460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
volný čas
leisure time [ˈleʒə taɪm]
To je jeden z nejlepších způsobů, jak trávit volný čas.
That is one...
Co děláte ve svém volném čase?
What do you...
Vlakové modelářství mně zabírá většinu volného času.
The model trains...
2/701
+
slepá ulička
dead end [ded end]
jedn. číslo: dead end, množ. číslo: dead ends
Úspěšní lidé se nezdržují marnou snahou ve slepých uličkách.
Successful people don't...
Ne, do toho nepůjdeme. Začíná to vypadat jako slepá ulička.
No, we're not...
Hele, jestli se chceš znovu vrátit do té slepé uličky, posluž si.
Look, if you...
3/701
+
hlavní čas (vysílací)
správný čas
prime time [praɪm taɪm]
Rozhovor bude vysílán v hlavním vysílacím čase.
The interview will...
Kritizovali jsme je za uvedení tohoto dokumentu v hlavním vysílacím čase.
We criticized them...
Leden vždy vyvolává pocit, že je správný čas na změnu.
January always feels...
4/701
+
se vším všudy
výt odhodlaný, být zaujatý, plně se věnovar
all in [ɔːl ɪn]
Hráč pokeru, který hraje all-in, musí vložit všechny žetony do banku.
A poker player...
Plně se věnuji tomuto novému projektu.
I'm all in...
Jsme v tom všichni společně.
We're all in this together.
Celkově byl film velice dobře provedený, ale nevyhrál hlavní cenu.
All in all,...
Celkově vzato, bylo to spíš vězení než můj domov.
It was, all...
Celkově se její stav výrazně zlepšil.
All in all,...
Všichni jsme byli v baru a popíjeli koktejly.
We were all in the bar sipping cocktails.
5/701
+
neúroda
crop failure [krɒp ˈfeɪljə]
Taková neúroda by mohla vést k rostoucí chudobě a rozsáhlému hladomoru.
Such a crop...
Příčinou neúrody v roce 1845 byla nákaza plísní bramborovou.
The cause of...
6/701
+
identifikační karta
občanský průkaz
průkaz totožnosti
identity card [aɪˈdentɪtɪ kɑːd]
jedn. číslo: identify card, množ. číslo: identify cards
Pro překročení hranice potřebujete občanský nebo řidičský průkaz.
In order to...
Váš občanský průkaz nemůže být platný, pokud je vaše fotka zastaralá.
Your identity card...
Vstup do budovy je povolen pouze po předložení průkazu totožnosti.
Access to the building is only permitted upon presentation of the identity card.
Budete muset poskytnout úřední doklad prokazující vaše občanství, např. cestovní pas nebo občanku.
You will need...
7/701
+
solnička (BrE)
salt cellar [sɔːlt ˈselə]
jedn. číslo: salt cellar, množ. číslo: salt cellars
Sandra si stále hrála se solničkou.
Sandra was still...
Tato solnička a lžička jsou ručně vyráběné z bukového dřeva.
This salt cellar...
8/701
+
použitý, obnošený, ojetý
z druhé ruky
second-hand [ˈsekənd hænd]
Zajímám se o nějaké ojeté vozidlo, které je bezpečné.
I'm interested in...
Málokdy si něco koupím z druhé ruky.
I rarely buy...
9/701
+
obývací pokoj
sitting-room [ˈsɪtɪŋ rʊm]
jedn. číslo: sitting-room, množ. číslo: sitting-rooms
Čekala před krbem v obývacím pokoji.
She was waiting...
Tento stůl patří do obývacího pokoje.
This table belongs...
10/701
+
z podnětu (někoho / něčeho) (form.)
na žádost (někoho / něčeho) (form.)
at the instance of [æt ðɪ ˈɪnstəns əv]
Udělal jsem to z podnětu mých kolegů.
I did it...
Přišli jsme sem na žádost doktora Parkera.
We came here...
11/701
+
uzené maso
smoked meat [smoʊkt miːt]
jedn. číslo: smoked meat, množ. číslo: smoked meats
Nakrájel jsem uzené maso na tenké plátky.
I cut the...
Je uzené maso karcinogenní?
Are smoked meats...
Včera jsme měli k obědu uzené maso.
Yesterday we had...
12/701
+
spřátelit se
made friends [meɪd frends]
Spřátelili se s ním.
They made friends...
Sam si našel přátele, kamkoliv přišel.
Sam made friends...
13/701
+
pohotovostní oddělení, urgentní oddělení
emergency department [ɪˈmɜːdʒənsɪ dɪˈpɑːtmənt]
jedn. číslo: emergency department, množ. číslo: emergency departments
Toto je přijímací místo pro pacienty přijíždějící na úrazové a pohotovostní oddělení.
This is the...
Katie rychle odvezla pacienta na pohotovostní oddělení.
Katie quickly wheeled...
14/701
+
nealkoholický nápoj
soft drink [sɒft drɪŋk]
jedn. číslo: soft drink, množ. číslo: soft drinks
Limonáda je nealkoholický nápoj.
Lemonade is a...
Nápoj spadá do kategorie nealkoholických nápojů, když obsahuje méně než 0,5% alkoholu.
The beverage falls into the category of soft drinks when it contains less than 0.5% alcohol.
15/701
+
časově náročné
time-consuming [ˈtaɪm kənˈsjuːmɪŋ]
Došli jsme k závěru, že jeho realizace bude časově náročná.
We came to...
Vytvoření slovníku je časově velmi náročná práce.
Producing a dictionary...
Zadávání dat bylo neuvěřitelně jednotvárné a časově náročné.
The data entry...
Existuje způsob, jak tuto nudnou práci učinit méně časově náročnou?
Is there a...
16/701
+
na první pohled (letmý)
at a glance [æt ə glɑːns]
Na první pohled se zdálo, že Virginia měla proti ní tři výhody.
At a glance,...
Jimmy na první pohled poznal, co mu je.
Jimmy could tell...
17/701
+
proto aby
so as to [səʊ əz tə]
Chtějí sdílet texty, které již byly přeloženy, proto aby ušetřili za náklady.
They want to share texts which have already been translated so as to save costs.
Dostali přesné pokyny, aby se zabránilo úniku informací.
They were given...
18/701
+
být zodpovědný za, mít na starosti
pověřený (čím)
in charge of [ɪn tʃɑːdʒ əv]
Je zodpovědný za hudební oddělení.
He is in...
Tato osoba je svým způsobem zodpovědná za to, aby nic neuniklo.
This person is...
Během noci jsem měl na starosti děti.
I was in...
Stephen je zodpovědný za údržbu v místní továrně.
Stephen is in...
Kurátor muzea má na starosti nejdůležitější činnosti v muzeu.
A museum curator...
Mozek je zodpovědný za to, jak na všechno reagujeme.
The brain is...
19/701
+
nakonec
in the end [ɪn ðɪ end]
Nakonec budeme přesně vědět, jak to funguje.
In the end,...
Carl nakonec zůstal sám.
In the end...
Lékaři se snažili udržet muže naživu, ale nakonec zemřel.
The doctors tried...
Doufal jsem, že budu zvolen, ale nakonec jsem těsně prohrál.
I was hoping to be elected but in the end I narrowly lost.
A není to nakonec to, o co nám ve skutečnosti jde?
And in the...
20/701
+
chystat se udělat
být nastaven na
be set to [bɪ set tə]
přít. prostý: be set to, 3. os. j. č.: is set to, průb. čas: being set to, prostý min.: were/was set to, příčestí min.: been set to
John se chystá na setkání se svým novým zaměstnavatelem zítra v devět dopoledne.
John is set...
Prokurátoři se chystají oznámit, zda znovu zahájí vyšetřování tohoto případu.
The prosecutors are...
A proto je výchozí hodnota nastavena na nulu.
This is why...
Standardní mód je nastaven na modré pozadí.
The standard mode...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X