460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
prásknout, upozornit, vyklopit
říkat pravdu
blow the whistle [bləʊ ðə ˈwɪsəl]
přít. prostý: blow the whistle, 3. os. j. č.: blows the whistle, průb. čas: blowing the whistle, prostý min.: blew the whistle, příčestí min.: blown the whistle
Chystal se to prásknout.
He was going...
Stalo se to v důsledku toho, že upozorňovala na kulturu, která vyhrožuje a je zaměřená proti ženám.
It happened as...
2/690
+
tu a tam
občas, příležitostně
periodicky
every now and then [ˈevrɪ naʊ ənd ðen]
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
Rád si občas zapálím doutník.
I like to...
3/690
+
kvůli, protože
for the sake of [fɔː ðə seɪk əv]
Udělal byste cokoliv kvůli míru.
You'd do anything...
Nakonec, kvůli nám samotným, se s tím budeme muset vyrovnat.
Eventually, for the...
Moji rodiče spolu zůstali jen kvůli dětem.
My parents stayed...
4/690
+
dýmějový mor
bubonic plague [bjuːˌbɒnɪk ˈpleɪɡ]
jedn. číslo: bubonic plague, množ. číslo: bubonic plagues
Na ostrově je běžný výskyt okolo 400 případů dýmějového moru každý rok ve stejných venkovských oblastech.
The island is...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
5/690
+
kominík
chimney sweep [ˈtʃɪmnɪ swiːp]
jedn. číslo: chimney sweep, množ. číslo: chimney sweeps
Náš starý komín vyžaduje služby kvalifikovaného kominíka.
Our old chimney...
Zloděj se vydával za kominíka, aby se dostal do domu.
The thief posed...
6/690
+
chcípnout, natáhnout bačkory (brzy)
about to croak [əˈbaʊt tə krəʊk]
Všichni v tomhle věku brzy natáhnou bačkory.
Everybody that age...
Můj děda říká, že se ještě nechystá natáhnout bačkory.
My grandpa says...
7/690
+
kvůli, protože
vzhledem k
v důsledku, následkem
owing to [ˈəʊɪŋ tə]
Náš let byl zpožděn kvůli mlze.
Our flight has...
V důsledku pásmové nemoci se cítím tak unavený.
I feel so...
8/690
+
být velmi snadné
být hračka
be a piece of cake [bɪ: ə piːs əv keɪk]
přít. prostý: be a piece of cake, 3. os. j. č.: is a piece of cake, průb. čas: being a piece of cake, prostý min.: were/was a piece of cake, příčestí min.: been a piece of cake
Bylo to velmi snadné.
It was a...
Přemluvit ho, aby nám dal den volna, nebude hračka.
Persuading him to...
9/690
+
rozhodně, určitě
bezpodmínečně
without fail [wɪˈðaʊt feɪl]
Určitě sem zítra přijď.
Come here tomorrow...
Hlavní zločinci budou rozhodně potrestáni.
The chief criminals...
10/690
+
požární sbor, hasičský sbor
fire brigade [faɪə brɪˈgeɪd]
jedn. číslo: fire brigade, množ. číslo: fire brigades
Požární sbor bojuje proti velkému požáru v supermarketu v centru města.
The fire brigade...
Kvůli úzké cestě se sem hasičský sbor nemohl dostat.
Due to the...
11/690
+
mák
poppy seed [ˈpɒpɪ siːd]
Použili jsme jemně mletý mák.
We used finely ground poppy seeds.
Základem makové náplně je mletý mák vařený v mléce.
The poppy seed filling is based on ground poppy seeds cooked in milk.
12/690
+
učebnice
school book [skuːl bʊk]
jedn. číslo: school book, množ. číslo: school books
Otevřete svoji učebnici na straně 74.
Open your school book on page 74.
Promiňte, zapomněl jsem učebnici doma.
I'm sorry, I forgot the school book at home.
13/690
+
bezprostředně po
vzhledem
kvůli (něčemu)
v důsledku
in the wake of [ɪn ðə weɪk əv]
Kvůli těmto zprávám, Paul odešel ze společnosti.
In the wake of the news, Paul has left the company.
V důsledku změny klimatu se veřejnost potýká s narůstajícími problémy.
In the wake of climate change the public is facing increasing challenges.
Desetitisíce demonstrantů se po dvou masových střelbách shromáždily, aby požadovaly přísnější zákony o držení zbraní.
Tens of thousands...
14/690
+
kolemjdoucí
passers-by [ˈpæs·ərˈbɑɪ]
Jejich spor vygradoval do násilí a nakonec byl zraněn kolemjdoucí.
Their dispute took...
Nemůžete žebrat o peníze od kolemjdoucích.
You can't beg...
Demonstranti rozdávali letáky kolemjdoucím.
Demonstrators handed out...
15/690
+
kosatka
killer whale [ˈkɪlə weɪl]
jedn. číslo: killer whale, množ. číslo: killer whales
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are...
Kosatky dosahují délky až deseti metrů.
Killer whales are...
16/690
+
polární kruh (severní)
arctic circle [ˈɑːktɪk ˈsɜːkəl]
jedn. číslo: arctic circle, množ. číslo: arctic circles
Žili jsme v národním parku severně od polárního kruhu.
We lived in...
Na polárním kruhu není v prosinci slunce nad obzorem vidět.
At the arctic...
17/690
+
služba podpory
help desk [help desk]
jedn. číslo: help desk, množ. číslo: help desks
Prodavač mě poslal na službu podpory v přízemí.
The shop assistant...
IT podpora odešle textovou zprávu do vašeho mobilního zařízení.
The IT help...
18/690
+
zapálit oheň, rozdělat oheň
rozdělání ohně
light a fire [laɪt faɪə]
jedn. číslo: light a fire, množ. číslo: light fires, přít. prostý: light a fire, 3. os. j. č.: lights a fire, průb. čas: lighting a fire, prostý min.: lit a fire, příčestí min.: lit a fire
Když přišla noc, rozdělali jsme oheň.
When night came,...
Povolení k rozdělání ohně v tomto lese je vždy nutné.
A permit to...
19/690
+
pozítří
day after tomorrow [deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ]
Naše prezentace je naplánována na pozítří.
Our presentation is...
Odjíždíme pozítří.
We leave the...
Bude to do pozítří hotové?
Will it be...
20/690
+
předevčírem
day before yesterday [deɪ bɪˈfɔː ˈjestədəɪ]
Navštívil jsem ho předevčírem.
I visited him...
Předevčírem byl čtvrtek.
The day before...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X