460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
vměstnat, zařadit (do programu, nějakou věc)
zapadnout, pasovat, zařadit se (do skupiny ap.)
fit in [fɪt ɪn]
přít. prostý: fit in, 3. os. j. č.: fits in, průb. čas: fitting in, prostý min.: fit in, příčestí min.: fit in
Pokusím se dnes mezi schůzky zařadit nějaké cvičení.
I'll try to...
Mohli byste k jídelnímu stolu přidat ještě jednu židli pro našeho hosta?
Can you fit...
Když jste ve škole nový, může být náročné zapadnout.
It can be...
2/524
+
provést, udělat prohlídku
show round [ʃəʊ raʊnd]
přít. prostý: show round, 3. os. j. č.: shows round, průb. čas: showing round, prostý min.: showed round, příčestí min.: shown round
Při návštěvě nového města je užitečné mít místního přítele, který vás provede.
When visiting a...
Rád vás provedu kanceláří a seznámím vás s týmem.
I'd be happy...
Požádal svého kolegu, aby ho provedl laboratoří, aby se seznámil s jejím vybavením.
He asked his...
3/524
+
nacpat, namačkat, vměstnat (co kam)
pack into [pæk ˈɪntuː]
přít. prostý: pack into, 3. os. j. č.: packs into, průb. čas: packing into, prostý min.: packed into, příčestí min.: packed into
Návštěvníci koncertu se nacpali do hudebního sálu, aby viděli vystoupení své oblíbené kapely.
Concertgoers packed into...
Dojíždějící se často nacpou do metra během dopravní špičky.
Commuters often pack...
Všechny materiály byly nacpány do truhel, kufrů a krabic.
All materials were...
4/524
+
plachtit dolů, přistát
plane down [pleɪn daʊn]
přít. prostý: plane down, 3. os. j. č.: planes down, průb. čas: planing down, prostý min.: planed down, příčestí min.: planed down
Letadlo se ocitlo v silné turbulenci a muselo z bezpečnostních důvodů přistát.
The aircraft experienced...
Cestující zůstali klidní, když kapitán oznámil, že budou muset přistát.
The passengers remained...
5/524
+
připoutat se, připásat se (v autě ap.)
buckle up [ˈbʌkəl ʌp]
přít. prostý: buckle up, 3. os. j. č.: buckles up, průb. čas: buckling up, prostý min.: buckled up, příčestí min.: buckled up
Před nastartováním se nezapomeňte v autě připoutat.
Remember to buckle...
Obsluha horské dráhy všem řekla, aby se pevně připoutali.
The roller coaster...
Řidič ohrozil svou bezpečnost na silnici tím, že se nepřipoutal.
The driver put...
6/524
+
odstěhovat se
move out [muːv aʊt]
přít. prostý: move out, 3. os. j. č.: moves out, průb. čas: moving out, prostý min.: moved out, příčestí min.: moved out
Po ukončení studia jsem se odstěhoval z domu svých rodičů, abych se věnoval mé kariéře.
I moved out of my parents' house after my graduation to pursue my career.
Před stěhováním si schovala hračky z dětství do krabice.
She tucked away...
Museli jsme se odstěhovat, zatímco se náš byt opravoval.
We had to...
7/524
+
zasáhnout, zakročit, vložit se (do věci)
step in [step ɪn]
přít. prostý: step in, 3. os. j. č.: steps in, průb. čas: stepping in, prostý min.: stepped in, příčestí min.: stepped in
Když se jim nepodařilo spor vyřešit, musel jsem se do toho vložit jako prostředník.
When they couldn't...
Učitel musel zasáhnout, aby zabránil hádce studentů.
The teacher had...
Policie musela zasáhnout, aby během protestu udržela pořádek.
The police had...
8/524
+
sestřelit
odstřelit, zastřelit
vyvrátit, roznést, rozcupovat (argument ap.)
shoot down [ʃuːt daʊn]
přít. prostý: shoot down, 3. os. j. č.: shoots down, průb. čas: shooting down, prostý min.: shot down, příčestí min.: shot down
Dokážete sestřelit dron svou puškou?
Can you shoot...
Nové důkazy pomohly vyvrátit tvrzení právníka protistrany.
The new evidence...
Owen sestřelil nepřátelské stíhačky a pak bombardoval svůj cíl s precizní přesností.
Owen shot down enemy fighters and then bombed his target with pinpoint accuracy.
Vojáci, kteří dezertovali byli zadrženi a zastřeleni nepřáteli.
Soldiers who deserted...
9/524
+
srazit (autem, ránou ap.)
strhnout, zbourat (budovu ap.)
vyvrátit (strom ap.)
knock down [nɒk daʊn]
přít. prostý: knock down, 3. os. j. č.: knocks down, průb. čas: knocking down, prostý min.: knocked down, příčestí min.: knocked down
Stavební četa musela zbourat starou budovu.
The construction crew...
Musíme zbourat tu starou kůlnu na dvoře. Už není bezpečná.
We need to...
Silný vítr může během bouře vyvrátit stromy a elektrické vedení.
The strong winds...
10/524
+
přiživovat se (na kom) (hovor.)
tahat peníze (z koho) (hovor.)
využívat (nefér)
sponge on [spʌndʒ ɒn]
přít. prostý: sponge on, 3. os. j. č.: sponges on, průb. čas: sponging on, prostý min.: sponged on, příčestí min.: sponged on
Vždycky se přiživuje na svých přátelích a nikdy za nic neplatí sám.
He always sponges...
Je frustrující, když se váš spolupracovník přiživuje na vašich nápadech a prezentuje je jako své vlastní.
It's frustrating when...
Někteří jedinci mají tendenci využívat dobrou vůli ostatních, aniž by za to něco nabídli.
Some individuals have...
11/524
+
kámošit se, přátelit se
pal around [pæl əˈraʊnd]
přít. prostý: pal around, 3. os. j. č.: pals around, průb. čas: palling around, prostý min.: palled around, příčestí min.: palled around
Slyšela jsem, že se rád přátelíš s místními umělci a hudebníky.
I heard you...
Po práci rádi zajdeme s kamarády do místní hospody.
After work, we...
Rádi trávíme o víkendech volný čas s přáteli.
We like to...
12/524
+
upadnout, upustit dolů
klesnout, sjet dolů, snížit se
spustit, spouštět se, zobrazit (se)
drop down [drɒp daʊn]
přít. prostý: drop down, 3. os. j. č.: drops down, průb. čas: dropping down, prostý min.: dropped down, příčestí min.: dropped down
Výtah je navržen tak, aby v případě výpadku proudu sjel dolů do přízemí.
The elevator is...
Teplota se během noci výrazně snížila a začalo sněžit.
The temperature dropped...
Po kliknutí na nabídku se zobrazí seznam možností.
When you click...
13/524
+
znovu propuknout, znovu nastat
vzplanout, vypuknout
flare up [fleə ʌp]
přít. prostý: flare up, 3. os. j. č.: flares up, průb. čas: flaring up, prostý min.: flared up, příčestí min.: flared up
Starý konflikt mezi oběma zeměmi se minulý měsíc znovu rozhořel.
The old conflict...
Jste připraveni na možnost, že by problém mohl v budoucnu znovu nastat?
Are you prepared...
Stalo se vám někdy, že vám na jaře vypukla alergie?
Have you ever...
14/524
+
dostát (pověsti)
naplnit (očekávání)
live up [lɪv ʌp]
přít. prostý: live up, 3. os. j. č.: lives up, průb. čas: living up, prostý min.: lived up, příčestí min.: lived up
Cítili jste někdy tlak, abyste se vyrovnali úspěchům svého staršího sourozence?
Have you ever...
Vždy se snažila naplnit vysoká očekávání svých rodičů.
She always tried...
Dostáli jsme naší pověsti, že děláme věci naším vlastním způsobem.
We lived up to our reputation of doing things in our own way.
Pokud se ostatní nebudou chovat podle našeho očekávání, budeme se zlobit nebo odejdeme.
If the other...
15/524
+
odvézt
cart away [kɑːt əˈweɪ]
přít. prostý: cart away, 3. os. j. č.: carts away, průb. čas: carting away, prostý min.: carted away, příčestí min.: carted away
Odvezli už z domu všechen starý nábytek?
Have they already...
Zahradník pravidelně odváží spadané listí.
The gardener carts...
Odpad je pak odvážen k recyklaci.
The rubbish is then carted away for recycling.
16/524
+
prozradit, přiznat (hovor.) (co mělo být skryto)
let on [let ɒn]
přít. prostý: let on, 3. os. j. č.: lets on, průb. čas: letting on, prostý min.: let on, příčestí min.: let on
Nechtěl jsem dát najevo, jak jsem byl před pohovorem nervózní.
I didn't want...
Proč jsi dala najevo, že o plánu víš? Mělo to být tajemství.
Why did you...
Lisa zná viníka, ale neprozradí ho.
Lisa knows the culprit but is not letting on.
17/524
+
sesbírat, shromáždit, nahromadit
gather up [ˈgæðə ʌp]
přít. prostý: gather up, 3. os. j. č.: gathers up, průb. čas: gathering up, prostý min.: gathered up, příčestí min.: gathered up
Posbíral všechny rozházené papíry na stole.
He gathered up...
Sebrala jsem odvahu promluvit před publikem.
I gathered up...
Musíme sesbírat všechno, co bylo vyplaveno na břeh.
We have to gather up everything that washed ashore.
18/524
+
načrtnout, nastínit
sketch out [sketʃ aʊt]
přít. prostý: sketch out, 3. os. j. č.: sketches out, průb. čas: sketching out, prostý min.: sketched out, příčestí min.: sketched out
Umělec načrtl základní obrys krajiny a teprve poté přidal detaily.
The artist sketched...
Než se ponoříte do detailů, je nezbytné načrtnout celkový koncept.
Before diving into...
Můžete mi nastínit klíčové body prezentace?
Can you sketch...
19/524
+
vyhrnout si, (po)vytáhnout, (po)zvednout (si)
jít do kopce
zvýšit
hike up [haɪk ʌp]
přít. prostý: hike up, 3. os. j. č.: hikes up, průb. čas: hiking up, prostý min.: hiked up, příčestí min.: hiked up
Právě teď tým stoupá po strmé horské stezce.
Right now, the...
Po rekonstrukci majitel domu výrazně zvýšil nájemné.
After the renovations,...
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
20/524
+
odfouknout, sfouknout (fouknutím odstranit)
vyhnout se (něčemu), vykašlat se (na něco)
uprdnout si (BrE slang.)
blow off [bləʊ ɒf]
přít. prostý: blow off, 3. os. j. č.: blows off, průb. čas: blowing off, prostý min.: blew off, příčestí min.: blown off
Potřebovala jsem vypustit páru po stresujícím dni v práci.
I had to...
Sarah se rozhodla, že se na schůzku vykašle a vezme si místo toho den volna.
Sarah decided to...
Můžeme se vyhnout formalitám a přejít rovnou k věci?
Can we blow...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X