460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
ostnatý drát
barbed wire [bɑːbd waɪə]
jedn. číslo: barbed wire, množ. číslo: barbed wires
Náš pozemek je ohraničen ostnatým drátem.
Our land is...
Plot s ostnatým drátem nahoře byl nahrazen vysokou betonovou zdí.
The fence with...
2/701
+
obecně řečeno, obecně lze řící
generally speaking [ˈdʒenrəlɪ ˈspiːkɪŋ]
Obecně lze říci, čím více zaplatíte, tím více získáte.
Generally speaking, the...
Obecně řečeno, ženy žijí déle než muži.
Generally speaking, women...
3/701
+
žvýkačka
chewing gum [ˈtʃuːɪŋ gʌm]
jedn. číslo: chewing gum, množ. číslo: chewing gums
Její nejhorší zlozvyk je, že pořád žvýká žvýkačku.
Her worst habit...
Vytáhla žvýkačku a dala si ji do úst.
She took out...
4/701
+
plech
sheet metal [ʃiːt ˈmetəl]
jedn. číslo: sheet metal, množ. číslo: sheet metals
Je to zašroubováno do plechu.
It is screwed...
Můžu přivařit ocelovou trubku na tento plech?
Can I weld...
5/701
+
takto, tímto způsobem
in this way [ɪn ðɪs weɪ]
Pouze tímto způsobem můžeme vyřešit tento problém.
Only in this...
Tímto způsobem to není vhodné vysvětlovat.
It can't be...
6/701
+
smrkat
blow one's nose [bləʊ wʌns nəʊz]
přít. prostý: blow one's nose, 3. os. j. č.: blows one's nose, průb. čas: blowing one's nose, prostý min.: blew one's nose, příčestí min.: blown one's nose
Musím neustále smrkat, abych mohla dýchat.
I have to...
Malé děti se musí učit, jak správně smrkat.
Young children need...
7/701
+
střední škola
high school [haɪ skuːl]
jedn. číslo: high school, množ. číslo: high schools
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Moji tři přátelé a já jsme založili hudební skupinu na střední škole.
My three friends and I established a music band in high school.
Spletl jsem si ho se středoškolákem.
I mistook him...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
8/701
+
rybářský prut
fishing rod [ˈfɪʃɪŋ rɒd]
jedn. číslo: fishing rod, množ. číslo: fishing rods
Můj rybářský prut je vyroben z uhlíkových vláken a je pevný a odolný.
My fishing rod...
Musíte použít správný rybářský prut.
You have to...
9/701
+
přestupný rok
leap year [liːp jɪə]
jedn. číslo: leap year, množ. číslo: leap years
Pořád zapomínám, že je letos přestupný rok.
I keep forgetting...
S výjimkou přestupných roků má únor jen dvacet osm dní.
Except for leap...
10/701
+
dosud, doposud, dodnes
to date [tuː deɪt]
Roger Federer dosud vydělal více než 130 milionů dolarů.
Roger Federer has...
Dodnes nikdo nedokázal vyřešit tento složitý matematický problém.
To date, no...
Tým vyhrál všechny své dosavadní zápasy na turnaji.
The team has...
11/701
+
nečekaně, znenadání
z ničeho nic
out of the blue [aʊt ɒv ðə bluː]
Tato myšlenka mě napadla naprosto nečekaně.
This thought came...
Neslyšel jsem o něm už roky, ale pak mi z ničeho nic zavolal.
I hadn't heard...
Na dálnici se jí z ničeho nic porouchalo auto, což jí způsobilo spoustu nepříjemností.
The car broke...
12/701
+
šeptem
in a whisper [ɪn ə ˈwɪspə]
Zeptala se mě téměř šeptem.
She asked me...
Pacient mluvil šeptem a měl nepřítomný pohled.
The patient spoke...
13/701
+
pokladna, prodej lístků
rezervační kancelář
booking office [ˈbʊkɪŋ ˈɒfɪs]
jedn. číslo: booking office, množ. číslo: booking offices
Rád bych věděl, jestli je v nové hale po celou noc k dispozici pokladna.
I'd like to...
Zavolejte do rezervační kanceláře aerolinií několik dní před datem vašeho odletu.
Call the airline...
14/701
+
poštovní holub
carrier pigeon [ˈkærɪə ˈpɪdʒɪn]
jedn. číslo: carrier pigeon, množ. číslo: carrier pigeons (or carrier pigeon)
Zpráva byla doručena poštovním holubem.
The message was...
Proč jim nepošleš zprávu po poštovním holubu?
Why don't you...
15/701
+
borová šiška
pine cone [paɪn kəʊn]
jedn. číslo: pine cone, množ. číslo: pine cones
Borová šiška byla považována za symbol plodnosti.
The pine cone...
Zkoušeli jsme zatopit pomocí borových šišek.
We tried to...
16/701
+
pašerák lidí
people-smuggler [ˈpiːpəl ˈsmʌglə]
jedn. číslo: people-smuggler, množ. číslo: people-smugglers
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
Pašeráci lidí za poplatek umožní nelegální vstup do země.
The people-smugglers will...
17/701
+
dlouhotrvajicí, dlouhodobý
long-lasting [lɒŋ ˈlɑːstɪŋ]
Nebyly zjištěny žádné známky závažných nebo dlouhodobých účinků.
There was no...
Tato rtěnka poskytuje dlouhotrvající sytou barvu.
This lipstick gives...
18/701
+
výrazné (křiklavé) barvy
bold colour [bəʊld ˈkʌlə]
jedn. číslo: bold colour, množ. číslo: bold colours
Zkuste vymalovat jednu stěnu výraznou barvou a ostatní ponechte neutrální nebo bílé.
Try painting one...
Ve svém šatníku preferovala výrazné barvy.
She preferred bold...
19/701
+
dětský skútr, koloběžka
toy scooter [tɔɪ ˈskuːtə]
jedn. číslo: toy scooter, množ. číslo: toy scooters
K Vánocům jsem dostal dětský skútr.
I got a...
Mladý chlapec jel na svém dětském skútru, když ho na silnici srazilo auto.
The young boy...
20/701
+
zkrácený / částečný (úvazek)
part-time [pɑːt taɪm]
Mnoho matek se rozhodlo pracovat na částečný úvazek.
A lot of...
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
Zaměstnávání se na částečný úvazek je na celém světě na vzestupu a Austrálie není výjimkou.
Part-time employment is...
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X