420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/575
+
tvrdý papír, čtvrtka
sturdy paper [ˈstɜːdɪ ˈpeɪpə]
jedn. číslo: sturdy paper, množ. číslo: sturdy papers
Jak je možné vyrobit obálku ze čtvrtky?
How is it...
Tyto kornouty z tvrdého papíru jsou velmi odolné a 100% recyklovatelné.
These sturdy paper...
2/575
+
stepování
tap dancing [tæp ˈdɑːnsɪŋ]
V této taneční škole se vyučuje stepování.
Tap dancing is...
Začal jsem navštěvovat kurz a chtěl se stát stepařem.
I started a...
3/575
+
seznam věcí, které chcete zažít za života
bucket list [ˈbʌkɪt lɪst]
jedn. číslo: bucket list, množ. číslo: bucket lists
Rozhodla jsem se napsat seznam věcí, které chci v životě zažít.
I decided to...
Každý rok chci realizovat jeden bod z mého seznamu věcí, které chci v životě zažít.
Every year I...
4/575
+
postupně
po sobě
po pořádku
in sequence [ɪn ˈsiːkwəns]
Postupně jsem očísloval všechny stránky v sešitu.
I numbered every...
Postupně stiskněte všechny tlačítka z leva do prava.
Press all the...
5/575
+
usnout
fall asleep [fɔːl əˈsliːp]
přít. prostý: fall asleep, 3. os. j. č.: falls asleep, průb. čas: falling asleep, prostý min.: fell asleep, příčestí min.: fallen asleep
Ten film byl tak nudný, že jsem usnul.
The film was...
Poslouchal jsem déšť venku za malinkým oknem a usnul jsem.
I was listening to the rain outside the tiny window and fell asleep.
Sophie usnula a její hlava se naklonila na moje rameno.
Sophie fell asleep...
Uvelebila se na polštáři a usnula.
She snuggled down...
Při jeho monologu jsem málem usnul.
His monologue almost...
6/575
+
až do (doby)
již (časově)
as far back as [əz fɑː bæk əz]
Co jen si pamatuji, lyžování bylo součástí mého života.
As far back...
Tato oblíbená oblast horkých pramenů je známá již od 8. století.
This popular hot...
7/575
+
ve prospěch
pro
in favour of [ɪn ˈfeɪvə əv]
Soudce rozhodl v případu ve prospěch obžalovaného.
The judge decided...
Jste pro legalizaci konopí?
Are you in...
8/575
+
syrové maso
raw meat [rɔː miːt]
jedn. číslo: raw meat, množ. číslo: raw meats
Syrové maso musí být uchováváno odděleně od vařeného masa.
Raw meat must...
Nikdy nekrmím svého psa syrovým masem.
I never feed...
9/575
+
od píky, od začátku, od nuly
from scratch [frəm scratch]
Můj otec vybudoval firmu od píky.
My father built...
Angličtinu jsem se naučil od nuly během jednoho roku.
I learned English...
Rosie se nejdříve dívá na odpovědi, místo aby se pokusila problém vyřešit od začátku.
Rosie looks to...
10/575
+
zachranná vesta
life jacket [laɪf ˈdʒækɪt]
jedn. číslo: life jacket, množ. číslo: life jackets
Nepodařilo se mně nafouknout záchranou vestu.
I failed to...
Kdyby neměla záchrannou vestu, utopila by se.
If she didn't...
Naštěstí, jsem si sebou vzal do letadla moji nafukovací záchrannou vestu.
Fortunately, I brought my inflatable life jacket on a plane with me.
11/575
+
paušální částka
celková částka
úhrnná jednorázová částka
lump sum [lʌmp sʌm]
jedn. číslo: lump sum, množ. číslo: lump sums
Když jsem přišel o práci, dostal jsem paušální částku jako odstupné.
When I lost...
Až půjdu do důchodu, dostanu jednorázovou částku v hotovosti.
When I retire,...
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
Lednici můžete zaplatit buď jednorázově, nebo v měsíčních splátkách.
You can pay...
12/575
+
vkročit (do)
set foot in [set fʊt ɪn]
přít. prostý: set foot in, 3. os. j. č.: sets foot in, průb. čas: setting foot in, prostý min.: set foot in, příčestí min.: set foot in
Předtím jsem naposledy vkročil do posilovny před třemi lety.
Before this, the...
Dorothy přísahala, že už nikdy nevkročí do jeho domu.
Dorothy swore she...
13/575
+
vratné láhve
returnable bottles [rɪˈtɜːnəbəl ˈbɒtəls]
Raději kupuji mléko ve vratných lahvích.
I prefer to...
Pokud vrátíš vratné láhve, budeš mít dost peněz na zmrzlinu.
If you bring...
14/575
+
šelma
dravé zvíře
beast of prey [biːst ɒv preɪ]
jedn. číslo: beast of prey, množ. číslo: beasts of prey
Tygr je šelma.
A tiger is...
V naší zoo máme několik druhů šelem.
We have several...
15/575
+
skoro žádný
téměř žádný
prakticky žádný
hardly any [ˈhɑːdlɪ ˈenɪ]
Nemám skoro žádné peníze.
I've got hardly...
Nebyl tam skoro žádný strojírenský průmysl.
There was hardly...
Není téměř žádné nové omezení týkající se zahraničních zaměstnanců.
There are hardly...
16/575
+
není divu
no wonder [nəʊ ˈwʌndə]
Šla jsi na něj moc zhurta, není divu, že utekl.
You came on...
Není to žádný zázrak, že se to stalo.
It is no...
17/575
+
palma
palm tree [pɑːm triː]
jedn. číslo: palm tree, množ. číslo: palm trees
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
18/575
+
v dohledné době
v blízké budoucnosti
brzo, brzy
anytime soon [ˈenɪˌtaɪm suːn]
Projekt nebude v dohledné době dokončen.
The project won't...
Myslíš si, že se brzy vrátí?
Do you think...
Ten déšť jen tak nepoleví.
This rain is...
19/575
+
světová válka
world war [wɜːld wɔː]
jedn. číslo: world war, množ. číslo: world wars
Během první světové války se významně podílela na výuce studentů doktorandského studia.
During World War she took on a large share of the teaching of doctoral students.
Paul sloužil v armádě během 2. světové války.
Paul served in...
S příchodem první světové války se řada mužů dobrovolně přihlásila do armády.
With the advent of World War I, a number of men volunteered for military service.
Jejich účast ve druhé světové válce je dobře zdokumentovaná.
Their involvement in...
Poprosil jsem mojí babičku, aby nám vyprávěla své zážitky z 2. světové války.
I asked my...
20/575
+
v opačném pořadí
in reverse order [ɪn rɪˈvɜːs ˈɔːdə]
Tento film vypráví příběh v obráceném pořadí.
This movie narrates...
Můžete říci abecedu v obráceném pořadí?
Can you say...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X