt]
přít. prostý: sort out, 3. os. j. č.: sorts out, průb. čas: sorting out, prostý min.: sorted out, příčestí min.: sorted out
Musíme tyto papíry roztřídit.
We have to...
Děláme vše pro to, abychom věci vyřešili.
We are doing...
Historici se stále pokoušejí oddělit fakta od fikce.
Historians are still...
8/532
+
vzlétnout, odstartovat
zmizet, mizet, vzdalovat se
sundat (si), svléci (si)
vzít si volno / brát si volno (z práce)
odkrýt, sejmout
take off [ˈteɪk ˌɒf]
přít. prostý: take off, 3. os. j. č.: takes off, průb. čas: taking off, prostý min.: took off [tʊk ˌɒf], příčestí min.: taken off ['teɪkən ˌɒf]
Letadlo zmizelo z radaru dvě minuty po vzlétnutí z letiště.
The plane disappeared...
Sundej si klobouk.
Take off your...
John si bere měsíce volna v práci každý rok.
John takes months...
9/532
+
otočit se, otáčet se, obrátit se
turn round [tɜːn raʊnd]
přít. prostý: turn round, 3. os. j. č.: turns round, průb. čas: turning round, prostý min.: turned round, příčestí min.: turned round
Pomalu se otočil ve svém křesle.
He slowly turned...
Museli jsme couvnout a otočit se.
We had to...
10/532
+
dopadnout
skončit
ukázat se, objevit se
produkovat, vyprodukovat
vyhnat
turn out [tɜːn aʊt]
přít. prostý: turn out, 3. os. j. č.: turns out, průb. čas: turning out, prostý min.: turned out, příčestí min.: turned out
Ale ukázalo se, že to není úplně pravda.
But it turns...
Průmysl se skládal z malých firem, které pomocí řemeslné výroby produkovaly několik automobilů.
The industry consisted...
Teď se ukázalo, že moje máma má nakonec vždy pravdu.
Now it turns...
Ukazuje se, že asi 75% našich onemocnění přímo souvisí s tím, jakým způsobem se rozhodneme žít.
It turns out...
Ukázalo se, že to byla léčka.
It turned out...
Nikdy jsem neměl v úmyslu, aby se věci udály takhle.
I never intended...
Co se stane, když mě policie zatkne a ukáže se, že nemají opodstatněný důvod?
What happens if...
11/532
+
sebrat, posbírat
zvednout (telefon)
vyzvenout (koho / co)
chytit (nemoc), nakazit se
pochytit (dovednost)
sbalit (holku) (hovor.)
zvyšovat se, růst
pick up [pɪk ʌp]
přít. prostý: pick up, 3. os. j. č.: picks up, průb. čas: picking up, prostý min.: picked up, příčestí min.: picked up
Eleanor uklízí rýži v kostele.
Eleanor picks up...
Zkouším jim zavolat, ale nikdo to nebere.
I'm trying to...
Děti v okolí vyzvedával speciální autobus.
The kids in...
Jestliže nemocná osoba kašle velmi blízko vás, můžete to chytit.
If a sick...
Nakazil se infekcí na začátku roku.
He picked up...
12/532
+
převzít, ovládnout
zabrat, obsadit
take over [teɪk ˈəʊvə]
přít. prostý: take over, 3. os. j. č.: takes over, průb. čas: taking over, prostý min.: took over [tʊk ˈəʊvə], příčestí min.: taken over ['teɪkən ˈəʊvə]
Můj syn po mně převezme naší firmu.
My son will...
Nový kupující zamýšlí převzít filmové studio.
New buyer intends...
John příští týden odchází do důchodu a jeho roli převezme jeho nástupce.
John is retiring...
13/532
+
obléknout (si)
vzít si na sebe, nasadit
obout
pustit, zapnout (hudbu)
uvést (na trh), nabídnout
přibrat na váze, ztloustnout
put on [pʊt ɒn]
přít. prostý: put on, 3. os. j. č.: puts on, průb. čas: putting on, prostý min.: put on [pʊt ɒn], příčestí min.: put on [pʊt ɒn]
Oblékla si kabát a odešla.
She put her...
Pokud necháte svého psa doma, zapněte rádio na malou hlasitost.
Put a radio...
Budova byla nyní nabídnuta na prodej.
The building is...
David hodně přibral na váze od loňského roku.
David has put...
14/532
+
zjistit, vypátrat
přijít na
prokouknout, odhalit
vyzkoumat
rozluštit (hádanku)
find out [faɪnd aʊt]
přít. prostý: find out, 3. os. j. č.: finds out, průb. čas: finding out, prostý min.: found out [faʊnd aʊt], příčestí min.: found out [faʊnd aʊt]
Později zjistíme, zda je to správné nebo ne.
We'll find out...
Pojďme to zjistit.
Let's find out.
Bylo to poprvé, co jsem přišla na to, že mám dvojčata.
This was the...
15/532
+
vyřešit, zjistit
dopadnout, vyjít
posilovat
cvičit
odcházet ven, vyndat ven
work out [wɜːk aʊt]
přít. prostý: work out, 3. os. j. č.: works out, průb. čas: working out, prostý min.: worked out, příčestí min.: worked out
Rosie se nejdříve dívá na odpovědi, místo aby se pokusila problém vyřešit od začátku.
Rosie looks to...
V tom samém čase se lidé snaží zjistit, kdo skutečně jsou.
At the same...
Dopadlo to pro něho dobře.
It worked out...
Musím si hledat novou práci, kdyby to náhodou nevyšlo.
I have to...
Svalnatý muž posiloval s činkami v posilovně.
The well-muscled man...
Jen se snažte relaxovat, dýchat a cítit, jak stres odchází ven.
Just try to...
16/532
+
tvořit, utvářet, sestavovat
smířit se, udobřit se
(na)líčit (se), (na)malovat (se)
vymyslet (si) (výmluvu, příběh ap.)
vynahradit, vykompenzovat
namíchat, připravit, sestavit
doplnit, dorovnat, dodat
uspořádat, uklidit
make up [meɪk ʌp]
přít. prostý: make up, 3. os. j. č.: makes up, průb. čas: making up, prostý min.: made up [meɪd ʌp], příčestí min.: made up [meɪd ʌp]
Jednotlivé části tvoří kompletní celek.
The individual parts...
Vědci říkají, že vesmír je tvořen protony, neutrony a elektrony.
Scientists say the...
Hádali jsme se, ale brzy poté jsme se usmířili.
We quarreled but...
Vymysleli jsme si svá vlastni pravidla.
We made up...
Někdy mám potřebu dohánět práci v neděli, abych vykompenzoval ztracený čas.
I sometimes find...
Vynahradím ti to.
I'll make it...
Můj pokoj nebyl uklizen.
My room hasn't...
17/532
+
přijít
blížit se
objevit se
vyjít (slunce)
zmínit se, probrat
come up [kʌm ʌp]
přít. prostý: come up, 3. os. j. č.: comes up, průb. čas: coming up, prostý min.: came up [keɪm ʌp], příčestí min.: come up [kʌm ʌp]
Někteří lidé k vám možná přijdou a prostě se vás na to zeptají.
Some people may...
Přichází s kreativními nápady.
He comes up...
Myslí si, že s tímto nápadem přišel jako první.
He thinks he...
Co bude dělat, když se objeví problémy?
What will he...
Její jméno bylo zmíněno v rozhovoru, když jsem chatoval s jiným klientem.
Her name came...
18/532
+
vrátit se zpět
mít původ (kde)
sahat (do minulosti)
go back [gəʊ bæk]
přít. prostý: go back, 3. os. j. č.: goes back, průb. čas: going back, prostý min.: went back [went bæk], příčestí min.: gone back [ɡɒn bæk]
Život se nyní vrátil zpět do normálu.
Life has now...
Jejich příchod se datuje do konce 19. století.
Their coming goes...
Otočil se a šel zpět.
He turned and went back.
Její dítě nepůjde znovu spát, dokud nebude nakojeno.
Her baby will...
Počkej chvíli. Vrátím se dovnitř a zhasnu světla.
Hold on a...
Daisy nemohla být ani náhodou připravena vrátit se zpět do práce.
Daisy couldn't possibly...
Faktem je, že Ember se nemůže vrátit do domu svého nevlastního otce.
The fact is,...
19/532
+
sfouknout
uhasit
vyfouknout
blow out [bləʊ aʊt]
přít. prostý: blow out, 3. os. j. č.: blows out, průb. čas: blowing out, prostý min.: blew out [blu: aʊt], příčestí min.: blown out [bləʊn aʊt]
Můžete sfouknout svíčku, ale nemůžete sfouknout oheň.
You can blow...
Je čas sfouknout svíčky a něco si přát!
It's time to...
Když se zvedne vítr, sfoukne všechny svíčky.
When the wind...
20/532
+
vyjít, vycházet, být publikován
vyrukovat, vyslovit se, vyjádřit se
vyklubat se
vyjít najevo, vejít ve známost
come out [kʌm aʊt]
přít. prostý: come out, 3. os. j. č.: comes out, průb. čas: coming out, prostý min.: came out [keɪm aʊt], příčestí min.: come out [kʌm aʊt]
Nevím, kdy vyjde jeho další kniha.
I don't know...
Rostoucí počet osobností se vyslovuje na jeho podporu.
A growing number...
Jak dlouho trvá, než se vyklube první zub?
How long does...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X