460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
tlachy, tlachání
chit-chat [ˈtʃɪt.t ʃæt]
Pro některé z nás může být poslouchání tlachů jiných lidí velmi obtěžující.
For some of...
Miluju tlachání během přestávek na čaj.
I love the...
2/701
+
plyšový medvídek
teddy bear [ˈtedɪ beə]
jedn. číslo: teddy bear, množ. číslo: teddy bears
Plyšový medvídek pana Beana je obecně považovaný za jeho nejlepšího kamaráda.
Mr. Bean's teddy...
Mary si hrála se svým plyšovým medvídkem.
Mary was playing...
3/701
+
pohádka
fairy tale [ˈfeərɪ teɪl]
jedn. číslo: fairy tale, množ. číslo: fairy tales
Dnes večer vypadáš jako princezna z pohádky.
You look like...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
Děti pozorně poslouchaly, když jim babička vyprávěla pohádky.
The children were...
Pohádka je z velké části psána ve verších.
The fairy tale...
Čerstvý sníh byl nadýchaný jako v pohádce.
The fresh snow...
4/701
+
plný plyn
full throttle [fʊl θrɑːtl]
jedn. číslo: full throttle, množ. číslo: full throttles
Jacob žil život na plný plyn.
Jacob attacked life...
Toto auto je tišší, když jede na plný plyn, než většina aut při pohodové cestovní rychlosti.
This car is...
5/701
+
špatně padnoucí (oblečení)
nesedící, nepadnoucí
ill-fitting [ɪl ˈfɪtɪŋ]
Měla špatně padnoucí kabát.
She had ill-fitting...
Budu muset najít způsob, jak se zbavit práce, která mi nesedí.
I'll have to...
6/701
+
především
nejdříve
first of all [fɜːst əv ɔːl]
Nejprve se můžeme podívat na předchozí záznamy.
First of all we can look at previous records.
Nejprve si prostudujte příklady.
Study the examples...
Meč je vyroben především ze železa.
A sword is...
7/701
+
slzný plyn
tear gas [tɪə gæs]
Policie použila slzný plyn a gumové projektily.
Police have fired...
Museli použít slzný plyn, aby zahnali výtržníky.
They had to...
Policie použila slzný plyn k potlačení nepokojů.
Police used tear...
K rozehnání protestujících používají vodní děla, gumové projektily, slzný plyn a příležitostně i ostrou munici.
They use water...
Nebylo použití slzného plynu k rozehnání skupiny pokojných protestujících trochu přehnané?
Wasn't using tear...
8/701
+
burza (cenných papírů)
stock exchange [stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ]
jedn. číslo: stock exchange, množ. číslo: stock exchanges
Na burze mohou obchodovat pouze členové burzy.
Only stock exchange...
Příprava vstupu na burzu není zas tak odlišná, jako příprava na cestu.
Preparing to go...
Obchodování na burze je ze své podstaty rizikové.
Trading on the stock exchange is inherently risky.
9/701
+
mícha
spinal cord [ˈspaɪnəl kɔːd]
jedn. číslo: spinal cord, množ. číslo: spinal cords
Mícha slouží jako telegrafický kabel, který zasílá různé zprávy celým naším tělem.
The spinal cord...
Mozek a mícha se skládají z mnoha buněk.
The brain and...
10/701
+
silná stránka
strong suit [strɒŋ sjuːt]
jedn. číslo: strong suit, množ. číslo: strong suits
Smysl pro humor není zřejmě naší silnou stránkou.
Being funny is...
Zdvořilost není jeho silnou stránkou.
Politeness is not...
11/701
+
jednak
za prvé, především
for one thing [fɔː wʌn θɪŋ]
Jednak tomu nerozumím, jednak mě to uráží.
For one thing,...
Především, určitě sis všiml, jak moc se hádáme.
For one thing,...
12/701
+
po celou dobu
pořád
all the time [ɔːl ðə taɪm]
Chtěl jsem jenom přijít na to, proč jsem byl pořád unavený.
I just wanted...
Celou dobu chodil sem a tam.
He went up and down all the time.
Nemusí to tak vypadat pořád.
It doesn't have...
Laťka se neustále zvyšuje.
The bar is...
Po celou dobu si Ross hrál s tužkou ve své ruce.
All the time...
Já urážím lidi neustále, i když to není můj záměr.
I offend people...
13/701
+
trochu, trošku, trošičku
a little [ə ˈlɪtəl]
Pokud chcete, mohl bych vám trochu pomoci.
f you like,...
Potřebuju trochu času.
I need a little time.
Dovolte mi říct vám krátký příběh.
Let me tell you a little story.
Pak se za mnou někdo trochu zasmál.
Then someone laughed a little behind me.
Měl jsem trochu problém najít jeho žílu.
I had a little trouble finding his vein.
Můžu vám trochu popovídat o čem ta kniha je.
I can tell...
14/701
+
většina z nás
most of us [məʊst əv ʌs]
Většina z nás se nikdy nepřiblíží využití svého plného potenciálu.
Most of us...
Většina z nás je ráno produktivnější.
Most of us...
Většina z nás s ní nesouhlasí.
Most of us...
15/701
+
považovat za samozřejmost
take for granted [teɪk fɔː ˈgrɑːntɪd]
přít. prostý: take for granted, 3. os. j. č.: takes for granted, průb. čas: taking for granted, prostý min.: took for granted, příčestí min.: taken for granted
Nikdy jsem to nepovažoval za samozřejmost.
I never took...
Nevážil jsem si věcí, které jsem považoval za samozřejmost.
I didn't appreciate...
16/701
+
průzkum veřejného mínění
exit poll [ˈegzɪt pəʊl]
jedn. číslo: exit poll, množ. číslo: exit polls
Podle posledních průzkumů veřejného mínění vede o 20%.
According to the...
Zákon zakazuje zveřejňování průzkumů veřejného mínění před ukončením hlasování.
Law forbids the...
17/701
+
dosud, prozatím, zatím
for now [fɔː naʊ]
To jsou informace, které zatím potřebujeme.
That is the...
Pro teď je to dobré.
It is good for now.
Jsme v bezpečí, alespoň prozatím.
We're safe, at least for now.
18/701
+
využít
zneužít
vyzrát
take advantage of [teɪk ədˈvɑːntɪdʒ əv]
přít. prostý: take advantage of, 3. os. j. č.: takes advantage of, průb. čas: taking advantage of, prostý min.: took advantage of, příčestí min.: taken advantage of
Využili Johna, když nic nevěděl o pravých okolnostech.
John was taken...
Využíváme jejích dovedností v kuchyni.
We're taking advantage...
Pravděpodobně jsme byli mezi těmi, kteří mohli využít tento program.
We were likely...
19/701
+
podzemní voda
ground water [graʊnd ˈwɔːtə]
jedn. číslo: ground water, množ. číslo: ground waters
Záplavy způsobily zvýšení hladiny podzemních vod.
The floods caused...
Jejich žumpa kontaminovala spodní vodu.
Their cesspit contaminated...
20/701
+
povrchová voda
surface water [ˈsɜːfɪs ˈwɔːtə]
jedn. číslo: surface water, množ. číslo: surface waters
Povrchová voda zde není znečištěná.
The surface water...
Zemědělství je hlavním uživatelem podzemních a povrchových vod.
Agriculture is a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X