400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/511
+
pravý úhel
right angle [raɪt ˈæŋgəl]
j.č.: right angle, mn.č.: right angles
Jedna čára protíná druhou v pravém úhlu.
One line crosses...
Pravý úhel je úhel 90°.
A right angle...
2/511
+
striktní pravidlo
hard-and-fast rule [hɑːd ænd fɑːst ruːl]
j.č.: hard-and-fast rule, mn.č.: hard-and-fast rules
Neexistuje žádné striktní pravidlo, jak často by dospělí měli chodit k lékaři.
There's no hard-and-fast...
Neexistuje žádné striktní pravidlo, kdy začít hrát tenis.
There is no...
3/511
+
protiútok
counter-attack [ˈkaʊntə əˈtæk]
j.č.: counter-attack, mn.č.: counter-attacks
Čekali jsme na příležitost k protiútoku.
We awaited an...
Zahájili jsme protiútok na našeho nepřítele.
We launched a...
4/511
+
ztrácet čas
spin (one's) wheels [spɪn (ˈwʌnz) wiːls]
přít.: spin (one's) wheels, 3.os.: spins (one's) wheels, průb.: spinning (one's) wheels, min.pr.: spun (one's) wheels, příč.min.: spun (one's) wheels
Celý týden jsem jenom ztrácel čas s tímto problémem.
I've been only...
Jestli si myslíte, že tady jen ztrácíme čas, řekněte nám to a my skončíme.
If you think...
5/511
+
pípa
beer pump [bɪə pʌmp]
j.č.: beer pump, mn.č.: beer pumps
Vzali jsem si sebou bečku s pivem, ale zapomněli jsme pípu.
We brought a...
Umíš nasadit pípu na bečku?
Can you install...
6/511
+
šíleně dřít, dřít jako kůň
dřít jako mezek
work my ass off [wɜːk maɪ æs ɒf]
přít.: work my ass off, 3.os.: works my ass off, průb.: working my ass off, min.pr.: worked my ass off, příč.min.: worked my ass off
V našem klubu dřu jako kůň a co z toho mám?
I work my...
Dřeme jako mezci, budujeme si kariéru a věříme, že pak budeme šťastní.
We work our...
7/511
+
málo nebo vůbec žádné
téměř žádné, téměř vůbec
little to no [ˈlɪtəl tə nəʊ]
Pokud i nadále cítíte bolest, která téměř vůbec neustupuje, poraďte se s lékařem.
If you continue...
Bratrům Wrightům se nedostávalo téměř žádné pozornosti.
The Wright Brothers...
8/511
+
vrhat stín
cast a shadow [kɑːst ə ˈʃædəʊ]
přít.: cast a shadow, 3.os.: casts a shadow, průb.: casting a shadow, min.pr.: cast a shadow, příč.min.: cast a shadow
Skandál stále vrhá na vládu stín.
The scandal still...
Nemoc jejího otce vrhla stín na narození našeho dítěte.
Her father's illness...
9/511
+
digestoř (kuchňská)
odsavač par
cooker hood [ˈkʊkə hʊd]
j.č.: cooker hood, mn.č.: cookers hood
Digestoř je magnet na prach a mastnotu.
The cooker hood...
Měli bychom zvolit digestoř nad sporák s dostatečnou průtokovou rychlostí vzduchu.
We should choose...
10/511
+
klimatizace
air conditioner [eə kənˈdɪʃənə]
j.č.: air condition, mn.č.: air conditions
Na instalaci venkovní klimatizace potřebujete stavební povolení.
You need a...
Místnost je chlazena klimatizací.
The room is...
11/511
+
spála
scarlet fever [ˈskɑːlɪt ˈfiːvə]
j.č.: scarlet fever, mn.č.: scarlet fevers
Včera byla moje sestra očkována proti spále.
Yesterday, my sister...
Jennifer dostala před Vánoci spálu.
Jennifer caught scarlet...
12/511
+
míchaná vajíčka
scrambled eggs [scrambled egs]
Mohu si dát ještě jednu porci míchaných vajec?
Can I have...
Ke snídani jsem měl míchaná vejce se slaninou.
I had bacon...
13/511
+
vyhnout se (komu/čemu), uhnout
get out of the way of [ɡet aʊt əv ðə weɪ əv]
Podle mě se mohl nohou vyhnout brankářově hlavě. Byla to jasná červená karta.
To me, I...
Řidič na mě zatroubil, abych mu uhnul z cesty.
The driver honked...
14/511
+
od vás všech
bez vás všech
from all of you [frəm ɔːl əv juː]
Láska, kterou jsem od vás všech posledních pár dní cítil, je přesně to, co jsem potřeboval.
The love I...
Mluvím o tom, vydat se na dobrodružnou dovolenou bez všech lidí, které znáte, zejména bez vašeho partnera.
I'm talking about...
15/511
+
přitahující pozornost, ostře sledovaný
vysoce postavený, velmi známý
prominentní
high-profile [haɪ ˈprəʊfaɪl]
V tomto ostře sledovaném případu byl shledán vinným, ale pouze z menšího přečinu.
In this high-profile...
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
16/511
+
bulvární tisk
tabloid press [ˈtæblɔɪd pres]
j.č.: tabloid press, mn.č.: tabloid presses
Stala se jednou z obětí bulvárního tisku.
She became one...
Její názory jsou do značné míry ovlivňovány články z bulváru.
Her views are...
17/511
+
na druhou stranu
on the flip side [ɒn ðə flɪp saɪd]
Na druhou stranu, jakákoliv fyzická aktivita je plus pro vás.
On the flip...
Na druhou stranu je pravděpodobné, že časem to bude lepší a lepší.
On the flip...
18/511
+
udělit slovo (na jednání)
dát slovo, předat slovo
give the floor [gɪv ðə flɔː]
přít.: give the floor, 3.os.: gives the floor, průb.: giving the floor, min.pr.: gave the floor, příč.min.: given the floor
Dávám vám slovo, pane ministře.
I give the...
V zájmu vyváženého zastoupení nyní předávám slovo druhé straně.
Now, for reasons...
19/511
+
malicherný, přízemní, úzkoprsý
narrow-minded [ˈnærəʊ ˈmaɪndɪd]
Nikdy nebudu tak malicherný jako můj otec.
I will never...
Jeho postoj je přízemní a necitlivý.
His attitude is...
20/511
+
tvrdý papír, čtvrtka
sturdy paper [ˈstɜːdɪ ˈpeɪpə]
j.č.: sturdy paper, mn.č.: sturdy papers
Jak je možné vyrobit obálku ze čtvrtky?
How is it...
Tyto kornouty z tvrdého papíru jsou velmi odolné a 100% recyklovatelné.
These sturdy paper...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X