400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/511
+
obecně řečeno, obecně lze řící
generally speaking [ˈdʒenrəlɪ ˈspiːkɪŋ]
Obecně lze říci, čím více zaplatíte, tím více získáte.
Generally speaking, the...
Obecně řečeno, ženy žijí déle než muži.
Generally speaking, women...
2/511
+
žvýkačka
chewing gum [ˈtʃuːɪŋ gʌm]
j.č.: chewing gum, mn.č.: chewing gums
Její nejhorší zlozvyk je, že pořád žvýká žvýkačku.
Her worst habit...
Vytáhla žvýkačku a dala si ji do úst.
She took out...
3/511
+
plech
sheet metal [ʃiːt ˈmetəl]
j.č.: sheet metal, mn.č.: sheet metals
Je to zašroubováno do plechu.
It is screwed...
Můžu přivařit ocelovou trubku na tento plech?
Can I weld...
4/511
+
takto, tímto způsobem
in this way [ɪn ðɪs weɪ]
Pouze tímto způsobem můžeme vyřešit tento problém.
Only in this...
Tímto způsobem to není vhodné vysvětlovat.
It can't be...
5/511
+
smrkat
blow one's nose [bləʊ wʌns nəʊz]
přít.: blow one's nose, 3.os.: blows one's nose, průb.: blowing one's nose, min.pr.: blew one's nose, příč.min.: blown one's nose
Musím neustále smrkat, abych mohla dýchat.
I have to...
Malé děti se musí učit, jak správně smrkat.
Young children need...
6/511
+
střední škola
high school [haɪ skuːl]
j.č.: high school, mn.č.: high schools
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Moji tři přátelé a já jsme založili hudební skupinu na střední škole.
My three friends and I established a music band in high school.
Spletl jsem si ho se středoškolákem.
I mistook him...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
7/511
+
rybářský prut
fishing rod [ˈfɪʃɪŋ rɒd]
j.č.: fishing rod, mn.č.: fishing rods
Můj rybářský prut je vyroben z uhlíkových vláken a je pevný a odolný.
My fishing rod...
Musíte použít správný rybářský prut.
You have to...
8/511
+
přestupný rok
leap year [liːp jɪə]
j.č.: leap year, mn.č.: leap years
Pořád zapomínám, že je letos přestupný rok.
I keep forgetting...
S výjimkou přestupných roků má únor jen dvacet osm dní.
Except for leap...
9/511
+
dosud, doposud, dodnes
to date [tuː deɪt]
Roger Federer dosud vydělal více než 130 milionů dolarů.
Roger Federer has...
10/511
+
nečekaně
z ničeho nic
out of the blue [aʊt ɒv ðə bluː]
Tato myšlenka mě napadla naprosto nečekaně.
This thought came...
11/511
+
šeptem
in a whisper [ɪn ə ˈwɪspə]
Zeptala se mě téměř šeptem.
She asked me...
Pacient mluvil šeptem a měl nepřítomný pohled.
The patient spoke...
12/511
+
pokladna, prodej lístků
rezervační kancelář
booking office [ˈbʊkɪŋ ˈɒfɪs]
j.č.: booking office, mn.č.: booking offices
Rád bych věděl, jestli je v nové hale po celou noc k dispozici pokladna.
I'd like to...
Zavolejte do rezervační kanceláře aerolinií několik dní před datem vašeho odletu.
Call the airline...
13/511
+
poštovní holub
carrier pigeon [ˈkærɪə ˈpɪdʒɪn]
j.č.: carrier pigeon, mn.č.: carrier pigeons (or carrier pigeon)
Zpráva byla doručena poštovním holubem.
The message was...
Proč jim nepošleš zprávu po poštovním holubu?
Why don't you...
14/511
+
borová šiška
pine cone [paɪn kəʊn]
j.č.: pine cone, mn.č.: pine cones
Borová šiška byla považována za symbol plodnosti.
The pine cone...
Zkoušeli jsme zatopit pomocí borových šišek.
We tried to...
15/511
+
pašerák lidí
people-smuggler [ˈpiːpəl ˈsmʌglə]
j.č.: people-smuggler, mn.č.: people-smugglers
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
Pašeráci lidí za poplatek umožní nelegální vstup do země.
The people-smugglers will...
16/511
+
dlouhotrvajicí, dlouhodobý
long-lasting [lɒŋ ˈlɑːstɪŋ]
Nebyly zjištěny žádné známky závažných nebo dlouhodobých účinků.
There was no...
Tato rtěnka poskytuje dlouhotrvající sytou barvu.
This lipstick gives...
17/511
+
výrazné (křiklavé) barvy
bold colour [bəʊld ˈkʌlə]
j.č.: bold colour, mn.č.: bold colours
Zkuste vymalovat jednu stěnu výraznou barvou a ostatní ponechte neutrální nebo bílé.
Try painting one...
Ve svém šatníku preferovala výrazné barvy.
She preferred bold...
18/511
+
dětský skútr, koloběžka
toy scooter [tɔɪ ˈskuːtə]
j.č.: toy scooter, mn.č.: toy scooters
K Vánocům jsem dostal dětský skútr.
I got a...
Mladý chlapec jel na svém dětském skútru, když ho na silnici srazilo auto.
The young boy...
19/511
+
zkrácený / částečný (úvazek)
part-time [pɑːt taɪm]
Mnoho matek se rozhodlo pracovat na částečný úvazek.
A lot of...
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
Zaměstnávání se na částečný úvazek je na celém světě na vzestupu a Austrálie není výjimkou.
Part-time employment is...
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
20/511
+
leknout se
vyděsit se
bát se
get scared [get skeəd]
přít.: get scared, 3.os.: gets scared, průb.: getting scared, min.pr.: got scared, příč.min.: got scared
Zloději se vyděsili a utekli.
The thieves got...
Začínal jsem se bát, když jsem viděl nejnovější statistiky, týkající se koronavirové pandemie.
I was beginning...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X