380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/463
+
záchranný
pro záchranu života
life saving [laɪf ˈseɪvɪŋ]
Naše staré záchranné a zásahové vybavení není funkční.
Our old life...
2/463
+
lupa
magnifying glass [ˈmægnɪˌfaɪ glɑːs]
j.č.: magnifying glass, mn.č.: magnifying glasses
Používám lupu ke čtení drobného tisku.
I use a...
3/463
+
skok o tyči
pole vault [pəʊl vɔːlt]
Skok o tyči je soutěžní disciplínou na Olympijských hrách.
Pole Vault is...
4/463
+
zavírací špendlík
safety pin [ˈseɪftɪ pɪn]
j.č.: safety pin, mn.č.: safety pins
Všechna startovní čísla by měla být čistá a přišpendlena zavíracími špendlíky.
All start numbers...
5/463
+
sebeovládání
self-control [ˌself.kənˈtroʊl]
Lidé, kterým chybí sebeovládání, budou mít tendenci být více impulzivní.
People who lack...
6/463
+
rouška (na obličej)
face mask [feɪs mɑːsk]
j.č.: face mask, mn.č.: face masks
Byl potrestán za to, že nedodržel povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě.
He was punished...
Koupila jsem si šicí stroj, abych mohla šit roušky.
I bought a...
7/463
+
ale zatímco
i když
but while [bʌt waɪl]
Ale zatímco podporují volný pohyb zboží a služeb, nejsou již tak nadšení z volného pohybu pracovní síly.
But while they...
8/463
+
tak nějak, poněkud
trochu
kind of [kaɪnd əv]
Tak nějak si na to vzpomínám.
I kind of...
9/463
+
nechť je tady, budiž
let there be [let ðeə bɪ:]
Budiž světlo.
Let there be...
10/463
+
mít na paměti
bear in mind [beə ɪn maɪnd]
Mějte na paměti, že byste toto neměli používat jako trvalé řešení.
Bear in mind...
11/463
+
železný šrot
scrap iron [scrap ˈaɪən]
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
12/463
+
na památku
jako vzpomínku
in memory [ɪn ˈmemərɪ]
Desetiletý chlapec spí měsíce ve stanu na památku jeho přátel.
A 10-year-old boy...
13/463
+
vzestupy a pády
ups and downs [ʌps ənd daʊn]
Je to podrobný popis vzestupů a pádů jednoho z největších vizionářů naší doby.
It is a...
14/463
+
(být) stranou, (být) ven ze hry
vyvléknout se
off the hook [ɒf ðɪ hʊk]
Nechci být stranou, chci být ve vedení naší strany.
I don't wanna...
15/463
+
zasnoubit se
get engaged [get ɪnˈgeɪdʒd]
přít.: get engaged, 3.os.: gets engaged, průb.: getting engaged, min.pr.: got engaged, příč.min.: got engaged
Zasnoubil jsem se se svou dlouholetou přítelkyní v Disneylandu.
I got engaged...
16/463
+
smoking
dinner jacket [ˈdɪnə ˈdʒækɪt]
j.č.: dinner jacket, mn.č.: dinner jackets
Kevin nosil dvouřadový smoking s lehkou elegancí.
Kevin wore his...
Pokud nemáte smoking, nemůžete jít dál.
If you don't...
17/463
+
zkušební verze
trial version [ˈtraɪəl ˈvɜːʃən]
j.č.: trial version, mn.č.: trial versions
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
18/463
+
mimořádný, nevšední
out of the ordinary [aʊt ɒv ðɪ ˈɔːdənrɪ]
Její inteligence je mimořádná.
Her intelligence is...
Všimla jste si něčeho neobvyklého?
Did you notice...
19/463
+
ostnatý drát
barbed wire [bɑːbd waɪə]
j.č.: barbed wire, mn.č.: barbed wires
Náš pozemek je ohraničen ostnatým drátem.
Our land is...
Plot s ostnatým drátem nahoře byl nahrazen vysokou betonovou zdí.
The fence with...
20/463
+
obecně řečeno, obecně lze řící
generally speaking [ˈdʒenrəlɪ ˈspiːkɪŋ]
Obecně lze říci, čím více zaplatíte, tím více získáte.
Generally speaking, the...
Obecně řečeno, ženy žijí déle než muži.
Generally speaking, women...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X