380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Nepravidelná slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/155
+
ležet, spočívat, být
lie (2) [laɪ]
přít.: lie (2), 3.os.: lies, průb.: lying, min.pr.: lay [leɪ], příč.min.: lain [leɪn]
Leželi jsme na pláži.
We lay on...
Nejbližší město leží 20 km na jih.
The nearest town...
Odpovědnost za neštěstí spočívala na mně.
Responsibility for the...
Spousta diskusí je před námi.
Plenty of discussions...
2/155
+
rvačka, bitka, souboj, boj
zápasit, rvát se, bojovat
hádat se, přít se
roztržka, hádka
přemáhat, potlačovat, zdolávat (pocit)
fight [faɪt]
j.č.: fight, mn.č.: fights, přít.: fight, 3.os.: fights, průb.: fighting, min.pr.: fought [fɔ:t], příč.min.: fought [fɔ:t]
Policie vyšetřuje boj mezi gangy.
Police are investigating...
Naše armáda musí bojovat s nepřítelem.
Our army has...
Možná vyhrajeme, možná prohrajeme, ale budeme bojovat.
Maybe we win,...
Doufám, že se nebudete hádat před dětmi.
I hope you...
3/155
+
jednat
obchodovat
dohoda, obchod, úmluva
zabývat se, pojednávat (o čem) (kniha ap.)
rozdávat (karty)
deal [diːl]
j.č.: deal, mn.č.: deals, přít.: deal, 3.os.: deals, průb.: dealing, min.pr.: dealt, příč.min.: dealt
Musím se naučit, jak jednat s lidmi.
I have to...
Udělala dobrý obchod se svým novým domem.
She got a...
Botanika se zabývá studiem rostlin.
Botany deals with...
Na kom je řada rozdávat karty?
Whose turn is...
4/155
+
plavat, plout
plavání
plavecký
být zmatený, přestat jasně přemýšlet
swim [swɪm]
přít.: swim, 3.os.: swims, průb.: swimming, min.pr.: swam [swæm], příč.min.: swum [swʌm]
Docela často se jim nelíbí, když někdo plave rychleji než oni.
They quite often...
Po třetím pivu, přestávám jasně přemýšlet.
After the third...
Když jsem byl mladý, uměl jsem plavat velice dobře.
I could swim very well when I was young.
Bylo tak krásné počasí, že jsme se rozhodli jít plavat.
It was such nice weather that we decided to go swimming.
V létě jsme chodili plavat každý den.
We swim every day during the summer.
Plavání v moři může být dobrou volbou pro cvičení.
Swimming in the...
Byla očividně nemocná a nemohla plavat.
She was obviously...
5/155
+
střílet, vystřelit
postřelit, zastřelit
točit, natáčet (film)
fotit, fotografovat
(vy)chrlit
výhonek
výstřel, rána
rychlá změna směru/stavu
shoot [ʃuːt]
j.č.: shoot, mn.č.: shoots, přít.: shoot, 3.os.: shoots, průb.: shooting, min.pr.: shot [ʃɒt], příč.min.: shot [ʃɒt]
Lupič postřelil jednoho policistu.
The robber shot...
Stůj nebo střelím!
Stop or I'll...
Lupič vystřelil na jednoho policistu.
The robber shot...
Až skončíme natáčení, můžeme jít všichni domů.
When we finish...
Sopka začlala chrlit lávu.
The volcano began...
Stal se rychle slavný.
He shot to...
6/155
+
vzestup
stoupat, vzrůst
vznik
vzniknout
svah
(ze)sílit
vyjít (slunce, měsíc ap.)
rise [raɪz]
j.č.: rise, mn.č.: rises, přít.: rise, 3.os.: rises, průb.: rising, min.pr.: rose [rouz], příč.min.: risen ['rɪzən]
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Její zlost vyplula na povrch.
Her anger rose...
V naší zemi se inflace zvyšuje o 2,5 procenta ročně.
In our country...
7/155
+
viset
pověsit, zavěsit
oběsit
hodit za hlavu, vybodnout se
svah, sklon
vznášet se, nemizet
hang [hæŋ]
j.č.: hang, mn.č.: hangs, přít.: hang, 3.os.: hangs, průb.: hanging, min.pr.: hung [hʌŋ], příč.min.: hung [hʌŋ]
Provázky visely dolů ze stropu.
The strings hung down from the ceiling.
Pověs ten obrázek na zeď nad pohovku.
Hang this picture on the wall above the sofa.
Oběsil se na stromě.
He hung himself on the tree.
Kouř z domů se vznášel nad vesnicí.
Smoke from the houses hung above the village.
8/155
+
(za)třást, (za)třepat
chvět se
otřes
potřesení, třesení
šokovat
zbavit se, osvobodit se
shake [ʃeɪk]
j.č.: shake, mn.č.: shakes, přít.: shake, 3.os.: shakes, průb.: shaking, min.pr.: shook [ʃʊk], příč.min.: shaken ['ʃeɪkən]
Před použitím protřepte!
Shake before using!
Během zkoušky se mně třásl hlas.
My voice was...
Když ho uviděla začala se chvět.
When she saw...
Její smrt šokovala celou zemi.
Her death has...
Není to snadné zbavit se návyku kouření.
It is not...
9/155
+
létat, letět
pilotovat, řídit
moucha
let
utíkat, uhánět, svištět
vztyčit, vyvěsit (vlajku)
chytrý, bystrý, pozorný (BrE)
poklopec
fly [flaɪ]
j.č.: fly, mn.č.: flies, přít.: fly, 3.os.: flies, průb.: flying, min.pr.: flew [flu:], příč.min.: flown [floun], 2. st.: flyer, 3. st.: flyest
Ptáci letí na modré obloze.
Birds fly in...
Letěli jsme do Londýna před třemi lety.
We flew to...
Pavouk je užitečný, protože chytá mouchy.
Spider is useful...
Moje dovolená letos rychle utekla.
My holiday has...
Skutečnost, že to dělám ve spěchu, pravděpodobně tento proces vůbec neulehčuje.
The fact that...
10/155
+
jaro, jarní
pružina, péro
pramen, zřídlo
odpružit
vyskočit, vymrštit se
pramenit
pružnost (materiálu)
spring [sprɪŋ]
j.č.: spring, mn.č.: springs, přít.: spring, 3.os.: springs, průb.: springing, min.pr.: sprang [ˈspræŋ], příč.min.: sprung [ˈsprʌŋ]
Jaro je období roku mezi zimou a létem.
Spring is the...
Nové druhy pružin, které používáme ve strojích, pracují efektivněji.
The new kinds...
Přišli jsme k prameni řeky.
We came to...
Vždycky rychle vyskočí.
She always springs...
11/155
+
vítr
dech
proud vzduchu
dechový (nástroj)
vinout se, kroutit se, klikatit se
obtočit, ovinout, omotat, smotat
plyn(y) (v žaludku, ve střevech)
wind [wɪnd / waɪnd]
j.č.: wind, mn.č.: winds, přít.: wind, 3.os.: winds, průb.: winding, min.pr.: winded, příč.min.: winded
Vítr skučel ve stromech.
The wind howled...
Pád mi vyrazil dech.
The fall knocked...
Řeka se klikatí údolím.
The river winds...
Smotala jsem provázek do klubíčka.
I wound up...
Mám tád šumivé víno, ale nadýmá mě.
I like sparkling...
12/155
+
porazit (koho v čem)
(z)bít, (z)tlouci, (z)mlátit
rytmus
bubnovat
překonat
unavit, vyčerpat
(roz)šlehat (vajíčka)
mávat (křídly)
úder, rána
narážení
tlukot, bušení, tep
vyčerpaný, vyřízený
beat [biːt]
j.č.: beat, mn.č.: beats, přít.: beat, 3.os.: beats, průb.: beating, min.pr.: beat [biːt], příč.min.: beaten ['bi:tn], 2. st.: more beat, 3. st.: most beat
Ella porazila Olivera v tenisu.
Ella beat Oliver...
Já své přátele nebiji.
I don't beat...
Páry se pohybovaly do rytmu hudby.
Couples moved to...
Po zápase jsem byl vyčerpán.
I was beaten...
Moucha mává svými křídly s frekvencí 1200 Hz.
A fly beats...
Nakonec její srdce začalo tlouci.
Finally her heart...
13/155
+
(za)zpívat
sing [sɪŋ]
přít.: sing, 3.os.: sings, průb.: singing, min.pr.: sang [sæŋ], příč.min.: sung [sʌŋ]
Miliony fanoušků právě slyšely její hlas, když zpívala národní hymnu.
Millions of fans...
Zpíval píseň.
He sang a...
Fotografoval jsem vojáky, kteří si zpívali na své cestě na frontu.
I photographed soldiers...
Jeho zpěv je slyšet na vzdálenost 2 kilometry za předpokladu, že máte dobrý sluch.
His singing can...
Její zpěv byl legendární.
Her singing was...
Zpěv smutných písní je pro mě způsob, jak utišit problémy.
Singing sad songs...
14/155
+
spát
spánek
spaní
mít místo na spaní
sleep [sliːp]
j.č.: sleep, mn.č.: sleeps, přít.: sleep, 3.os.: sleeps, průb.: sleeping, min.pr.: slept [slept], příč.min.: slept [slept]
Následující noc spala Lucy osm hodin.
The next night...
Je čas na spánek, den skončil.
It's time to...
Uvědomil jsem si, že můj spánek je důležitější než dokončení nějaké práci.
I realized my...
15/155
+
vzbudit (se), probudit (se)
procitnout
brázda (stopa za lodí)
bdění, stráž u mrtvého
smuteční shromáždění (po pohřbu)
wake [weɪk]
j.č.: wake, mn.č.: wakes, přít.: wake, 3.os.: wakes, průb.: waking, min.pr.: woke [wouk], příč.min.: woken ['woukən]
Nemusel si mě dnes ráno brzy vzbudit.
You didn't have...
Měla starost, aby nikoho nevzbudila.
She was anxious...
Za lodí se táhla brázda ve tvaru obrovského V.
The wake spread...
Drželi jsme stráž za ztrátu blízkého přítele a kolegy kapitána Williama.
We were having...
16/155
+
foukat, vanout, vát
odvát, zavát, odfouknout
vyfouknout
rozházet, rozfofrovat
úder
rána
šok
fouknutí
rozmetat
blow [bləʊ]
j.č.: blow, mn.č.: blows, přít.: blow, 3.os.: blows, průb.: blowing, min.pr.: blew [blu:], příč.min.: blown [bloun]
Protože vítr fouká z vnitrozemí, je horký a suchý.
Because the wind...
Vítr odvál kouř pryč.
The wind blew...
Prosím, přestaň pískat tak hlasitě.
Please stop blowing...
Rozházel jsem celé své jmění a byl jsem znovu chudý.
I had blown...
Jeho smrt byla těžkou ránou pro archeologickou komunitu.
His death was...
Moje auto bylo rozmetáno na kusy.
My car had...
17/155
+
stávka
rána
udeřit, uhodit, praštit
zasáhnout, postihnout (pohroma)
srazit
napadnout, dojít (myšlenka)
stávkovat
dosáhnout
narazit
udivit, ohromit, překvapit
strike [straɪk]
j.č.: strike, mn.č.: strikes, přít.: strike, 3.os.: strikes, průb.: striking, min.pr.: struck [strʌk], příč.min.: struck [strʌk]
Piloti svolali stávku na pondělí.
Pilots have called a strike for Monday.
Anthony se k Paulovi velmi přiblížil před tím, než ho Paul udeřil.
Anthony got very close to Paul before Paul struck him.
Budete chráněni, pokud vás postihne neštěstí.
You'll be protected if disaster strikes.
Muž byl velmi vážně zraněn, když byl sražen autem.
A man was critically injured when he was struck by a car.
Došlo mi, že mnoho lidí spoléhá na mé schopnosti.
It struck me that a lot of people rely on my ability.
Dosáhnout s nimi dohody se nemusí Markovi podařit.
Mark could fail to strike an agreement with them.
Titanic narazil do ledovce 14. dubna 1912.
The Titanic struck an iceberg on 14 April 1912.
Jsem neustále udiven, jak většina mých kolegů těžce pracuje.
I am constantly struck by how hard most of my colleagues work.
18/155
+
přilepit, lepit
klacek
hůl, hůlka
tyčka
vytrvat, zůstat
dodržovat (pravidla)
ulpět
vrazit, zabodnout, zapíchnout
uvíznout, zadrhnout se
zastrčit, strčit, strkat
stick [stɪk]
j.č.: stick, mn.č.: sticks, přít.: stick, 3.os.: sticks, průb.: sticking, min.pr.: stuck [stʌk], příč.min.: stuck [stʌk]
Můžete doporučit dobrý prostředek pro slepení těchto kusů dohromady?
Can you recommend a good medium to stick the pieces together?
Ryan začal házet klacky psovi.
Ryan started to throw sticks to the dog.
Když je do visícího koberce tlučeno holí, vycházejí prachové částice.
When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles come out.
Bess chodila s pomocí hůlky.
Bess walked with the aid of a stick.
Při práci z domova, je důležité vytvářet si a dodržovat pracovní rozvrh.
It's important to maintain and stick to a working schedule when doing remote work.
Proč moje těsto vždy ulpí na pánvi?
Why did my dough allways stick to the pan?
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
19/155
+
rychlost
tempo (práce)
uhánět, prohnat
řítit se, přiřítit se
speed [spiːd]
j.č.: speed, mn.č.: speeds, přít.: speed, 3.os.: speeds, průb.: speeding, min.pr.: sped [spɛd] (or speeded), příč.min.: sped [spɛd] (or speeded)
Rychlost je definována jako ujetá vzdálenost za jednotku času.
Speed is defined...
Zdálo se, že se částice pohybují rychleji než rychlost světla.
The particles seemed...
Několik aut se prohnalo kolem mě a zastavila, blokujíce oba pruhy.
A few cars...
20/155
+
pít, vypít, napít se
pití, nápoj
drink [drɪŋk]
j.č.: drink, mn.č.: drinks, přít.: drink, 3.os.: drinks, průb.: drinking, min.pr.: drank [dræŋk], příč.min.: drunk [drʌŋk]
Dej mi něco k pití, prosím.
Give me something...
Tento recept je také základem pro mnoho dalších druhů nápojů.
This formula is...
Piji kafe s mlékem.
I drink coffee with milk.
Vypil jsi to všechno?
Have you drunk it all?
Pili jsme mladé víno.
We drank a young wine.
Dnes budu pít pouze vodu.
Today I am going to drink only water.
Nabízíme jídlo a nápoje po celý den.
We offer food and drinks throughout the whole day.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X