380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/463
+
seznam věcí, které chcete zažít za života
bucket list [ˈbʌkɪt lɪst]
j.č.: bucket list, mn.č.: bucket lists
Rozhodla jsem se napsat seznam věcí, které chci v životě zažít.
I decided to...
Každý rok chci realizovat jeden bod z mého seznamu věcí, které chci v životě zažít.
Every year I...
2/463
+
postupně
po sobě
po pořádku
in sequence [ɪn ˈsiːkwəns]
Postupně jsem očísloval všechny stránky v sešitu.
I numbered every...
Postupně stiskněte všechny tlačítka z leva do prava.
Press all the...
3/463
+
usnout
fall asleep [fɔːl əˈsliːp]
přít.: fall asleep, 3.os.: falls asleep, průb.: falling asleep, min.pr.: fell asleep, příč.min.: fallen asleep
Ten film byl tak nudný, že jsem usnul.
The film was...
Poslouchal jsem déšť venku za malinkým oknem a usnul jsem.
I was listening to the rain outside the tiny window and fell asleep.
Sophie usnula a její hlava se naklonila na moje rameno.
Sophie fell asleep...
Uvelebila se na polštáři a usnula.
She snuggled down...
Při jeho monologu jsem málem usnul.
His monologue almost...
4/463
+
až do (doby)
již (časově)
as far back as [əz fɑː bæk əz]
Co jen si pamatuji, lyžování bylo součástí mého života.
As far back...
Tato oblíbená oblast horkých pramenů je známá již od 8. století.
This popular hot...
5/463
+
ve prospěch
pro
in favour of [ɪn ˈfeɪvə əv]
Soudce rozhodl v případu ve prospěch obžalovaného.
The judge decided...
Jste pro legalizaci konopí?
Are you in...
6/463
+
syrové maso
raw meat [rɔː miːt]
j.č.: raw meat, mn.č.: raw meats
Syrové maso musí být uchováváno odděleně od vařeného masa.
Raw meat must...
Nikdy nekrmím svého psa syrovým masem.
I never feed...
7/463
+
od píky, od začátku, od nuly
from scratch [frəm scratch]
Můj otec vybudoval firmu od píky.
My father built...
Angličtinu jsem se naučil od nuly během jednoho roku.
I learned English...
Rosie se nejdříve dívá na odpovědi, místo aby se pokusila problém vyřešit od začátku.
Rosie looks to...
8/463
+
zachranná vesta
life jacket [laɪf ˈdʒækɪt]
j.č.: life jacket, mn.č.: life jackets
Nepodařilo se mně nafouknout záchranou vestu.
I failed to...
Kdyby neměla záchrannou vestu, utopila by se.
If she didn't...
Naštěstí, jsem si sebou vzal do letadla moji nafukovací záchrannou vestu.
Fortunately, I brought my inflatable life jacket on a plane with me.
9/463
+
paušální částka
celková částka
úhrnná jednorázová částka
lump sum [lʌmp sʌm]
j.č.: lump sum, mn.č.: lump sums
Když jsem přišel o práci, dostal jsem paušální částku jako odstupné.
When I lost...
Až půjdu do důchodu, dostanu jednorázovou částku v hotovosti.
When I retire,...
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
10/463
+
vkročit (do)
set foot in [set fʊt ɪn]
přít.: set foot in, 3.os.: sets foot in, průb.: setting foot in, min.pr.: set foot in, příč.min.: set foot in
Předtím jsem naposledy vkročil do posilovny před třemi lety.
Before this, the...
Dorothy přísahala, že už nikdy nevkročí do jeho domu.
Dorothy swore she...
11/463
+
vratné láhve
returnable bottles [rɪˈtɜːnəbəl ˈbɒtəls]
Raději kupuji mléko ve vratných lahvích.
I prefer to...
Pokud vrátíš vratné láhve, budeš mít dost peněz na zmrzlinu.
If you bring...
12/463
+
šelma
dravé zvíře
beast of prey [biːst ɒv preɪ]
j.č.: beast of prey, mn.č.: beasts of prey
Tygr je šelma.
A tiger is...
V naší zoo máme několik druhů šelem.
We have several...
13/463
+
skoro žádný
téměř žádný
prakticky žádný
hardly any [ˈhɑːdlɪ ˈenɪ]
Nemám skoro žádné peníze.
I've got hardly...
Nebyl tam skoro žádný strojírenský průmysl.
There was hardly...
Není téměř žádné nové omezení týkající se zahraničních zaměstnanců.
There are hardly...
14/463
+
není divu
no wonder [nəʊ ˈwʌndə]
Šla jsi na něj moc zhurta, není divu, že utekl.
You came on...
Není to žádný zázrak, že se to stalo.
It is no...
15/463
+
palma
palm tree [pɑːm triː]
j.č.: palm tree, mn.č.: palm trees
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
16/463
+
v dohledné době
v blízké budoucnosti
brzo, brzy
anytime soon [ˈenɪˌtaɪm suːn]
Projekt nebude v dohledné době dokončen.
The project won't...
Myslíš si, že se brzy vrátí?
Do you think...
Ten déšť jen tak nepoleví.
This rain is...
17/463
+
světová válka
world war [wɜːld wɔː]
j.č.: world war, mn.č.: world wars
Během první světové války se významně podílela na výuce studentů doktorandského studia.
During World War she took on a large share of the teaching of doctoral students.
Paul sloužil v armádě během 2. světové války.
Paul served in...
S příchodem první světové války se řada mužů dobrovolně přihlásila do armády.
With the advent of World War I, a number of men volunteered for military service.
Jejich účast ve druhé světové válce je dobře zdokumentovaná.
Their involvement in...
Poprosil jsem mojí babičku, aby nám vyprávěla své zážitky z 2. světové války.
I asked my...
18/463
+
v opačném pořadí
in reverse order [ɪn rɪˈvɜːs ˈɔːdə]
Tento film vypráví příběh v obráceném pořadí.
This movie narrates...
Můžete říci abecedu v obráceném pořadí?
Can you say...
19/463
+
muset udělat, muset absolvovat
mět udělat, mět absolvovat
be due to do [bɪ dju tə duː]
přít.: be due to do, 3.os.: is due to do, průb.: being due to do, min.pr.: were/was due to do, příč.min.: been due to do
Můj syn příští týden absolvovat kurz plachtění.
My son is...
V loňském roce jsme měli v červnu absolvovat výlet do Himálaje, ale jako většina věcí to bylo zrušeno.
Last year we...
20/463
+
být schopen
dokázat
umět
moci
be able to [biː ˈeɪbəl tuː]
přít.: be/am/are able to, 3.os.: is able to, průb.: being able to, min.pr.: were/was able to, příč.min.: been able to
V době našich předků byla schopnost poznávat známé tváře velmi důležitá.
In ancestral environments,...
Tato loď může cestovat padesát mil za hodinu.
The ship is...
Coroner je schopen stanovit dobu smrti.
The coroner is...
Doktoři musí umět rozeznat mnoho různých onemocnění.
Doctors need to...
Je schopna pracovat aniž by jí bylo nutno dávat moc pokynů.
She is able...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X