380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/463
+
nacházet se hluboko (v krizi)
být uprostřed (něčeho)
někdy během
be well into [bɪ: wel ˈɪntə]
přít.: be well into, 3.os.: is well into, průb.: being well into, min.pr.: were/was well into, příč.min.: been well into
Bude to někdy během zítřka.
It'll be well...
2/463
+
(u)šitý na míru
tailor-made [ˌteɪ.ləˈmeɪd]
Náš software je šitý na míru specifickým požadavkům zákazníka.
Our software is...
Portfolio každého klienta je šité na míru.
Each client's portfolio is tailor-made.
3/463
+
volant
steering wheel [ˈstɪərɪŋ wiːl]
j.č.: steering wheel, mn.č.: steering wheels
Moderní volant ve F1 je dobrým příkladem promyšleného inženýrství.
A modern F1...
4/463
+
mít štěstí
be fortunate [bɪ: fortunate]
V posledních několika letech jsem měl to štěstí, že jsem mohl cestovat několik měsíců vcelku.
I have been...
5/463
+
pravnučka
great-granddaughter [ˌɡreɪtˈɡrændɔːtər]
j.č.: great-granddaughter, mn.č.: great-granddaughters
Mohla se někdy setkat se svou pravnučkou?
Could she ever...
Její pravnučka se narodila na druhé straně Atlantiku o 21 let později.
Her great-granddaughter was...
6/463
+
nezávislý
samostatný
self-contained [self kənˈteɪnd]
Když je loď vypuštěna na otevřené moře, musí fungovat jako samostatný svět.
When a ship...
7/463
+
pro snadnější, pro snadnou
kvůli usnadnění
for the ease of [fɔː ðə iːz əv]
Pro snadnější srovnání jsme vystavili všechny naše modely.
For the ease...
Jakou známku byste dali svým oblíbeným webovým stránkám za to, jak snadně se v nich orientuje?
What grade would...
8/463
+
mít na kontě
mít za sebou
under one's belt [ˈʌndə ˈwʌnz belt]
Ryan má za sebou více než 15 let zkušeností s výukou.
Ryan has more...
9/463
+
ne zbytečně, ne nadarmo
ne pro nic za nic
not for nothing [nɒt fɔː ˈnʌθɪŋ]
Ne nadarmo nezůstávají výzkumné aplikace dostupné v jejich systému.
Not for nothing,...
10/463
+
jít hluboko
sáhnout hluboko
zabrat (pořádně)
dig deep [dɪg diːp]
přít.: dig deep, 3.os.: digs deep, průb.: digging deep, min.pr.: dug deep, příč.min.: dug deep
Gregor pořádně zabral, aby se vyhnul šokující porážce.
Gregor digs deep...
Důkladně jsme pátrali v její minulosti.
We dug deep...
11/463
+
samoléčení
vyléčit se samo
self‑heal [self-hiːl]
Srdce má velmi omezenou schopnost vyléčit se samo.
The heart has...
12/463
+
pokaždé
each time [iːtʃ taɪm]
Pokaždé jsme se setkali s mlčením.
Each time, we...
13/463
+
doteď, do nynějška
touto dobou, teď už
by now [baɪ naʊ]
Moje žena je touto dobou již vzhůru, a tak krásně posnídáme jako rodina.
By now my...
14/463
+
svým způsobem
do určité míry
v určitém smyslu
in a way [ɪn ə weɪ]
Svým způsobem jsem vyhrál.
In a way,...
Ano, do určité míry jsem to už udělala.
Yeah, but in...
15/463
+
císařský řez
C-section [ˈsiː ˈsekʃən]
j.č.: C-section, mn.č.: C-sections
Pacientky často odmítají císařský řez, i když by jim to mohlo zachránit život.
Patients often decline...
16/463
+
nesmírně zvědavý
pozorně poslouchat
all ears [ɔːl ɪə]
Pozorně poslouchám.
I'm all ears.
17/463
+
zhubnutí
weight loss [weɪt lɒs]
Naprosto odmítám běžné užívání projímadla jako metody hubnutí.
I completely reject...
Držet dietu dva týdny každý měsíc může zvýšit úbytek vaší váhy.
Dieting for two...
18/463
+
seznam úkolů, co je potřeba udělat
to-do [tuː duː]
Projdeme si vše z našeho seznamu úkolů a pak můžeme přidat další.
We check everything...
19/463
+
zavést
put in place [pʊt ɪn pleɪs]
přít.: put in place, 3.os.: puts in place, průb.: putting in place, min.pr.: put in place, příč.min.: put in place
Pokud zavedli tarify, musíme rázně odpovědět.
If they have...
20/463
+
být označen
be flagged [biː ˈflægd]
přít.: be/am/are flagged, 3.os.: is flagged, průb.: being flagged, min.pr.: were/was flagged, příč.min.: been flagged
Toto jednání bylo označeno jako důvěrné.
This negotiation was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X