460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Nepravidelná slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/162
+
(za)mést, zametat, smést, omést
zametání
máchnout, mávnout, ohnat se
stáhnout (si), sepnout (si) (vlasy)
přehnat se, hnát se (bouře, auto ap.)
šťára, razie, prohledávání
rychle se (roz)šířit, zachvátit
sweep [swiːp]
jedn. číslo: sweep, množ. číslo: sweeps, přít. prostý: sweep, 3. os. j. č.: sweeps, průb. čas: sweeping, prostý min.: swept [swept], příčestí min.: swept [swept]
Zametl jsem hlínu z příjezdové cesty.
I swept the...
Přes severní Arizonu se přehnala sněhová bouře.
A snow storm...
Policie pokračuje v prohledávání oblasti.
Police continue to...
Po celé oblasti se rychle rozšířila epidemie cholery.
A cholera epidemic...
2/162
+
z(a)mrznout
z(a)mrazit
přimrznout
mráz, mrazy
freeze [friːz]
jedn. číslo: freeze, množ. číslo: freezes, přít. prostý: freeze, 3. os. j. č.: freezes, průb. čas: freezing, prostý min.: froze [frouz], příčestí min.: frozen ['frouzən]
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
Mrazivý déšť vytvořil vrstvu ledu na mnoha neošetřených silnicích a chodnících.
Freezing rain caused...
Led mnohem víc klouže, když se ohřeje blízko k bodu mrazu.
Ice gets more...
Mražená zelenina je perfektní doplněk k jakémukoliv talíři.
Frozen vegetables make a perfect addition to any dinner plate.
Jezero bylo zamrzlé a led byl hladký jako sklo.
The lake was...
3/162
+
dřez
umyvadlo
potopit
klesat, (za)padat, zapadnout
jít ke dnu, poslat ke dnu
zeslábnout, ztišit se
žumpa, dno
upadnout, zabřednout (do nepříjemné situace)
sink [sɪŋk]
jedn. číslo: sink, množ. číslo: sinks, přít. prostý: sink, 3. os. j. č.: sinks, průb. čas: sinking, prostý min.: sank [sæŋk], příčestí min.: sunk [sʌŋk]
Může to způsobit, že se loď potopí.
It can cause the ship to sink.
Amy byla zachráněna poté, co se její člun potopil u ostrova.
Amy was rescued...
Tři členové posádky se utopili, poté co se loď rozpadla a potopila se.
Three of the...
Zpod kuchyňského dřezu vycházel nepříjemný zápach.
Nasty smell came...
Museli jsme provést průběžné opravy naší lodě, abychom zabránili jejímu potopení.
We had to...
Moje matka naskládala talíře do dřezu.
My mother stacked the plates in the sink.
4/162
+
sázet (se), vsadit (se)
sázka
bet [bet]
jedn. číslo: bet, množ. číslo: bets, přít. prostý: bet, 3. os. j. č.: bets, průb. čas: betting, prostý min.: bet [bet] (or betted), příčestí min.: bet [bet] (or betted)
Vsadím se, že se to stane znovu, mnohokrát!
I bet it...
Vsadím se, že nepřijde.
I bet he...
Vyhrál jsem naši sázku.
I won our...
5/162
+
provaz, provázek, motouz
řetěz
řada, řetězec
struna
šňůra (věcí za sebou) (přen.)
string [strɪŋ]
jedn. číslo: string, množ. číslo: strings, přít. prostý: string, 3. os. j. č.: strings, průb. čas: stringing, prostý min.: strung [strʌŋ], příčestí min.: strung [strʌŋ]
Náš tým má cíl ukončit šňůru předcházejících pěti proher.
Our team aims...
Provázky visely dolů ze stropu.
The strings hung down from the ceiling.
Smotala jsem provázek do klubíčka.
I wound up...
Olivia obvázala balíček silným provazem.
Olivia banded the package with a thick string.
Přivázal jsem tento kousek provázku na konec prvního.
I tied this...
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
6/162
+
ustoupit, stáhnout se, odejít
odvolat, odřeknout
zrušit, vzít zpět
vytáhnout, vyjmout, odstranit
vybrat, vyzvednout
withdraw [wɪðˈdrɔː]
přít. prostý: withdraw, 3. os. j. č.: withdraws, průb. čas: withdrawing, prostý min.: withdrew [wɪðˈdru:], příčestí min.: withdrawn [wɪðˈdrɔ:n]
Fiat Chrysler ustoupil od své nabídky pro francouzského výrobce automobilů Renault.
Fiat Chrysler has...
Obhajovala generálovo rozhodnutí stáhnout vojáky z pohraniční oblasti.
She defended the...
Vybral jsem všechny peníze z mého účtu.
I withdrew all...
Svědek, který proti ní svědčil, vzal své obvinění zpět.
The witness who...
Jsme odhodláni stáhnout naše vojáky do konce roku.
We are committed...
7/162
+
hovno, sračka
do prdele, do hajzlu
srát, posrat
shit [ʃɪt]
jedn. číslo: shit, množ. číslo: shits, přít. prostý: shit, 3. os. j. č.: shits, průb. čas: shitting, prostý min.: shit (or shitted), příčestí min.: shit (or shitted)
Ten film byl naprostá sračka.
That movie was...
Do prdele!
Holy shit!
8/162
+
rozdělit (se)
rozlomit(se), roztrhnout (se), rozštěpit (se)
trhlina, puklina, prasklina
rozkol, roztržka
rozštěpený, rozdělený, rozpolcený
popraskat, rozpraskat, rozštípnout (se)
split [splɪt]
jedn. číslo: split, množ. číslo: splits, přít. prostý: split, 3. os. j. č.: splits, průb. čas: splitting, prostý min.: split [splɪt], příčestí min.: split [splɪt]
Titanik se rozlomil na dva díly a klesl do hloubky 3,8 km.
The Titanic split...
Jeho vlastní strana je v této otázce hluboce rozdělena.
His own party...
Naše firma oznámila, že má plán, rozdělit se do čtyř oddělení.
Our company announced the plan to split into four units.
Taška se roztrhla a cukr se rozsypal všude.
The bag split,...
Elektronická divize byla rozdělena na dvě části.
The electronics division...
Země je rozdělena ideologickými rozdíly.
The country is...
Podél zadní části domu stavitel navrhl rozbíhající se schodiště, které vede do horních pokojů.
Along the back...
9/162
+
probudit (se), vzbudit se
probuzený, vzbuzený
bdící, být vzhůru
awake [əˈweɪk]
přít. prostý: awake, 3. os. j. č.: awakes, průb. čas: awaking, prostý min.: awoke [əˈwoʊk], příčestí min.: awoken [əˈwoʊkən], 2. stupeň: more awake, 3. stupeň: most awake
Je Nancy už vzhůru?
Is Nancy awake...
Zůstal jsem vzhůru, abych ho pozoroval.
I stayed awake...
Hodili si mincí o to, kdo zůstane vzhůru.
They flipped a...
Když jsem se probudil, cítil jsme prudkou bolest, kterou způsobil zánět v uších.
I awoke with...
Při mnoha příležitostech jsem se probudil s otiskem volantu na čele.
On many occasions,...
10/162
+
plivat, vyplivnout
(za)prskat
mžít, mrholit
slina
plivanec, plivnutí
vyštěknout (nadávku)
spit [spɪt]
jedn. číslo: spit, množ. číslo: spits, přít. prostý: spit, 3. os. j. č.: spits, průb. čas: spitting, prostý min.: spat [spæt] (or spit), příčestí min.: spat [spæt] (or spit)
Nějaký běloch na mě plivl, protože jsem držela za ruku černocha.
Some white man...
Vložila si pecku do pusy a pak ji vyplivla.
She put a...
Dal jsem si doušek slabé kávy a vyplivl jsem ho zpět do hrnku.
I took a...
Zaprvé, vyplivni žvýkačku, před tím, než začneš mluvit.
First, spit out...
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
Patricia na mě vyhrkla své obvinění.
Patricia spat out...
11/162
+
kousnout, pokousat, zakousnout
(u)kousnutí
štípnout, (po)štípat (hmyz ap.)
ušknout (had)
sousto (jídla)
říz, šmak (jídlo)
bite [baɪt]
jedn. číslo: bite, množ. číslo: bites, přít. prostý: bite, 3. os. j. č.: bites, průb. čas: biting, prostý min.: bit [bɪt], příčestí min.: bitten [ˈbɪtn] (ot bit)
Tetanovka mě bolela víc než to psí kousnutí.
The tetanus shot...
Inflace ukusuje z našich úspor a investic.
Inflation bites into...
Můj manžel byl uštknut jedovatým hadem.
My husband was...
Jen jsem si párkrát kousnul do sendviče.
I took a...
Pokud vás kousne netopýr, důkladně omyjte postižené místo.
If you are bitten by a bat wash the affected area thoroughly.
„Uteč,“ zamumlal si pro sebe a při tom si kousal nehty.
"Run away," he...
12/162
+
(vy)hláskovat
správně psát
předznamenat, signalizovat, být předzvěstí
kouzlo, kletba, prokletí
zaklít, začarovat
období, doba
spell [spel]
jedn. číslo: spell, množ. číslo: spells, přít. prostý: spell, 3. os. j. č.: spells, průb. čas: spelling, prostý min.: spelt (or spelled), příčestí min.: spelt (or spelled)
Můžete hláskovat své jméno?
Can you spell...
Píšete správně své jméno s C nebo s K?
Do you spell...
Všichni, kdo potkají Lisu, propadnou jejímu kouzlu.
Everyone who meets...
13/162
+
rozlít (se), vylít (se)
vysypat (se) (obsah kabelky ap.)
(vy)valit se, vyhrnout se
loužička, louže, cákanec, skvrna (po rozlití)
uniknout (voda ap.), únik (vody ap.)
kolíček
spill [spɪl]
jedn. číslo: spill, množ. číslo: spills, přít. prostý: spill, 3. os. j. č.: spills, průb. čas: spilling, prostý min.: spilled (or spilt), příčestí min.: spilt [spɪlt] (or spilled)
Nestrkej do mě nebo kvůli tobě vyliju pivo!
Don't push me or you'll make me spill my beer!
Vylil jsme trochu vína, když jsem se pokoušel nalit ho zpět do láhve.
I spilled some of the wine when I tried to put it back into the bottle.
Na moři se objevila velká ropná skvrna.
A large oil...
Nemá smysl brečet nad rozlitým mlékem.
There's no point...
Bylo to jakoby ve mně praskla přehrada a všechna zlost šla ze mě ven.
It was like...
Všichni studenti se vyhrnuli ze školy směrem k autům.
All students spilled...
Voda vytekla z kbelíku na podlahu.
Water had spilled...
14/162
+
svítit, zářit
posvítit (si)
lesknout se, blyštět se
lesk (na povrchu)
shine [ʃaɪn]
jedn. číslo: shine, množ. číslo: shines, přít. prostý: shine, 3. os. j. č.: shines, průb. čas: shining, prostý min.: shone [ʃoʊn], příčestí min.: shone [ʃoʊn]
Měsíc jasně svítil celou noc.
The moon shone...
Stále je tu světlo, které na mě svítí.
There is still a light that shines on me.
Foukal mírný větřík a slunce svítilo tak jasně.
A soft breeze...
Nesvítí to, protože baterie je vybitá.
It doesn't shine...
Slunce v krátkých intervalech svítilo po celý den.
The sun shone for brief intervals throughout the day.
Mezerou v oblacích prosvítal paprsek slunce.
A ray of...
15/162
+
zakázat, nepovolit
nedovolovat, znemožňovat (co) (učinit)
forbid [fəˈbɪd]
přít. prostý: forbid, 3. os. j. č.: forbids, průb. čas: forbidding, prostý min.: forbade [fəˈbad] (or forbad), příčestí min.: forbidden [fərˈbɪdn]
Můj doktor mi zakázal pít alkohol.
My doctor forbade...
Neřekl jsem, že ti zakazuji koupit ten telefon.
I didn't say...
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Danielova morálka mu zakazovala lhát.
Daniel's ethics forbade...
Jejich náboženství jim zakazuje jíst vepřové maso.
Their religion forbids...
Zákon zakazuje registraci jakékoli ochranné známky, která je totožná nebo podobná všeobecně známé ochranné známce.
The law forbids...
16/162
+
přísahat, odpřisáhnout, zavázat se
klít, nadávat, mluvit hrubě
swear [sweə]
přít. prostý: swear, 3. os. j. č.: swears, průb. čas: swearing, prostý min.: swore [swɔː], příčestí min.: sworn [swɔːn]
Přísahám ti, že nic nevím.
I swear to...
Carl zaklel, než zemřel v příkopu.
Carl had sworn...
Skládá slib jako poslanec a zaujímá místo, které bylo uvolněno jeho kolegou, který rezignoval.
He is being...
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
Po letech závislosti se zcela vzdal alkoholu.
After years of...
Všichni vojáci musí složit přísahu, že budou věrní své zemi.
All soldiers have...
Dorothy přísahala, že už nikdy nevkročí do jeho domu.
Dorothy swore she...
17/162
+
vysílání, pořad, přenos
vysílat, šířit (rozhlasem)
broadcast [ˈbrɔːdˌkɑːst]
jedn. číslo: broadcast, množ. číslo: broadcasts, přít. prostý: broadcast, 3. os. j. č.: broadcasts, průb. čas: broadcasting, prostý min.: broadcasted (or broadcast), příčestí min.: broadcast (or broadcasted)
Dopravní informace pro účastníky silničního provozu jsou obvykle vysílány pomocí rozhlasových stanic.
Traffic information for road users are usually broadcasted via radio channels.
Poslouchali jsme živý přenos rozhlasového vysílání.
We listened to...
Rozhovor bude vysílán v hlavním vysílacím čase.
The interview will...
V minulosti měla ústřední vláda monopol na televizní vysílání.
In the past...
Pozemské rozhlasové vysílání lze přijímat pomocí antény.
Terrestrial radio broadcasts...
18/162
+
odpustit, prominout
forgive [fəˈgɪv]
přít. prostý: forgive, 3. os. j. č.: forgives, průb. čas: forgiving, prostý min.: forgave [fər 'geɪv], příčestí min.: forgiven [fər 'gɪvən]
Úpěnlivě ji prosil, aby mu odpustila.
He begged that...
Chybovat je lidské, odpouštět božské.
To err is...
19/162
+
půjčit, zapůjčit
lend [lend]
přít. prostý: lend, 3. os. j. č.: lends, průb. čas: lending, prostý min.: lent [lent], příčestí min.: lent [lent]
Nepůjčil byste mně náhodou nějaké peníze?
Could you lend...
Díky moc za půjčení peněz.
Thanks a lot...
Komu jsi půjčil své auto?
Whom did you...
Můžeš mi půjčit nějaké peníze do výplaty?
Can you lend me some cash until payday?
20/162
+
znovu vybudovat
obnovit
(z)rekonstruovat
rebuild [ˌriːˈbɪld]
přít. prostý: rebuild, 3. os. j. č.: rebuilds, průb. čas: rebuilding, prostý min.: rebuilt [riˈbɪlt], příčestí min.: rebuilt [riˈbɪlt]
Je zde neustálý stav obměny a fyzické přestavby, která ve městě stále probíhá.
Here is constant...
Po zemětřesení se lidé pustili do obnovy svých domovů.
After the earthquake,...
Pokusím se ze všech sil znovu vybudovat náš velký klan.
I am going...
Terapeut pomohl páru obnovit intimitu.
The therapist helped...
Jeho otřesené sebevědomí se po neúspěchu dlouho obnovovalo.
His shattered confidence...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X