440+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 

Nepravidelná slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/160
+
schovat
skrýt (se)
(za)tajit
skrýš, úkryt
ukrýt
kůže, useň (většího zvířete)
hide [haɪd]
jedn. číslo: hide, množ. číslo: hides, přít. prostý: hide, 3. os. j. č.: hides, průb. čas: hiding, prostý min.: hid [hɪd], příčestí min.: hidden ['hɪdn]
Byla ukryta za silným závěsem.
She was hidden...
Běhen toho co stále filmovala, skrývala své těhotenství před diváky a fanoušky.
She hid her...
Sam přede mnou zatajil skutečnost, že byl v Paříži.
Sam hid the...
Kravská kůže se používá k výrobě obuvi.
The cow's hide...
2/160
+
jet, jezdit
horská dráha, atrakce (v zábavním parku)
jízda, vyjížďka, projížďka
rajtovat (na koni)
ride [raɪd]
jedn. číslo: ride, množ. číslo: rides, přít. prostý: ride, 3. os. j. č.: rides, průb. čas: riding, prostý min.: rode [roud], příčestí min.: ridden ['rɪdn]
Rodiče učí své děti, jak se jezdí na kole.
The parents teach...
Můžete jezdit na pláži na koních.
You can ride...
Včera jsem jel do práce autobusem.
I rode to...
Safari je pravděpodobně moje nejoblíbenější atrakce v zábavním parku Walt Disney World.
The safari is...
3/160
+
krmivo
(na)krmit
(u)živit, nasytit
zásobovat, dodávat, napájet
krmení, strava
podavač
zasunout, vložit
kojení, kojit
feed [fiːd]
jedn. číslo: feed, množ. číslo: feeds, přít. prostý: feed, 3. os. j. č.: feeds, průb. čas: feeding, prostý min.: fed [fed], příčestí min.: fed [fed]
Vyrábíme krmivo pro koně.
We produce feed...
Za pouhých deset let nebudeme mít dostatek jídla k tomu, abychom uživili planetu.
In just a...
Motor je napájen elektrickým proudem.
The motor is...
Ucpal se podavač papíru.
There's a jam...
Role papíru se vloží do stroje a rozřezávají se na listy.
Rolls of paper...
Bude muset kojit své dítě mnohem častěji.
She will need...
Její dítě nepůjde znovu spát, dokud nebude nakojeno.
Her baby will...
4/160
+
bota
střevíc
podkova
obout
okovat
shoe [ʃuː]
jedn. číslo: shoe, množ. číslo: shoes, přít. prostý: shoe, 3. os. j. č.: shoes, průb. čas: shoeing, prostý min.: shod [ʃɒd], příčestí min.: shod [ʃɒd]
Vyzula jsem si boty a podívala se na podrážky.
I took off my shoes and looked at the soles.
Opravdu bych nechtěl být na tvém místě.
I really wouldn't want to be in your shoes.
Koně jsou okováni speciálními podkovami, které mají cvočky a hřebíčky pro udržení na ledu.
The horses are shod with special shoes that have studs and tacks for gripping the ice.
5/160
+
pasovat, padnout, zapadnout
hodit se
přizpůsobit
záchvat (smíchu, při nemoci)
vhodný, způsobilý
vybavit
v dobré kondici
moci, být připraven
fit [fɪt]
jedn. číslo: fit, množ. číslo: fits, přít. prostý: fit, 3. os. j. č.: fits, průb. čas: fitting, prostý min.: fit [fɪt], příčestí min.: fit [fɪt], 2. stupeň: fitter, 3. stupeň: fittest
Ta košile jí padne perfektně.
The shirt fits...
Matthew chtěl udělat něco, co by se hodilo do toho prostoru.
Matthew wanted to...
Jestliže to chcete udělat, musíte tomu přizpůsobit svůj hektický den.
If you want...
Její doktor říká, že je způsobilá pro anestezii a nemá už chřipku.
Her doctor says...
Může to být varování, která vám říká, že tato práce není pro vás vhodná.
It might be...
Jsi v dostatečně dobré kondici, abys byl voják?
Are you fit...
Teď už můžu tancovat.
Now I am...
6/160
+
omyl, chyba
udělat chybu
zmýlit se
špatně pochopit
omylem pokládat, mylně považovat
mistake [mɪˈsteɪk]
jedn. číslo: mistake, množ. číslo: mistakes, přít. prostý: mistake, 3. os. j. č.: mistakes, průb. čas: mistaking, prostý min.: mistook [mɪˈstʊk], příčestí min.: mistaken [mɪˈsteɪkən]
Od roku 2015 se snažím převzít plnou zodpovědnost za mé chyby.
Since 2015 I...
Početné pravopisné chyby byly opraveny.
The numerous spelling...
Nenechte se mýlit.
Make no mistake.
Spletl jsem si ho se středoškolákem.
I mistook him...
7/160
+
zavřít (se), uzavřít
zavřený
shut [ʃʌt]
přít. prostý: shut, 3. os. j. č.: shuts, průb. čas: shutting, prostý min.: shut [ʃʌt], příčestí min.: shut [ʃʌt]
Olivia zavřela knihu a položila ji na stůl.
Olivia shut the book and put it down on the table.
Tlumič byl příliš silný a neumožnil, aby se zásuvka dala zcela zavřít.
The bumper was too thick and did not allow the drawer to shut fully.
Zavřete dveře, prosím.
Shut the door please.
8/160
+
hořet
(s)pálit
popálit
spálenina, popálenina
burn [bɜːn]
jedn. číslo: burn, množ. číslo: burns, přít. prostý: burn, 3. os. j. č.: burns, průb. čas: burning, prostý min.: burnt [bɜ:rnt] (or burned), příčestí min.: burnt [bɜ:rnt] (or burned)
Rozsah škody závisí na tom, jak dlouho oheň hořel.
The extent of...
Hořel jsem zvědavostí!
I was burning...
Když jste spálil dopis, jste zvědavý, jak vím, co v něm bylo.
If you burned...
Popálenina byla bolestivá a zanechala několik nepěkných jizev, u kterých bude trvat roky, než zmizí.
The burn was...
9/160
+
medvěd
nést, unést, (u)držet
snést, snášet, trpět
plodit, rodit, nést
chovat se, vystupovat
bear [beə]
jedn. číslo: bear, množ. číslo: bears, přít. prostý: bear, 3. os. j. č.: bears, průb. čas: bearing, prostý min.: bore [bɔː], příčestí min.: borne [bɔːn]
Mnoho druhů medvědů se pohybuje v rozsáhlých teritoriích.
Many species of...
Budete muset nést zodpovědnost za každý čin, kterého se dopustíte.
You'll have to...
Kamenná deska měla na sobě jména padlých vojáků.
The stone plaque...
Lucy nemůže snést, když se nudí.
Lucy can't bear...
Jsem začátečník. Tak, prosím, sneste, jestli to, na co se ptám, je hloupé.
I am a...
Naše strategie už začíná plodit ovoce.
Our strategy is...
10/160
+
prsten
kruh, kroužek
(za)zvonit, vyzvánět (telefon ap.)
zatelefonovat, zavolat, brnknout
ring
ring [rɪŋ]
jedn. číslo: ring, množ. číslo: rings, přít. prostý: ring, 3. os. j. č.: rings, průb. čas: ringing, prostý min.: rang [ræŋ], příčestí min.: rung [rʌŋ]
Vyměnila jsem se s manželem prsteny před sedmi lety.
I exchanged rings with my husband seven years ago.
Mám rád hru, když házíme kovové kroužky na hůlku.
I like game when we throw metal rings over a stick.
Zvon zvonil po dobu jedné minuty, aby připomněl hodinu jeho smrti.
A bell rang for one minute in order to commemorate the hour of his death.
Zítra vám brnkne.
She'll give you a ring tomorrow.
Ve čtvrtek tvořila novou historii, když získala olympijské zlato v boxerském ringu.
She made new history on Thursday when she won Olympic gold in the boxing ring.
11/160
+
slza
roztržení, trhlina
roztrhnout, roztrhat
vyrvat, vytrhnout
pláč, brekot
vrhnout, vtrhnout, (v)řítit se, vrazit
tear [teər (verb) / tɪə (noun)]
jedn. číslo: tear, množ. číslo: tears, přít. prostý: tear, 3. os. j. č.: tears, průb. čas: tearing, prostý min.: tore [tɔr], příčestí min.: torn [tɔrn]
Ten výjev na mě tak zapůsobil, že mně začali stékat slzy po tváři.
I was so...
Snažila se doplazit do bezpečí přes kaktusy, které roztrhly její šaty.
She tried to...
Vytrhla jsem stránku z mého poznámkového bloku a dala ho jako klín do brány.
I tore the...
Holly se na mě vrhla, protože jsem byl příliš nezdvořilý k její matce.
Holly tore into...
12/160
+
(u)krást, odcizit
(v)plížit se, vkrást se
výhodná koupě, terno (hovor.)
steal [stiːl]
jedn. číslo: steal, množ. číslo: steals, přít. prostý: steal, 3. os. j. č.: steals, průb. čas: stealing, prostý min.: stole [stəʊl], příčestí min.: stolen [ˈstəʊlən]
To je člověk, který se hekl do jejich systému, aby ukradl informace.
He is man...
Muž byl chycen, když kradl baterii z vozidla.
The man was...
David se potichu plížil přes celý pokoj a snažil se jí nevzbudit.
David stole across...
13/160
+
odlít, odlitek
házet, hodit, vrhnout, vhodit
herecké obsazení
obsadit
hod
sádra, sádrový obvaz
cast [kɑːst]
jedn. číslo: cast, množ. číslo: casts, přít. prostý: cast, 3. os. j. č.: casts, průb. čas: casting, prostý min.: cast [kɑːst], příčestí min.: cast [kɑːst]
Vyrobili odlitek, který měl stejnou velikost a hmotnost jako originál.
They made a...
Hodili jsme síť do vody.
We cast the...
Stiskněte tlačítko, abyste vhodili digitální hlasovací lístek.
Push a button...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Při prvním hodu kostkou měl velké štěstí.
His first cast...
Sádra na mé zlomené noze je modrá.
My cast on...
14/160
+
klouzat (se), sklouznout (se)
vsunout , zasunout , šoupnout
skluzavka, klouzačka
vyklouznout, proklouznout
sklouznout, uklouznout
pokles, propad
vést (k čemu)
slide [slaɪd]
jedn. číslo: slide, množ. číslo: slides, přít. prostý: slide, 3. os. j. č.: slides, průb. čas: sliding, prostý min.: slid [ˈslɪd], příčestí min.: slid [ˈslɪd]
Ujistěte se, že všechny části po sobě volně kloužou.
Check to be...
Vyrazil jsem z auta, běžel do její kanceláře a vsunul jsem dopis pod její dveře.
I bolted out...
Budeme se klouzat na skluzavce na hřišti.
We will be...
Těžká deprese může vést k sebevraždě.
Severe depression can...
15/160
+
ohnout se, sehnout se
ohýbat, pokřivit, zahýbat
zatočit, zahnout
ohyb, záhyb, zatáčka
pokrčit, sklonit
napnout
bend [bend]
přít. prostý: bend, 3. os. j. č.: bends, průb. čas: bending, prostý min.: bent [bent], příčestí min.: bent [bent]
Ohnul jsem kovovou tyč pomocí zařízení na ohýbání trubek do tvaru, který jsem potřeboval.
I bent the...
Tato ostrá zatáčka je nebezpečná pro cyklisty.
This sharp bend...
Musíš pokrčit kolena a dostat se pod míč.
You' ve got...
Napnula luk a vystřelila šíp.
She bent the...
16/160
+
houpat (se), kývat (se)
houpačka
švihnutí, mávnutí, máchnutí
ohnat se, máchnout
měnit se, kolísat, kmitat
rozdílový
viset (na šibenici)
prudká změna, obrat (v postoji)
swing [swɪŋ]
jedn. číslo: swing, množ. číslo: swings, přít. prostý: swing, 3. os. j. č.: swings, průb. čas: swinging, prostý min.: swung [swʌŋ], příčestí min.: swung [swʌŋ]
Houpej mě! Houpej mě!
Swing me! Swing...
Seděla na okraji stolu a kývala nohama.
She sat on...
Máchnul jsem pálkou, ale minul jsem míč.
I swung the...
Antony byl rozdílový hlas v Nejvyšším soudu USA.
Anthony was a...
Chci, aby za to visel.
I want to...
Helen na něj náhle změnila názor.
Helen swung her...
17/160
+
(vy)kopat, (vy)hloubit, (vy)hrabat
zabodnout (se), zapíchnout (se)
vykopávka (hovor.)
rýpnutí (si), popíchnutí (poznámkou)
důkladně pátrat
dig [dɪg]
jedn. číslo: dig, množ. číslo: digs, přít. prostý: dig, 3. os. j. č.: digs, průb. čas: digging, prostý min.: dug, příčestí min.: dug
Kopali jsme do hloubky 15 stop a pak jsme narazili na vodu.
We dug down...
Musíme vykopat pod zdí tunel.
We have to...
Nancy mi píchla do žeber.
Nancy gave me...
Přestaň rýpat!
Stop digging!
Důkladně jsme pátrali v její minulosti.
We dug deep...
18/160
+
skončit
odejít, opustit
(za)nechat, přestat
quit [kwɪt]
přít. prostý: quit, 3. os. j. č.: quits, průb. čas: quitting, prostý min.: quit [kwɪt], příčestí min.: quit [kwɪt]
To, že všichni ostatní končí, neznamená, že byste měli také.
Just because everybody...
To může pomoci lidem k zdařilému pokusu přestat kouřit.
It may help...
Pokud nenajdeme sponzora, budeme nuceni skončit.
If we don't...
Přestaň do mě dloubat, abych se posunul dopředu. Přede mnou jsou lidé.
Quit poking me to move ahead. There are people in front of me.
Jestli si myslíte, že tady jen ztrácíme čas, řekněte nám to a my skončíme.
If you think...
Jeho pevná vůle mu pomohla nadobro přestat kouřit.
His willpower was...
19/160
+
nastat, vzniknout, vyvstat, naskytnout se
vstávat, vstát (z postele)
arise [əˈraɪz]
přít. prostý: arise, 3. os. j. č.: arises, průb. čas: arising, prostý min.: arose [əˈroʊz], příčestí min.: arisen [əˈrɪzən]
Mezi těmito dvěma však rychle vyvstaly rozdíly.
But differences quickly...
Problém poprvé nastal koncem dubna 2014.
The problem first arose in late April 2014.
Mimo to mohou nastat problémy, protože je nutné dodržet termíny.
Moreover, diffculties may...
Toto onemocnění může nastat bez patrné příčiny.
This disease may...
Problémy vyvstaly kvůli jejich nízké úrovni angličtiny.
The problems arose...
Při plánování rozpočtu mějte na paměti neočekávané výdaje, které mohou vzniknout.
When planning your...
20/160
+
roztočit, točit, otočit, zatočit, motat se
rotace, točení, otáčení
(u)příst, spřádat
odstřeďování, (vy)ždímání
spin [spɪn]
jedn. číslo: spin, množ. číslo: spins, přít. prostý: spin, 3. os. j. č.: spins, průb. čas: spinning, prostý min.: spun [spʌn], příčestí min.: spun [spʌn]
Neměli bychom raději roztočit glóbus a nechat rozhodnout osud?
Shouldn't we rather...
Spinning je oblíbeným druhem pohybu pro zaneprázdněné lidi.
Spin bikes are...
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
Potom bych byl přesvědčen, že jsme nejenom ztráceli čas.
Then I would...
Celý týden jsem jenom ztrácel čas s tímto problémem.
I've been only...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X