420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/575
+
být označen
be flagged [biː ˈflægd]
přít. prostý: be/am/are flagged, 3. os. j. č.: is flagged, průb. čas: being flagged, prostý min.: were/was flagged, příčestí min.: been flagged
Toto jednání bylo označeno jako důvěrné.
This negotiation was...
Všechny tyto peníze byly označeny.
All that money...
2/575
+
záchranný
pro záchranu života
life saving [laɪf ˈseɪvɪŋ]
Naše staré záchranné a zásahové vybavení není funkční.
Our old life...
Podpora města zajistí budoucnost každoročních záchranných hlídek, které jsou přítomny každé léto.
The City's support...
3/575
+
lupa
magnifying glass [ˈmægnɪˌfaɪ glɑːs]
jedn. číslo: magnifying glass, množ. číslo: magnifying glasses
Používám lupu ke čtení drobného tisku.
I use a...
Ani pod lupou jsem nenašla nejmenší rozdíl.
Even under a...
4/575
+
letní čas
daylight saving time [deɪˌlaɪt seɪvɪŋ taɪm]
jedn. číslo: daylight saving time
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
Víte, kdo přišel s letním časem, že ano?
You know who...
Více než třetina států nyní podporuje trvalý přechod na letní čas.
More than a...
5/575
+
skok o tyči
pole vault [pəʊl vɔːlt]
Skok o tyči je soutěžní disciplínou na Olympijských hrách.
Pole vault is...
Naše škola získala první místo v soutěži ve skoku o tyči.
Our school won...
6/575
+
spínací špendlík, zavírací špendlík
safety pin [ˈseɪftɪ pɪn]
jedn. číslo: safety pin, množ. číslo: safety pins
Všechna startovní čísla by měla být čistá a přišpendlena zavíracími špendlíky.
All start numbers...
Co děláš s tím spínacím špendlíkem?
What are you...
7/575
+
sebeovládání
self-control [ˌself.kənˈtroʊl]
Lidé, kterým chybí sebeovládání, budou mít tendenci být více impulzivní.
People who lack...
Sebeovládání nám také pomáhá udržet si sebeúctu, což je ještě důležitější.
Self-control also helps...
8/575
+
rouška (na obličej)
face mask [feɪs mɑːsk]
jedn. číslo: face mask, množ. číslo: face masks
Byl potrestán za to, že nedodržel povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě.
He was punished...
Koupila jsem si šicí stroj, abych mohla šit roušky.
I bought a...
9/575
+
ale zatímco
i když, třebaže
but while [bʌt waɪl]
Ale zatímco podporují volný pohyb zboží a služeb, nejsou již tak nadšení z volného pohybu pracovní síly.
But while they...
Ale zatímco byl v nemocnici, jeho firma zkrachovala.
But while Tommy...
10/575
+
tak nějak, poněkud
trochu
svým způsobem
kind of [kaɪnd əv]
Tak nějak si na to vzpomínám.
I kind of...
Bylo poněkud zvláštní ho zase po letech vidět.
It was kind...
11/575
+
nechť je tady, budiž
let there be [let ðeə bɪ:]
Budiž světlo.
Let there be...
12/575
+
mít na paměti
brát na vědomí
bear in mind [beə ɪn maɪnd]
Mějte na paměti, že byste toto neměli používat jako trvalé řešení.
Bear in mind...
13/575
+
železný šrot
scrap iron [scrap ˈaɪən]
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
14/575
+
na památku
jako vzpomínku
in memory [ɪn ˈmemərɪ]
Desetiletý chlapec spí měsíce ve stanu na památku jeho přátel.
A 10-year-old boy...
15/575
+
vzestupy a pády
ups and downs [ʌps ənd daʊn]
Je to podrobný popis vzestupů a pádů jednoho z největších vizionářů naší doby.
It is a...
16/575
+
(být) stranou, (být) ven ze hry
vyvléknout se
off the hook [ɒf ðɪ hʊk]
Nechci být stranou, chci být ve vedení naší strany.
I don't wanna...
17/575
+
zasnoubit se
get engaged [get ɪnˈgeɪdʒd]
přít. prostý: get engaged, 3. os. j. č.: gets engaged, průb. čas: getting engaged, prostý min.: got engaged, příčestí min.: got engaged
Zasnoubil jsem se se svou dlouholetou přítelkyní v Disneylandu.
I got engaged...
18/575
+
smoking
dinner jacket [ˈdɪnə ˈdʒækɪt]
jedn. číslo: dinner jacket, množ. číslo: dinner jackets
Kevin nosil dvouřadový smoking s lehkou elegancí.
Kevin wore his...
Pokud nemáte smoking, nemůžete jít dál.
If you don't...
19/575
+
zkušební verze
trial version [ˈtraɪəl ˈvɜːʃən]
jedn. číslo: trial version, množ. číslo: trial versions
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
20/575
+
mimořádný, nevšední
out of the ordinary [aʊt ɒv ðɪ ˈɔːdənrɪ]
Její inteligence je mimořádná.
Her intelligence is...
Všimla jste si něčeho neobvyklého?
Did you notice...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X