460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Nepravidelná slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/162
+
hledat
požadovat, domáhat se
usilovat (o co), snažit (se)
seek [siːk]
přít. prostý: seek, 3. os. j. č.: seeks, průb. čas: seeking, prostý min.: sought [sɔːt], příčestí min.: sought [sɔːt]
Brian aktivně hledá práci.
Brian is actively seeking jobs.
Snažila se ho ovlivnit.
She sought to influence him.
Mnoho teorií se snažilo vysvětlit její zmizení.
Many theories have sought to explain her disappearance.
2/162
+
vést
řídit
dirigovat (orchestr)
olovo
vyhrávat
vedení (v soutěži)
vodítko
lead [liːd]
jedn. číslo: lead (olovo se čte [led]), množ. číslo: leads, přít. prostý: lead, 3. os. j. č.: leads, průb. čas: leading, prostý min.: led [led], příčestí min.: led [led]
K trůnu vedlo šest schodů.
Six steps led to the throne.
Kimberly vedla dvojí život.
Kimberly led a double life.
Řídil prodejní a marketingový tým.
He led the sales and marketing team.
Rentgenové paprsky nemohou projít olovem.
X-rays can't pass through lead.
3/162
+
(po)rozumět
chápat, pochopit
understand [ˌʌndəˈstænd]
přít. prostý: understand, 3. os. j. č.: understands, průb. čas: understanding, prostý min.: understood [ʌndər 'stʊd], příčestí min.: understood [ʌndər 'stʊd]
Nerozumněl jsem ani jednomu slovu, které řekl.
I did not understand any word he said.
Můj pes dokáže porozumět lidské řeči, ale nedokáže jí mluvit.
My dog can understand human speech but cannot speak it.
Někdy Lily nechápu.
Sometimes I don't understand Lily.
Nejdříve musíme pochopit tato základní fakta.
We must understand these basic facts first.
4/162
+
mluvit
promluvit (si)
hovořit
speak [spiːk]
přít. prostý: speak, 3. os. j. č.: speaks, průb. čas: speaking, prostý min.: spoke [spouk], příčestí min.: spoken ['spoukən]
Mluví anglicky plynule.
He speaks English...
Měl bys mluvit sebevědoměji.
You should speak...
Měl bys s ním promluvit.
You should speak...
5/162
+
(na)koupit, kupovat
vykoupit, získat
uvěřit (něčemu), naletět (na něco)
koupě
buy [baɪ]
jedn. číslo: buy, množ. číslo: buys, přít. prostý: buy, 3. os. j. č.: buys, průb. čas: buying, prostý min.: bought [bɔ:t], příčestí min.: bought [bɔ:t]
Můžeme koupit jen malé auto.
We can only...
Byla to draze získaná zkušenost.
It was dearly...
Pověděl nám o tom. A my jsme mu uvěřili.
He told us...
Na tohle ti nenaletíme.
We won't buy...
6/162
+
(pře)číst (si)
předčítat
být napsáno, stát (co kde) (na ceduli ap.)
read [riːd]
přít. prostý: read, 3. os. j. č.: reads, průb. čas: reading, prostý min.: read [red], příčestí min.: read [red]
Uměla číst, dříve než šla do školy.
She could read before she went to school.
Některé knihy jsem četl více než jednou.
I read some books more than once.
Na oznámení stálo: "Nevstupujte!"
The notice read: "Keep out!"
7/162
+
vyhrát, zvítězit
získat, dosáhnout
dobývat, těžit, rubat (rudu)
výhra, vítězství
win [wɪn]
jedn. číslo: win, množ. číslo: wins, přít. prostý: win, 3. os. j. č.: wins, průb. čas: winning, prostý min.: won [wʌn], příčestí min.: won [wʌn]
Doufám, že vyhrajeme.
I hope we'll...
Udělal by cokoli, aby získal její lásku.
He would do...
Bylo to jeho první vítězství v této sezóně.
It was his...
8/162
+
utratit, vynaložit
strávit (čas), prožít
vyčerpat (se)
útrata, výdaje
spend [spend]
jedn. číslo: spend, množ. číslo: spends, přít. prostý: spend, 3. os. j. č.: spends, průb. čas: spending, prostý min.: spent [spent], příčestí min.: spent [spent]
Kolik peněz včera utratila?
How much money did she spend yesterday?
Vynaložil jsem hodně energie snahou najít novou práci.
I spent a lot of energy trying to find a new job.
Minulý měsíc jsem strávil v Paříži.
I spent last month in Paris.
Celkové výdaje na projekt byly větší než jsme čekali.
The total spend on the project was bigger than we expected.
9/162
+
(o)řezat,rozřezat, (po)krájet
pořezat se, říznout se
(o)stříhat (vlasy, nehty)
snížit (ceny)
zkrátit
řez, říznutí, řezná rána
(se)střih (filmu)
cut [kʌt]
jedn. číslo: cut, množ. číslo: cuts, přít. prostý: cut, 3. os. j. č.: cuts, průb. čas: cutting, prostý min.: cut [kʌt], příčestí min.: cut [kʌt]
Řízl jsem se do prstu, když jsem krájel mrkev.
I cut my finger chopping carrot.
Moje dívka si ráda nechává stříhat vlasy v chlapeckém stylu.
My girl likes to have her hair cut in a boyish style.
Snížili jsme ceny.
We cut prices.
Museli jsme zkrátit platnost naší dohody.
We had to cut short the validity of our agreement.
10/162
+
poslat, zaslat, odeslat
vysílat (signál)
přivést, dohnat (k šílenství ap.)
send [send]
přít. prostý: send, 3. os. j. č.: sends, průb. čas: sending, prostý min.: sent [sent], příčestí min.: sent [sent]
Můžete jí poslat odpověď co nejrychleji?
Could you send...
Pošleme vám naše vyjádření do konce týdne.
We will send...
Sledování televize ji vždy uspí.
Watching television always...
11/162
+
(s)padnout, padat
klesat, klesnout
napadnout (sníh ap.)
padnout (do rukou), podlehnout
náležet, spadat, patřit (do skupiny)
padnout (být zabit)
pád, spadnutí
srážky (sníh, déšť ap.)
pokles, propad (cen ap.)
podzim (AmE)
fall [fɔːl]
jedn. číslo: fall, množ. číslo: falls, přít. prostý: fall, 3. os. j. č.: falls, průb. čas: falling, prostý min.: fell [fel], příčestí min.: fallen ['fɔ:lən]
Co na něj spadlo?
What fell on...
Teplota by mohla klesnout pod nulu.
The temperature could...
Zamiloval se.
He fell in...
Lidé se dělí do dvou skupin.
People fall into...
Padl během nepřátelském útoku.
He fell during...
Došlo k poklesu jejich podpory.
There was a...
12/162
+
postavit, stavět, vytvářet, budovat, sestavit
vestavět, zabudovat
začlenit, včlenit
posílit, upevnit, vybudovat
tělesná konstrukce, postava
build [bɪld]
jedn. číslo: build, množ. číslo: builds, přít. prostý: build, 3. os. j. č.: builds, průb. čas: building, prostý min.: built [bɪlt], příčestí min.: built [bɪlt]
Plánují postavit nový most přes řeku.
They plan to...
Budeme budovat lepší budoucnost pro naše děti.
We are going...
Pomáhají budovat domy pro lidi s nízkými příjmy.
They help build...
13/162
+
prodat, prodávat
jít na odbyt
prodej, prodávání
sell [sel]
jedn. číslo: sell, množ. číslo: sells, přít. prostý: sell, 3. os. j. č.: sells, průb. čas: selling, prostý min.: sold [sould], příčestí min.: sold [sould]
Obraz byl prodán v aukci za 50.000 dolarů.
The painting was sold at an auction for 50,000 dollars.
Našel jsem společnost, která prodává tyto věci online.
I found a company that sells this stuff online.
Mám něco na prodej.
I have something to sell.
14/162
+
rozbít (se), zlomit (se)
porušit, rozlomit
porouchat se, poškodit (se)
porušit, nedodržet
brzdit, zmírnit
překonat, zlomit
zlomenina
trhlina, díra
přestávka, přerušení, pauza
průlom, zvrat, zlom
vyjít najevo, provalit se (v tisku)
break [breɪk]
jedn. číslo: break, množ. číslo: breaks, přít. prostý: break, 3. os. j. č.: breaks, průb. čas: breaking, prostý min.: broke [brəʊk], příčestí min.: broken ['broukən]
Vždycky rozbije všechny svoje hračky.
He always breaks...
Loni jsem si zlomila nohu.
I broke my...
Nedodržel si svůj slib.
You broke your...
Překonal rekord na 10 kilometrů.
He broke the...
Potřebuji přestávku od duševní činnosti.
I need a...
Zpráva o jejich vztahu vyšla najevo v roce 2014, když pár byl v Karibiku.
News of the...
15/162
+
řídit (auto ap.)
jet
zavést, odvést
pohánět
dohnat, donutit
hnát, zahnat
odpálit (míček v golfu)
jízda, projížďka
pohon, hnací síla
odpal, odpálení
elán, nadšení
řízení
tah, tlak (na branku)
drive [draɪv]
jedn. číslo: drive, množ. číslo: drives, přít. prostý: drive, 3. os. j. č.: drives, průb. čas: driving, prostý min.: drove [drouv], příčestí min.: driven ['drɪvən]
Včera jsem řídil sportovní auto.
I drove a...
Našel jsem průvodce, který souhlasil, že mě odveze z vnitrozemí do pobřežní vesnice.
I found a...
Donutil jsem ho udělat domácí úkol.
I drove him...
Pes shání ovce dohromady
The dog drives...
Toto auto má pohon na čtyři kola.
This car has...
elán změnit naši zemi k lepšímu.
He has the...
16/162
+
nosit, vzít si na sebe
mít (ve tváři)
vydržet, mít trvanlivost
opotřebovat (se), vyčerpat
oblečení, oděv
nošení
opotřebení, opotřebovanost, obnošenost
wear [weər]
jedn. číslo: wear, množ. číslo: wears, přít. prostý: wear, 3. os. j. č.: wears, průb. čas: wearing, prostý min.: wore [wɔr], příčestí min.: worn [wɔrn]
Nosíval tmavé obleky.
He used to...
Podnikatel měl seběvědomý úsměv během vyjednávání.
The businessman wore...
Koberec vykazuje opotřebení.
The carpet shows...
17/162
+
(na)učit
vyučovat
teach [tiːtʃ]
přít. prostý: teach, 3. os. j. č.: teaches, průb. čas: teaching, prostý min.: taught [tɔ:t], příčestí min.: taught [tɔ:t]
Moje žena učí na střední škole.
My wife teaches...
Můj přítel mě učil řídit.
My friend taught...
To se nejde naučit.
It can't be...
18/162
+
vybrat, vybírat
zvolit (si), rozhodnout (se)
choose [tʃuːz]
přít. prostý: choose, 3. os. j. č.: chooses, průb. čas: choosing, prostý min.: chose [tʃouz], příčestí min.: chosen ['tʃouzən]
Už jsem vybral dárek pro Miu.
I've chosen a...
Říkejte tomu jak chcete.
Call it what...
Ty jsi ten človék, kterého jsem si vybrala.
You're the person...
19/162
+
chytit, chytnout, dopadnout
trefit, zasáhnout
stihnout
(za)chycení, chytnutí
postřehnout, zaujmout
úlovek
háček, finta
catch [kætʃ]
jedn. číslo: catch, množ. číslo: catches, přít. prostý: catch, 3. os. j. č.: catches, průb. čas: catching, prostý min.: caught [kɔ:t], příčestí min.: caught [kɔ:t]
Prudce jsem ponořil ruce do vody a chytil jsem rybu.
I plunged my...
Chytil jsem rýmu o víkendu.
I caught a...
Chci stihnout začátek tohoto nového filmu.
I want to...
Přistihl jsem ji, jak si četla mé staré milostné dopisy.
I caught her...
Jeho auto zaujalo její pozornost.
His car caught...
Rybáři měli včera dobrý úlovek.
The fishermen had...
Je to příliš levné. V čem je háček?
It's too cheap....
20/162
+
kreslit, nakreslit
čerpat (vodu)
vjet, vjíždět
táhnout, vléct se
táhnout, vytáhnout, zatáhnout, přitáhnout
remíza, remizovat
slosování
tah, krok
vyvodit, dospět (k názoru ap.)
věnovat pozornost
los
lákadlo
draw [drɔː]
jedn. číslo: draw, množ. číslo: draws, přít. prostý: draw, 3. os. j. č.: draws, průb. čas: drawing, prostý min.: drew [dru:], příčestí min.: drawn [drɔ:n]
Nakreslil obrys auta a pak jej vybarvil.
He drew the...
Místní jazyk je také hodně ovlivněn povahou lidí, kteří zde byli první.
The local language...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Tlak na zahájení čerpání plynu je zřejmě silný.
The pressure to...
Náhle vytáhl pistoli.
Suddenly he drew...
Rozhodčí si vzal hráče stranou a promluvil si s ním.
The referee drew...
Remizovala jsem s Katie 1:1.
I drew 1–1...
Vyvodil jsem logický závěr, že jsou partneři.
I drew the...
Mohl byste věnovat svoji pozornost mému návrhu?
Could you draw...
Suché horko pouštního ovzduší je obrovské lákadlo.
The dry heat...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X