460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/532
+
ukázat, poukázat
upozornit
zdůraznit
point out [pɔɪnt aʊt]
přít. prostý: point out, 3. os. j. č.: points out, průb. čas: pointing out, prostý min.: pointed out, příčestí min.: pointed out
Kniha nevypovídá pouze o jeho slabostech, ale poukazuje na důvody jeho úspěchů.
The book doesn't...
Mohl upozornit na nebezpečí přehřátého trhu nebo mlčet.
He might have...
Zdůraznil, že žádná z těchto vod nebyla podrobena chemické analýze.
He pointed out...
2/532
+
přijít, dorazit, dojít (zpráva)
zapojit se (do diskuze)
vstoupit, vejít (do místnosti)
skončit, doběhnout
come in [kʌm ɪn]
přít. prostý: come in, 3. os. j. č.: comes in, průb. čas: coming in, prostý min.: came in [keɪm ɪn], příčestí min.: come in [kʌm ɪn]
Objekt nepřišel do skutečného fyzickém kontaktu s radioaktivním materiálem.
The object did...
V letošním roce přicházejí mini sukně ve škále šokující jasných barev.
Mini skirts are...
Pojďte dál, prosím.
Please come in.
Ale co když skončím poslední?
But what if...
3/532
+
být o
být asi
be about [bɪ əˈbaʊt]
přít. prostý: be about, 3. os. j. č.: is about, průb. čas: being about, prostý min.: were/was about, příčestí min.: been about
Můžu vám trochu popovídat o čem ta kniha je.
I can tell...
V roce 1947, když jsem se narodil, tam bylo okolo 450000 lvů.
In 1947, when...
Letadlo spadlo do oblasti Perského zálivu, kde je hloubka asi 3 900 stop.
The plane went down in the area of the Gulf where the depth is about 3,900 feet.
Perspektiva se zabývá vzájemnými vztahy mezi objekty.
The perspective is...
Řeka je asi 150 metrů široká.
The river is...
Tento příběh je o prostém farmáři, který žije v malé vesničce.
This story is about a simple farmer living his life in a small village.
Můj článek je o hokejovém týmu, kterému fandím.
My article is...
4/532
+
zrychlit
urychlit
speed up [spiːd ʌp]
přít. prostý: speed up, 3. os. j. č.: speeds up, průb. čas: speeding up, prostý min.: sped up [spɛd ʌp], příčestí min.: sped up [spɛd ʌp]
Nemůžete to prostě trochu zrychlit a provést to svižněji?
Can't you just...
Naštěstí jsou dobré způsoby, jak urychlit obrat zásob.
Fortunately there are...
Způsob, jak zrychlit přenos dat ve vašem systému, je zvětšení paměti.
The way to...
Snažíme se urychlit vnitřní transformaci celé skupiny.
We're looking to speed up the internal transformation of the whole group.
Zvyšte otáčky mixéru a šlehejte minutu nebo dvě.
Speed up the...
Naše strana chce urychlit proces digitalizace.
Our party wants to speed up the digitization process.
Hyperloop je systém, který pohání kapsle s cestujícími nebo nákladem umístěné v trubce rychlostí až 1300 km/h.
The hyperloop is...
5/532
+
odejít, jít pryč, odjet
přestat, ustat
go away [gəʊ əˈweɪ]
přít. prostý: go away, 3. os. j. č.: goes away, průb. čas: going away, prostý min.: went away [went əˈweɪ], příčestí min.: gone away [ɡɒn əˈweɪ]
Opravdu Danielovi chyběla, když odešla.
Daniel really missed...
Příznaky obvykle rychle ustanou.
Symptoms usually go...
Upustil od toho na poslední chvíli.
He walked away...
6/532
+
přijít (na co), zjistit
uvědomit si, pochopit
vymyslet
figure out [ˈfɪgjər aʊt]
přít. prostý: figure out, 3. os. j. č.: figures out, průb. čas: figuring out, prostý min.: figured out, příčestí min.: figured out
Přišla na to, jak ten systém funguje.
She figured out...
Už jsi přišel na to, co chceš dělat se svým životem?
Did you figure...
Přišel jsem na to, jak přeměnit mé úsilí v zisk.
I figured out...
Nejsem schopen přijít na to, proč odešla.
I am not...
Snažím se zjistit, co se stalo a co pilot udělal špatně.
I am trying...
7/532
+
ukázat se, objevit se
projevit se
ztrapnit, udělat ostudu
zvýraznit
přijít
show up [ʃəʊ ʌp]
přít. prostý: show up, 3. os. j. č.: shows up, průb. čas: showing uo, prostý min.: showed up [ʃoʊd ʌp], příčestí min.: shown up [ʃoʊn ʌp]
Bylo zvláštní, že se neukázala, protože byla velmi spolehlivá.
It was weird...
Náš nejlepší partner se objeví, když ho přestaneme hledat.
Our best partner...
Včera mě ztrapnila před všemi mými přáteli.
She showed me...
Fotografie zvýraznila krásu jejího obličeje.
The photo shows...
Přijď včas.
Show up on...
Věřím více v lidi, kteří přijdou, aby pomohli.
I believe more...
8/532
+
vrátit se
získat zpět, dostat zpět
get back [ɡet bæk]
přít. prostý: get back, 3. os. j. č.: gets back, průb. čas: getting back, prostý min.: got back [ɡɒt bæk], příčestí min.: gotten back ['gɒtn bæk]
Nikdy se nevrátím na váhu, kterou jsem měl.
I'll never get...
Mám se vrátit do práce příští týden.
I am supposed...
Chudí dostávají zpět o trochu víc, než přispívají.
The poor get...
9/532
+
(po)klesnout
spadnout, (z)řítit se, (z)hroutit se
sestoupit, snížit se
spustit se (déšť)
přejít, postoupit, dospět
come down [kʌm daʊn]
přít. prostý: come down, 3. os. j. č.: comes down, průb. čas: coming down, prostý min.: came down [keɪm daʊn], příčestí min.: come down [kʌm daʊn]
Když poklesly ceny letenek, vedlo to ke zvýšení počtu cestujících.
Where ticket prices...
Bylo to šokující, když stromy popadaly.
It was shocking...
Nyní jednání přešlo do projednávání podrobností.
The negotiations have...
10/532
+
stoupat
jít nahoru
vzlétnout
vyletět do povětří
zvedat se, zvyšovat (se)
go up [gəʊ ʌp]
přít. prostý: go up, 3. os. j. č.: goes up, průb. čas: going up, prostý min.: went up [went ʌp], příčestí min.: gone up [ɡɒn ʌp]
Jízdné za autobus stoupá.
Bus fares are...
Před zvednutím opony měl promluvit.
He was to...
Několik labutí vzlétlo směrem k tomu chlapíkovi, který je krmil.
Several swans went...
11/532
+
muset (běžně, jednorázově)
have to [hæv tə]
přít. prostý: have to, 3. os. j. č.: has to, průb. čas: having to, prostý min.: had to [hæd tə], příčestí min.: had to [hæd tə]
Becky bude muset odpovědět na mnoho otázek.
Becky will have...
Musíš si věřit.
You have to...
Musel jsem přiznat, že Nicole nevypadá tak špatně.
I had to...
Nemusím dělat nic.
I don't have...
Nemusí to tak vypadat pořád.
It doesn't have...
Co musím udělat, abych se mohl připojit?
What do I...
12/532
+
(za)bránit, znemožnit
vyloučit, vypustit
rule out [ruːl aʊt]
přít. prostý: rule out, 3. os. j. č.: rules out, průb. čas: ruling out, prostý min.: ruled out, příčestí min.: ruled out
Náhlá bouře zabránila závodu lodí.
A sudden storm...
Nevylučoval bych tuto možnost.
I wouldn't rule...
Prezident vylučuje vyhlášení výjimečného stavu v naší oblasti.
The President rules out the declaration of a state of emergency in our area.
Rafaelovi není umožněno hrát kvůli únavové zlomenině žebra po dobu čtyř až šesti týdnů.
Rafael has been ruled out for between four and six weeks with a stress fracture of the rib.
13/532
+
dostat pryč
odejít
odstoupit
vystoupit
vyklouznout
vytáhnout
get out [get aʊt]
přít. prostý: get out, 3. os. j. č.: gets out, průb. čas: getting out, prostý min.: got out [ɡɒt aʊt], příčestí min.: got out [ɡɒt aʊt] (gotten out ['gɒtn aʊt] - Canada)
Dostali jsme se pryč, právě když budova začala hořet.
We got out...
Nedostávám se příliš často ven od té doby, co pracuji sedm dní v týdnu.
I don't get...
Vystoupil jsem z auta, protože jsem chtěl koupit nějaké jídlo.
I got out...
Situace se nám vymkla z rukou.
The situation got...
Co z toho budu mít?
What do I...
14/532
+
vstát, stát, postavit se
odolat, přečkat, vydržet
obstát
stát (za něčím)
stand up [stænd up]
přít. prostý: stand up, 3. os. j. č.: stands up, průb. čas: standing up, prostý min.: stood up [stʊd ʌp]], příčestí min.: stood up [stʊd ʌp]]
Jess stála na vysokých podpatcích celý den a teď může sotva chodit.
Jess has been...
Všimli jste si, jak je jednodušší dýchat, když se stojíte rovně?
Have you noticed...
Musí se postavit proti Georgovi.
He must stand...
Robustní kovová konstrukce tohoto motoru vydrží až několik let provozu.
The sturdy metal...
Vaše verze nemůže obstát, pokud nemáte žádný důkaz.
Your story won't...
Nebojíme se stát za našimi názory.
We're not afraid...
15/532
+
muset (běžně. jednorázově)
have got to [hæv gɒt tə]
přít. prostý: have got to, 3. os. j. č.: has got to, průb. čas: having got to, prostý min.: had got to [hæd gɒt tə], příčestí min.: had got to [hæd gɒt tə]
Cizinci se musí podřídit australským zákonům.
Foreigners have got...
Ona se s ním vůbec poznat nemusela.
She might never...
Musíš se s tím vypořádat jako dospělý.
You have got...
16/532
+
spotřebovat
vypotřebovat, dojít
vypršet
opustit
unikat, vytékat
krátit se
run out [rʌn aʊt]
přít. prostý: run out, 3. os. j. č.: runs out, průb. čas: running out, prostý min.: ran out [ræn aʊt], příčestí min.: run out [rʌn aʊt]
Došla mně s ní trpělivost.
I have run...
Došly mně peníze.
I've run out...
Andrew čelí nejisté budoucnosti, protože vyprší jeho druhá smlouva.
Andrew faces uncertain...
Markovy násilné výbuchy vyděsily jeho ženu natolik, že opustila svou rodinu.
Mark's violent outbursts...
17/532
+
přinést, přivést, donést, dovést
vydat, uvést (na trh)
vylákat (ven)
odhalit, ukázat, odkrýt
dostat (z někoho)
bring out [brɪŋ aʊt]
přít. prostý: bring out, 3. os. j. č.: brings out, průb. čas: bringing out, prostý min.: brought out [brɔ:t aʊt], příčestí min.: brought out [brɔ:t aʊt]
Přináším zbytek těch věcí.
I'm bringing out...
Přiveďte vězně.
Bring out the...
Cestou skupina vydala své druhé album.
Along the way,...
Nedávný průzkum odhalil nové skutečnosti, které dělají toto místo význačné.
A recent survey...
Jsem přesvědčen, že dokážu dostat to nejlepší z vašeho syna.
I'm confident that...
18/532
+
vrátit se
be back [bɪ bæk]
přít. prostý: be back, 3. os. j. č.: is back, průb. čas: being back, prostý min.: were/was back, příčestí min.: been back
Brzy se vrátím.
I'll be back...
Můžeme se vrátit společně.
We can be...
Zdálo se mně, že jsem zase zpět doma.
I dreamt I...
19/532
+
ohlédnout se zpět
(po)dívat se zpět
look back [lʊk bæk]
přít. prostý: look back, 3. os. j. č.: looks back, průb. čas: looking back, prostý min.: looked back, příčestí min.: looked back
Je v pořádku se občas ohlédnout zpět do minulosti.
It's okay to...
Až se na to jednoho dne podíváme zpětně, zasmějeme se tomu.
When we look...
20/532
+
provést, uskutečnit
vykonat, provádět
carry out [ˈkærɪ aʊt]
přít. prostý: carry out, 3. os. j. č.: carries out, průb. čas: carrying out, prostý min.: carried out, příčestí min.: carried out
Třída provedla úkol společně jako skupina.
The class had...
Tři zloději provedli razii během pěti minut za pomocí vozů.
Three thieves carried...
Sportovci provádějí stejné pohyby opakovaně, znovu a znovu.
Athletes carry out...
Takový výzkum je však drahý a jeho provedení složité.
Such research is...
Pověřili ho, aby vykonával všechny údržbářské práce.
They assigned him...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X