380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/463
+
plyšový medvídek
teddy bear [ˈtedɪ beə]
j.č.: teddy bear, mn.č.: teddy bears
Plyšový medvídek pana Beana je obecně považovaný za jeho nejlepšího kamaráda.
Mr. Bean's teddy...
Mary si hrála se svým plyšovým medvídkem.
Mary was playing...
2/463
+
pohádka
fairy tale [ˈfeərɪ teɪl]
j.č.: fairy tale, mn.č.: fairy tales
Dnes večer vypadáš jako princezna z pohádky.
You look like...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
3/463
+
plný plyn
full throttle [fʊl θrɑːtl]
j.č.: full throttle, mn.č.: full throttles
Jacob žil život na plný plyn.
Jacob attacked life...
Toto auto je tišší, když jede na plný plyn, než většina aut při pohodové cestovní rychlosti.
This car is...
4/463
+
špatně padnoucí (oblečení)
nesedící, nepadnoucí
ill-fitting [ɪl ˈfɪtɪŋ]
Měla špatně padnoucí kabát.
She had ill-fitting...
Budu muset najít způsob, jak se zbavit práce, která mi nesedí.
I'll have to...
5/463
+
především
nejdříve
first of all [fɜːst əv ɔːl]
Nejprve se můžeme podívat na předchozí záznamy.
First of all we can look at previous records.
Nejprve si prostudujte příklady.
Study the examples...
Meč je vyroben především ze železa.
A sword is...
6/463
+
slzný plyn
tear gas [tɪə gæs]
Policie použila slzný plyn a gumové projektily.
Police have fired...
Museli použít slzný plyn, aby zahnali výtržníky.
They had to...
7/463
+
burza (cenných papírů)
stock exchange [stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ]
j.č.: stock exchange, mn.č.: stock exchanges
Na burze mohou obchodovat pouze členové burzy.
Only stock exchange...
Příprava vstupu na burzu není zas tak odlišná, jako příprava na cestu.
Preparing to go...
8/463
+
mícha
spinal cord [ˈspaɪnəl kɔːd]
j.č.: spinal cord, mn.č.: spinal cords
Mícha slouží jako telegrafický kabel, který zasílá různé zprávy celým naším tělem.
The spinal cord...
Mozek a mícha se skládají z mnoha buněk.
The brain and...
9/463
+
silná stránka
strong suit [strɒŋ sjuːt]
j.č.: strong suit, mn.č.: strong suits
Smysl pro humor není zřejmě naší silnou stránkou.
Being funny is...
Zdvořilost není jeho silnou stránkou.
Politeness is not...
10/463
+
jednak
za prvé, především
for one thing [fɔː wʌn θɪŋ]
Jednak tomu nerozumím, jednak mě to uráží.
For one thing,...
Především, určitě sis všiml, jak moc se hádáme.
For one thing,...
11/463
+
po celou dobu
pořád
all the time [ɔːl ðə taɪm]
Chtěl jsem jenom přijít na to, proč jsem byl pořád unavený.
I just wanted...
Celou dobu chodil sem a tam.
He went up and down all the time.
Nemusí to tak vypadat pořád.
It doesn't have...
Po celou dobu si Ross hrál s tužkou ve své ruce.
All the time...
Já urážím lidi neustále, i když to není můj záměr.
I offend people...
Motor vydal zlověstný zvuk po celou dobu.
The engine made...
12/463
+
trochu, trošku, trošičku
a little [ə ˈlɪtəl]
Pokud chcete, mohl bych vám trochu pomoci.
f you like,...
Potřebuju trochu času.
I need a little time.
Dovolte mi říct vám krátký příběh.
Let me tell you a little story.
Pak se za mnou někdo trochu zasmál.
Then someone laughed a little behind me.
Měl jsem trochu problém najít jeho žílu.
I had a little trouble finding his vein.
Můžu vám trochu popovídat o čem ta kniha je.
I can tell...
13/463
+
většina z nás
most of us [məʊst əv ʌs]
Většina z nás se nikdy nepřiblíží využití svého plného potenciálu.
Most of us...
14/463
+
považovat za samozřejmost
take for granted [teɪk fɔː ˈgrɑːntɪd]
přít.: take for granted, 3.os.: takes for granted, průb.: taking for granted, min.pr.: took for granted, příč.min.: taken for granted
Nikdy jsem to nepovažoval za samozřejmost.
I never took...
15/463
+
průzkum veřejného mínění (při odchodu z volební místnosti)
exit poll [ˈegzɪt pəʊl]
j.č.: exit poll, mn.č.: exit polls
Podle posledních průzkumů veřejného mínění vede o 20%.
According to the...
16/463
+
dosud, prozatím, zatím
for now [fɔː naʊ]
To jsou informace, které zatím potřebujeme.
That is the...
Pro teď je to dobré.
It is good for now.
Jsme v bezpečí, alespoň prozatím.
We're safe, at least for now.
17/463
+
využít
zneužít
vyzrát
take advantage of [teɪk ədˈvɑːntɪdʒ əv]
přít.: take advantage of, 3.os.: takes advantage of, průb.: taking advantage of, min.pr.: took advantage of, příč.min.: taken advantage of
Využili Johna, když nic nevěděl o pravých okolnostech.
John was taken...
Využíváme jejích dovedností v kuchyni.
We're taking advantage...
Pravděpodobně jsme byli mezi těmi, kteří mohli využít tento program.
We were likely...
18/463
+
podzemní voda
ground water [graʊnd ˈwɔːtə]
j.č.: ground water, mn.č.: ground waters
Záplavy způsobily zvýšení hladiny podzemních vod.
The floods caused...
19/463
+
povrchová voda
surface water [ˈsɜːfɪs ˈwɔːtə]
j.č.: surface water, mn.č.: surface waters
Povrchová voda zde není znečištěná.
The surface water...
Zemědělství je hlavním uživatelem podzemních a povrchových vod.
Agriculture is a...
20/463
+
technologicky nevyspělý
zastaralý, nemoderní
jednoduchý, primitivní
low-tech [ˌləʊˈtek]
Použili jsme rychlou a jednoduchou metodu ověření nepřítomnosti kysličníku uhličitého.
We used a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X