460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
být označen
be flagged [biː ˈflægd]
přít. prostý: be/am/are flagged, 3. os. j. č.: is flagged, průb. čas: being flagged, prostý min.: were/was flagged, příčestí min.: been flagged
Toto jednání bylo označeno jako důvěrné.
This negotiation was...
Všechny tyto peníze byly označeny.
All that money...
2/701
+
záchranný
pro záchranu života
life saving [laɪf ˈseɪvɪŋ]
Naše staré záchranné a zásahové vybavení není funkční.
Our old life...
Podpora města zajistí budoucnost každoročních záchranných hlídek, které jsou přítomny každé léto.
The City's support...
3/701
+
lupa
magnifying glass [ˈmægnɪˌfaɪ glɑːs]
jedn. číslo: magnifying glass, množ. číslo: magnifying glasses
Používám lupu ke čtení drobného tisku.
I use a...
Ani pod lupou jsem nenašla nejmenší rozdíl.
Even under a...
4/701
+
letní čas
daylight saving time [deɪˌlaɪt seɪvɪŋ taɪm]
jedn. číslo: daylight saving time
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
Víte, kdo přišel s letním časem, že ano?
You know who...
Více než třetina států nyní podporuje trvalý přechod na letní čas.
More than a...
5/701
+
skok o tyči
pole vault [pəʊl vɔːlt]
Skok o tyči je soutěžní disciplínou na Olympijských hrách.
Pole vault is...
Naše škola získala první místo v soutěži ve skoku o tyči.
Our school won...
6/701
+
spínací špendlík, zavírací špendlík
safety pin [ˈseɪftɪ pɪn]
jedn. číslo: safety pin, množ. číslo: safety pins
Všechna startovní čísla by měla být čistá a přišpendlena zavíracími špendlíky.
All start numbers...
Co děláš s tím spínacím špendlíkem?
What are you...
7/701
+
sebeovládání
self-control [ˌself.kənˈtroʊl]
Lidé, kterým chybí sebeovládání, budou mít tendenci být více impulzivní.
People who lack...
Sebeovládání nám také pomáhá udržet si sebeúctu, což je ještě důležitější.
Self-control also helps...
8/701
+
rouška (na obličej)
face mask [feɪs mɑːsk]
jedn. číslo: face mask, množ. číslo: face masks
Byl potrestán za to, že nedodržel povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě.
He was punished...
Koupila jsem si šicí stroj, abych mohla šit roušky.
I bought a...
9/701
+
ale zatímco
i když, třebaže
but while [bʌt waɪl]
Ale zatímco podporují volný pohyb zboží a služeb, nejsou již tak nadšení z volného pohybu pracovní síly.
But while they...
Ale zatímco byl v nemocnici, jeho firma zkrachovala.
But while Tommy...
10/701
+
tak nějak, poněkud
trochu
svým způsobem
kind of [kaɪnd əv]
Tak nějak si na to vzpomínám.
I kind of...
Bylo poněkud zvláštní ho zase po letech vidět.
It was kind...
11/701
+
nechť je tady, budiž
let there be [let ðeə bɪ:]
Budiž světlo.
Let there be...
Ať je práce, chléb, voda a sůl pro všechny.
Let there be...
12/701
+
mít na paměti
brát na vědomí
bear in mind [beə ɪn maɪnd]
Mějte na paměti, že byste toto neměli používat jako trvalé řešení.
Bear in mind...
Mějte na paměti, že se termín realizace projektu rychle blíží.
Bear in mind...
Při plánování rozpočtu mějte na paměti neočekávané výdaje, které mohou vzniknout.
When planning your...
13/701
+
železný šrot
scrap iron [scrap ˈaɪən]
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
Železný šrot byl roztaven a znovu použit.
The scrap iron...
Toto staré auto nebylo nic jiného než hromada železného šrotu.
This old car...
14/701
+
na památku
jako vzpomínku
in memory [ɪn ˈmemərɪ]
Pomník byl postaven na památku vojáků, kteří ve válce přišli o život.
The monument was...
Rodina zasadila strom na památku svého milovaného domácího mazlíčka, který loni zemřel.
The family planted...
V kostele se konala bohoslužba jako vzpomínka na oběti nedávné přírodní katastrofy.
The church held...
15/701
+
vzestupy a pády
ups and downs [ʌps ənd daʊn]
Je to podrobný popis vzestupů a pádů jednoho z největších vizionářů naší doby.
It is a...
Život je plný vzestupů a pádů, ale je důležité zůstat pozitivní a jít dál.
Life is full...
Akciový trh zažil v poslední době mnoho vzestupů a pádů.
The stock market...
16/701
+
(být) stranou, (být) ven ze hry
vyvléknout se (z háčku)
dostat se pryč (z nepříjemné situace)
off the hook [ɒf ðɪ hʊk]
Nechci být stranou, chci být ve vedení naší strany.
I don't wanna...
Rybář si všiml, že se mu ryba vyvlékla z háčku dřív, než ji stačil k sobě přitáhnout.
The fisherman noticed...
17/701
+
zasnoubit se
get engaged [get ɪnˈgeɪdʒd]
přít. prostý: get engaged, 3. os. j. č.: gets engaged, průb. čas: getting engaged, prostý min.: got engaged, příčestí min.: got engaged
Zasnoubil jsem se se svou dlouholetou přítelkyní v Disneylandu.
I got engaged...
Jeff se konečně zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní.
Jeff has finally...
18/701
+
smoking
dinner jacket [ˈdɪnə ˈdʒækɪt]
jedn. číslo: dinner jacket, množ. číslo: dinner jackets
Kevin nosil dvouřadový smoking s lehkou elegancí.
Kevin wore his...
Pokud nemáte smoking, nemůžete jít dál.
If you don't...
19/701
+
zkušební verze, demo verze
trial version [ˈtraɪəl ˈvɜːʃən]
jedn. číslo: trial version, množ. číslo: trial versions
Zkušební verze hry umožňuje hráčům hrát několik prvních úrovní zdarma.
The trial version...
Demo verze programu má oproti plné verzi určitá omezení.
The trial version...
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
20/701
+
mimořádný, nevšední
out of the ordinary [aʊt ɒv ðɪ ˈɔːdənrɪ]
Její inteligence je mimořádná.
Her intelligence is...
Všimla jste si něčeho neobvyklého?
Did you notice...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X