420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/575
+
ostnatý drát
barbed wire [bɑːbd waɪə]
jedn. číslo: barbed wire, množ. číslo: barbed wires
Náš pozemek je ohraničen ostnatým drátem.
Our land is...
Plot s ostnatým drátem nahoře byl nahrazen vysokou betonovou zdí.
The fence with...
2/575
+
obecně řečeno, obecně lze řící
generally speaking [ˈdʒenrəlɪ ˈspiːkɪŋ]
Obecně lze říci, čím více zaplatíte, tím více získáte.
Generally speaking, the...
Obecně řečeno, ženy žijí déle než muži.
Generally speaking, women...
3/575
+
žvýkačka
chewing gum [ˈtʃuːɪŋ gʌm]
jedn. číslo: chewing gum, množ. číslo: chewing gums
Její nejhorší zlozvyk je, že pořád žvýká žvýkačku.
Her worst habit...
Vytáhla žvýkačku a dala si ji do úst.
She took out...
4/575
+
plech
sheet metal [ʃiːt ˈmetəl]
jedn. číslo: sheet metal, množ. číslo: sheet metals
Je to zašroubováno do plechu.
It is screwed...
Můžu přivařit ocelovou trubku na tento plech?
Can I weld...
5/575
+
takto, tímto způsobem
in this way [ɪn ðɪs weɪ]
Pouze tímto způsobem můžeme vyřešit tento problém.
Only in this...
Tímto způsobem to není vhodné vysvětlovat.
It can't be...
6/575
+
smrkat
blow one's nose [bləʊ wʌns nəʊz]
přít. prostý: blow one's nose, 3. os. j. č.: blows one's nose, průb. čas: blowing one's nose, prostý min.: blew one's nose, příčestí min.: blown one's nose
Musím neustále smrkat, abych mohla dýchat.
I have to...
Malé děti se musí učit, jak správně smrkat.
Young children need...
7/575
+
střední škola
high school [haɪ skuːl]
jedn. číslo: high school, množ. číslo: high schools
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Moji tři přátelé a já jsme založili hudební skupinu na střední škole.
My three friends and I established a music band in high school.
Spletl jsem si ho se středoškolákem.
I mistook him...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
8/575
+
rybářský prut
fishing rod [ˈfɪʃɪŋ rɒd]
jedn. číslo: fishing rod, množ. číslo: fishing rods
Můj rybářský prut je vyroben z uhlíkových vláken a je pevný a odolný.
My fishing rod...
Musíte použít správný rybářský prut.
You have to...
9/575
+
přestupný rok
leap year [liːp jɪə]
jedn. číslo: leap year, množ. číslo: leap years
Pořád zapomínám, že je letos přestupný rok.
I keep forgetting...
S výjimkou přestupných roků má únor jen dvacet osm dní.
Except for leap...
10/575
+
dosud, doposud, dodnes
to date [tuː deɪt]
Roger Federer dosud vydělal více než 130 milionů dolarů.
Roger Federer has...
11/575
+
nečekaně
z ničeho nic
out of the blue [aʊt ɒv ðə bluː]
Tato myšlenka mě napadla naprosto nečekaně.
This thought came...
12/575
+
šeptem
in a whisper [ɪn ə ˈwɪspə]
Zeptala se mě téměř šeptem.
She asked me...
Pacient mluvil šeptem a měl nepřítomný pohled.
The patient spoke...
13/575
+
pokladna, prodej lístků
rezervační kancelář
booking office [ˈbʊkɪŋ ˈɒfɪs]
jedn. číslo: booking office, množ. číslo: booking offices
Rád bych věděl, jestli je v nové hale po celou noc k dispozici pokladna.
I'd like to...
Zavolejte do rezervační kanceláře aerolinií několik dní před datem vašeho odletu.
Call the airline...
14/575
+
poštovní holub
carrier pigeon [ˈkærɪə ˈpɪdʒɪn]
jedn. číslo: carrier pigeon, množ. číslo: carrier pigeons (or carrier pigeon)
Zpráva byla doručena poštovním holubem.
The message was...
Proč jim nepošleš zprávu po poštovním holubu?
Why don't you...
15/575
+
borová šiška
pine cone [paɪn kəʊn]
jedn. číslo: pine cone, množ. číslo: pine cones
Borová šiška byla považována za symbol plodnosti.
The pine cone...
Zkoušeli jsme zatopit pomocí borových šišek.
We tried to...
16/575
+
pašerák lidí
people-smuggler [ˈpiːpəl ˈsmʌglə]
jedn. číslo: people-smuggler, množ. číslo: people-smugglers
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
Pašeráci lidí za poplatek umožní nelegální vstup do země.
The people-smugglers will...
17/575
+
dlouhotrvajicí, dlouhodobý
long-lasting [lɒŋ ˈlɑːstɪŋ]
Nebyly zjištěny žádné známky závažných nebo dlouhodobých účinků.
There was no...
Tato rtěnka poskytuje dlouhotrvající sytou barvu.
This lipstick gives...
18/575
+
výrazné (křiklavé) barvy
bold colour [bəʊld ˈkʌlə]
jedn. číslo: bold colour, množ. číslo: bold colours
Zkuste vymalovat jednu stěnu výraznou barvou a ostatní ponechte neutrální nebo bílé.
Try painting one...
Ve svém šatníku preferovala výrazné barvy.
She preferred bold...
19/575
+
dětský skútr, koloběžka
toy scooter [tɔɪ ˈskuːtə]
jedn. číslo: toy scooter, množ. číslo: toy scooters
K Vánocům jsem dostal dětský skútr.
I got a...
Mladý chlapec jel na svém dětském skútru, když ho na silnici srazilo auto.
The young boy...
20/575
+
zkrácený / částečný (úvazek)
part-time [pɑːt taɪm]
Mnoho matek se rozhodlo pracovat na částečný úvazek.
A lot of...
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
Zaměstnávání se na částečný úvazek je na celém světě na vzestupu a Austrálie není výjimkou.
Part-time employment is...
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X