460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
jako součást
v rámci
as part of [əz pɑːt əv]
Jako součást studie byli někteří účastníci požádáni, aby shromáždili různé vzorky.
As part of...
Vozidlo bylo zabaveno v rámci policejního vyšetřování.
The vehicle was...
Začal jsem jezdit na kole jako součást mé rehabilitace.
I took up...
Mnoho lidí se v rámci svého dietního plánu snaží snížit příjem sacharidů.
Many people are...
2/690
+
středního věku
ve středním věku
middle-aged [ˈmɪdəl eɪdʒd]
Tenhle pár středního věku vypadá šťastně.
That middle-aged couple...
Většina ředitelů firem jsou muži středního věku.
Most company directors...
3/690
+
morče
pokusný králík (přen.)
guinea pig [ˈgɪnɪ pɪg]
jedn. číslo: guinea pig, množ. číslo: guinea pigs
Morčata obvykle žijí po dobu 4-6 let, pokud je o ně dobře postaráno.
Guinea pigs usually...
Používali nás jako pokusné králíky.
They used us...
4/690
+
bezbolestný, bez bolesti
pain-free [peɪn friː]
Zaručuji vám, že vám to pomůže žít život bez bolesti.
I guarantee it...
Poprvé za ty roky nemám bolesti.
I'm pain-free for...
5/690
+
chápat, pochopit
dostat, obstarat
udělat to
get it [get ɪt]
přít. prostý: get it, 3. os. j. č.: gets it, průb. čas: getting it, prostý min.: got it [ɡɒt ɪt], příčestí min.: got it [ɡɒt ɪt]
Poslyš, chápu, že ho Lenny opravdu miluje.
Look, I get...
Chápu to.
I get it.
Nemohl si to udělat dobře hned na poprvé?
Couldn't you get it right the first time?
Nemůžeme to všechno udělat do konce měsíce - to prostě není možné.
We can't get...
Teď můžeme zkontrolovat váš domácí úkol a zjistit, jestli jste ho pochopil správně.
Now we can...
Snižte svoji obvyklou úroveň a prostě to udělejte jakkoliv můžete.
Lower your standards,...
6/690
+
od přírody, od narození
přirozeně, vrozeně
by nature [baɪ ˈneɪtʃə]
Lidské bytosti jsou od narození kreativní.
Human beings are...
Jsem od přírody velmi soutěživý.
I am very competitive by nature.
7/690
+
sjezdovka
ski run [skiː rʌn]
jedn. číslo: ski run, množ. číslo: ski runs
Středisko má jedenáct nádherně upravených sjezdovek.
The resort has...
Je to nejlepší místo pro výstavbu bytového komplexu se sjezdovkou nahoře.
It is the...
8/690
+
vlastní zájem, prospěchářství
vlastní prospěch
self-interest [self ˈɪn.trəst]
Musíš dát stranou své vlastní zájmy.
You must put...
Stále jednala pouze ve svůj prospěch.
She was still...
9/690
+
problémový bod, problém
sticking point [ˈstɪkɪŋ pɔɪnt]
jedn. číslo: sticking point, množ. číslo: sticking points
Hlavním problémovým bodem je udržení obchodu na současné úrovni.
The main sticking...
Hlavním problémem byla otázka rostoucích cen.
The main sticking...
10/690
+
odhodlaný k, ochotný k, být pro (co)
hra pro (koho)
game for [geɪm fɔː]
Jsou vždy odhodlaní k čemukoliv.
They are always...
Jsem pro každou legraci.
I'm always game...
11/690
+
dobře vycházet (s někým)
get along with [ɡet əˈlɒŋ wɪθ]
přít. prostý: get along with, 3. os. j. č.: gets along with, průb. čas: getting along with, prostý min.: got along with [ɡɒt əˈlɒŋ wɪθ], příčestí min.: got along with [ɡɒt əˈlɒŋ wɪθ]
Zdá se, že je to osoba, se kterou můžete dobře vycházet.
She seems like...
Pro náctiletého je neobvyklé, když dobře vychází se svými rodiči.
It is unusual for a teenager to get along with his parents.
Dělám si starosti, jak si bude moje nová holka rozumět s malými dětmi.
I am concerned...
12/690
+
a přesto, ale přesto
and yet [ənd jet]
A přesto zůstává favoritem příštího závodu.
And yet he...
Paul má nadváhu, ale přesto je neuvěřitelně aktivní.
Paul is overweight,...
Říkáte, že jste dobří přátelé, ale přesto mu nevěříte. Není to protimluv?
You say that...
13/690
+
v zákulisí
behind the scenes [bɪˈhaɪnd ðə siːnz]
V zákulisí se děje ještě tajemnější proces.
The more mysterious...
Chci vědět, co se děje v zákulisí.
I want to...
Budeme moci nahlédnout do zákulisí nadnárodní korporace.
We will be able to peek behind the scenes of a multinational corporation.
Je pouhou loutkou ovládanou jinými lidmi v pozadí.
He is a...
Neodstoupím kvůli pomluvám a kvůli mocenským hrám v zákulisí.
I don't step...
14/690
+
dopředu, předem
ahead of time [əˈhed əv taɪm]
Nechci se na to dívat dopředu.
I don't want...
Dokončili jsme práci tři dny předem.
We completed the...
Zjistěte si předem, jaké náhradní díly budete potřebovat.
Find out ahead...
15/690
+
po uložení
upon saving [əˈpɒn ˈseɪ.vɪŋ]
Chyba se objeví někdy po uložení.
The error sometimes...
Demoverze po uložení přidá do obrázku vodoznak.
The demo version...
16/690
+
každodenní
všední
day to day [deɪ tə deɪ]
Naši operátoři jsou zodpovědní za každodenní údržbu.
Our operators are...
Nezbytné základní vybavení je potřebné pro každodenní údržbu.
Essential basic equipment...
17/690
+
starodávný, letitý
age-old [eɪdʒ əʊld]
Může tato nová technologie pomoci zmírnit tento starodávný problém?
Can this new...
Scházíme se každý rok, abychom udrželi tuto letitou tradici při životě.
We get together...
18/690
+
zvyknout si na, spoléhat na (co)
stát se závislý na (čem)
come to rely on [kʌm tə rɪˈlaɪ ɒn]
Lidé chtějí tyto nástroje a zvykli si naspoléhat.
People want those...
Miliony lidí se začalo spoléhat na své chytré telefony.
Millions have come...
19/690
+
jako další na řadě
next up for [nekst ʌp fɔː]
Jako další na řadě na naší aukci je tato úžasná sklenička.
Next up for...
Jako další nás čeká zápas s Manchesterem United.
Next up for...
20/690
+
přesto však, kvůli
yet, due to [jet djuː tə]
Přesto však, kvůli své víře, nikdy systematicky nepitval lidská těla.
Yet, due to...
Není to ještě hotové, kvůli větší pracnosti než jsme očekávali.
It's not done...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X